Sunday, August 24, 2008

(၉) ဒီမိုကေရစီအစိုးရႏွင့္ ရင္ဆုိင္ၾကျခင္း (ေၾကးမံုဦးေသာင္း)

အဂၤလိပ္နယ္ခ်ဲ႕ကို တိုက္ခဲ့ၾကစဥ္က ေခါင္းေဆာင္ခဲ့ၾကေသာ သတင္းစာမ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံလြတ္လပ္ခ်ိန္ တြင္မူ သူတို႔၏ ရပ္တည္ခ်က္ႏွင့္ ႐ႈေထာင့္ ေျပာင္းၾကရေလသည္။ တိုက္ပဲြကာလ ႏုိင္ငံေရးအင္အားစုႏွင့္ သတင္းစာမ်ားအဖို႔ မဟာမိတ္အျဖစ္ ညီၫြတ္ခဲ့ၾကေသာ္လည္း ကုို္ယ့္မင္းကိုယ့္ခ်င္း ျဖစ္လာေသာအခါ၌ မင္းႏွင့္ ဆရာအျဖစ္ လိုက္ေလ်ာညီေထြ ျဖစ္မလာၾကေတာ့ေခ်။ အာဏာရ ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားအဖို႔ မင္းတို႔၏ မာနတက္ လာၾကေတာ့သည္။ သတင္းစာမ်ားကလည္း ရဲေဘာ္ရဲဘက္မ်ား ျဖစ္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ သင့္တင့္သေ႐ြ႕ မ႐ိုေသႏိုင္ ဘဲ မင္းတို႔၏ ေခါင္းကို ေခါက္ေသာ အျပဳအမူမ်ား ျပဳမိတတ္သည္။ ပြင့္လင္းစြာ ေ၀ဖန္ေရးသားမိၾကသည္။
ျပည္တြင္းစစ္အေျခအေနအရ ပါလီမန္တြင္ အတိုက္အခံအင္အားစု ခုိင္ခိုင္မာမာ မရွိေလေသာေၾကာင့္ အစုိးရ၏ မူ၀ါဒႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ေ၀ဖန္စိစစ္မႈ အားေပ်ာ့ေနခဲ့သည္။ ယင္းတာ၀န္ကို သတင္းစာဆရာမ်ားက မဟာမိတ္အတို္က္အခံမ်ားအျဖစ္ ရပ္တည္လုပ္ေဆာင္ၾကေသာအခါတြင္ အာဏာရႏုိင္ငံေရးသမား အခ်ိဳ႕ႏွင့္ ထိပ္တိုက္ရင္ဆုိင္ၾကရသည္။ ပဋိပကၡမ်ား ေပၚေပါက္လာေလ့ရွိ၏။ စာေရးဆရာ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးႏုသည္ သတင္းစာတို႔ လြတ္လပ္ခြင့္ကို တင္းျပည့္က်ပ္ျပည့္ယံုၾကည္သူ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ သူသည္ ျပည္တြင္းစစ္ႀကီး ကို တုိက္ေနရသူလည္း ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ ဖဆပလအဖဲြ႔ႀကီးသည္ ပါတီအမ်ားစု၏ တပ္ေပါင္းစုႀကီး ျဖစ္ေလ ေသာေၾကာင့္ သတင္းစာမ်ားႏွင့္ ကေတာက္ကဆ မၾကာခဏ ျဖစ္ေလ့ရွိသည္။ တခုေကာင္းသည္မွာ ျဖစ္ေလသမွ် အေရးကိစၥမ်ားကို သက္သက္ၫွာၫွာ ေျဖရွင္းေပးေလ့ရွိသည္။
သို႔ေစကာမူ ဖဆပလ တပ္ေပါင္းစု၏ အဖဲြ႔တဖဲြ႔ျဖစ္ေသာ ဆိုရွယ္လစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ခက္ထန္တင္းမာ သည္။ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးက ဦးဗေဆြျဖစ္ၿပီး ဆိုရွယ္လစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားက စစ္ဗိုလ္္ႀကီးမ်ားနွင့္ နီးစပ္ၿပီး စစ္တပ္က ေနာက္ခံရွိေသာေၾကာင့္ ပိုမိုဗိုလ္က်သည္ဟု ယူဆေသာ သတင္းစာမ်ားက ၾကည့္မရျဖစ္ခဲ့သည္။
တခါတြင္ ဆိုရွယ္လစ္တို႔က လူထုသတင္းစာအယ္ဒီတာ ဦးလွကို အျပစ္ရွာၿပီး ဖမ္းဆီးသည္။ ေထာင္ထဲ၌ ၾကာျမင့္စြာ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ကာ ၫွဥ္းသည္။ ဦးလွက တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္မွာ အယူခံ၀င္ခဲ့သည္။ လြတ္လပ္ေသာ တရား႐ံုးေတာ္က မုခ်ပင္ လႊတ္ေစအမိန္႔ အမိန္႔ခ်မည္ကို သိရသျဖင့္ သတင္းစာဆရာအသင္း၏ အတြင္းေရးမႉး အျဖစ္ တင္ေမာင္က အမႈရွင္ျဖစ္သူ ၀န္ႀကီး ဗိုလ္ခင္ေမာင္ကေလးႏွင့္ ေတြ႔ဆံုကာ ႀကိဳတင္လႊတ္ေပးပါဟု အေရးဆိုညႇိႏိႈ္င္းသည္။ “ေဟ့ .. ေဟ့.. တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္က လႊတ္ေစလို႔ဆိုလွ်င္ ငါကိုယ္တုိင္ေထာင္ဗူး၀ သြားၿပီး လက္ထိပ္ႏွင့္ ေစာင့္ၿပီး ဖမ္းမယ္ကြ” ဟု လက္သီးလက္ေမာင္းတန္းကာ ႀကိမ္းေမာင္းေတာ့သည္။ ထိုစဥ္က သြားေရာက္ေတြ႔ၾကေသာ အဖဲြ႔တြင္ တင္ေမာင္ႏွင့္အတူ ဦးလွဇနီး ေဒၚအမာလည္း ပါေလရာ ေျပာရက္၊ ႀကိမ္းေမာင္းရက္ေသာ ၀န္ႀကီးကို စိတ္မခ်မ္းမသာႏွင့္ ၾကည့္မိသည္။
ယင္းဆိုရွယ္လစ္ေခါင္းေဆာင္ႀကီးသည္ သူ၏ အလွည့္သို႔ေရာက္ေသာအခါ စစ္အစိုးရက ဖမ္းဆီးသည္ကို ခံရသည့္အခါတြင္မူ သက္လံုမေကာင္းရွာဘဲ ငိုခ်င္းခ်သည္ဟု ၾကားရေလသည္။
ထိုကဲ့သုိ႔ သေဘာေသးသိမ္သူ ဆိုရွယ္လစ္မ်ားကို သတင္းစာတို႔က ပိုမုိျပစ္တင္ေ၀ဖန္ၾကေတာ့သည္။ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္ၿငိမ္းကလည္း ဗမာ့ေခတ္သတင္းစာအမ်ားကို ေခ်မႈန္းရန္ အားထုတ္ေလေတာ့ သည္။ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ကိုယ္တုိင္က တရားဥပေဒအျပင္ဘက္မွ ႏွိပ္စက္သည့္မူကို လက္မခံတာေၾကာင့္ တရားဥပေဒ အရ ဗမာ့ေခတ္ႏွင့္ သတင္းစာအမ်ားတို႔ကို ႏႈတ္ပိတ္ရန္ အမ်ိဳးမ်ိဳး ႀကံစည္၏။
ဒီမုိကေရစီဥပေဒအရ သတင္းစာေရးခ်က္မ်ားကို အေရးမယူႏိုင္သျဖင့္ ဦးေက်ာ္ၿငိမ္းက အႏုိင္ရႏုိင္သည့္နည္း ႏွင့္ အခြင့္အလမ္းကို ရွာၿပီး ဗမာ့ေခတ္ကို အလဲထိုးေတာ့သည္။
အစိုးရပံုႏွိပ္တိုက္က သံုးစဲြပိုလွ်ံေသာ ပစၥည္းမ်ားကို အခါအားေလွ်ာ္စြာ ေလလံစနစ္ႏွင့္ အရပ္သားမ်ားသို႔ ေရာင္းခ်ေလ့ရွိသည္။ လြန္ခဲ့ေသာ (၂) ႏွစ္ခန္႔က ပံုႏွိပ္စက္ႀကီးတလံုးကို ဗမာ့ေခတ္က ေလလံဆဲြၿပီး ၀ယ္ယူ သံုးစဲြေနသည္။ အစိုးရပံုႏိွပ္တိုက္က အရာရွိတဦးကို အမႈတခုႏွင့္ အေရးယူေသာအခါတြင္ ေစာေစာက ေလလံပစ္ခဲ့သည့္ စက္ႀကီးက သက္ေသခံပစၥည္း ျဖစ္ေနသည္ကို ဦးေက်ာ္ၿငိမ္းက ေတြ႔ရွိေလသည္။ အိႏၵိယ ရာဇသတ္ႀကီးတြင္ သက္ေသခံပစၥည္းမ်ားကို အမႈစစ္ေဆးသူ တရားသူႀကီး၏ ေရွ႕ေမွာက္တြင္ တင္ျပရမည္ဟု ပါရွိေသာေၾကာင့္ ဗမာ့ေခတ္တြင္ အသံုးျပဳေနေသာ ပံုႏွိပ္စက္ႀကီးကို တရား႐ံုးေတာ္သို႔ တင္ျပေစဟု အမိန္႔ေပး ေတာ့သည္။
အေလးခ်ိန္တတန္ခဲြခန္႔ရွိေသာ စက္ႀကီးကို တစစီျဖဳတ္ၿပီး ယူၾကကာ ႐ံုးေတာ္ရင္ျပင္တြင္ တင္ထားေလသည္။ ဗမာ့ေခတ္အဖို႔ စာမ်က္ႏွာေလွ်ာ့လိုက္ရေတာ့သည္။ အမႈမွာ လမ်ားစြာၾကာသျဖင့္ စက္အခက္အခဲေၾကာင့္ မ်ားစြာ ကသီလင္တ ျဖစ္ရေလေတာ့သည္။
တရားဥပေဒႏွင့္အညီ ေဆာင္႐ြက္သည္ျဖစ္သျဖင့္ ဗမာ့ေခတ္က အံကိုခဲၿပီး ခံရသည္။ “ရယ္တာေပါ့” ဟုပင္ ေရးလိုက္ေသး၏။ အခြင့္အေရးရွာေနသူ ဦးေက်ာ္ၿငိမ္းအဖို႔ ထိုထက္ေကာင္းေသာ နည္းကို ေတြ႔ျပန္ေလသည္။ ဤအခ်ီတြင္မူ သတင္းစာမ်ားအဖို႔ မရယ္ႏုိင္ၾကေတာ့ပဲ ငိုၾကရရွာေတာ့သည္။
ဦးေက်ာ္ၿငိမ္းက သက္ေသခံဥပေဒကိုပင္ အေသးစိတ္ဖတ္႐ႈသည္။ ရာဇ၀တ္မႈ တစံုတခု ျဖစ္ပြားလွ်င္ သက္ေသ ခံပစၥည္းမ်ားကို အထူးရွာေဖခြင့္ ဥပေဒအရ ရဲတို႔က ရွာေဖြသိမ္းဆည္းႏုိင္သည့္ အခြင့္အေရးကို ၀န္ႀကီးက ေတြ႔သြားျပန္သည္။ ဦးေက်ာ္ၿငိမ္းက ယင္းဥပေဒ၏ အခြင့္အေရးကို ေဖာေဖာသီသီ သံုးစဲြပါေတာ့သည္။
ရဲတို႔အဖို႔ အမႈတခုခု ရွာရန္သာ လိုအပ္သည္။ မည္သို႔ေသာအမႈပင္ျဖစ္ေစ၊ အမႈတခု ေတြ႔လွ်င္ သတင္းစာတုိက္ ဥပစာႏွင့္ အေဆာက္အအံုပစၥည္းအားလံုးကို ေမႊေႏွာက္ရွာေဖြေလေတာ့သည္။ အထူးသျဖင့္ စာစီေသာ ခဲစာလံုး ကို အကြက္ငယ္ေလးမ်ားခဲြကာ ထည့္ထားရေသာ စာခြက္ႀကီးမ်ားကို ၾကမ္းျပင္ေပၚ၊ ေျမႀကီးေပၚ သို႔ ေမွာက္ခ်ၿပီး ေသးငယ္သည့္ စာလံုးကေလးမ်ားတြင္ သက္ေသခံေတြ႔ရႏုိး စစ္ေဆးၾကည့္႐ႈၾကေတာ့သည္။
ခဲစာလံုးမ်ားထဲတြင္ မည္သည့္အျခားပစၥည္း မရွိႏုိင္သည္ကို သတင္းစာတုိက္က ရွင္းျပရန္ မလိုပါ။ ရဲတို႔က သိၿပီးျဖစ္ေပသည္။ အမႈအတြက္ သက္ေသခံပစၥည္း မရႏုိင္သည္ကို ရဲတို႔ တင္ႀကိဳသိရွိထားပါလ်က္ အမႈတခုခုအတြက္ သတင္းစာတိုက္တြင္းသို႔ ၀င္မိသည္ႏွင့္ ခဲစာလံုးခံုမ်ားကို သြန္ေမွာက္ၿပီး ရွာေဖြၾကေလ့ရွိ သည္။ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ သတင္းစာတုိက္ကို ဒုကၡေပးရန္သာ ျဖစ္၏။ ခဲစာလံုးခြက္ကိုေရာ ေမႊေႏွာက္လိုက္လွ်င္ ကႀကီးစာလံုး၊ ခေကြးစာလံုး စသည္ျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ကာ ျပန္လည္အသံုးျပဳရန္ မျဖစ္ႏုိင္ေတာ့ေပ။ အသံုးမျပဳႏုိင္ ေတာ့သည့္ ခဲစာလံုးမ်ားကို အရည္က်ိဳရေတာ့သည္။ စာလံုးစက္မွ ခဲစာလံုးအသစ္ ၀ယ္ရေသာေၾကာင့္ စာခြက္မ်ား တခါေမွာက္ေလတုိင္း သတင္းစာကို တလခဲြခန္႔ ရပ္ၾကရသည္။ ေငြကုန္ေသးသည္။
ထိုေခတ္က ျမန္မာပံုႏွိပ္ေလာကအဖို႔ ပံုႏွိပ္ရမည့္ စာသားမ်ားကို စာစီခြက္ထဲတြင္ ထည့္ထားသည့္ ခဲစာလံုးမ်ား ႏွင့္ စီၾကရသည္။ ခဲစာလံုးတစံု အျပည့္အစံုဆိုလွ်င္ စာလံုးအမ်ိဳးမ်ိဳး (၂၁၄၀) ရွိသည္။ အနည္းဆံုး ခဲစာလံုး (၂၂၉) လံုးရွိမွသာ သတင္းစာႏွင့္ ေခတ္ေပၚစာအုပ္မ်ားကို ပံုႏွိပ္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ခဲစာလံုးခံုတခုတြင္ စာလံုး (၂၂၉) မ်ိဳးအတြက္ စာလံုးခြက္ (၂၂၉) ခြက္ရွိသည္။ ပါဠိပါဌ္သားပါစီရန္ အပိုစာလံုး (၁၉၅) လံုးအတြက္ သီးျခားခြက္မ်ား ရွိရေသးသည္။ ထိုအခ်ိန္က ရန္ကုန္မွာ ခဲစာလံုးသြင္းေသာ စက္႐ံု (၂) ခုသာ ရွိေလသျဖင့္ စာခြက္ေမွာက္ခံရလွ်င္ သတင္းစာတုိက္မ်ားအဖို႔ ေက်ာေကာ့ကာ ခံၾကရရွာ၏။
မည္သို႔ပင္ ခက္ခဲေစကာမူ စာခြက္ေမွာက္ေလေလ သူတို႔ကို ျပစ္တင္ေ၀ဖန္သူ ေပါေလေလ ျဖစ္လာေတာ့ သည္။ တဘက္ကလည္း ေခတ္မီစာလံုးစက္မ်ားကို သတင္းစာတုိက္မ်ားက တည္ေထာင္လာၾကသျဖင့္ လွပၿပီး အရြယ္အစားစား စာလံုးသစ္မ်ား ေပၚလာသည္။ ျမန္မာစာလံုးပံုစံမ်ား တိုးတက္မ်ားျပားလာသည္မွာ ဦးေက်ာ္ၿငိမ္း၏ ေက်းဇူးပါေပ။
တခါတြင္ ဆိုရွယ္လစ္၀န္ႀကီးတဦး၏ ေဖာက္ျပန္မႈ၊ အညႇီအေဟာက္သတင္းတပုဒ္ကို သတင္းစာသံုးေစာင္က ေဖာ္ျပခဲ့ၾကသည္။ ထုိသတင္း မဟုတ္မွန္ဟု ဆိုရွယ္လစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ျငင္းဆိုၿပီး လယ္သမားထု အစည္းအေ၀းကို ရန္ကုန္၊ ဗႏၶဳလပန္းၿခံတြင္ က်င္းပကာ ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပၾကသည္။ လယ္ေျမ ျပည္သူပိုင္ စီမံကိန္း လုပ္ေဆာင္ေနသူ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးကို ေျမရွင္ကိုယ္စားလွယ္ သတင္းစာမ်ားက သိကၡာခ်သည္ဟု ေဟာေျပာၾကသည္။ အရက္မူးေနၾကၿပီး ေပါက္တူးေပါက္ျပားမ်ားကို ထမ္းလာကာ အစည္းအေ၀းတက္ၾကသူ လယ္သမားႀကီးမ်ားတို႔က ေဒါသကို မထိန္းႏုိင္ၾကၿပီဟု ေအာ္ဟစ္၍ ျပည္သူ႔ဟစ္တုိင္ႏွင့္ အိုးေ၀သတင္းစာတိုက္ မ်ားမွ ပံုႏွိပ္စက္မ်ား၊ စာစီခံုမ်ားကို ဖ်က္ၾကေတာ့သည္။ ရဲတို႔ကို ေခၚေသာ္လည္း ရဲတို႔က မလာဘဲ ေရွာင္ေနၾက သည္။
ဆိုရွယ္လစ္ ဆႏၵျပသူမ်ားသည္ ထိုသတင္းကို ေဖာ္ျပေသာ ကြန္ျမဴနစ္ေန႔စဥ္ သတင္းစာတုိက္ကိုမူ မသြား၀ံ့ၾက ေပ။ ၁၉၄၈ ခု၊ မတ္လ (၂) ရက္ေန႔က အခင္းျဖစ္ပြားသည္။ (၁၅) ရက္အၾကာတြင္ ျပည္တြင္းစစ္ႀကီး ေၾကညာ ရန္အတြက္ ကြန္ျမဴနစ္တို႔တြင္ လက္နက္မ်ားရွိေနၾကသည္ကို ဆိုရွယ္လစ္တို႔က သိေနၾကသည္။ တင္ေမာင္ တို႔ သတင္းေထာက္မ်ားလည္း သိၾကသည္။ တင္ေမာင္တို႔အဖို႔ ပဲြႀကီးပြဲေကာင္း ဓာတ္ပံုေကာင္း ရရွိႏိုင္ရန္အတြက္ သတင္းစာတိုက္ေရွ႕ရွိ သစ္ပင္ႀကီးေပၚတက္ကာ ကင္မရာကိုယ္စီႏွင့္ ေစာင့္ၾကသည္။ ေဘးကင္းမည့္ အကာ အကြယ္ကိုလည္း ၾကည့္ထားရေသးသည္။
ဆိုရွယ္လစ္တို႔သည္ လက္နက္မ်ား စုၿပီး၊ ေဆာင္းၿပီးျဖစ္သည့္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဌာနခ်ဳပ္ရွိ သတင္းစာတိုက္သို႔ မလာ၀ံ့ၾကေပ။ လာခဲ့လွ်င္ ျပည္တြင္းစစ္သည္ (၁၅) ရက္ေစာကာ ျဖစ္ပြားေပေလမည္။
ဤတခ်ီတြင္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးႏုက ဆိုရွယ္လစ္တို႔ဘက္မွ ရပ္တည္၏။ မဟုတ္မမွန္ သတင္းေရးေနေသာ သတင္း စာေတြကို မဖတ္ေတာ့ၿပီဟုပင္ ေၾကညာသည္။ ျပန္ၾကားေရးဌာန႐ံုးတြင္ ဖြင့္ထားသည့္ သတင္းစာဆရာမ်ား အသင္းႏွင့္ သတင္းေထာက္မ်ား အသင္းကို ႏွင္ခ်သည္။
ဒီမိုကေရစီေခတ္ ျဖစ္ေလေသာေၾကာင့္ သတင္းစာမ်ားက ျပင္းထန္စြာ တံု႔ျပန္ေရးသားၾကသည္။ ေရးသားသည္ သာမက သတင္းစာဆရာအသင္းက ေဟာေျပာပဲြမ်ား က်င္းပၿပီး ပုဆိန္ဆရာမ်ားကို တိုက္ၾကေလသည္။
“သတင္းစာေတြမေျပာနဲ႔ သတင္းစာေတြရဲ့ အေဖေတာင္ မေၾကာက္ဘူး” ဟု ႀကိမ္းေသးသည္။ ထိုအခါ သတင္းစာဆရာအသင္းက စာေပေလာက၊ ႏုိင္ငံေရးေလာကမွ အနားယူေနသူ ဆရာႀကီး သခင္ကိုယ္ေတာ္မိႈင္း ကို ပင့္ေခၚကာ “သတင္းစာတို႔ ဘိုးေအႀကီး လာပါၿပီ” ဟု ေၾကညာၿပီး တရားေဟာေစသည္။
ဆရာႀကီး (၂) ႀကိမ္သာ တရားေဟာရသည္။ “ခင္ဗ်ားတုိ႔ အေတာ္ဆိုးတဲ့ သူေတြပဲဗ်ာ” ဟု ဦးႏုက ဦးအုန္းခင္ထံ ဖုန္းဆက္ၿပီး အ႐ံႈးေပးရရွာသည္။ အဖ်က္ခံရသည့္ သတင္းစာမ်ားကို ေလ်ာ္ေၾကးေပးသည္။ သတင္းစာဆရာ အသင္း ႐ံုးေနရာႏွင့္တကြ မူလအခြင့္အေရးေတြ ျပန္ေပးသည္။ ႏွစ္စဥ္ သတင္းစာအသင္း ႐ံုးေနရာႏွင့္ တကြ မူလ အခြင့္အေရးေတြ ျပန္ေပးသည္။ ႏွစ္စဥ္ သတင္းစာအသင္း ညီလာခံသို႔ ဦးႏုက တက္ေရာက္ကာ သတင္း စာႏွင့္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္တို႔ ခ်စ္ၾကည္ေရး ျပန္ေပါင္းထုတ္ၾကသည္။
ဆြတ္ပ်ံ႕ ၾကည္ႏူးဖြယ္ေကာင္းေသာ ဤကဲ့သို႔ေသာ ႏုိင္ငံေရးတုိက္ပဲြ၏ အရသာကို ဒီမိုကေရစီေခတ္၌တြင္သာ ခံစားႏုိင္ပါသည္။ သူမတူ တရားေဟာေကာင္းလွေသာ ဆရာမိႈင္း၏ ေဟာသံကေလးတခု ယခုထက္တုိင္ ၾကားေယာင္မိေနေတာ့သည္။ ဆရာႀကီးက “ငါ့အျမင္ကို ေျပာရရင္ေတာ့ ေခြးမသား၊ မင္းတို႔ သတင္းစာဆရာ ေတြ မွားတယ္ကြ၊ မင္းတုိ႔တေတြ တယ္ၿပီး မိုက္ၾကပါကလားကြာ။ တုိ႔ေမာင္ႏုဆိုတာက ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ႀကီးကြ။ ဧရာမ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ႀကီးတပါးကို မင္းတို႔ သတင္းစာဆရာေတြက ေခြးပိန္မကေလးကို ႀကိဳးႏွင့္ တိုင္မွာခ်ည္ၿပီး ႐ိုက္ခ်င္သလို ႐ိုက္ၾကေလေတာ့ သူက ျပန္ကိုက္မွာေပါ့ကြ” ဟု ေဟာ၏။

No comments: