Monday, December 29, 2008

(၂၀) စစ္အာဏာရွင္စနစ္ေအာက္မွ သတင္းစာေလာက (ေၾကးမံုဦးေသာင္း)

`ေတာ္လွန္ေရးအစိုးရသည္ သတင္းစာလြတ္လပ္ခြင့္ကို အာမခံပါတယ္´ ဟု အစုိးရ တက္ေသာေန႔က ျပန္ၾကားေရး ၀န္ႀကီးက ေပးေသာကတိသည္ စကားလွသည္။ သို႔ပင္သို႔ျငားေသာ္လည္း အိမ္ေစာင့္ အစိုးရေခတ္က သတင္းစာမ်ားကို ႏွိပ္စက္ခဲ့ေသာ ဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က္မ်ား ရွိေနေသးေသာေၾကာင့္ သူတို႔တက္လာခ်ိန္မွ စတင္ကာ သတင္းစာမ်ားက သတိႀကီးစြာထားကာ ေရးသားၾကရရွာေလသည္။
သတင္းစာမ်ားကို ဖိႏွိပ္ေသာ ဥပေဒမ်ားကို ျပင္ဆင္ရန္ ဦးႏုအစုိးရေခတ္တြင္ အားထုတ္ေနၾကစဥ္၌ သူတို႔က တေက်ာ့ျပန္လာေသသျဖင့္ သတင္းစာဆရာမ်ားသည္ မည္သည့္ အေၾကာင္းကို ေရးသည္ျဖစ္ေစ၊ ႏွစ္ႀကိမ္စဥ္းစားၿပီးမွ ေရးေလ့ရွိၾကသည္။ စစ္တပ္ႏွင့္ စပ္ဆုိင္ေသာ သတင္းမ်ားကို ေရွာင္ရွားၾကသည္။
ေတာ္လွန္ေရးအစိုးရ တက္လာသည္ကို သတင္းစာအားလံုးက တာ၀န္ေက်ပြန္စြာ ေထာက္ခံၾကေစကာမူ စိတ္ေရာကိုယ္ပါ မဟုတ္သည္ကို စစ္ဗိုလ္ႀကီးမ်ားက သိရွိၾကသည္။ ျပန္ၾကားေရးဌာနကို တာ၀န္ယူသည့္ စစ္ဗိုလ္မ်ားက အယ္ဒီတာမ်ားကို ဆင့္ေခၚၿပီး `ဒီဟာေရးတာမွားတယ္၊ ဒီလိုမေရးနဲ႔၊ ဟိုဟာကို ဟိုလိုေရးပါ´ စသျဖင့္ တစတစ စြက္ဖက္လာၿပီး အမိန္႔ေပးစ ျပဳလာေသာေၾကာင့္ စာနယ္ဇင္းတို႔က ခံစစ္အတြက္ ျပင္ဆင္ ၾကရေတာ့သည္။
အစဥ္အလာအားျဖင့္ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တုိင္း ႏွစ္ဆန္း (၁) ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ သတင္းစာဆရာမ်ားအသင္း၏ ႏွစ္ပတ္လည္အစည္းအေ၀းကို က်င္းပၿမဲျဖစ္သည့္အတုိင္း ၁၉၆၂ ခု၊ ဧၿပီလ (၁၆) ရက္၊ ျမန္မာႏွစ္ဆန္း (၁) ရက္ေန႔တြင္ သတင္းစာဆရာမ်ားအသင္း အစည္းအေ၀း က်င္းပေသာအခါတြင္ စာနယ္ဇင္းေကာင္စီ အမည္ႏွင့္ တပ္ဦးဖဲြ႔စည္းၾကသည္။ စာနယ္ဇင္းအားလံုး (၅၂) ေစာင္ ပါ၀င္လက္မွတ္ထိုးၾက၏။
`ႏုိင္ငံေရး ဦးေဆာင္ေျပာင္းလဲလာသည္ႏွင့္ အညီ ျပည္သူတို႔ ထင္ျမင္ခ်က္ ရယူျခင္းႏွင့္ ဖန္တီးျခင္း တာ၀န္မ်ားအတြက္ က်ေနာ္မ်ားတို႔သည္ တာ၀န္သိ စာနယ္ဇင္းမ်ား အျဖစ္ ေဆာင္႐ြက္ၾကပါမည္။ ယင္းတာ၀န္ႀကီးအတြက္ ပီျပင္ေသာ စာနယ္ဇင္းမ်ား က်င့္၀တ္ကို ခ်မွတ္ပါသည္` စသည္ျဖင့္ နိဒါန္းပ်ိဳးကာ စာနယ္ဇင္းတို႔၏ က်င့္၀တ္ကို ဆံုးျဖတ္ၾကသည္။ အဓိပၸာယ္ကမူ စစ္အစိုးရကို ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ပါမည္ဟု အညံ့ခံသည္ျဖစ္၏။ မိမိတို႔ တည္ၿမဲေရးအတြက္ မိမိတို႔ဘာသာ ဆင္ဆာလုပ္ၾကရသည္။ ႏုိင္ငံေရး သတင္းမွန္ သမွ်ကို အစိုးရျပန္ၾကားေရးဌာနက ထုတ္ေပးသမွ်သာ ပံုႏွိပ္ၾကသည္။ သူတို႔ ခ်မွတ္မည့္ စစ္ဗုိလ္မ်ား၏ သတင္းစာ မူ၀ါဒကို စိတ္တထင့္တင့္ႏွင့္ ေစာင့္ေမွ်ာ္ၾကရသည္။
စစ္ဗိုလ္ႀကီးမ်ားမွာ သူတို႔၏ ႏုိင္ငံေရးလမ္းစဥ္ကို ေရးသားခ်မွတ္ရန္ အားထုတ္ေနၾကခ်ိန္ ျဖစ္သျဖင့္ လွည့္မၾကည့္ႏုိင္ၾကေသးေပ။
`လူသားခ်င္း ေခါင္းပံုျဖတ္ျခင္းကင္း၍ တရားမွ်တမႈရွိေသာ ဆိုရွယ္လစ္စီးပြားေရး စနစ္ကို တည္ေဆာက္မည္´ ဟူေသာ ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ကို ၁၉၆၂ ခု၊ ဧၿပီလ (၃၀) ရက္ေန႔ တပ္မႉးမ်ား ညီလာခံက အတည္ျပဳၿပီး ျမန္မာ့ဆုိရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီကို ဇူလိုင္လ (၄) ရက္ေန႔တြင္ ပါတီ၀င္ (၂၀) ႏွင့္ စတင္တည္ေထာင္သည္။
ျပည္သူတို႔ႏွင့္ လက္တဲြခ်ီတက္မည္ဟု ေၾကညာတည္ေထာင္ေသာ ပါတီ၏ သက္တမ္း (၃) ရက္ေျမာက္ ေသာေန႔တြင္ ျပည္သူတို႔၏ သားငယ္မ်ားကို အစုလိုက္ အၿပံဳလုိက္ သတ္ျဖတ္သည့္ လူသတ္ပဲြႀကီး ဆင္ႏႊဲ ေတာ့သည္။ ဇူလုိင္လ (၇)ရက္ေန႔က ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ေက်ာင္း၀င္းအတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵျပေနၾကေသာ ေက်ာင္သားငယ္မ်ားကို စစ္တပ္က ဂ်ီ (၃) လက္နက္သစ္မ်ားႏွင့္ အစုလုိက္ အၿပံဳလုိက္ သတ္ျဖတ္သျဖင့္ ရာႏွင့္ခ်ီကာ ေသဆံုးခ့ဲေလသည္။ ေက်ာင္းသား (၁၅) ဦးေသၿပီး (၂၇) ဦး ဒဏ္ရာရသည္ ဟု အစုိးရက ေၾကညာသည့္အတိုင္း သတင္းစာမ်ားက ေဖာ္ျပၾကရသည္။
အပ္တိုတေခ်ာင္းမွ မရွိသူ ေက်ာင္းသားကေလးမ်ားကို သတ္ျဖတ္ေသာညတြင္ `ေတာ္လွန္ေရး ေကာင္စီကို တုိက္ၾကလွ်င္ ဓားကိုဓားနဲ႔၊ တုတ္ကိုတုတ္နဲ႔ ျပန္လည္ခုခံမည္´ ဟု ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေန၀င္းက အသံလႊင့္႐ံုမွ စစ္ေၾကညာေသးသည္။
ဆက္လက္ၿပီး သမုိင္း၀င္ တကၠသိုလ္သမဂၢ အေဆာက္အအံုႀကီးကို ဗုံးခဲြဖ်က္ဆီးလုိက္ျပန္သည္။ ဖ်က္ရသည့္ အေၾကာင္းတခုမွာ ပညာတတ္ေက်ာင္းသားမ်ားက ဦးစီးၿပီး အဂၤလိပ္လက္ေအာက္က လြတ္ေျမာက္ေရး တုိက္ပဲြ ဆင္ႏႊဲၾကစဥ္က စစ္ဗိုလ္ႀကီးမ်ား မပါခဲ့ေလေသာေၾကာင့္ မ်က္မုန္းက်ိဳးသျဖင့္ ျဖစ္သည္ဟု ယူဆၾက သည္။ ေနာက္တေၾကာင္းကမူ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ဒဏ္ရာရရွိသူ ေက်ာင္းသားမ်ား သမဂၢ အေဆာက္အအံု မ်က္ႏွာက်က္ေပၚမွာ ပုန္းေနၾကသျဖင့္ သတ္ျဖတ္ရန္ ၿဖိဳဖ်က္သည္ဟု ဆိုေသးသည္။ မည္သည့္ အေၾကာင္းေၾကာင့္ ၿဖိဳသည္ျဖစ္ေစ ရက္စက္ယုတ္မာ မွားယြင္းသည့္ လုပ္ရပ္ျဖစ္၏။
ထုိညက ဂါးဒီးယန္းသတင္းစာတုိက္၌ ေတြ႔ၾကသျဖင့္ `မလြန္လြန္းဘူးလား´ ဟု တင္ေမာင္က စကားနာ ထိုးေသာအခါတြင္ ဗိုလ္ေအာင္ႀကီးက `ေ႐ႊအုတ္နဲ႔ ျပန္ေဆာက္ေပးပါ့မယ္ဗ်ာ´ ဟု ေျဖ၏။
သမုိင္း၀င္ ေက်ာင္းသားလႈပ္ရွားမႈဓာတ္ပံုမ်ား၊ မွတ္တမ္းမ်ား ပ်က္စီးရသည့္အထဲတြင္ တင္ေမာင္၏ ႏွလံုးသားရတနာတခု ပါသြားသည္ဟု သိရသျဖင့္ ေၾကကြဲရသည္။ တင္ေမာင္၏ ဇာတိ ပုဂံေျမတြင္ မႏူဟာေစတီဟု ဘဲြ႔မည္ရွိေသာ အဓိကရ ေစတီေတာ္ႀကီးတဆူ ရွိသည္။ ေရွးကာလက သထံုျပည္ကို ပုဂံ ဘုရင္ အေနာ္ရထာက အႏိုင္ရေသာအခါတြင္ သထံုဘုရင္ မႏူဟာမင္းကို ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္လာၿပီး ပုဂံတြင္ အက်ယ္ခ်ဳပ္ႏွင့္ လြတ္လပ္စြာ ထားရွိခဲ့သည္။ အက်ယ္ခ်ဳပ္ေစကာမူ အက်ဥ္းသားတို႔မည္သည္ လြတ္လပ္ခြင့္ ဆံုး႐ံႈးရစၿမဲ ျဖစ္သည္။ အက်ဥ္းစံ မႏူဟာမင္းက သူႏွင့္ အတူပါလာေသာ ဗိသုကာမ်ားကို အသံုးျပဳၿပီး ေစတီေတာ္ကို တည္ေဆာက္ေသာအခါတြင္ ႀကီးမားသည့္ ႐ုပ္ထုေတာ္ႀကီးေပၚတြင္ က်ဥ္းေျမာင္းေသာ ျပာသာဒ္ ေဆာက္လုပ္ကာ သီးတင္းသံုးေစသည္။ ဗုဒၶ႐ုပ္ထုေတာ္ႀကီးမွာ မလႈပ္မရွားႏုိင္ဘဲ က်ဥ္းၾကပ္စြာ သီတင္းသံုးေတာ္မူရသည္ကို ေပၚလြင္ေအာင္ တည္ေဆာက္ထားသည္။ ကမၻာအရပ္ရပ္မွ ႐ုပ္ထုေတာ္မ်ားႏွင့္ မတူေစဘဲ မ်က္ႏွာေတာ္ မၾကည္မလင္ ျဖစ္ေနသည္ကို ပီျပင္ေအာင္ ထုလုပ္ခဲ့သည္။
အေနာ္ရထာမင္းႏွင့္တကြ ေနာင္လာေနာက္သားတို႔ကိုပါ သိေစသည္။ ေလာကမွာ အက်ဥ္းခံရလွ်င္ ဘုရားသခင္ပင္လွ်င္ ၫိွဳးႏြမ္းညစ္ညဴးေတာ္မူသည္ဟု ကမၺည္းေက်ာက္စာေရးသားျခင္း မျပဳဘဲ အဓိပၸာယ္ ေပၚလြင္ေအာင္ ျပသခဲ့သည္။
ထိုမႏူဟာ ႐ုပ္ထုေတာ္ကို မိတ္ေဆြႀကီး ဆရာကိုနန္းေ၀က ေျပာင္ေျမာက္စြာ ပန္းခ်ီဆဲြထားသည္။ ေ႐ႊသကၤန္းေရာင္ကို ထူးျခားေသာနည္းႏွင့္ ရရွိေအာင္ ေဆးစပ္ၿပီး အက်ဥ္းခံ႐ုပ္ထုေတာ္ႀကီး၏ မအီမသာ ႐ုပ္သြင္ကို ေပၚလြင္ေအာင္ ပံုေဖာ္ထားသည္။ ပန္းခ်ီကား စုေဆာင္းေသာ တင္ေမာင္က တခ်ိန္က ႏိုင္ငံေရး ရဲေဘာ္ျဖစ္သည့္ ကိုနန္းေ၀ထံ ေတာင္းခဲ့သည္။ `ခင္ဗ်ားက ေထာင္ႏႈတ္ခမ္းေလွ်ာက္ေနတုန္း ရွိေသးတယ္၊ ေထာင္မက်ေသးဘူး။ တေန႔ေထာင္ထဲသြားရမွာပါ။ ဒီေတာ့ ေထာင္က်ခံရၿပီး ျပန္ထြက္လာတဲ့အခ်ိန္မွာ အမွတ္တရယူပါေလ´ ဟု သူက ေျဖခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္က တင္ေမာင္အဖို႔ ေထာင္ထဲသို႔ မေရာက္ေသးသျဖင့္ ပန္းခ်ီကားႀကီးကို လက္ခံရန္ အရည္အေသြးမမီေသးသျဖင့္ ေအာင့္အီးေနခဲ့ရသည္။ ပန္းခ်ီကားႀကီးမွာ စစ္ဗိုလ္ႀကီးမ်ား၏ မုိင္းဗံုးဒဏ္ျဖင့္ ေပ်ာက္ပ်က္သြားရေလၿပီ။
မုိင္းဗံုးခဲြစဥ္က သမဂၢခန္းမ၌ ဆြဲခ်ိတ္ထားေသာ ကိုနန္းေ၀၏ ပန္းခ်ီကားမ်ားပါ ျပာက်ရသည္။ ဗံုးဒဏ္ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ အႏုပညာ ဆံုး႐ံႈးမႈမွာ မ်ားစြာ ႀကီးမားသည္။ စစ္ဗိုလ္မ်ား တြက္ၾကသကဲ့သို႔ ေက်ာင္းသားမ်ား ခိုေအာင္းေနၾကသည္ဆုိပါက သနားစဖြယ္ ပုန္းေအာင္းေနရွာသူ ေက်ာင္းသားငယ္မ်ားကို မ်က္ႏွာၾကက္ေပၚ တက္ေရာက္ဖမ္းဆီးျခင္း မျပဳဘဲ ကေလးငယ္မ်ား၏ အသက္ကို ႀကီးမားေသာ ယမ္းဘီလူးမ်ားသံုးစဲြကာ ေၾကေၾကညက္ညက္ အစရွာမေတြ႔ေအာင္ သတ္ျဖတ္သည္မွာ ရက္စက္လြန္းသည္။
ပိုၿပီး ဇာတ္နာသည္မွာ တကၠသိုလ္သမဂၢႀကီးကို ေဆာက္လုပ္ေရးတြင္ ဦးစီးလႉဒါန္းခဲ့ေသာ သူေဌး ဦးညိဳ၏ အမည္သည္ သမုိင္းတြင္ က်န္ရစ္ခဲ့ေစကာမူ တကၠသိုလ္သမဂၢကို ဖ်က္ဆီးရန္ မည္သူက ဆံုးျဖတ္ၿပီး၊ မည္သူ က အမိန္႔ေပးသည္ဟူေသာ အခ်က္မွာ သမိုင္းမွာ ေပ်ာက္ေနသည္။
ေတာ္လွန္ေရးအစိုးရကို ထိပါးလွ်င္ တုတ္ကိုတုတ္ခ်င္း၊ ဓားကုိဓားခ်င္း ခုခံမည္ဟု အမိန္႔ေပးခဲ့ၿပီး မီးျခစ္ဆံပင္ ကိုင္မထားေသာ လက္နက္မပါ ေက်ာင္းသားငယ္မ်ားကို အစုလိုက္အၿပံဳလုိက္ သတ္ျဖတ္ရဲသည့္ ေတာ္လွန္ ေရးေကာင္စီ ဥကၠဌႀကီး၊ တပ္မေတာ္၏ တပ္ေပါင္းစု ေသနာပတိ ဦးစီးဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေန၀င္းသည္ တကသ အေဆာက္အအံုကို ဖ်က္သည္ကို သူမသိပါဟု သူရဲေဘာေၾကာင္စြာ ေခါင္းေရွာင္ေနခဲ့သည္။
အထက္အမိန္႔အရ မိုင္းဗံုးမ်ားကို ဓာတ္ႀကိဳးမ်ားႏွင့္ ခ်ီတုတ္သူ အင္ဂ်င္နီယာ စစ္ဗုိလ္မ်ား၊ မုိင္းခလုတ္ကို ႏွိပ္ေသာ စစ္ဗုိလ္မ်ား၏ အမည္မ်ား စာရင္း က်န္ရစ္ခဲ့သည္။ အမိန္႔ေပးသူ မည္သူျဖစ္သည္ကို မည္သူကမွ ေဖာ္မေျပာ၀ံ့ဘဲ တဦးကိုတဦး လႊဲခ်ေနၾကသည္။
လူဆိုတာ လုပ္ရဲလွ်င္ ခံရဲရတယ္ဟု စကားရွိသည္။ ေတာ္လွန္ေရးအစိုးရ တက္လာစ ဗုိလ္ေန၀င္းႏွင့္ စစ္ဗိုလ္ ၀န္ႀကီးမ်ား မာစီးဒီးကားသစ္ႀကီးကို စီးနင္းၾကစဥ္က ကဲ့ရဲ့ခံရမည္ကို ေၾကာက္ၾကရွာသျဖင့္ ကားနံပါတ္ ေဟာင္း တပ္ကာ အသံုးျပဳၾကသည္။ အာဏာသိမ္း စစ္ဗိုလ္ႀကီးမ်ားသည္ လြန္စြာ ေၾကာက္႐ြံ႕ၾကသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။
(တေခတ္က ဂဠဳန္ဦးေစာ နန္းရင္း၀န္ျဖစ္စဥ္က ကားအသစ္ကို စီးရာတြင္ နံပါတ္ RCI ဟု နံပါတ္ယူကာ ရဲ၀ံ့စြာ စီးနင္းခဲ့သည္။)
ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးသမုိင္းတြင္ ဗမာ့တပ္မေတာ္ စစ္အာဏာရွင္တေခတ္မွ စစ္ဗုိလ္ႀကီးမ်ားကဲ့သို႔ သူရဲေဘာ ေၾကာင္သူ ေခါင္းေဆာင္မ်ား မေပၚေသးပါ။ ထုိေၾကာင့္ ဒင္းတို႔တေတြသည္ စစ္တပ္က က်ဴးလြန္ေသာ မေကာင္းမႈမွန္သမွ်ကို တာ၀န္မယူၾကဘဲ တဦးကိုတဦး လႊဲခ်ေနၾကရာတြင္ ဦးစီးဗိုလ္ခ်ဳပ္ေန၀င္းသည္ သူရဲ ေဘာေၾကာင္တို႔၏ ထိပ္ေခါင္တင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး အျဖစ္ ထိပ္ဆံုးမွ ဦးစီးေနေလေတာ့၏။ ။

No comments: