Monday, January 12, 2009

(၂၂) ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ႏွင့္ သတင္းစာမ်ားထိပ္တုိက္ (ေၾကးမံုဦးေသာင္း)

၁၉၆၂ ခုႏွစ္၊ မတ္လတြင္ အာဏာသိမ္းခဲ့ၿပီး ပါတီ၀င္ (၂၀) ႏွင့္ တည္ေထာင္ခဲ့သည့္ ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္ လမ္းစဥ္ပါတီကို လူထုပါတီအျဖစ္ စည္း႐ံုးေရးကို ဇူလိုင္လ (၄) ရက္က စတင္ေသာအခါတြင္ ႀကံႀကံဖန္ဖန္ ပါတီ၀င္ခြင့္ ေလွ်ာက္လႊာပံုစံမ်ားကို လာေရာက္ယူၾကပါဟု စီစဥ္သည္။ လူထုႀကီးက အရွိန္အဟုတ္ျပင္းစြာ အင္တုိက္အားတုိက္ လာၾကမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ထားေသာေၾကာင့္ အဓိက႐ုဏ္းႏွိမ္နင္းေရးတပ္မ်ားကို အသင့္ျပင္ ထားၾကပါေသးသည္။
“ငၫို႔အထင္ႏွင့္ ႏွမ္းထြက္မကိုက္” ဟူေသာ စကားပံုကဲ့သို႔ လက္တဆုပ္ခန္႔သာ ရွိေသာ လူဦးေရအနည္းငယ္ သာ တဖြဲဖြဲ ဂတ္တဲမ်ားသို႔ လာၿပီး ပံုစံေတာင္းၾကသည္။ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီက စာေပေလာကသားအမ်ား ၀င္လာၾကေလမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ထားေစကာမူ စိတ္၀င္စားမႈမရွိၾကသျဖင့္ မလာၾကေသာေၾကာင့္ တနည္းတဖံု စည္း႐ံုးျပန္ပါသည္။
ႏုိ၀င္ဘာ (၁၇) ရက္ေန႔တြင္ (၄) ရက္တာ စာေပႏွီးေႏွာဖလွယ္ပဲြႀကီးကို ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီက ဦးစီးက်င္းပ ပါသည္။ ပါတီသစ္ဖဲြ႔စည္းသည္ကို ပထစ၊ ပမညတႏွင့္ တည္ၿမဲဖဆပလတို႔က တာ၀န္ေက်စြာ ေထာက္ခံႀကိဳဆို ၿပီးၾကပါၿပီ။ စာေပပဲြေတာ္တြင္ သဘာပတိဆရာ သိန္းေဖျမင့္က ေထာက္ခံေၾကာင္းေၾကညာပါသည္။ လက္၀ဲေခါင္းေဆာင္ ဆရာသိန္းေဖျမင့္က ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ၏ မူ၀ါဒကို အမွန္တကယ္ ယံုၾကည္ေသာ ေၾကာင့္ သူပုိင္သည့္ ဗိုလ္တေထာင္သတင္းစာကို လႉဒါန္းၿပီး ေဆာင္းပါးရွင္အျဖစ္ အလုပ္အေကၽြးျပဳပါသည္။ အစိုးရကလည္း သူ႔ကို ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ အတုိင္ပင္ခံ အဖဲြ႔လူႀကီးအဆင့္ထိ ေျမႇာက္စားခဲ့ေသာ္လည္း ေနာက္ပိုင္း စီးပြားေရးအက်ပ္အတည္းမ်ား ေတြ႔ၾကရသည့္ေခတ္၊ ၁၉၇၆ ခုႏွစ္တြင္ သူ႔အား ေဆာင္းပါးေရးခြင့္ မျပဳေတာ့ဘဲ ႏႈတ္ပိတ္လိုက္ပါသည္။
အစိုးရဘက္က ဗိုလ္မႉးႀကီးဘိုက “စာနယ္ဇင္းတို႔ ဘာေတြေရးၾကရမယ္လို႔ အစိုးရက ၫႊန္ၾကားမႈ မျပဳပါဘူး။ အခ်ိန္ကာလအရ ေျပာင္းလဲ ခ်ီတက္ေနတဲ့ ႏုိင္ငံရဲ့လမ္းစဥ္ကို အေထာက္အကူ ျပဳၾကပါ” ဟု ေမတၱာ ရပ္ပါ၏။
ေဆြးေႏြးပဲြ တက္ေရာက္သူ (၇၀၀) တုိ႔အနက္ (၂၁၀) တုိ႔က မိမိတို႔ အယူအဆကို တင္ခြင့္ရၾကသျဖင့္ ဆရာႀကီး ေဇယ်က “လြတ္လပ္စြာ ေတြးၿပီး၊ လြတ္လပ္စြာေရးမွသာ စာေကာင္းေပမြန္ ထြက္လာႏုိင္ပါသည္” ဟု တင္ျပ သကဲ့သို႔ အားလံုးက လြတ္လပ္ခြင့္ကို ေတာင္းၾကေလသည္။
ေဆြးေႏြးပဲြႀကီးမွ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မထြက္လာဘဲ စာေရးဆရာမ်ား အလုပ္သမား လယ္သမားတို႔ထံ သြားေရာက္ ေလ့လာလိုက အစိုးရက စရိတ္ကူညီမည္ဟူသည့္ အစီအစဥ္တခုသာ ေပၚေပါက္လာၿပီး ဆရာအခ်ဳိ႕၏ စာအခ်ိဳ႕ ထြက္လာသည္မွတပါး အက်ိဳးမထြန္းပါ။
ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီသည္ အသြင္အားျဖင့္ စစ္ေကာင္စီကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနေပသည္ကို မလိုလားၾကေခ်။ ေတာ္လွန္ ေရးတရပ္ကို ေတာ္လွန္ေရးသေဘာ လကၡဏာေဆာင္ေသာ ႏုိင္ငံေရးပါတီႀကီးတရပ္ကသာ ဦးေဆာင္သင့္ ေပသည္။ ထိုေၾကာင့္ ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္ လမ္းစဥ္ႏွင့္ အညမည လူႏွင့္ လူပတ္၀န္းက်င္ သေဘာတရားစာတမ္း သည္ ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ မူ၀ါဒ ျဖစ္သည္ဟု ၁၉၆၃ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ (၁၇) ရက္ေန႔မွာ ေၾကညာပါသည္။
ဆိုရွယ္လစ္ ညီၫြတ္မႈဟူသည္မွာ လူတဦးစီ၊ တစုစီတို႔၏ စိတ္ဆႏၵႏွင့္ အားထုတ္မႈက တဘက္၊ လူ႔အဖဲြ႔စည္း ကို ဗဟိုက ဦးေဆာင္လမ္းၫႊန္မႈဟူေသာ ေ၀ါဟာရကို ေက်ာခ်မ္းမိၾကသည္။ ယေန႔ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ႏုိင္ငံလိုအပ္ သည္မွာ ညီၫြတ္မႈ ျဖစ္ေပသည္။ သတင္းစာ လြတ္လပ္မႈဟူသည္မွာ ေသြးခဲြမႈ ျဖစ္သည္။ သတင္းစာ လြတ္လပ္ခြင့္ အေကာင္အထည္ မေဖာ္ႏိုင္ပါ။ အမ်ိဳးသား တိုးတက္စည္ပင္ေရးအတြက္ လြတ္လပ္ခြင့္ကို ေနာက္တန္းသို႔ ပို႔ရေပမည္ဟု ပါတီဆရာမ်ားက လမ္းစဥ္ခ်ၿပီး စာနယ္ဇင္းတို႔ကို အမွည့္ေခၽြ ေခၽြပါေတာ့၏။ စာေပေလာကကို အစိုးရက ခ်ဳပ္ကိုင္ရန္ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနကို ျပဳျပင္ဖဲြ႔စည္းပါသည္။ (၁) ျပန္ၾကားေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ လိုအပ္ေသာ ဥပေဒမ်ား ျပဌာန္းျခင္း။ (၂) ဆိုရွယ္လစ္ႏုိင္ငံထူေထာင္ေရးတြင္ လုပ္သားျပည္သူမ်ား တက္ႂကြစြာ ပါ၀င္လႈပ္ရွားေရး လုပ္ငန္းႏွင့္ (၃) ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ကို ကာကြယ္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္ ျပဳျပင္ဖဲြ႔စည္းသည္ ဆုိပါသည္။
အစုိးရပုိင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဘာသာျပန္စာေပအသင္းႀကီးက ႏွစ္စဥ္ေပးၿမဲျဖစ္သည့္ စာေပဆုမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ မူကိုလည္း ျပင္ဆင္သည္။ စာေပတခု၊ တရပ္သည္ (၁) ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ကို ေထာက္ခံရမည္။ (၂) ျမန္မာ့မူ၊ ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈကို စစ္မွန္စြာ ေခါင္းေဆာင္ရမည္။ (၃) စာဖတ္သူမ်ားကို မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ ႏုိ္းႂကြေစရမည္။ (၄) စိတ္ကူးဉာဏ္ဖြ႔ံၿဖိဳးမႈႏွင့္ စာရိတၱတိုးတက္မႈကို အေထာက္အကူျဖစ္ေစရမည္။ (၅) စာဖတ္သူမ်ားကို မွန္ကန္ေသာ ဗဟုသုတကို ေပးေစရမည္ဟု စည္းကမ္းခ်မွတ္ေသာေၾကာင့္ စာေကာင္းေပမြန္မ်ား ေလ်ာ့ပါးသြား ၿပီး အစိုးရႏွင့္ ဆိုရွယ္လစ္စီးပြားေရးစနစ္ကို ၀ါဒျဖန္႔သည့္ စာမူမ်ားသာ ဆုရစာေပျဖစ္လာပါသည္။ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္၊ ေမလမွ စတင္ၿပီး ေ႐ႊေသြးဂ်ာနယ္ကို စတင္ထုတ္ေ၀ၿပီး အဂၤလိပ္ဘာသာျပန္ ေ႐ႊေသြးဂ်ာနယ္ကိုပါ ျဖန္႔ခ်ီသည္။ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္မွာ ဦးေစာဦး ျဖစ္ပါသည္။ အလံျဖဴကြန္ျမဴနစ္အျဖစ္ ေတာခုိသြားၿပီးမွ စစ္တပ္ႏွင့္ ျပန္ေပါင္းကာ ကြန္ျမဴနစ္ဆန္႔က်င္ေရးစာမ်ားကို ေရးေနေသာ ထူးဆန္းသည့္ သတင္းစာဆရာျဖစ္ပါသည္။ အညမည သေဘာ တရားကို ေရးသူက အလံနီလူထြက္ ကိုခ်စ္လိႈင္ျဖစ္ပါ၏။
ဦးေစာဦး၊ ကိုခ်စ္လိႈင္တုိ႔ႏွင့္ မ်ားစြာ ရင္းႏွီးသူ တည္ၿမဲျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးေဟာင္း သခင္ခ်စ္ေမာင္က “မင္းတို႔ႏွစ္ေယာက္က ဗိုလ္ခ်ဴပ္ေစ်းက အိမ္သာေတြမွာ မိန္းမသြားရန္၊ ေယာက်္ားသြားရန္ ဆိုင္းဘုတ္ေရးေပး တဲ့ လူနဲ႔ အတူတူပါပဲကြာ” ဟု မ်က္ႏွာကို ေစ့ေစ့ၾကည့္ၿပီး ေနာက္ေျပာင္ေ၀ဖန္တာကို ၾကားရဖူးပါသည္။ မည္သူက မည္သို႔ဆိုေစကာမူ စစ္တပ္၏ စိတ္ဓာတ္စစ္ဆင္ေရးတပ္ဖဲြ႔တြင္ ျပင္းထန္ေသာ ကြန္ျမဴနစ္ဆန္႔က်င္ ေရးစာေပမ်ားကို ေရးသားသည့္ ကြန္ျမဴနစ္လူထြက္ႏွစ္ဦးအဖို႔ စစ္အစိုးရမ်ား တက္ေနသမွ် ေျမႇာက္စားခံရသူ မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ႏုိင္ငံျခား ေၾကးနန္းကိုယ္စားလွယ္လုပ္ငန္း ေထာင္ၾကရေအာင္လားဟု ၁၉၆၃ ခု၊ ဧၿပီလ ေန႔တေန႔တြင္ ဂါးဒီးယန္းဦးစိန္၀င္းက ေျပာေသာအခါ တင္ေမာင္က ရယ္ပါသည္။ “မျဖစ္ႏုိင္ပါဘူး။ သူတို႔က ပုဂၢလိက စာနယ္ဇင္းေတြကို တုိက္ေနတယ္ေလ” ဟု ေျဖေတာ့ “ဘာလို႔မျဖစ္ရမွာလဲ၊ ေဟာဒီမွာၾကည့္” ဆိုကာ ေငြစကၠဴထုပ္ တထုပ္ကို ျပသည္။ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီး ဗိုလ္မႉးႀကီးေစာျမင့္ကို တိုင္ပင္ေတာ့ အရပ္သားပိုင္ သတင္းကိုယ္စားလွယ္ လုပ္ငန္းကို အစိုးရက လက္ခံမည္ဟု ေျပာၿပီး သူကပါ လွ်ိဳ႕၀ွက္အစုရွင္အျဖစ္ ပါရေစဟု ေငြေပးလုိက္သည္ကို သိရသျဖင့္ စိတ္၀င္စားမိသည္။
ဗိုလ္ေစာျမင့္က မဆလပါတီ အတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ ျဖစ္သျဖင့္ ပုဂၢလိက စာနယ္ဇင္းမ်ားအေပၚ ထားရွိသည့္ ပါတီ၏ မူ၀ါဒတြင္ ပုဂၢလိကက႑ရွိေသးသည္ကို သိရသျဖင့္ အားတက္ၿပီး အားတက္သေရာ ႀကိဳးစားခဲ့မိသည္။ ျမန္မာျပည္မွာ သတင္းစာေတြ မ်ားျပားေသာ္လည္း စရိတ္စက ႀကီးမားေသာေၾကာင့္ ႏုိင္ငံျခားေၾကးနန္းသတင္း လုပ္ငန္း မထြန္းကားခဲ့ပါ။ စစ္အတြင္း အဂၤလိပ္တပ္မ်ား ၀င္လာစဥ္က အဂၤလိပ္စစ္တပ္က Rangoon Liberator အမည္ႏွင့္ အဂၤလိပ္စာသတင္းစာတေစာင္ ထုတ္ခဲ့သည္။ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ရပ္ေသာအခါတြင္ ထိုသတင္းစာကို အရပ္သားမ်ားကို ေရာင္းခ်ရာ ၀န္ႀကီးဦးတင္ထြဋ္က ၀ယ္ယူၿပီး The news time of Burma အမည္ႏွင့္ ထုတ္ပါသည္။ သတင္းစာႏွင့္အတူ ပါလာသည့္ အေမရိကန္သတင္းဌာန ေအပီကို တဆင့္သတင္းျဖန္႔ပါသည္။ ထို႔ျပင္ ဗမာ့ေခတ္ဦးအုန္းခင္ႏွင့္ ရန္ကုန္သတင္းစာ ဦးေအာင္ျမင့္တို႔က ဦးစီးၿပီး Burma Press Syndicate ကို ၁၉၅၀ ခုႏွစ္က စတင္ဖဲြ႔ၿပီး ႐ိုက္တာကို ၀ယ္ၿပီး တဆင့္ သတင္းျဖန္႔ပါသည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ အေမရိကန္မွ UPI ႏွင့္ ျပင္သစ္မွ AFP ႏွင့္ ႐ုရွသံ႐ံုးမွ အခမဲ့ ျဖန္႔ေသာ တပ္စ္ သတင္းစဥ္ႏွင့္ တ႐ုတ္သံ႐ံုး၏ ဆင္ဟြာတို႔ ေပၚလာ ပါသည္။ ႏုိင္ငံျခားသတင္းျဖန္႔ေ၀ေရးမွာ အျမတ္မရေသာ္လည္း ၾသဇာႀကီးသျဖင့္ ႏုိင္ငံျခားသတင္းစဥ္ကို တည္ေထာင္ရန္ အားထုတ္ခဲ့ပါသည္။ ဂါးဒီယန္းသတင္းစာတုိက္ အေပၚထပ္တြင္ သတင္းဌာန႐ံုးကို ေဆာက္လုပ္ၾကပါ၏။ အစုမ်ား ေရာင္းေသာအခါ သတင္းစာအားလံုးက ၀ယ္ၾကရာတြင္ မႏၱေလး လူထုဦးလွ က (၁၀၀၀)တန္ အစု (၃) စု ၀ယ္ပါ၏။
တပ္စ္သတင္းဌာနက အင္အားႀကီးစြာ အားေပးပါသည္။ ေမာ္စကိုမွ အႀကီးအကဲကိုယ္တုိင္ လာေရာက္ေဆြးေႏြး ၿပီး သတင္းဖမ္း တယ္လီပရင္တာစက္မ်ား၊ ေရဒီယိုမ်ား ေလယာဥ္ပ်ံ တစီးစာဖိုးေပးၿပီး အခမဲ့ ငွားရမ္းသည္။
သတင္းဌာနဖြင့္ေတာ့မည္ဟု ေၾကညာေသာအခါ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးက “ရပ္လုိက္ၾကပါဗ်ိဳ႕” ဟု ဖုန္းဆက္ ပါသည္။ သတင္းလုပ္ငန္းကို ပုဂၢလိကအဖဲြ႔ကို လုပ္ပုိင္ခြင့္ ေပးရမည္လားဟု ဗုိလ္ေန၀င္းက ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီး ကို ဆူသည္ဟု သိရပါ၏။
သတင္းစဥ္ေထာင္ရန္ ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ၀န္ႀကီးက ေနာက္ထပ္မေျပာေတာ့ပါ။ သူထည့္ထားေသာ ေငြ (၅၀၀၀) ကို ျပန္မေတာင္းေတာ့ပါ။ တင္ေမာင္လည္း ေငြ (၅၀၀၀) ဆံုးပါ၏။ တရား၀င္ အစု၀ယ္သျဖင့္ အခြန္ေတာ္မွ ေလွ်ာ့ခြင့္ရေစကာမူ ခိုး၀င္ၿပီး အစု၀ယ္သူ ၀န္ႀကီးမွာ သနားစရာေကာင္းလွပါသည္။ ျပည္သူပိုင္ ႏုိင္ငံျခားသတင္းျဖန္႔ခ်ီေရး လုပ္ငန္းအျဖစ္ ျမန္မာ့သတင္းစဥ္ကို ၁၉၆၃ ခု၊ ဇူလိုင္လ (၂၆) ရက္ေန႔မွာ တည္ေထာင္ပါသည္။ ႀကီးကဲသူ စစ္ဗိုလ္က ဤလုပ္ငန္းကို သိၾကေသာ တင္ေမာင္ႏွင့္ ဦးစိန္၀င္းတို႔အား တိုင္ပင္ မႈမျပဳသျဖင့္ မူပိုင္ခြင့္အဆမ်ားစြာ ပိုမိုေပးရပါသည္။ ပုဂၢလိက တည္ေထာင္ပါက တလ (၁၀၀) ခန္႔ ကုန္က်မည့္ လုပ္ငန္းကို တလ (၈၀၀) ခန္႔ အဆမ်ားစြာ ေပးရပါ၏။ ။

No comments: