Friday, August 8, 2008

(၈) ျပည္တြင္းစစ္ႏွင့္ ရွင္ေသမင္း (ေၾကးမံုဦးေသာင္း)

၁၉၂၇ ခုႏွစ္က ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ကြန္ျမဴနစ္၀ါဒ မ်ိဳးေစ့ေရာက္ရွိခဲ့၏။ စတင္ပ်ိဳးေထာင္ခဲ့သူမွာ ဟသၤာတမွ ေျမပိုင္ရွင္တဦး၏သား ကိုေက်ာ္ဦးဆိုသူ ျဖစ္သည္။ အဂၤလန္သို႔ သြားကာ ဥပေဒပညာသင္ၾကားရာမွ ၀တ္လံု ဦးေက်ာ္ဦးျဖစ္ ျပန္လာစဥ္က ဥေရာပတြင္ ေခတ္စားေနေသာ ၀ါဒကို ယူေဆာင္လာခဲ့သည္။ ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီကိုမူ ၁၉၃၉ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ (၁၅) ရက္ေန႔တြင္ စတင္တည္ေထာင္သည္။ ဗသိန္း၊ သိန္းေဖ၊ လွေဖတို႔ ပါ၀င္ၿပီး ေအာင္ဆန္းက အတြင္ေရးမႉး၊ ထိုမွ ႀကီးထြားလာေသာ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီကို ၁၉၄၆ ခု၊ မတ္လ ညီလာခံတြင္ သခင္သန္းထြန္း၊ သခင္သိန္းေဖတို႔ တက္လာၿပီး အတြင္းေရးမႉး သခင္စိုးနွင့္ အုပ္စုအား ပါတီမွ ထုတ္ပယ္လိုက္ရာမွ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဗမာျပည္ဟု အမည္သစ္ႏွင့္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ၾကသည္။ ပါတီ အသစ္က အလံနီပါတီဟု ေၾကညာသျဖင့္ မူလရွိရင္းစဲြပါတီကို အလံျဖဴပါတီဟု ဗမာ့ေခတ္သတင္းစာက ကင္ပြန္းတပ္ေသာေၾကာင့္ နစ္ျဖဴ၊ နစ္နီ စသည္ျဖင့္ အမည္တြင္ၾကရေလေတာ့သည္။
ထိုအခ်ိန္က ပါတီႏွစ္ခုစလံုးတို႔က အဂၤလိပ္တို႔ကို လက္နက္ကုိင္တုိက္ခိုက္ေသာ ေတာ္လွန္ေရးလမ္းစဥ္ႏွင့္ တိုက္မွသာ ဗမာ့လြတ္လပ္ေရးကို ရရွိႏုိင္မည္ဟု ယံုၾကည္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။ သခင္သန္းထြန္း ေခါင္းေဆာင္ေသာ အလံျဖဴပါတီက အလံနီတို႔ထက္ မ်ားစြာ အင္အားႀကီးမားသည္။
ဖဆပလအဖြ႔ဲႀကီးက ဒီမိုကေရစီနည္းႏွင့္ လႈပ္ရွားၿပီး အဂၤလိပ္တုိ႔ႏွင့္ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြး၍ လြတ္လပ္ေရးကို အရယူ ႏုိင္ခဲ့ကာ လြတ္လပ္ေသာ သမၼတႏုိင္ငံသစ္ကို တရား၀င္ထူေထာင္ႏိုင္ခဲ့ၾကသည္ကို သူတို႔က လက္မခံ။ လြတ္လပ္ေရး အတုအေယာင္သာျဖစ္သည္ဟု ေ၀ဖန္တုိက္ခုိက္ေနၾကသည္။
ကံဆိုးသည္ဟု ဆိုရေပမည္။ အေမရိကန္အုပ္စုႏွင့္ ႐ုရွအုပ္စုတုိ႔ ျပင္းထန္းစြာ တုိက္ခုိက္ၾကေသာ စစ္ေအး တုိက္ပဲြႀကီးသည္ ျမန္မာျပည္ စစ္ေျမျပင္တြင္ ၀င္ေရာက္လာကာ တိုက္ၾကသည္ကို ခံခဲ့ရေပသည္။
ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမန္မာလူထု၏ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ား မပါရိွေပ။ “ဖဆပလအစိုးရက လက္၀ဲအင္အားစုကို ဖယ္ထုတ္ကာ အလုပ္သမားလူတန္းစား ပစၥည္းမဲ့ မ်ားကို ဖမ္းးဆီးေနေလၿပီ” စသည္ျဖင့္ ေမာ္စကို ေရဒီယိုက စတင္ေ၀ဖန္စျပဳလာေသာအခါတြင္ နစ္တို႔အဖို႔ သူတို႔ကိုးကြယ္ေသာ ႐ုရွႏိုင္ငံႀကီးက သူတို႔ကို ေထာက္ခံၿပီဟု သိရသျဖင့္ မိမိတုိ႔ လမ္းစဥ္မွန္ကန္သည္ဟု အားတက္သြားၾကသည္။ ဂ်ပန္ကို ေတာ္လွန္စဥ္က လက္နက္မ်ားကို ရရွိထားသည့္ လယ္သမားလူတန္းစားက တကယ့္လြတ္လပ္ေရးကို ေတာင္းဆိုေနေလၿပီဟု ေမာ္စကိုက အသံလႊင့္ေသြးထုိးသျဖင့္ ျမန္မာကြန္ျမဴနစ္မ်ားတို႔ စိတ္ဓာတ္မ်ား တက္ႂကြလာၾကသည္။ ဖဆပလေခါင္းေဆာင္မ်ားကလည္း ဆိုရွယ္လစ္စီးပြားေရးစနစ္ကို ခ်မွတ္လုပ္ေဆာင္ ေနပါလ်က္ အျပစ္တင္သည္ကို မခံမရပ္ႏုိင္ျဖစ္ကာ လက္၀ဲ၀ါဒကို ဆန္႔က်င္ၾကေတာ့သည္။
ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ တည္ေထာင္ၿပီး (၈၂) ရက္ေျမာက္ေန႔တြင္ စစ္မီးစတင္ ေတာက္ေလာင္ ေတာ့သည္။ ၁၉၄၈ ခု၊ မတ္လ (၂၇) ရက္ ျမန္မာလူထု၏ ေတာ္လွန္ေရးေန႔ အစည္းအေ၀းကို ေနရာ (၂) ခုတြင္ စင္ၿပိဳင္ က်င္းပခဲ့ၾကသည္။
“ဗားကရာေခ်ာက္ႀကီးကို ဆိုရွယ္လစ္ ဖဆပလတို႔ရဲ့ အ႐ိုးေတြနဲ႔ ပို႔မယ္ေဟ့” ဟု အလံျဖဴကြန္ျမဴနစ္ ေခါင္းေဆာင္ သခင္သန္းထြန္းက ေၾကညာသည္။ ဖဆဆိုရွယ္တို႔ကလည္း အၫံ့မခံ၊ ထိုကဲ့သို႔ပင္ ျပင္းထန္ေသာ စကားလံုးမ်ားနွင့္ တိုက္ခဲ့ေလသည္။ တင္ေမာင္တို႔ သတင္းေထာက္မ်ားအဖို႔ အစည္းအေ၀း (၂) ခုစလံုးကို တက္ေရာက္ေလရာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသာမက အစည္းအေ၀း (၂) ခုစလံုးတြင္ တက္ေရာက္သူ ႀကီးမားေသာ လူထုႀကီးမ်ားက ေဒါသအမ်က္ တေခ်ာင္းေခ်ာင္းထြက္ေနသည္ကို ျမင္ေတြ႔ၾကရေသာေၾကာင့္ တုန္လႈပ္ေခ်ာက္ခ်ားမိပါ၏။
ေနာက္တေန႔ မတ္လ (၂၈) ရက္ေန႔ နံနက္ (၁၀)နာရီတြင္ စမ္းေခ်ာင္းတြင္ရွိေသာ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ ဌာနခ်ဳပ္ ကို ပုလိပ္တပ္ႏွင့္ ၀ုိင္းၿပီး ကြန္ျမဴနစ္မ်ားကို ဖမ္းဆီးေလေတာ့သည္။ တဦးတေယာက္မွ မမိလုိက္ပါေခ်။ သတင္း ကို တင္ႀကိဳရၾကၿပီး ျဖစ္သျဖင့္ ပုလိပ္မ်ား မေရာက္မီကပင္ ေတာခုိသြားၾကေလၿပီ။
မူလက ေတာထဲေရာက္ေနႏွင့္ေသာ အလံနီတို႔ထက္ အင္အားမ်ားစြာ ႀကီးမားသည့္ အလံျဖဴတုိ႔ ေတာခိုသြား ေသာ အခါတြင္ ဗမာ့တပ္မေတာ္လည္း ကဲြအက္သြားသည္။ တပ္ရင္း (၄) ခုရွိသည့္ အနက္ တပ္ရင္း (၂) က ေတာခုိၾကေလသည္။ အခ်ိန္အနည္းငယ္အတြင္းတြင္ အင္အား (၁၅၀၀၀) ရွိေသာ အလံျဖဴလက္နက္ကိုင္ သူပုန္တပ္ႀကီး ျဖစ္လာေလေတာ့၏။ တဖန္ ရဲေဘာ္ျဖဴတို႔ကလည္း ေတာခိုၾကျပန္သည္။
ႏုိင္ငံ၏ အေျခအေနအရ မယ္ေရြးပဲြ၊ ေဘာလံုးပဲြ၊ ႏုိင္ငံေရးစည္းေ၀းပဲြ … စသည့္ သတင္းမ်ားကို ေထာက္လွမ္း ေနၾကရေသာ တင္ေမာင္တို႔ သတင္းေထာက္မ်ားအဖို႔ စစ္သတင္းေထာက္မ်ားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲၾကရေတာ့ ေလသည္။
႐ုတ္တရက္ ဘ၀ေျပာင္းရေသာအခါတြင္ တင္ေမာင္အဖို႔ သတင္းစာလုပ္ငန္းကို ဆက္လက္လုပ္ကိုင္ရန္ သင့္၏၊ မသင့္၏ သံသယပင္ ျဖစ္မိပါေတာ့သည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဟူမူ တင္ေမာင္လုိက္ရေသာ သတင္းမ်ားတို႔မွာ လူသတ္သတင္းမ်ားသာ ျဖစ္ေနသျဖင့္ ျဖစ္၏။ လူဆိုး၊ ဓားျပ ထႂကြေနေသာ ထိုအခ်ိန္က ေသဒဏ္ေပးခံရ ေသာ ဓားျပ လူဆိုးမ်ားကို အားကစားကြင္းမ်ားတြင္ ကြပ္မ်က္ေလသည္။ အရပ္သားလူထုကို ဖိတ္ၾကားၿပီး လူထုေရွ႕ ၌ သတ္ျဖတ္ေလသည္။ တရားခံကို ထုတ္လာၿပီး မ်က္ႏွာကို ေခါင္းစြပ္ဖံုးကာ ကြင္းလယ္ရွိ တိုင္တြင္ ႀကိဳးႏွင့္ခ်ည္ၿပီး အထူးစစ္တပ္က ပစ္သတ္သည္ကို သတင္းေထာက္မ်ားအဖို႔ မိမိတို႔ ႀကိဳက္ရာ ႐ႈေထာင့္က ဓာတ္ပံု႐ိုက္ခြင့္ ျပဳေလ့ရွိသည္။
တင္ေမာင္ႏွင့္ သက္တူရြယ္တူ သတင္းေထာက္ကေလးမ်ားက လက္စြမ္းျပၾကရာတြင္ တရားခံကိုယ္ခႏၶာကို က်ည္ဆံထိခ်ိန္ အခိုက္အတန္႔တြင္မွ ဓာတ္ပံု႐ိုက္ႏုိင္ရန္ ၿပိဳင္ၾကေလ့ရွိသည္။ “င့ါပံုက က်ည္ဆံ၀င္ၿပီး လိပ္ျပာ ထြက္သြားတာကိုေတာင္ ျမင္ရတယ္ကြ” ဟု ႂကြား၀ါသူလည္းရွိသည္။ တတိယ အဂၤလိပ္-ျမန္မာ စစ္ပဲြတြင္ အဂၤလိပ္စစ္ဗိုလ္ႀကီးတဦးက ေသဒဏ္ေပးအံ့ဆဲဆဲ ျမန္မာသူပုန္မ်ား၏ မ်က္ႏွာတည့္တည့္တြင္ ကင္မရာ ခ်ိန္ထားၿပီး က်ည္ဆံလာေသာအခါ၊ က်ည္ဆံထိေသာအခါတို႔၌ မ်က္ႏွာထား ေျပာင္းလဲသည့္ ခံစားခ်က္မ်ားကို ဓာတ္ပံု႐ိုက္ေလ့ရွိသည္။ ရက္စက္႐ိုင္းစိုင္းေပသည္ဟု လန္ဒန္တုိင္းမ္သတင္းစာက ေ၀ဖန္ေသာေၾကာင့္ ၿဗိတိသွ် ပါလီမန္တြင္ ေ၀ဖန္ေဆြးေႏြးၾကသည္ကို သတိရမိေလသည္။
တင္ေမာင္အဖို႔ တရားခံကို မ်က္ႏွာဖံုးအိတ္မစြပ္မီ အခုိက္အတန္႔ ေသရအံ့မူးမူး အခ်ိန္ပုိင္းကေလးတြင္ လူ႔ေလာက ႀကီးအား ေနာက္ဆံုးၾကည့္ရွာေသာ မ်က္လံုးေျပာင္ႀကီးမ်ားက ေျခာက္လွန္႔ေနေသာေၾကာင့္ အိပ္ မေပ်ာ္ေသာ ညမ်ားက မ်ားျပားလွပါေတာ့သည္။ ေသျခင္းတရားကို အၿမဲျမင္ေနရျပန္သည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ ကရင္အမ်ိဳးသားမ်ား၏ ျပႆနာႏွင့္ အခြင့္အေရးမ်ားကို ေဆြးေႏြးေနေသာ ေဆြးေႏြးပဲြမ်ားလည္း ပ်က္ရျပန္ ေလသည္။ ၁၉၄၂ ခုႏွစ္ စစ္အတြင္းက ဗမာ့လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္ ဗိုလ္တဦးက ၀န္ႀကီးေဟာင္းႏွင့္ မိသားစု အပါအ၀င္ ကရင္ရြာတရြာလံုး သတ္ျဖတ္ခဲ့သည္က စတင္ကာ ကရင္-ဗမာ ေသြးကြဲခဲ့ရေလသည္။ အမွန္စင္စစ္မွာ ဂ်ပန္စစ္ဗိုလ္ႀကီးမ်ား၏ အမိန္႔အရ သတ္ျဖတ္ခဲ့သည္ ျဖစ္၏။
၁၉၄၉ ခု၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၁) ရက္ေန႔တြင္ တပ္မေတာ္ေသနာပတိ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး စမစ္ဒြန္းႏွင့္ ကရင္စစ္ဗိုလ္ႀကီး မ်ားကို တာ၀န္မွ အနားယူေစသည္။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေန၀င္းက တပ္မေတာ္ေသနာပတိ ျဖစ္လာသည္။ ရက္မဆုိင္းဘဲ ေနာက္တေန႔တြင္ပင္ ရန္ကုန္ အလံုရပ္ကြက္တြင္ရွိေသာ ကရင္႐ြာသားမ်ားကို စစ္တပ္က၀ုိင္းၿပီး လက္နက္ ရွာေဖြရာမွ သတ္ျဖတ္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ အိမ္အခ်ိဳ႕ မီးေလာင္ၾကေသာ္လည္း စစ္တပ္က မီးသတ္ကားမ်ား ၀င္ခြင့္မျပဳဟု သိရသည္။
သတင္းေထာက္မ်ားကို ၀င္ခြင့္ျပဳခ်ိန္တြင္ အေလာင္းမ်ားကို မဖယ္ရေသးေပ။ ေသၾကရရွာသူမ်ားမွာ အရပ္သား ကရင္အမ်ိဳးသားမ်ား ျဖစ္ၿပီး၊ အေရွာင္အတိမ္း မက်င္လည္ေသာ ကေလးမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားက ပိုမို မ်ားျပားသည္။
တင္ေမာင္သည္ ကရင္ဒံုးယိမ္းကို မ်ားစြာ ႀကိဳက္သူျဖစ္သည္။ သြက္လက္သန္မာေသာ ကရင္အမ်ိဳးသမီး ကေလးမ်ားက ပ၀ါမ်ားကို အရွိန္လ်င္ျမန္စြာ ေ၀ွ႕ယမ္းၿပီး ကျပေသာ အကႏွင့္ သြက္လက္ေသာ ေတးဂီတတို႔ကို မ်ားစြာ ႏွစ္သက္သည္။ လူငယ္ပီပီ စိတ္ကူးယဥ္မိသည္လည္း ရွိသည္။ ေမး႐ိုးကားကား၊ ကိုုယ္ထည္ဖြံ႔ဖြ႔ံ ကရင္ မေလးမ်ား၏ ႐ုပ္သြင္ကို ျမတ္ႏိုးခဲ့သည္။ အလံုရပ္ကြက္၌ တင္ေမာင္စိတ္ကူးယဥ္ေလ့ရွိသူ ကေလးမ်ား ေသေက်ေနပံုကို ျမင္ရသည္။ ဓာတ္ပံု႐ုိက္ရေသာအခါတြင္ မိမိတာ၀န္ ၀တၱရားကို ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္ စိတ္ကို ထိန္းထားရသည္။ သူတပါးတို႔ ေသၾကသည္ကို သတင္းယူရင္း ရွင္ေသမင္းက ပုခံုးကို လာပုတ္ၿပီး “ေဟ့… ေမာင္ရင္လည္း လိုက္ခဲ့ပါလား” ဟု ဖိတ္ေခၚသည္ကိုလည္း လြတ္ေအာင္ေရွာင္ခဲ့ရေသးသည္။
အင္းစိန္ေစာ္ဘြားႀကီးကုန္းကို ကရင္တို႔လက္မွ အစိုးရတပ္က ျပန္လည္သိမ္းေသာေန႔က တင္ေမာင္တို႔ သတင္းေထာက္တစုတို႔သည္ ဗမာ့ေခတ္က ထရပ္ကားႏွင့္ သြားေရာက္ကာ ဓာတ္ပံု႐ုိက္ၾကသည္။ အျပန္ေတာ လမ္းတြင္ တင္ေမာင္တို႔ ကားဆီသို႔ စိန္ေျပာင္းက်ည္တလံုး လုိက္လာၿပီး ကားႏွင့္ မလွမ္းမကမ္းတြင္ ေပါက္ကဲြ ရာ ကားဆရာက လမ္းေဘးထိုးရပ္လိုက္ေလသည္။
တင္ေမာင္တို႔တေတြအဖို႔ စိတ္က မည္သို႔မွ မသိေသးစဥ္တြင္ ခႏၶာကိုယ္က ကားေပၚမွ ဆင္းေျပးၿပီး လမ္းေဘး ေျမာင္းထဲတြင္ ၀ပ္ခ်ၿပီးသြားျဖစ္သြားသည္။ မ်ားစြာ ျမန္ဆန္ၾကသည္။ ေနာက္ထပ္က်ည္ဆံ တလံုးလာေသာ အခါတြင္ ကားကို ထိေတာ့ေလသည္။ အမိုးတြင္ တေပအက်ယ္ခန္႔ ေပါက္သြားၿပီး တင္ေမာင္တို႔ ထုိင္ေသာ ခံုမ်ားကိုပါ ထိမွန္သည္။ အခ်ိန္မည္မွ် ၾကာသည္မသိ ၀ပ္ေနၾကရသည္။ က်ည္ဆံမ်ား ရပ္စဲသြားေသာ အခါတြင္ လည္း တင္ေမာင္တို႔ လူစုက ေျမာင္းထဲမွာ ရွိေနကာ မည္သူမွ ကားေပၚ ျပန္မတက္ၾကေသာေၾကာင့္ အနီးအနားတြင္ ရွိေသာ စစ္သားမ်ားက သတင္းေထာက္သတၱိခဲႀကီးမ်ားတို႔ကို ေလွာင္ေျပာင္ၾကေတာ့မွ ကားေပၚ ျပန္တက္ခဲ့ၾကသည္။ တင္ေမာင္အဖို႔ ပုခံုးတဘက္နာသြား၏။
အကယ္၍သာ ကားေပၚ၌ မိမိရွိေနစဥ္အခုိက္တြင္ က်ည္သင့္ခဲ့လွ်င္ဟု ေတြးေတာမိေသာအခါတို႔တြင္ မိမိ၏ ဘ၀နွင့္ သတင္းေထာက္အလုပ္ကို သံသယျဖစ္ခဲ့မိေလသည္။ ရွင္ေသမင္းႏွင့္ နီးကပ္သည္ဟု ဆိုရေစကာမူ ႏုိင္ငံေရး၊ လူမႈေရး သတင္းမ်ားတြင္ မိမိေတြ႔သိသည့္အတုိင္း ယံုၾကည္ရာကို ေရးခြင့္ရေသာ အခြင့္အေရးကို တသက္လံုး မစြန္႔လႊတ္ခဲ့ပါေပ။ ။

No comments: