Saturday, June 19, 2010

(၄၇) စစ္ဗိုလ္တို႔၏ ေလာဘႏွင့္ေဒါသ (ေၾကးမံုဦးေသာင္း)

ျပည္သူပိုင္သတင္းစာမ်ား အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဘုတ္အဖဲြ႔တြင္းသို႔ သတင္းစာမ်ား ႀကီးၾကပ္ေရးမႉးအျဖစ္ တင္ေမာင္စတင္ ၀င္ေရာက္အမႈထမ္းစဥ္က ဘုတ္အဖဲြ႔၏ ဥကၠ႒မွာ ေလတပ္မွ ဗိုလ္ႀကီးအဆင့္ရွိေသာ လူငယ္စစ္ဗိုလ္ကေလး ျဖစ္ပါသည္။ အရပ္သားအစုိးရ ၀န္ထမ္းအဖဲြ႔မ်ားသို႔ ေစလႊတ္ေသာ စစ္ဗုိ္လ္မ်ားကို အရပ္သားတုိ႔ထက္ အဆင့္ျမင့္ေစရန္ ရာထူးတိုးျမႇင့္ၿပီးမွ ေစလႊတ္ေလ့ရွိေသာ စစ္တပ္၏ ေျပာင္းတလံုးပို၍ရႈေစဟူေသာ မူအရ ျပန္ၾကားေရးဌာနသို႔ ဗိုလ္မႉးအျဖစ္ ၀င္လာပါသည္။
အမွန္အားျဖင့္လည္း သူသည္ ရာထူးတက္ႏုိ္င္ေသာ အရည္အေသြး တင္းျပည့္က်ပ္ျပည့္ ရွိပါသည္။ သူ၏ အထက္မွ စစ္ဗိုလ္ႀကီးမ်ား သည္းေျခႀကိဳက္လုပ္ငန္းမ်ားကို သြက္လက္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သူ ျဖစ္ပါသည္။
သူ၏ ပထမဆံုးေသာ လုပ္ရပ္မွာ အိမ္တြင္းရုပ္ရွင္ျပသေရးအဖဲြ႔ကေလးမ်ား ဖဲြ႔ပါသည္။ ျပန္ၾကားေရးဌာနက ႏုိင္ငံျခားရုပ္ရွင္၊ အေမရိကန္ရုပ္ရွင္မ်ားကို ငွားရမ္းကာ ျပည္သူပုိင္ရံုမ်ားသို႔ ရံုတင္ေသာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းႀကီးမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ပါသည္။ သူက ျပည္သူတို႔ကို မျပရေသးေသာ ရုပ္ရွင္မ်ားကို ၀န္ႀကီးမ်ားအိမ္မ်ားသို႔ သြားေရာက္ျပသေပးသည္။ “ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားသည္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ တာ၀န္မ်ားကို ပင္ပန္းစြာ ထမ္းေဆာင္ေနပါ သျဖင့္ အပန္းေျဖရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ရုပ္ရွင္ရံုမ်ားသို႔ မိသားစုႏွင့္ သြားေရာက္၍ အရပ္သားပရိသတ္တို႔ႏွင့္ တုိးေ၀ွ႔ကာ လက္မွတ္၀ယ္ယူၾကည့္ရႈရန္ မသင့္ပါ” ဟု စာတေစာင္ေရးကာ တင္ျပေသာအခါ ၀န္ႀကီးတုိင္းက သူ၏ ပုခံုးကို သပ္ၾကပါသည္။ ၀န္ႀကီးကေတာ္မ်ား၊ သားေတာ္သမီးေတာ္မ်ားက ဂ်ိမ္းစ္ဘြန္းအသစ္ မေရာက္ေသးဘူးလားဟု တရင္းတႏွီး ဖုန္းဆက္ၾကပါသည္။ ၀န္ႀကီးတခ်ဳိ႕အား ေယာက္်ားသားမ်ားသာစုကာ သီးသန္႔ပဲြအျဖစ္ ခပ္ၾကမ္းၾကမ္း၊ ခပ္ျပာျပာရုပ္ရွင္ကားမ်ားကို သီးသန္႔ပဲြ ျပသေသးေလရာ ဗိုလ္မႉးကေလးသည္ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ၏ သည္းေျခႀကိဳက္ ဗိုလ္မႉးျဖစ္လာပါသည္။
အေျပာကလည္း သြက္လွပါ၏။ အထက္စစ္ဗိုလ္မ်ားက တစံုတရာေျပာလွ်င္ ယင္းစစ္ဗိုလ္ႀကီးပါးစပ္မပိတ္မီ “ဟုတ္ကဲ့ဗိုလ္ခ်ဳပ္” ဟု တစကၠန္႔၏ အပံုတရာပံု တပံုခန္႔ ကာလအတြင္း မဆုိင္းမတြ ေျပာႏုိင္သူျဖစ္ပါသည္။ အထက္စစ္ဗိုလ္ႀကီးမ်ားကို “ဟုတ္ကဲ့” ဟူေသာ စကားလံုးကိုသာ ျပန္ေျပာရာတြင္ အသံက ျမန္လြန္းသျဖင့္ “ေယာက္” သို႔မဟုတ္ “ဟုတ္” ဟု အသံမပီမသ ထြက္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ အထက္လူႀကီးက ဟုတ္ကဲ့ဟု ေျဖၾကား ေၾကာင္း နားလည္ေစေအာင္ ေျပာႏုိင္သည္မွာ ထူးကဲေသာ အရည္အခ်င္းျဖစ္၏။
အထက္လူႀကီးမ်ားကို ဟုတ္တလံုးႏွင့္ ေျဖေလ့ရွိေသာ္လည္း ေအာက္လူမ်ားကို ဆက္ဆံရာတြင္ ညစ္ညမ္းစုတ္ပဲ့စြာ ဆဲေရးေလ့ရွိပါသည္။
သူတို႔စစ္တပ္တြင္ ဗို္လ္ခ်ဳပ္ႀကီးေန၀င္းက စတင္ကာ ဖရုႆ၀ါစာ ညစ္ညမ္းေသာ စကားမ်ားကို တစ္တစ္ခြခြ နားမခ်မ္းသာေအာင္ ေျပာဆိုဆဲေရးေလ့ရွိပါသည္။ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ၀င္ ထိပ္သီးဗိုလ္မႉးႀကီး မွန္သမွ်ကို ဗိုလ္ေန၀င္းက မၾကား၀ံ့မနာသာ ဆဲေရးသည္ကို မၾကာခဏ ႀကံဳေတြ႔ရပါသည္။ အရပ္သားတင္ေမာင္တို႔ သတင္းစာဆရာမ်ား မ်က္ေမွာက္တြင္ အဆဲခံရေသာ ဗိုလ္မႉးႀကီးမ်ားသည္ ရွက္ရွက္ႏွင့္ ၿပံဳးၿဖဲၿဖဲ ခံၾကရသည္ကို ေတြ႔ရသျဖင့္ အားတံု႔အားနာ ျဖစ္မိပါသည္။
ဗိုလ္ေန၀င္းဆဲသည္ကို ခံေနၾကရေသာ ဗိုလ္မႉးႀကီးမ်ားကလည္း သူတို႔လက္ေအာက္ရွိ ဗိုလ္မႉးမ်ား၊ ဗိုလ္ႀကီးမ်ားကို ဆဲေရးၾကျပန္ပါသည္။ ေနာက္တဆင့္ ဗိုလ္မႉးမ်ား၊ ဗိုလ္ႀကီးမ်ားကတဖန္ လက္ေအာက္ငယ္သားမ်ားကို ဆဲေရး ဆက္ဆံေလ့ရွိပါသည္။ ဗိုလ္ေန၀င္းက အရပ္သားအရာရွိမ်ားကို မဆဲ၀ံ့ပါ။ ျပန္ကန္ပါက အရွက္ကဲြေလမည္ကို ေၾကာက္ဟန္တူပါ၏။
သတင္းစာမ်ားကို အုပ္ခ်ဳပ္ရေသာ ဗိုလ္မႉးကလည္း ရိုင္းပ်စြာ ဆဲေရးေလ့ရွိရာတြင္ ခံပံုမေပၚသူတုိ႔ကို ေရွာင္ေလ့ရွိပါသည္။ လူႀကီးမ်ား ျဖစ္ၾကသျဖင့္ ဆရာေခၚကာ ရိုေသရသည္မို႔ တုိက္ရိုက္မဆဲ၀ံ့ပါ။ တေန႔တြင္ သတင္းစာမ်ား ႀကီးၾကပ္ေရးအဖဲြ႔ အစည္းအေ၀းသို႔ အစည္းအေ၀းမတက္ႏုိင္သူ မႏၲေလးမွ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္၏ အစီရင္ခံစာတဲြႀကီး ေရာက္လာေသာအခါ ဗိုလ္မႉးက ဖိုင္တဲြႀကီးကို လႊင့္ပစ္ၿပီး ရက္ရက္စက္စက္၊ ပယ္ပယ္နယ္နယ္ ဆဲေရးပါေတာ့သည္။ အဖဲြ႔၀င္ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ မန္ေနဂ်ာမ်ားပါ အရာရွိႀကီးႏွစ္ဆယ္တို႔မွာ နားမခ်မ္းသာ ၾကေစကာမူ မိမိတို႔ကို ဆဲေရးသည္မဟုတ္သျဖင့္ ေခါင္းငံု႔ကာ မ်က္ႏွာလႊဲေနၾကရရွာပါသည္။
ေနာက္တပတ္ မႏၲေလးမွ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ေရာက္လာေသာအခါ သီးသန္႔ေတြ႔ဆံုၿပီး “ခင္ဗ်ားကို ဆဲတာမဟုတ္ဘူးဗ်ိဳ႕၊ ဟိုေကာင္ႀကီးေတြကို ဆဲခ်င္လြန္းလို႔ ဆဲခဲ့ရတာပါ” ဟု ႏွစ္ကုိယ္ၾကား ေခၽြးသိပ္ျပန္သည္။ မႏၲေလးႏွင့္ ရန္ကုန္အယ္ဒီတာမ်ားကို ေသြးကဲြေအာင္ ဆဲေရးသည္ ျဖစ္ပါသည္။ တခြန္းတခါတည္း ဆဲရံုႏွင့္ ႏွစ္ဦး ႏွစ္ဘက္တို႔ကို နစ္နာေစရန္၊ ႏွစ္ႀကိမ္ႏွစ္ခါဆဲသကဲ့သို႔ ထိေရာက္ေအာင္ ဆဲႏိုင္သည္အထိ ယုတ္မာသူ ျဖစ္သည္။
လာဘ္ေခၚ လာဘ္ေတာင္းပညာကိုလည္း ကၽြမ္းက်င္သူ ျဖစ္ပါသည္။ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္တဦးက ေၾကာ္ျငာ ကိုယ္စားလွယ္ထံမွ ဆန္အိတ္ကို ရယူကာ ေပးဆက္ရပါသည္။
ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီး လက္ေအာက္မွာရွိေသာ ၾကက္ေျခနီအဖဲြ႔ကို မၾကာခဏသြားေလ့ရွိပါသည္။ ေလေဘး၊ ေရေဘး၊ မီးေဘးဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ အေမရိကန္မွ ေပးပို႔ေသာ ဂြမ္းေစာင္မ်ားကို ဗိုလ္မႉးက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးကို ျပသေသာအခါ “ေကာင္းလြန္းတယ္၊ လူထုနဲ႔မတန္ဘူး။ မေပးနဲ႔၊ တပ္က ေဆးရံုေတြမွာသံုး” ဟု အမိန္႔ခ်ခဲ့ပါသည္။
တခါတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ ေက်ာက္ေရာဂါျဖစ္ပြားရာ၊ ရုရွမွ ေလယာဥ္ပ်ံႏွင့္ ေက်ာက္ေရာဂါထိုးေဆးမ်ား လႉဒါန္းရာ အသစ္လာေသာ ရုရွေက်ာက္ေဆးမ်ားကို တပ္မေတာ္က သံုးေစၿပီး လူထုကို ျမန္မာျပည္တြင္ ထုတ္လုပ္ေသာ ေက်ာက္ေဆးမ်ားသာ သံုးေစပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံလုပ္ ေက်ာက္ေဆးမွာ ေဆးထိုးသူအဖို႔ ဂယက္မျပန္ပါ။ ရုရွ ေက်ာက္ေဆးမွာ ေဆးထိုးသူတုိင္း ဖ်ားေစသည့္ ဂယက္ရွိေလရာ တပ္မေတာ္တခုလံုး အျပင္းဖ်ားၾကရဖူးပါသည္။
ယင္းသို႔ စစ္ဗိုလ္ပီသစြာ ေလာဘထူၿပီး ေအာက္လူမ်ားကို ဆဲေရးေလ့ရွိသည့္ ဗိုလ္မႉးႏွင့္ ခပ္ခြာခြာေနေသာ တင္ေမာင္ပင္ သူ၏ လာဘ္ပဲြစားျဖစ္ရပါေသးသည္။ တင္ေမာင္၏ တာ၀န္အရပ္ရပ္မွာ ႏုိင္ငံျခားသံရံုးမ်ားက ဧည့္ခံပြဲမ်ား၊ သတင္းစာရွင္းပဲြမ်ား က်င္းပလိုပါက ဆက္သြယ္စီစဥ္ေပးရပါသည္။ ဖိတ္စာမ်ားသည္ တင္ေမာင္၏ ရံုးမွတဆင့္ တက္ေရာက္သင့္သူမ်ားကို ေ၀ငွရပါသည္။ “နာတာလူးပဲြကာလ” သံရံုးႏုိင္ငံတို႔၏ ေန႔ထူးေန႔ျမတ္ကာလတို႔တြင္ သတင္းစာဆရာမ်ားကို လက္ေဆာင္မ်ားေပးၾကရာတြင္လည္း တင္ေမာင္၏ ရံုးမွတဆင့္ ေပးေလ့ရွိပါသည္။ ဗိုလ္မႉးအတြက္ ရရွိေသာ အရက္ပုလင္းမ်ားကို သြားေရာက္ေပးပို႔တိုင္း “ဆရာက အရက္မေသာက္ေတာ့ နားမလည္တာခက္တာပဲ။ ေဂ်ာ္နီ၀ါ့ကား၀ီစကီဆိုတာ Black Label မွ ေကာင္းတာဗ်” ဟု အႀကိမ္ႀကိမ္ ေျပာသျဖင့္ သံရံုးမ်ားသို႔ Black Label ကိုသာ ေပးရန္၊ ဧည့္ခံပဲြ ညစာစားပဲြတို႔တြင္ Black Label ႏွင့္ ဧည့္ခံပါရန္ ပြဲစားလုပ္ခဲ့ရပါသည္။
တေန႔တြင္ ေျမာက္ကိုရီးယားသံရံုးမွ သံတဦး တင္ေမာင္ထံေရာက္လာၿပီး သူတို႔ႏုိင္ငံ၏ ေခါင္းေဆာင္ႀကီး ကင္အီဆြန္က သတင္းစာႀကီးၾကပ္ေရးအဖဲြ႔ ဥကၠ႒ဗိုလ္မႉးအတြက္ လက္ေဆာင္ေတာ္ေပးဆက္လိုသျဖင့္ အခမ္းအနားတခု စီစဥ္ေပးပါဟု ေျပာပါသည္။ အစည္းအေ၀းတြင္ တင္ျပေသာအခါ လက္ေဆာင္ဟူေသာ စကားလံုးကို ရြတ္ဆိုလိုက္သည္ႏွင့္ ဗိုလ္မႉးက ၿပံဳးသြားပါသည္။ “ဘာလက္ေဆာင္လဲဗ်” ဟု ေမးရွာပါ၏။ “သံမႉးက ထုတ္ေဖာ္မေျပာပါ၊ သံအမတ္ႀကီးကိုယ္တုိင္က ေပးလိုပါတယ္လို႔ ေျပာသည္မွာ ထူးျခားသည္” ဟု ရွင္းျပရပါသည္။ “ျပည္သူ႔ကိုးရီးယားႏုိင္ငံမွာ တိုးတက္ေနတယ္။ ေမာ္ေတာ္ကားေတြ ထြက္ေနၿပီတဲ့၊ ဗိုလ္မႉးကို ေမာ္ေတာ္ကားမ်ား ေပးမယ္ထင္တယ္” ဟု လက္နက္ခ် ကြန္ျမဴနစ္ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ႀကီးက ထင္ျမင္ခ်က္ေပးသည္။ ေရဒီယိုေပးမွာပါဟု တဦးက မွန္းဆပါသည္။ အေျဖကို တင္ေမာင္လည္း မသိပါ။
လက္ေဆာင္ေတာ္ေပးပဲြကို အဖဲြ႔ခန္းမတြင္ အဖြဲ႔က လက္ဖက္ရည္ပဲြျဖင့္ ဧည့္ခံကာ က်င္းပပါသည္။ ေျမာက္ကိုရီးယားသံရံုးတဖဲြ႔လံုး ႂကြလာပါသည္။ ႀကီးမားေသာ အထုပ္ႀကီးတထုပ္ကို သံအမတ္ႀကီးကို္ယ္တုိင္ တရိုတေသ သယ္ေဆာင္လာပါသည္။
မိန္႔ခြန္းရွည္ႀကီးမ်ားေပးၿပီးမွ လက္ေဆာင္မြန္ကို ေပးအပ္ပါသည္။ လက္ေဆာင္ထုပ္ႀကီးကို ဖြင့္လုိက္ေသာအခါ ေခါင္းေဆာင္ႀကီး ကင္အီဆြန္က သူ၏ ကိုယ္စား ထြင္းထုထားေသာ ရုပ္ပြားေတာ္တဆူျဖစ္ေနပါသည္။ တင္ခံုကေလးပါ ပါေသးၿပီး ထိုခံု၌ ေခါင္းေဆာင္ႀကီး ကင္အီဆြန္၏ အဆိုအမိန္႔တပုိဒ္ ေရးသားထားပါသည္။
ေက်ာက္ရုပ္ထုမွာ ေျပာင္ေျမာက္ေသာ ပန္းပုဆရာတဦး၏ လက္ရာျဖစ္သျဖင့္ ေကာင္းမြန္လွပပါသည္။ အႏုပညာ တန္ဖိုးျမင့္ပါသည္။ ဗုိလ္မႉးက သေဘာမက်ပါ။ သံအဖဲြ႔ ျပန္သြားသည္ႏွင့္ “ဒီအရုပ္ႀကီးကို က်ဳပ္က ဘယ္မွာ သံုးရမွာလဲဗ်” ဟု ေဒါသူပုန္ထကာ ကိုရီးယားတို႔အား မိုးမႊန္ေအာင္ ဆဲေရးပါေတာ့သည္။ ။

No comments: