Sunday, July 27, 2008

(၇) ျပည္တြင္းစစ္မီးႀကီးစတင္ေတာက္ေလာင္ျခင္း (ေၾကးမံုဦးေသာင္း)

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ယေန႔အထိ ေတာက္ေလာက္ေနေသာ ျပည္တြင္းစစ္မီးႀကီးကို စတင္ၿပီး မီး႐ိႈ႕ ခဲ့သူမွာ ႏုိင္ငံေရး အစြန္းထြက္ၿပီး မ်ားစြာ အယူသည္းသူ အလံနီကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ေခါင္းေဆာင္ သခင္စိုး ျဖစ္သည္။
ကမၻာစစ္ဦးကာလကမူ အဂၤလိပ္အစုိးရ၏ အက်ဥ္းသားအျဖစ္ ျမင္းၿခံေထာင္တြင္ ေထာင္နန္းစံေနသူ ျဖစ္ပါ လ်က္ “အခုျဖစ္ေပၚေနတဲ့ ကမၻာစစ္ႀကီးမွာ ဖက္ဆစ္အင္အားစုႏွင့္ ဒီမိုကေရစီအားအင္တုိ႔ ရင္ဆိုင္တုိက္ၾကရ သည္သာ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျမန္မာမ်ား ဒီမိုကေရစီ အဂၤလိပ္အစိုးရကို ကူညီၾကပါစို႔” ဟု ႏုိင္ငံေရး စစ္တမ္း ထုတ္ခဲ့သည္။ ဂ်ပန္ကို အကူအညီမေပးၾကရန္ လမ္းစဥ္ခ်မွတ္ၿပီး ဖက္ဆစ္တိုက္ဖ်က္ေရး ျပည္သူ႔လြတ္ေျမာက္ ေရး အဖဲြ႔ႀကီးကို ၁၉၄၁ ခုႏွစ္က မ်ိဳးေစ့ခ် တည္ေထာင္ခဲ့သည္။
ဂ်ပန္စစ္တပ္ႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး အဂၤလိပ္တို႔ကို တိုက္ခိုက္ေနၾကသူတုိ႔လည္း စိုးႀကီး၏ ဖက္ဆစ္ဆန္႔က်င္ေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို လက္ခံအားေပးခဲ့သျဖင့္ ဖဆပလအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ႀကီး ေပၚထြန္းလာခဲ့သည္။ စိုးက ႏုိင္ငံေရးေခါင္း ေဆာင္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက စစ္ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ တာ၀န္ယူကာ လႈပ္ရွားခဲ့ၾကသည္။
စစ္ႀကီးၿပီးသြားေသာအခါတြင္ ဖဆပလအဖဲြ႔ႀကီးသည္ ႀကီးမားေသာ ႏုိင္ငံေရးတပ္ေပါင္းစုႀကီးအျဖစ္ လြတ္လပ္ ေရးတုိက္ပဲြကို ဆက္လက္တုိက္ခဲ့ၾကသည္။ ဒီမိုကေရစီနည္းကို အသံုးျပဳၿပီး အဂၤလိပ္အစိုးရထံ လြတ္လပ္ေရး ေစ်းဆစ္ခဲ့ၾကသည္။ ခက္သည္မွာ သခင္စိုးက အဂၤလိပ္အစိုးရႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေတာင္းဆိုေသာ လမ္းစဥ္ကို မယံုၾကည္၊ လက္နက္ႏွင့္ ေတာ္လွန္ျခားနားမွသာ စစ္မွန္သည့္ လြတ္လပ္ေရးကို ရရွိႏုိင္မည္ဟု သူက ယူဆသည္။
ျပင္းထန္တင္းမာေသာ သူ၏ အယူအဆမ်ား လက္မခံႏုိင္ၾကသျဖင့္ သခင္စိုးကို ကြန္ျမဴနစ္ပါတီကေရာ၊ ဖဆပလ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ကပါ ထုတ္ပယ္ခဲ့ၾကသည္။ သူက ၿငိမ္ခံသူမဟုတ္၊ အလံနီ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီအမည္ႏွင့္ စင္ၿပိဳင္ ပါတီတရပ္ တည္ေထာင္ၿပီး ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးေလာကတခုလံုး ခေလာက္ဆန္ေအာင္ ျပင္းထန္စြာ လႈပ္ရွားခဲ့ေလ သည္။
အိုးအိမ္မဲ့မ်ားအဖို႔ ေတြ႔ရာ၊ ျမင္ရာ ေျမကြက္မွာ ေနပိုင္ခြင့္ရွိသည္ဟု ဆိုကာ အစိုးရပိုင္ ေျမကြက္မ်ားႏွင့္ ပိုင္ရွင္ ရွိေသာ အျခားေျမကြက္မ်ားတြင္ သူကိုယ္တုိင္ တူရြင္းတေခ်ာင္းႏွင့္ တြင္းတူး၊ တုိင္စိုက္ၿပီး တဲမ်ား ေဆာက္ ေပးခဲ့သည္။ အလံနီပါတီက ဦးစီးကာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္တြင္ ပစၥည္းမဲ့တို႔၏ ရပ္ကြက္မ်ား တည္ေထာင္ေပးခဲ့ သည္။ နယ္ခ်ဲ႕အစိုးရႏွင့္ လက္ပါးေစမ်ားသည္ ပစၥည္းမဲ့လူတန္းစားကို မုခ်အ႐ႈံးေပးေစရမည္ဟု သခင္စုိးက ေႂကြးေၾကာ္ၿပီး တည္ေဆာက္ေသာ ရပ္ကြက္မွာ အလံျပဘုရားလမ္းမွ မင္းမႏုိင္ရပ္ကြက္ျဖစ္ေလသည္။ ဖဆပလ ရပ္ကြက္၊ေနာက္အစိုးရက ေဆာက္ေသာ ဖဆပလ တုိုက္တန္းမွာလည္း သခင္စုိး၏ တူရြင္းဖ်ားမွ ေပၚလာ ခဲ့ေလသည္။
အိုးမဲ့အိမ္မဲ့ ျပႆနာမွ အလုပ္သမားျပႆနာအထိ ျပႆနာအ၀၀ကို အလံနီကြန္ျမဴနစ္ပါတီက ၀င္ေရာက္ ေျဖရွင္းေလ့ရွိသျဖင့္ ထိုအခ်ိန္က ေန႔စဥ္သတင္းစာတို႔တြင္ မည္သည့္႐ံုး၊ မည္သည့္ဆိုင္ကို အလံနီ၀ိုင္းျခင္း စေသာ သတင္းမ်ားကို ေန႔စဥ္ သတင္းစာတို႔တြင္ အထပ္ထပ္ ဖတ္႐ႈေနၾကရသည္။
တေန႔တြင္ ေခါင္းေဆာင္ႀကီး သခင္စိုးက ေနာက္မယားယူသျဖင့္ မယားႀကီးျဖစ္သူ ေဒၚခင္စီက (၃၃) လမ္းရွိ အလံနီဌာနခ်ဳပ္သို႔ သြားကာ ရန္ေတြ႔ေလသည္။ ထိုသတင္းကို ဗမာ့ေခတ္သတင္းစာက ဟာသျပဳကာ ေခါင္းစဥ္ တပ္သည္မွာ ပဲြက်သြားခဲ့ေလသည္။ ဗမာ့ေခတ္၏ သတင္းေခါင္းစဥ္မွာ “အလံနီဌာနခ်ဳပ္ကို ေဒၚခင္စီ ၀ိုင္းျခင္း” ဟူ၏။
ဖဆပလအဖဲြ႔ႀကီးက ေဆြးေႏြးေစ်းဆစ္ေနၾကခ်ိန္တြင္ စိုးႀကီးက မင္းမဲ့တိုက္ပြဲမ်ား ဆင္ႏႊဲေနေသာေၾကာင့္ ဖဆပလ အစိုးရပင္ ျဖစ္ေစကာမူ အဂၤလိပ္အစိုးရအဖို႔ ပိုမိုအလုပ္မ်ားရေလသည္။ ဖဆပလႏွင့္ အဂၤလိပ္အစုိးရ တို႔ ေဆြးေႏြးမႈတြင္လည္း ျမန္မာဘက္မွ အေထာက္အကူ ရခဲ့ေလသည္။ အလံနီတို႔က ရန္ကုန္တၿမိဳ႕လံုးတြင္ တဲေဆာက္ပဲြမ်ား ဆႏၵျပပဲြမ်ား ဆက္တုိက္ က်င္းပလာရာမွ တေန႔တြင္ “အဂၤလိပ္တို႔၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ စက္ယႏၱရား ႀကီးကို အသက္အေသခံၿပီး ရပ္ဆုိင္းၾကမည္” ဟု ေႂကြးေၾကာ္ၿပီး အတြင္း၀န္မ်ား႐ံုးကို ၀ိုင္းၾကေလေတာ့သည္။ “ေသရဲတာ အလံနီေဟ့” ဟု ေအာ္ဟစ္ၿပီး အတြင္း၀န္႐ံုးကို ၀ိုင္းၿပီး ဆႏၵျပၾကသည္။ အလံနီတို႔အား ပုလိပ္မ်ား က မီးသတ္ေရပိုက္မ်ားႏွင့္ လူစုခဲြၾကရေလသည္။ ပဲြၾကည့္ပရိသတ္က “ေရ႐ႊဲတာ အလံနီေဟ့” ဟု ေအာ္ဟစ္ ေလွာင္ေျပာင္ရင္း အားေပးၾက၏။ ေဘးလူမ်ားအဖို႔ အႏၱရာယ္မရွိေသာေၾကာင့္ ဒီမိုကေရစီေခတ္က ဆႏၵျပပဲြ မ်ားကို လူထုက ၀ုိင္းၾကည့္ေလ့ရွိၾကသည္။ ရယ္ၾက၊ ေမာၾက၊ လက္ခုပ္လက္၀ါးတီးၾကႏွင့္ အားေပးေလ့ရွိၾက သည္။ ရန္ကုန္လူထုအဖို႔ ေပ်ာ္ပဲြရႊင္ပဲြ တမ်ိဳးပင္။
အလံနီမ်ား ေသာင္းက်န္းလြန္းသျဖင့္ ထိုေန႔တြင္ပင္ အလံနီပါတီကို အစိုးရက မတရားအသင္း ေၾကညာၿပီး ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို လုိက္လံဖမ္းဆီးေတာ့သည္။ စိုးႀကီးႏွင့္ အလံနီမ်ားတို႔သည္ အေျပးကလည္း ေကာင္းေပ သည္။ အတြင္း၀န္မ်ား႐ံုးမွ တပ္ေခါက္ၿပီး ေ႐ႊတိဂံုကုန္းေတာ္ေပၚအေရာက္ ေျပးႏိုင္ၾကသည္။
ေစတီေတာ္၏ အရိပ္ကို ခိုမိၾကသည္ႏွင့္ တၿပိဳင္နက္ ေဘးမဲ့သတၱ၀ါမ်ား ျဖစ္သြားၾကေတာ့သည္။ ဒီမိုကေရစီ ေခတ္က အစိုးရတို႔သည္ သာသနာေတာ္ကို ႐ိုေသၿပီး လူ႔အခြင့္အေရးကို တင္းျပည့္က်ပ္ျပည့္ ေပးေလသျဖင့္ ကုန္းေတာ္ေပၚသို႔ တက္ၿပီး ဖမ္းေလ့ဆီးေလ့ မရွိေစကာမူ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရက မတရားသင္းေၾကညာထားသျဖင့္ သခင္စိုးႏွင့္ ေနာက္လိုက္မ်ားကို ဖမ္းဆီးရန္ ကုန္းေတာ္ေပၚ ေျခေတာ္ရင္းတြင္ ပုလိပ္တပ္မ်ား တပ္စဲြၿပီး ၀ိုင္းထား ၾကပါေလသည္။ မုခ္ႀကီးေလးမုခ္တြင္ ပုလိပ္စခန္းဖြင့္ၿပီး ဆင္းသူတက္သူမ်ားကို စစ္ေဆးေနေလသည္။
ထိုအခ်ိိန္က တင္ေမာင္၏ တာ၀န္မွာ မတရားသင္းေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဆင္းလာသျဖင့္ ဖမ္းမိလွ်င္ သတင္းဓာတ္ပံု ႐ိုက္ၿပီး သတင္းယူရန္ ျဖစ္သည္။ စိုးႀကီးဆင္းလာမည္ဟု ယူဆေသာ ေစာင္းတန္း၌ ပုလိပ္အရာရွိမ်ားႏွင့္အတူ စခန္းခ်ၿပီး ပုလိပ္မင္းေရာ၊ သတင္းေထာက္မ်ားပါ မအိပ္မေန လူလဲႏွင့္ ေစာင့္ခဲ့ၾကရသည္။ (၅) ရက္တုိင္တုိင္ ဆက္တိုက္ေစာင့္ၾကရာတြင္ တ႐ုတ္ကဲ့သို႔ ၀တ္ဆင္ကာ ဆင္းလာသူ တတိယတန္းေခါင္းေဆာင္ (၂) ဦးကို ဖမ္းမိသည့္ သတင္းသာ ေရးႏုိင္ခဲ့သည္။
(၆) ရက္ေျမာက္ေသာေန႔ နံနက္တြင္မူ သခင္စိုး လြတ္သြားၿပီဟု သတင္းထူးႀကီးကို တင္ေမာင္တုိ႔ ဗမာ့ေခတ္ သတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပလုိက္ေလသည္။ သခင္စိုးႀကီး ေခါင္းတံုးတံုးၿပီး စေကာတခ်ပ္ကို ႐ြက္ကာ မယ္သီလရွင္ အသြင္ႏွင့္ ၀တ္ဆင္ၿပီး ဆင္းခဲ့သည္ကို ပုလိပ္မ်ားႏွင့္တကြ သတင္းေထာက္မ်ားပါ မသိလိုက္ၾကဟု အေသး စိတ္ ဖဲြ႔ႏဲြ႔ၿပီး ေရးသားထားသည္။ ပုလိပ္မ်ားေရာ၊ သတင္းေထာက္မ်ားကပါ စိတ္ဓာတ္က်သြားေတာ့ကာ အထက္အမိန္႔အရ ပုလိပ္တပ္မ်ား ႐ုပ္သိမ္း သြားေတာ့သည္။
ထိုသတင္းသည္ သတင္းမွန္မဟုတ္။ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ ဦးအုန္းခင္က စိတ္ကူးႏွင့္ ဖန္တီးေရးသားသည္ဟု ေနာက္ မွ သိၾကရသည္။ သတင္းလိမ္ေၾကာင့္ ပုလိပ္မ်ား ႐ုပ္သိမ္းသြားေတာ့မွ စိုးႀကီးႏွင့္ အဖဲြ႔တုိ႔သည္ ကုန္းေတာ္ေပၚက လြယ္ကူစြာ ဆင္းေျပးႏုိင္ခဲ့သည္။
ဦးအုန္းခင္ႏွင့္တကြ ဗမာ့ေခတ္သတင္းစာတုိ႔သည္ ကြန္ျမဴနစ္၀ါဒကို လက္မခံဟု အတိအလင္း ေၾကညာၿပီး လက္၀ဲဆန္႔က်င္ေရးကို ေရးသားေနေသာ သတင္းစာျဖစ္ေသာ္လည္း ဦးအုန္းခင္ႏွင့္ သခင္စိုးတို႔သည္ မ်ားစြာ ရင္းႏွီးသည့္ မိတ္ေဆြမ်ား ျဖစ္ၾကသည္က တေၾကာင္း၊ အလံနီတို႔ ဇြဲ၊ သတၱိကို ေလးစားသည္က တေၾကာင္းတို႔ ေၾကာင့္ တတ္ႏိုင္သမွ် ကူညီေလ့ရွိသည္။ အလံနီေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ အဖမ္းခံရလွ်င္ အစာငတ္ခံ တိုက္ပြဲ ကို ဆင္ႏဲႊေလ့ရွိသည္။ သူတို႔ေထာင္ထဲမွာ ေသေလမည္ကို အစုိးရက စိုးရိမ္ေသာေၾကာင့္ တိုက္ပဲြ၀င္ အလံနီမ်ား အားအင္ အထူးဆုတ္ယုတ္ေနခ်ိန္တို႔၌ နံနက္ေစာေစာတို႔တြင္ ေထာင္ျပင္ပလက္ေဖာင္းမ်ားေပၚ စြန္႔ပစ္ထားေလ့ ရွိသည္။ အဖမ္းခံရသူ အလံနီမ်ားႏွင့္ ေထာင္ဆရာ၀န္ေတြပါ ျပင္ပေလာကႏွင့္ အခ်ိတ္အဆက္ေကာင္းေသာ ေၾကာင့္ ဗမာ့ေခတ္က အၿမဲႀကိဳတင္သိၿပီး ထုိသို႔ စြန္႔ထားသူ လမ္းေဘးပလက္ေဖာင္းေပၚမွ လူနာမ်ားကို ဗမာ့ေခတ္သို႔ သယ္ယူၿပီး တုိက္အေပၚထပ္၌ တင္ကာ ေဆးကုေပးေလ့ရွိသည္။ ပုလိပ္မ်ားက သိၾကေစကာမူ မ်က္စိမွိတ္ထားၾကသည္။
ပုလိပ္တို႔သည္လည္း လြတ္လပ္ေရးတုိက္ပဲြ၀င္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ဒီမုိကေရစီေခတ္က ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ား သည္ ၾကည္ႏူးဖြယ္၊ ေပ်ာ္ဖြယ္၊ ခ်စ္စဖြယ္ေကာင္းလွေပသည္။ ဤတခ်ီတြင္ ဦးအုန္းခင္က အက်ဥ္းအက်ပ္ေတြ႔ ေနေသာ သူ၏ မိတ္ေဆြကို မဟုတ္သတင္းေရးၿပီး ကယ္တင္လုိက္ေလရာ ယင္းလုပ္ႀကံသတင္းသည္ အေမရိ ကန္ တုိင္းမ္မဂၢဇင္းက ေဖာ္ျပရေလသည္အထိ ကမၻာေက်ာ္သြားေတာ့သည္။
တင္ေမာင္အဖို႔ ဘ၀င္မက်သျဖင့္ သတင္းစာက်င့္၀တ္ကို ခ်ိဳးေဖာက္သည္ဟု ဦးအုန္းခင္အား စြပ္စဲြကာ ေ၀ဖန္ေသာအခါတြင္ သူ၏အေျဖမွာ “ငါ့လေခြး၊ တို႔က အဂၤလိပ္ကို တုိက္ေနတာကြ၊ အလံနီေတြ ခေလာက္ဆန္ တာေတြက ေအာင္ဆန္းတို႔ ဖဆပလကို အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစတယ္ကြ” ဟူ၏။
မည္သို႔ပင္ သူက ထုေခ်ႏိုင္ေစကာမူ မဟုတ္မမွန္သတင္းကို ေရးသားမႈသည္ သတင္းစာအဖို႔ ပါရာဇိက ကံထုိက္သည္။ ထို႔ျပင္ ေနာက္ပိုင္းျဖစ္ပ်က္လာေသာ ကြင္းဆက္သတင္းမ်ားကိုလည္း ျပန္ၿပီး သံုးသပ္သင့္ေပ သည္။
သခင္စိုးႏွင့္ အလံနီမ်ားအဖို႔ ဗမာ့ေခတ္သတင္းလိမ္၏ အကူအညီႏွင့္ ၁၉၄၇ ခု၊ ဇန္န၀ါရီလ (၂၆) ရက္ေန႔က ေ႐ႊတိဂံုကုန္းေတာ္ေပၚမွ ဆင္းၿပီး တိုက္႐ိုက္ေတာခိုၾကသည္။ ျပည္တြင္းစစ္မီးႀကီး၏ အမြန္အစ မီးပြားမ်ား ျဖစ္လာခဲ့သည္။ သူတို႔သည္ (၁၅)ႏွစ္တုိင္တိုင္ လက္နက္ကိုင္ သူပုန္မ်ားအျဖစ္ ေတာတြင္းသို႔ ေရာက္သြားၾက သည္။ ၁၉၆၂ ခု၊ ႏုိ၀င္ဘာလတြင္မွ ဗိုလ္ေန၀င္း၏ ေတာ္လွန္ေရးအစိုးရက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးရန္ ဖိတ္ေလမွ ရက္အနည္းငယ္သာ ၿမိဳ႕ေပၚျပန္ကာ ရက္အနည္းငယ္မွ် ေျခခ်ႏိုင္ခဲ့သည္။ အလံနီ ေတာခိုၿပီးေနာက္ အလံျဖဴမ်ား ႏွင့္ လူမ်ိဳးစုမ်ားပါ သူပုန္ထခဲ့ၾကသည္။ စစ္တပ္က အၿပီးအႏုိင္ မတိုက္ႏိုင္သကဲ့သို႔ သူပုန္မ်ားကလည္း အႏိုင္ မတုိက္ႏိုင္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ျပည္တြင္းစစ္မီးႀကီး ၾကာရွည္လာၿပီး စစ္အာဏာရွင္စနစ္ ေပါက္ဖြားလာခဲ့ရသည္။
သခင္စိုးအဖို႔ ပထမအဂၤလိပ္အစိုးရကို တုိက္သည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ေနာက္ပိုင္းတြင္ ျမန္မာဒီမုိကေရစီ အစိုးမ်ားကို တိုက္ခဲ့သည္။ ပစၥည္းမဲ့မ်ားကို အစစ္အမွန္ ခ်စ္ျမတ္ႏိုးကာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အလုပ္အေကၽြးျပဳသည္ မွာ မွန္ကန္သည္ဆိုေစကာမူ ဆင္စြယ္ရြာအမည္ရွိ ႐ြာစြန္ကေလးတခုမွ ဆင္းရဲေသာ လယ္သမားအားလံုး တို႔ကို အစုလိုက္ အၿပံဳလိုက္ သတ္ျဖတ္မႈ က်ဴးလြန္မိသည္လည္း ရွိသည္။
၁၉၇၇ ခုက ဦးအုန္းခင္ႏွင့္ေတြ႔စဥ္က သူ၏ သတင္းလိမ္တခု၏ အက်ိဳးဆက္ကို ေဆြးေႏြးမိျပန္သည္။ ဇြဲအင္းဂူ တြင္ တရားထုိင္ေနၿပီျဖစ္ေသာ ဦးအုန္းခင္က ေဟတုပစၥေယာ အဘိဓမၼာကို ႐ြတ္ဆိုျပၿပီး ေျပာျပသည္။ “ဒီ အျဖစ္အပ်က္ အက်ိဴးဆက္ေတြမွာ ငါေရးတဲ့ သတင္းက တစိတ္တမႈန္႔ေသာ အေၾကာင္းတရားတခု အျဖစ္ ပါ၀င္ ႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အက်ိဳးတရားမွန္သမွ်တို႔ဟာ အေၾကာင္းတရားတခုအေပၚမွာသာ မတည္ဘူး၊ ေျမာက္ျမား လွတဲ့ အေၾကာင္းတရားမ်ားကို အေျခခံပါတယ္” ဟု ေျဖေလသည္။ ။

Saturday, July 19, 2008

သုခ (လူထုဦးလွ)

၁၉ ဇူလိုင္မတုိင္မီ တရက္က်ေနာ့္ထံေရာက္လာသည့္ စာတပုဒ္အား ဖတ္႐ႈၿပီး ႏွစ္ခ်ိဳက္သျဖင့္ ဘေလာ့ မိတ္ေဆြ “ေက” အား ဆက္လက္ေ၀မွ် ဖတ္႐ႈေစပါသည္။
“ေက” က
“ေက်းဇူးပါပဲ။ တထိုင္တည္း ဖတ္ျဖစ္ သြားတယ္။ သိပ္လည္းမရွည္တာနဲ႕။ ျပန္ရိုက္ျပီး တင္နိုင္ရင္ ေကာင္းမယ္။ ဒါမွမဟုတ္..လင့္ ကိုပဲ..post လုပ္ပါလား။ ဖတ္ခ်င္ တဲ့သူ ဖတ္ ရတာေပါ့။ ဗမာ လူမ်ိဳး စရိုက္ ေတြ ကို ျပန္ျမင္ ရတယ္။ အေတာ္ ရင္နာစရာပဲ။”
“ေက” ထံ ပို႔လုိက္ေသာ စာမွာ လူထုဦးလွ ၏ ၁၉၅၇ ခုႏွစ္ စာေပဗိမာန္ စာပေဒသာဆုရ “ေထာင္ႏွင့္လူသား” စာအုပ္မွ … အာဇာနည္ေန႔ လုပ္ႀကံမႈႀကီးတြင္ ကိုယ္တုိင္ကုိယ္က် ပါ၀င္ခဲ့သည့္ တရားခံ တဦးျဖစ္ေသာ “သုခ” ၏ အေၾကာင္း ျဖစ္ပါသည္။


ကိုသုခ
(အသက္ ၄၁ ႏွစ္တြင္း)
(လုပ္ႀကံမႈႀကီးတြင္ ပါ၀င္သူတစ္ဦး)

ဗမာျပည္ႏုိင္ငံေရးရာဇ၀င္တြင္ မႀကံဳဘူး၊ မၾကားဘူးေအာင္ အထိနာလိုက္ရသည့္ လုပ္ႀကံမႈႀကီးကို လူတုိင္း လတ္လတ္ဆတ္ဆတ္ မွတ္မိေနၾကဦးမည္ဟု ယူဆပါသည္။ ၁၉၄၇ ခု ဇူလိုင္လ ၁၉ ရက္ေန႔တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းအမွဴးျပဳေသာ တုိင္းျပည္ေခါင္းေဆာင္၀န္ႀကီးမ်ားကို ဦးေစာတို႔ လူစုက ရက္ရက္စက္စက္ လုပ္ႀကံ သတ္ျဖတ္သည့္ အမႈအခင္းႀကီးကို ဆိုလုိပါသည္။
ဤအမႈႀကီးႏွင့္ ပတ္သက္၍ လူတုိင္းလိုလို စိတ္၀င္စားၾကသည့္ နည္းတူ ကၽြန္ေတာ္လည္းအမွန္ကို သိလို သျဖင့္ ရန္ကုန္ေထာင္ႀကီးအတြင္း ၃ ႏွစ္ေက်ာ္မွ် ေနထုိင္ရစဥ္ ထိုအမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ တသက္တကၽြန္း အျပစ္ ေပးခံေနၾကရေသာ ခင္ေမာင္ရင္၊ ကိုနီ၊ ကိုသုခ တုိ႔ႏွင့္ စကားစမည္ေျပာခြင့္၊ ၎တို႔အား ေမးျမန္းခြင့္ ရရွိခဲ့ သျဖင့္ သတင္းစာမ်ားတြင္ မပါေသးသည့္ ထိုလုပ္ႀကံမႈႀကီးနွင့္ တစ္ဆက္တည္းျဖစ္ေသာ အေၾကာင္းအရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ထပ္မံသိရွိခဲ့ရပါသည္။
ထုိ႔ျပင္ လူတစ္ေယာက္သည္ ဤကဲ့သို႔ေသာ မႈႀကီးခင္းႀကီးတြင္ ဘယ္သို႔ေသာ အေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ ပါ၀င္ခဲ့ရသည္ဆိုသည့္ အေၾကာင္းကိုလည္း ေလ့လာလိုသျဖင့္ ကိုသုခအား မိဘမ်ိဳး႐ိုးမွ စ၍ လူ႔ဘ၀ ေရာက္လာပံု၊ ဤအမႈႀကီးတြင္ မည္သို႔ မည္ပံု ပါ၀င္လာခဲ့ရပံုမ်ားကို ေျပာျပရန္ ေတာင္းပန္သျဖင့္ ကိုသုခသည္ စိတ္ရွည္လက္ရွည္ ေျပာျပရွာပါသည္။
ကိုသုခ ေျပာျပသည္မ်ားကို ကၽြန္ေတာ္က ႀကိဳတင္ေ၀ဘန္ျခင္းမျပဳလိုပါ။ မူရင္းအတုိင္း ယခုတင္ျပလိုက္သည္ ျဖစ္ရာ စာဖတ္သူမိတ္ေဆြမ်ားသည္ လူတစ္ေယာက္ဘ၀ကို ေလ့လာေသာသေဘာျဖင့္ အခ်ိန္ယူ၍ က်က်နန ဖတ္ေစလိုပါသည္။

လူထုဦးလွ

အျပည့္အစံုဖတ္ရန္

Read this document on Scribd: ThuKha by LuduUHla

Tuesday, July 15, 2008

ပါရီ ခရီးသည္

ဒိန္းမတ္ မွ ည ၈ နာရီတြင္ ထြက္ေသာ ဘတ္စ္ကားသည္ ပါရီ သို႔ မနက္ ၁၀ နာရီခဲြခန္႔တြင္ ဆိုက္ေရာက္ပါသည္။ လမ္းတြင္ ဂ်ာမနီ ႏွင့္ ဘယ္လ္ဂ်ီယံ နိုင္ငံမ်ားကို ျဖတ္ေက်ာ္ေမာင္းႏွင္ခဲ့ေသာ္လည္း နယ္စပ္ဂိတ္မ်ား မရွိသည့္ အတြက္ စစ္ေဆးေမးျမန္းျခင္း အလွ်င္းမရွိခဲ့ပါ။ ျပင္သစ္ နယ္ထဲအေရာက္ ေျခာက္လမ္းသြား အျမန္လမ္းမ ႀကီးကို သံုးရသည့္အတြက္ ျဖတ္သန္းေမာင္းႏွင္ခေပးရသည့္ ဂိတ္တခုကိုေတာ့ ျဖတ္ရပါသည္။
ပါရီရွိ Gare de I’est ဘူတာေဘးမွာ ဘတ္စ္ကားဆိုက္ေတာ့ လာႀကိဳသူ ေမာင္ေအာင္ခ်ိမ့္က အသင့္ေရာက္ေန ပါသည္။ သို႔ႏွင့္ အထုတ္အပိုးမ်ားကို လမ္းတေနရာတြင္ ေခတၱအပ္ႏွံထားကာ ဦးဇင္းဦးကုမာရ ၏ ေက်ာင္းသခၤန္းသို႔ ခ်ီတက္ၾကပါသည္။ က်ေနာ္ႏွင့္ ခရီးသြားေဖာ္ မိတ္ေဆြ ဦးေထြးေသာင္းတို႔၏ ပါရီခရီးစဥ္ကို အိမ္ရွင္အျဖစ္စပြန္ဆာေပးသူမွာ ဦးဇင္းဦးကုမာရ ပင္ျဖစ္ပါသည္။ က်ေနာ္တို႔ ေရာက္သည့္အခ်ိန္ ဦးဇင္းေက်ာင္း တြင္ အာဂႏၱဳဆရာေတာ္ နွစ္ပါးအလည္ေရာက္သည္ႏွင့္ တုိက္ဆိုင္ေနသျဖင့္ ပါရီရွိ ေက်ာင္းဆရာ ဦးလွေအာင္ ထံတြင္ တည္းခိုရန္ ဦးဇင္းက စီစဥ္ေပးထားပါသည္။ ဦးလွေအာင္သည္ ျမန္မာမြတ္ဆလင္တဦးျဖစ္ၿပီး ျပင္သစ္ သို႔ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္တြင္ ေရာက္ရွိသည္ဟု ဆုိပါသည္။
က်ေနာ္တို႔ ေရာက္သည့္ေန႔မွာပင္ ပါရီရွိ ေျမေအာက္ရထား၊ ဘတ္စ္ကားႏွင့္ ဆင္ေျခဖံုးရပ္ကြက္မ်ားအထိ ေျပးဆဲြသည့္ RER ရထားမ်ား စီးနင္းရန္အတြက္ က်ေနာ္တို႔ ေနထုိင္မည့္ ငါးရက္စာ လက္မွတ္တေစာင္ကို ယူရိုေငြ ၂၇.၅၀ ျဖင့္ ၀ယ္ယူရပါသည္။ ထုိလက္မွတ္တေစာင္သာ ၀ယ္ရၿပီး သြားေရးလာေရးအတြက္ ပါရီၿမိဳ႕တြင္ ဇံုသံုးဇံုအတြက္ ေနာက္ထပ္လက္မွတ္ထပ္၀ယ္ရျခင္း မရွိေတာ့ပါ။
ပါရီေရာက္ၿပီး ေနာက္တေန႔ က်ေနာ္တို႔ အလည္ေရာက္သြားသည့္ေနရာမွာ မြန္မာ့ Montmartre ရပ္ကြက္မွ Basilique ေရွးေဟာင္းဘုရားေက်ာင္း ျဖစ္ပါသည္။ က်ေနာ္တုိ႔ကို လိုက္ပို႔ေပးသူမွာ ပါရီၿမိဳ႕သူ မခင္ႏွင္းယု ျဖစ္ပါသည္။ ေတာင္ကုန္းေလးတခုေပၚတြင္ရွိေသာ ေရွးေဟာင္းဘုရား ေက်ာင္းတြင္းအ၀င္တံခါး၀တြင္ ဘုရားေက်ာင္းအတြင္း တိတ္ဆိတ္စြာေနရန္ႏွင့္ ဓါတ္ပံုႏွင့္ ဗီဒီယိုမ်ား ရိုက္ခြင့္ မျပဳဟု သတိေပးစာ ကပ္ထားသည္ကို ေတြ႔ရပါသည္။ ဘုရားေက်ာင္းမွာ ေရွးေဟာင္းဗိသုကာ လက္ရာျဖင့္ အလြန္ႀကီးက်ယ္ ခမ္းနားလွပါသည္။ က်ေနာ္တို႔လည္း အျခား ႏုိင္ငံတကာမွ ခရီးသြားမ်ားနည္းတူ ဘုရား ေက်ာင္းေတာင္ကုန္းေပၚမွေန၍ ကမၻာ့အလွဆံုးၿမိဳ႕ေတာ္ ပါရီကို ဓါတ္ပံုရိုက္ၾကပါသည္။
ထိုေန႔က ဒုတိယ ေရာက္သြားသည့္ေနရာမွာ ကမၻာေက်ာ္ လုဖ္ျပတုိက္ Musee Du Louvre ျဖစ္ပါသည္။ ျပတုိက္ပိတ္သည့္ရက္ အဂၤါေန႔ ျဖစ္ေနသျဖင့္ ျပတုိက္သို႔၀င္ရန္ တန္းစီေနသူမ်ား မရွိဘဲ အ၀င္၀ေရွ႕ ဓါတ္ပံု လာရုိက္သူမ်ားေလာက္သာ ရွိပါသည္။ လုဖ္ျပတုိက္တြင္ မိုနာလီဇာ ပန္းခ်ီကားအပါအ၀င္ အႏုပညာ ပစၥည္း ေလးေထာင္ေက်ာ္ရွိသည္ဟု သိရၿပီး အခ်ိန္ယူကာ ေလ့လာရမည့္ ေနရာတခုဟုသာ မွတ္သားခဲ့ပါသည္။ လုဖ္ ျပတုိက္မွ နပိုလီယံ၏ ေအာင္ျမင္ျခင္း မုခ္ဦးဆီသို႔သြားရာလမ္းတေလွ်ာက္တြင္ ပန္းၿခံမ်ား၊ ႐ုပ္ထုမ်ားကို ေတြ႔ရၿပီး ဇူလုိင္လ ၁၄ ရက္ေန႔တြင္ က်ေရာက္မည့္ ျပင္သစ္အမ်ိဳးသားေန႔ အခမ္းအနားက်င္းပရန္ ျပင္ဆင္ေန သည္ကိုလည္း ေတြ႔ခဲ့ရသည္။
ထိုေန႔ညက အိမ္ျပန္အေရာက္ လမ္းေလွ်ာက္ခဲ့တာ မ်ား၍ အလြန္ေညာင္းညာေနၿပီး ေရခ်ဳိးထမင္းစားၿပီးသည္ ႏွင့္ အိပ္ေပ်ာ္သြားပါေတာ့သည္။
ေနာက္တေန႔ အိပ္ရာႏိုးေတာ့ ပါရီၿမိဳ႕ ႀကီးကို ထပ္မံၾကည့္႐ႈရန္ တက္ႂကြေနသည္ဟု ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ခံစားရ ပါသည္။ ပါရီၿမိဳ႕ ႀကီးက ၾကည့္႐ႈစရာ မ်ားသည္ေလ။ “အကိုတို႔ ဒီမွာေနတံုး ရသမွ်အားခဲၿပီး ၾကည့္သြားၾကပါ၊ ေနာက္တခါ လာဖို႔က လြယ္တာမဟုတ္ဘူး” ဟု ကိုလွေအာင္အိမ္မွ ကိုမ်ိဳးကလည္း အားေပးစကား ေျပာပါသည္။
ဒီေန႔ေတာ့ ဦးဇင္းဦးကုမာရေက်ာင္းတြင္ ဦးေထြးေသာင္းက သံဃာသံုးပါးအား ဆြမ္းလုပ္ေႂကြးပါသည္။ ဆြမ္းကပ္ၿပီးေတာ့ က်ေနာ္တို႔လည္း ထမင္းစားကာ က်န္ရွိေနသည့္ အခ်ိန္မွာ လွည့္လည္ၾကည့္႐ႈသည့္ လုပ္ငန္း စတင္ဖို႔ ထြက္ခြာလာခဲ့ပါသည္။ ဒီေန႔ေတာ့ အီဖယ္ေမွ်ာ္စင္ကို တက္ၾကမွာ ျဖစ္သည္။ ဦးဇင္း ဦးကုမာရ ထံမွ ရယူခဲ့သည့္ အီဖယ္ေမွ်ာ္စင္ဆီသြားရမည့္ လမ္းညႊန္အတိုင္း မက္ထရိုႏွစ္ဆင့္ေျပာင္းစီးကာ အီဖယ္တာ၀ါ ေအာက္ က်ေနာ္တို႔ ေရာက္သြားခ်ိန္မွာေတာ့ “အားပါးပါး၊ လာလိုက္ၾကသည့္လူေတြ” ကမၻာအရပ္ရပ္က ခရီးသည္ေတြ ေမွ်ာ္စင္ေအာက္မွာ တန္းစီေနၾကသည္။ က်ေနာ္တို႔လည္း ၀င္တန္းစီၿပီး ဘာမွမၾကာ က်ေနာ္တို႔ေနာက္မွာ ထပ္တန္းစီသည္ေတြနွင့္ လူတန္းႀကီးကား ရွည္လ်ားလွသည္။ ေမွ်ာ္စင္၏ ေအာက္ေျခတိုင္ေလးခု အနက္ႏွစ္ခုမွာ ဓါတ္ေလွခါးမ်ားျဖင့္ လူအတင္အခ် လုပ္ေပးေနပါသည္။ ေမွ်ာ္စင္အေပၚဆံုးသို႔ တက္သည့္အတြက္ ယူရိုေငြ ၁၂.၀၀ ေပးရသည္။ ေမွ်ာ္စင္ေပၚတက္သည့္ ႏႈန္းထားမ်ားမွာ ပထမအထပ္၊ ဒုတိယထပ္ ႏွင့္ အေပၚဆံုးထပ္ ဟူ၍ ခဲြျခားထားသည္။ ဓါတ္ေလွခါးမွာ တန္းမစီလိုသူမ်ား ပထမထပ္ႏွင့္ ဒုတိယထပ္အထိ ေျခသလံုးအားကိုး ထက္ႏုိင္ပါသည္။ ထိုသို႔ တက္သူမ်ားအတြက္ ႏႈန္းထားတမိ်ဳးယူသည္။
အီဖယ္ေမွ်ာ္စင္ကို ၁၈၈၉ ခုႏွစ္ ကမၻာ့ကုန္စည္ျပပဲြႏွင့္ ျပင္သစ္ေတာ္လွန္ေရးႏွစ္တရာျပည့္အထိမ္းအမွတ္ အတြက္ ေဆာက္လုပ္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ေမွ်ာ္စင္ႀကီးမွာ သံေခ်ာင္းမ်ားထိုးထိုးေထာင္ေထာင္ႏွင့္ အ႐ုပ္ဆိုးလွ ပါသည္၊ ၿမိဳ႕အတြက္လည္း က်က္သေရမရွိပါ စသည့္ ကန္႔ကြက္မႈမ်ားကို ႀကံဳခဲ့ရၿပီး ဖ်က္ခ်လုလုနီးနီး ႀကံဳခဲ့ရ ေသာ္လည္း ယခုေတာ့ တႏွစ္လွ်င္ ကမၻာအရပ္ရပ္မွ ေမွ်ာ္စင္သို႔ လာတက္သူ တႏွစ္လွ်င္ ၅.၈ သန္းရွိပါသည္။
ေမွ်ာ္စင္ေပၚမွာ ကုလသမဂၢ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာတပ္ဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ဆံုၾကရာတြင္ မေလးရွားမွ စစ္သားမ်ားလည္း ပါလာသျဖင့္ က်ေနာ္တို႔က မေလးစကားျဖင့္ သူတုိ႔ကို ႏႈတ္ဆက္ပါသည္။ မေလးစစ္သားမ်ား အျပင္ အင္ဒိုနီးရွား၊ အာဂ်င္တီးနားႏွင့္ ႏုိင္ဂ်ီးရီးယား စေသာ ႏုိင္ငံမ်ားမွ စစ္သားမ်ားကိုလည္း ေတြ႔ရပါသည္။ ထိုႏုိင္ငံတကာ တပ္ဖဲြ႔မွ စစ္သားမ်ားကို ျမန္မာျပည္ရွိ ရဟန္းရွင္လူကို ညွဥ္းပန္းသတ္ျဖတ္ေနေသာ ျမန္မာစစ္တပ္အားေခ်မႈန္းရန္ ရင္ဆုိုင္တုိက္ပဲြ ၀င္ခုိင္းရရင္ျဖင့္ သိပ္ေကာင္းမွာပဲဟုလည္း ေတြးမိ လုိက္ပါေသးသည္။ ေမွ်ာ္စင္ေပၚမွ အဆင္း ေရဆာသျဖင့္ နားနားေနေနႏွင့္ အေပါ့အပါးသြားရန္ လမ္းေဘး ေကာ္ဖီဆုိင္ ၀င္ထုိင္ကာ ကိုကာကိုလာ မွာေသာက္ၾကသည္။ ေဘလ္ကိုၾကည့္လိုက္ေတာ့ ကိုလာကိုလာ ႏွစ္ပုလင္း အတြက္ ယူ႐ိုေငြ ၁၀.၀၀ က်သည္ကို ေတြ႔ရသည္။ ဒါေတာင္ စားပဲြထိုးက ဘာစားမလဲ ေမးေတာ့ သိတဲ့အတုိင္း ဘာမွ မစားဘူးပဲ ေျဖလိုက္ရပါသည္။ အင္း တခုခုမ်ား စားလိုက္မိရင္ေတာ့ …
ေနာက္တေန႔ လည္ပတ္ရာတြင္ က်ေနာ္တို႔အား လမ္းၫႊန္အျဖစ္ လိုက္လံပို႔ေဆာင္မည့္သူကား ေမာင္ေအာင္ခ်ိမ့္ ျဖစ္သည္။ သူသည္ မၾကာေသးခင္က ျပင္သစ္အစိုးရမွ ထုတ္ေပးသည့္ ေနထိုင္ခြင့္ လက္မွတ္ရထားၿပီးျဖစ္သည္။ ေမာင္ေအာင္ခ်ိမ့္ႏွင့္ အျခားျမန္မာလူငယ္ႏွစ္ဦးကား ပဲြစားျဖင့္ အေမရိကားသြား ရန္ထြက္လာၿပီး ခ်ားလ္စ္ဒီေဂါ ေလဆိပ္အေရာက္ ခရီးစဥ္အေျပာင္းတြင္ အေမရိကသို႔ ပါမသြားပဲ ေသာင္တင္က်န္ရစ္ခဲ့သူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ပတ္စ္ပို႔ စာအုပ္ႏွင့္ ေလယာဥ္လက္မွတ္မ်ား ပဲြစားဆိုသူႏွင့္ ပါသြားၿပီး ေလယာဥ္ကြင္းမွာပင္ ေလဆိပ္အာဏာပိုင္မ်ားက စကားျပန္ ေခၚကာ သူတို႔ကို စစ္ေဆးေမးျမန္းပါသည္။ “မင္းတို႔ အေမရိကား ဘာသြားလုပ္မွာလဲ” ဆိုသည့္ ေမးခြန္းကို “က်ေနာ္တို႔ ခိုလံႈခြင့္ သြားေလွ်ာက္မလို႔ပါ” ဟု ေျဖေတာ့ “ဟာ… ဒါဆို ခိုလံႈခြင့္က ဒီမွာေလွ်ာက္လည္း ရတာပဲ” ဟုဆိုကာ သူတို႔ကို ေလဆိပ္မွ ထြက္ခြင့္ေပးလုိက္သျဖင့္ ပါရီကို ေျခခ်ခြင့္ ရခဲ့သူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ အခုေတာ့ ပါရီမွာ ေနထုိင္ခြင့္ရထားၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း ေရွ႕ဘ၀ခရီးကို ေလွ်ာက္လွမ္း ၾကရပါအံုးမည္။
ေမာင္ေအာင္ခ်ိမ့္က က်ေနာ္တို႔ကို နာမည္ေက်ာ္အေဆာက္အဦးတခုျဖစ္သည့္ ေနာ္တာဒိမ္း Notre Dame ဘုရားရွစ္ခိုးေက်ာင္းကို လိုက္ပို႔ပါသည္။ ဥေရာပ၏ ေႏြရာသီျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ စိန္းျမစ္ကမ္းေဘးတြင္ ရွိသည့္ ေရွးေဟာင္းဘုရားေက်ာင္းသည္ ေနေရာင္ေအာက္တြင္ လွပေနပါသည္။ ခရီးသြားမ်ား လာသည့္ ရာသီျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ ပါရီရွိ ထင္ရွားသည့္ ေနရာတုိင္းမွာ လူေတြ ႀကိတ္ႀကိတ္တိုးေနၾကသျဖင့္ ဘုရားေက်ာင္း ထဲ၀င္ဖို႔ က်ေနာ္တို႔ တန္းမစီျဖစ္ေတာ့ပါ။ စိန္းျမစ္ကမ္းေဘးတေလွ်ာက္ ဓါတ္ပံုႏွင့္ ဗီဒီယိုမ်ား ႐ုိက္ၿပီး La Defense ဟု ေခၚေသာ ေခတ္မွီအေဆာက္အဦးမ်ားျဖင့္ စီးပြားေရးအခ်က္အခ်ာ ကုမၸဏီမ်ား ႐ံုးစိုက္ ရာ ေနရာသို႔ မက္ထ႐ိုျဖင့္ ေရာက္သြားၾကသည္။
ညေနေစာင္းမွာေတာ့ ပါရီတြင္ေနထိုင္သူ ကိုထင္ေက်ာ္ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုရန္ သူခ်ိန္းထားသည့္ မက္ထ႐ို (၈) ႏွင့္ (၁၃) ဆံုသည့္ ေနရာ Invalides ဘူတာသို႔ က်ေနာ္တို႔လာခဲ့ၾကပါသည္။ ကိုထင္ေက်ာ္ႏွင့္အတူ ဥေရာပ အေျခစိုက္ ျမန္မာ့အေရးလႈပ္ရွားသူ ဦးႏြယ္ေအာင္လည္း ျပင္သစ္သို႔ ေရာက္ေနပါသည္။ ကိုထင္ေက်ာ္က က်ေနာ္တို႔ကို နပိုလီယံ၏ အုတ္ဂူထားရွိရာ နပိုလီယံတက္ခဲ့သည့္ စစ္ေက်ာင္းကို ျပသပါသည္။
စစ္ေက်ာင္းမွ အထြက္ ျပင္သစ္ႏွင့္ ႐ုရွခ်စ္ၾကည္ေရးတံတား Pont Alexandre III ဖက္သို႔ လမ္းေလွ်ာက္ လာၾကပါသည္။ ထိုမွ ကိုထင္ေက်ာ္၏ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ တခုခု စားၾကေသာက္ၾကရန္ Latin Quarter သို႔ ခ်ီတက္ ခဲ့ၾကပါသည္။ ထိုေနရာသည္ Sorbonne University မွ ေက်ာင္းသားမ်ား က်က္စားရာေနရာဟု သိရၿပီး ေစ်းသက္သာေသာ စားေသာက္ဆိုင္မ်ားေၾကာင့္ တိုးရစ္မ်ားလည္း လာေရာက္ၾကၿပီး အလြန္စည္ကားေသာ ရပ္ကြက္ေလးတခု ျဖစ္၍ေနပါသည္။ တ႐ုတ္စားေသာက္ဆိုင္တခုမွာ က်ေနာ္တို႔ထိုင္လို္က္ၾကၿပီး ထုိဆိုင္မွာပင္ ဦးႏြယ္ေအာင္၊ ကိုထင္ေက်ာ္ႏွင့္ က်ေနာ္တို႔ တဦးႏွင့္တဦးအျပန္အလွန္ ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာ၊ ဖုန္းနံပါတ္ႏွင့္ အီးေမးလ္မ်ား လဲလွယ္ၾကသည္။ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး လက္ရွိအေနအထားမ်ားႏွင့္ ေရွ႕အလားအလာမ်ားကိုလည္း သုံးသပ္ေဆြးေႏြးၾကပါသည္။ အျပန္တြင္ အားလံုးအတူ မက္ထရိုစီးၾကၿပီး ဦးႏြယ္ေအာင္က အရင္ဆင္းသြားပါ သည္။ က်ေနာ္တို႔က ကိုထင္ေက်ာ္ႏွင့္အတူ မက္ထရို္ဂိတ္ဆံုးနားထိစီးကာ ဘတ္စ္ကားေျပာင္းစီးၿပီး ကိုထင္ေက်ာ္ေနသည့္ ရပ္ကြက္မွ Tram ဂိတ္ဆံုးတြင္ က်ေနာ္တို႔ ဘတ္စ္ကားေပၚမွ ဆင္းၾကပါသည္။ ထိုရပ္ကြက္ရွိ Tram ဂိတ္ဆံုးမွတ္တုိင္တြင္ ပါရီ၏ မ်က္ရည္ဟု ေခၚရမည့္ လူမဲအမ်ားအျပားေနထုိင္သည္ကို ေတြ႔ရပါသည္။ က်ေနာ္ ပါရီတြင္ လွည့္လည္ ၾကည့္႐ႈစဥ္အတြင္း အထက္တန္းက်က် အလုပ္မ်ားျဖင့္ အဆင္ေျပ ေနေသာ ျပင္သစ္မ်ားကို ေတြ႔ရသလို ဆင္ေျခဖံုးရပ္ကြက္မ်ားတြင္ ေနထုိင္လွ်က္ ရထားလက္မွတ္ခ မေပးႏိုင္ သျဖင့္ ဘူတာအ၀င္ဂိတ္ကို ခုန္ပ်ံေက်ာ္လႊားေနသူ လူမဲမ်ားကိုလည္း ေတြ႔ခဲ့ရပါသည္။ လူတန္းစား မညီမွ်မႈ၊ အလုပ္လက္မဲ့ ျပႆနာမ်ားေၾကာင့္လည္း ျပင္သစ္တြင္ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္က အဓိက႐ုဏ္းမ်ား ျဖစ္ခဲ့သည္ မဟုတ္ပါေလာ။
ပါရီၿမိဳ႕သည္ ဒုတိယကမၻာစစ္က လူဦးေရ သံုးသန္းသာရွိေသာ္လည္း ယခုအခါ လူဦးေရ ၁၁ သန္းထိရွိကာ ဥေရာပ၏ လူဦးေရအမ်ားဆံုးေသာ မက္ထ႐ိုပိုလီတန္ၿမိဳ႕ႀကီးျဖစ္ေနပါၿပီ။ ပါရီ၏ လူဦးေရ ႏွင့္ ကမၻာ့အလွဆံုး ၿမိဳ႔ေတာ္ကို လာေရာက္ၾကည့္႐ႈသည့္ ခရီးသြားဦးေရပါ ေပါင္းလုိက္ေတာ့ က်ေနာ္ေရာက္သြားသည့္ ပါရီသည္ လူပင္လယ္ႀကီး ျဖစ္ေနပါေတာ့သည္။ ကိုထင္ေက်ာ္တို႔ႏွင့္ လမ္းခဲြၿပီး ေနာက္တေန႔ကား က်ေနာ္တို႔ ျပန္မည့္ေန႔ ျဖစ္သည္။ တည္းခုိသည့္အိမ္မွ အ၀တ္အစားအိတ္မ်ားပါယူလာခဲ့ၿပီး တ႐ုတ္တန္းရွိ ဦးဇင္းဦးကုမာရ ေက်ာင္းသို႔ ထြက္လာခဲ့ၾကသည္။ တ႐ုတ္တန္းမွ အာရွကုန္တိုက္ႀကီးမ်ားတြင္ အိမ္ရွင္မမွာလုိက္သည့္ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ အျခား ေကာင္းႏုိးရာရာ စားေသာက္ကုန္မ်ား ၀ယ္ၾကသည္။ ဒိန္းမတ္ထက္စာလွ်င္ ပါရီမွာ အာရွပစၥည္းေတြက အလွ်ံ ပယ္ျဖစ္ေနသည္။ ပစၥည္းေတြ၀ယ္ၿပီးေနာက္ ေန႔လည္စာကို ဦးဇင္းေက်ာင္းတြင္စားကာ ကားဂိတ္သို႔ ထြက္လာ ခဲ့ၾကသည္။ ကားဂိတ္အနီး က်ေနာ္တို႔ တည္းခိုသည့္အိမ္ရွင္ ဦးလွေအာင္ အလုပ္လုပ္သည့္ အင္တာနက္ဆုိင္ တြင္ က်ေနာ္တို႔ အိတ္ေတြ အပ္ကာ အနီးအနား ေလွ်ာက္ၾကည့္ၾကသည္။ ဦးလွေအာင္၏ အင္တာနက္ဆိုင္ က ပါရီ၏ အဓိက ဘူတာႀကီးႏွစ္ခုျဖစ္သည့္ Gare de Nord ႏွင့္ Gare de I’est ၾကားတြင္ ရွိသည္မို႔ အလြန္အခ်က္ အခ်ာ က်သည့္ေနရာပင္။ ဦးလွေအာင္က က်ေနာ္ႏွင့္ ဦးေထြးေသာင္းကို လဖက္ရည္ေကာင္းေကာင္း တုိက္မယ္ ဟု ဆိုကာ သူ႔ဆုိင္အနီးက သီရိလကၤာရပ္ကြက္အတြင္းရွိ သူေသာက္ေနက် လက္ဖက္ရည္ဆိုင္ကို ေခၚသြားပါသည္။ ထိုရပ္ကြက္ႀကီးတခုလံုးသည္ သီရိလကၤာႏုိင္ငံအႏြယ္ဖြားမ်ား ေနထုိင္ၾကသည့္ ရပ္ကြက္ျဖစ္ သည့္အေလ်ာက္ လမ္းေဘး ၀ဲယာ ဆုိင္ခန္းမ်ားကိုေငးေမာရင္း အိႏၵိယတုိက္ဖက္ျပန္ေရာက္ေနသလား အမွတ္ မွားရပါသည္။ ထိုေန႔ညေနက ညရွစ္နာရီထြက္မည့္ကားကို က်ေနာ္က ညကိုးနာရီမွထြက္မည္အထင္ျဖင့္ အေရာက္ ေနာက္က်သြားသျဖင့္ ဘတ္စ္ကားက က်ေနာ့္ကို ျပန္ေစာင့္ေနခဲ့ရသည့္ အျဖစ္အပ်က္မွ လဲႊ၍ က်ေနာ္တို႔ အျပန္ခရီးသည္ အဆင္ေျပ ေခ်ာေမြ႔ခဲ့ပါသည္။ ။
(ဤပို႔စ္ျဖင့္ ပါရီၿမိဳ႕တြင္ ေနထုိင္သူမ်ားျဖစ္သည့္ ဦးဇင္းဦးကုမာရ၊ မခင္ႏွင္းယု၊ ေမာင္ေအာင္ခ်ိမ့္၊ ဦးလွေအာင္၊ ကိုမ်ိဳး၊ ဘိုဘို ႏွင့္ အျခား ေက်းဇူးတင္ ထုိ္က္သူအားလံုးအား အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္း မွတ္တမ္းတင္ အပ္ပါသည္)

Paris

Sunday, July 6, 2008

(၆) သည္းဖိုတုန္လႈပ္ ဆြတ္ပ်ံ႕ ၾကည္ႏူး ရသမ်ိဳးစံု (ေၾကးမံုဦးေသာင္း)

ဂ်ပန္စစ္အစိုးရသည္ (၃)ႏွစ္ (၂)လႏွင့္ (၁၀)ရက္တုိင္တိုင္ ျမန္မာႏုိင္ငံကို အုပ္စိုးခဲ့ေလသည္။ ထိုေခတ္က ႏုိင္ငံေရးလုပ္ငန္းမွန္သမွ်တို႔ကို လွ်ိဳ႕၀ွက္လုပ္ေဆာင္ၾကရသျဖင့္ စာနယ္ဇင္းတို႔၏က႑ ၿငိမ္သက္ေနၾကေလ သည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးစလင္း ကြပ္ကဲသည့္ အဂၤလိပ္စစ္တပ္မ်ား ျပန္၀င္လာၾကၿပီး ဂ်ပန္စစ္တပ္မ်ား ထြက္ေျပးၾက ရေသာအခါတြင္မွ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ား အသက္၀င္လာျပန္ရာတြင္ “လြတ္လပ္ေရးကလဲြလို႔ ဘာကိုမွ လက္မခံဘူးေဟ့” ဟု တိက်ျပတ္သားေသာ ေတာင္းဆိုခ်က္ႀကီး ေပၚထြန္းလာခဲ့ေတာ့သည္။ ယခင္က ႏုိင္ငံေရး အရ အေရးေတာ္ပံုမ်ားတြင္ ေခါင္းႀကီးမ်ား၊ အာေဘာ္မ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား၊ စာအုပ္မ်ား၊ စာတမ္းမ်ားႏွင့္ အဂၤလိပ္ အစိုးရကို တုိက္ခဲ့ၾကေသာ စာေရးဆရာ၊ သတင္းစာဆရာမ်ားတို႔သည္ ႏုိင္ငံေရးစင္ျမင့္ေပၚတက္လာ ခဲ့ၾကသည္။ သူရိယသတင္းစာကို စတင္ဦးစီးခဲ့သူ ဦးဘေဖ၊ ဒီးဒုတ္ဂ်ာနယ္ အယ္ဒီတာ ဦးဘခ်ိဳ၊ ဂ်ာနယ္ေက်ာ္ အယ္ဒီတာ ဦးခ်စ္ေမာင္၊ စာေရးဆရာ သခင္ႏု၊ တက္ဘုန္းႀကီးသိန္းေဖ စေသာ စာေပ၀န္ထမ္းမ်ားသည္ ဖဆပလ အဖဲြ႔ခ်ဳပ္ႀကီး၏ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ျဖစ္လာၾကေတာ့သည္။
ကာလေဒသ အေျခအေနအရ ျမန္မာသတင္းစာမ်ား၏ ၾသဇာသည္ ပိုမိုႀကီးထြားလာေလသည္။ သတင္းစာအသစ္မ်ားလည္း ေပၚထြန္းလာၾကသည္။ လြတ္လပ္ေရးရရွိေသာ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ (၄)ရက္ ေန႔က ျမန္မာျပည္တြင္ သတင္းစာေပါင္း (၃၉) ေစာင္ ရွိၾကသည္။ အမ်ားစုက ေစာင္ေရမ်ားျပားေသာ ျမန္မာ ဘာသာသတင္းစာမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ (၇) ေစာင္က အဂၤလိပ္ဘာသာႏွင့္ ထုတ္ၿပီး တ႐ုတ္သတင္းစာ (၅) ေစာင္၊ ဂူဂ်ရတီ၊ အူရဒူ၊ တမယ္လ္၊ တယ္လဂူႏွင့္ ဟင္ဒီ စေသာ ကုလားသတင္းစာမ်ား ရွိၾကသည္။
တင္ေမာင္အဖို႔ ကံေကာင္းပါသည္။ ႏုိင္ငံေရးရာသီဥတု အျပင္းထန္ဆံုးျဖစ္ေသာ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္တြင္ သတင္းစာ ေလာကတြင္းသို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ေသာေၾကာင့္္ တသက္တြင္ တႀကိမ္သာ ျဖစ္ပြားႏုိင္သည့္ သတင္းႀကီးမ်ားကို ေထာက္လွမ္းခြင့္၊ ေရးသားခြင့္၊ ေ၀ဖန္ခြင့္ ရရွိႀကံဳႀကိဳက္ခဲ့ရပါသည္။ ဗမာ့ေခတ္ သတင္းစာတိုက္တြင္ သတင္းေထာက္ေနရာ (၃) ဦး လစ္လပ္ေနသျဖင့္ ေၾကာ္ျငာေခၚယူသည္ကို ေလွ်ာက္ထားရာမွ ၁၉၄၇ ခု၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၂၇) ရက္ေန႔တြင္ အရံသတင္းေထာက္ခန္႔ထားျခင္းကို ခံခဲ့ရသည္။
အဂၤလိ္ပ္ဘုရင္ခံ ဆာေဒၚမန္စမစ္က အရပ္သားမ်ား အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို စတင္ေသာအခါတြင္ အတုိင္ပင္ခံ ေကာင္စီအဖြဲ႔ကို ခန္႔ထားဖဲြ႔စည္းေလသည္။ အေတြးအေခၚအယူအဆ မတူသူ ႏုိင္ငံေရးပါတီ၀င္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ ခန္႔ထားေလသျဖင့္ မေက်မလည္ ျဖစ္ခဲ့ရေလသည္။ ထို႔ျပင္ အဂၤလိပ္စစ္တပ္ႀကီးကလည္း ရွိေနေသးျပန္သည္။ အဂၤလိပ္စစ္တပ္မွ အင္အားစုအခ်ိဳ႕တို႔က ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္မႈ ျပဳၾကေသာေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေရးအေျခအေန ပိုမို တင္းမာခဲ့ရေလသည္။
တေန႔တြင္ တင္ေမာင္တုိ႔ ဗမာ့ေခတ္သတင္းစာတြင္ သတင္းဦးႀကီးတခုကို ေဖာ္ျပႏိုင္ခဲ့ေလသည္။ အဂၤလိပ္ စစ္တပ္က လက္နက္သိုေလွာင္ေရးစခန္းတခုမွ ဘရင္းဂန္းေသနတ္ (၂၀၀) ႏွင့္တကြ က်ည္ဆံအမ်ားပါ ေပ်ာက္ဆံုးေၾကာင္း ေၾကာက္မက္ဖြယ္သတင္းႀကီးကို တေစာင္တည္း ေဖာ္ျပႏုိင္ခဲ့သည္။ အဂၤလိပ္စစ္တပ္ ဗိုလ္ႀကီးမ်ား၏ အကူအညီမပါဘဲ လက္နက္ႀကီးမ်ား ေပ်ာက္ဖို႔ရန္ မလြယ္ပါေပ။ ထိုလက္နက္မ်ား မည္သည့္ ႏိုင္ငံေရးအဖဲြ႔၏ လက္ထဲေရာက္သြားသနည္း ဟူေသာ ေမးခြန္းမ်ားကို မည္သူမွ် မေျဖႏိုင္ပါေပ။ ဂ်ပန္ေတာ္လွန္ ေရးအၿပီးတြင္ ကြန္ျမဴနစ္တို႔က လက္နက္ပုန္းမ်ား သို၀ွက္ထားၾကသည္။ ျပည္သူ႔ရဲေဘာ္မ်ားတြင္လည္း လက္နက္ပုန္းမ်ား ရွိေနၾကသည္။ ယခု အေကာင္းစားလက္နက္ႀကီးမ်ား ေပ်ာက္သြားျပန္ေလၿပီ။
ေပ်ာက္သြားေသာ လက္နက္မ်ားကို ရွာေဖြေနစဥ္တြင္ ဘုရင္ခံ၏ အတိုင္ပင္ခံအဖဲြ႔၀င္ ၀န္ႀကီးတဦးျဖစ္သူ ဂဠဳန္ ဦးေစာ ကို လုပ္ႀကံမႈ ျဖစ္ပြားေလသည္။ ဦးေစာသည္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္းျဖစ္သည္။ သူရိယသတင္းစာ၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္လည္း မွန္၏။ ပါတီ႐ံုးမွ အိမ္သို႔အျပန္တြင္ အပစ္ခံရရာတြင္ ကံအားေလ်ာ္စြာ က်ည္ဆံက တိုက္႐ိုက္မထိဘဲ ကား၏ေရွ႕ မွန္ေဘာင္ကို ထိၿပီးမွန္ကဲြသျဖင့္ ဦးေစာ၏ မ်က္လံုးကို မွန္စတစ ထိမွန္ခဲ့သည္။
စစ္ေခတ္တေလွ်ာက္လံုး အာဖရိကတြင္ အခ်ဳပ္ခံေနခဲ့ေသာ ဦးေစာက ျမန္မာေဆး႐ံုကိုပင္ စိတ္မခ်ေသာ ေၾကာင့္ အိႏိၵယေဆး႐ံုသို႔ သြားကာ ကုသေလသည္။ ျပန္လာေသာအခါတြင္ ဗမာ့ေခတ္ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ကို ေတြ႔ခြင့္ေပးသျဖင့္ ဓာတ္ပံု႐ိုက္ရန္ တင္ေမာင္လုိက္ပါသြားရေလသည္။ ဦးေစာက “ကြာ… ပတ္တီးႀကီးနဲ႔ ဓာတ္ပံု ေတာ့ မ႐ိုက္ပါနဲ႔ကြာ” ဟု ေျပာသျဖင့္ သူေျပာျပသမွ်ကိုသာ မွတ္ခဲ့ရပါ၏။
“က်ေနာ္ ဗုဒၶဘာသာေကာင္းတေယာက္ပါ ကိုအုန္းခင္ရယ္။ ရန္ျပဳသူကို ခြင့္လႊတ္ရမယ္ဆိုတာ က်ေနာ္ယံုၾကည္ ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ မ်က္စိက ကိုက္လာတဲ့အခါမွာ ဒီေကာင္ေတြကို ခြင့္မလႊတ္ႏုိင္ဘူး။ မခံႏုိင္ေအာင္ နာတဲ့အခါ မွာ သည္းမခံႏုိင္ဘူး”
ဒဏ္ရာက နာက်င္ေသာေၾကာင့္ မ်က္ႏွာကို လက္ကိုင္ပ၀ါႏွင့္ အုပ္ၿပီး အက္ကဲြေသာ အသံႀကီးႏွင့္ ႀကံဳး၀ါးသည္ ကို တင္ေမာင္၏ နားတြင္းမွ မထြက္ေတာ့ပါ။ ေနာက္မ်ား မၾကာမီပင္ ဦးေစာက ေစလႊတ္လိုက္ေသာ လက္နက္ ကိုင္ တစုက ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးေအာင္ဆန္းႏွင့္ ၀န္ႀကီးအဖဲြ႔ကို လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္ခဲ့ၾကေတာ့သည္။
ထိုေန႔နံနက္က ေရနံအလုပ္သမားသမဂၢ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးေအာင္ဆန္းတုိ႔ ေတြ႔ဆံုရန္ ခ်ိန္းဆိုထားၾကသည္ကို သတင္းယူရန္ ဦးေအာင္ဆန္း၏ ႐ံုးသို႔ တင္ေမာင္သြားခဲ့ရသည္။
၀န္ႀကီးခ်ဳပ္၏ ႐ံုးခန္းသို႔ ေရာက္ေသာအခါတြင္ ၀န္ႀကီးအဖဲြ႔ အစည္းအေ၀းရွိသျဖင့္ ေတြ႔ဆံုပဲြကို ေရႊ႕လိုက္သည္ ဟု သိရေသာေၾကာင့္ တင္ေမာင္ျပန္ဆင္းလာခဲ့သည္။ အျခား႐ံုးတခုအေရာက္တြင္ ပစ္ခတ္မႈမ်ားအေၾကာင္းကို ၾကားရသျဖင့္ အလ်င္အျမန္ ျပန္တက္သြားေသာ အခါ၌ ဒဏ္ရာရရွိသူ ၀န္ႀကီးမ်ားကို မီးသတ္သူနာျပဳကားႏွင့္ သယ္ေနေလၿပီ။
မိတ္ေဆြ မီးသတ္၀န္ထမ္းတဦး၏ အကူႏွင့္ သူနာျပဳကားတစီးေပၚမွာ လိုက္သြားခဲ့သည္။ ထိုေခတ္က မီးသတ္ သူနာျပဳကားအခ်ဳိ႕တြင္ လူနာသယ္ေသာ ပုခက္စင္မ်ားမွာ အတားအဆီးမရွိပါ။ အသက္မေသေသးသူ ၀န္ႀကီး တဦး၏ ေျခေထာက္က တင္ေမာင္၏ ရင္ဘတ္ေပၚသို႔ မၾကာခဏ က်လာေသာေၾကာင့္ ျပန္တင္ၿပီး ထိန္းေပးရပါ ၏။ ဆယ္ေက်ာ္သက္ရြယ္သာ ရွိေသးသူ တင္ေမာင္အဖို႔ ထိုကဲ့သို႔ေသာ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားတို႔ကို ရင္ဆုိင္ရသည္ မွာ မလြယ္ပါေပ။ ရံဖန္ရံခါ အယ္ဒီတာ၏ ဆူပြက္ျပစ္တင္မႈကိုလည္း ခံရေသးသည္။
၁၉၄၈ ခု၊ ဇန္န၀ါရီလ (၄) ရက္ေန႔က လြတ္သဘင္တြင္ ဗမာ့ေခတ္သတင္းစာက အထူးထုတ္ရန္ စီစဥ္သည္။ အဂၤလိပ္ဘုရင္ခ့ ျပည္ျပန္ရသည္ကို အဆင့္ဆင့္ ဓာတ္ပံုႏွင့္ ေဖာ္ျပရန္ စီစဥ္၏။ သေဘၤာႏွင့္ ထြက္သြားမည္ ျဖစ္ရာ ထိုအခ်ိန္က ေရတပ္ဗိုလ္မ်ားျဖစ္ၾကသူ ဗိုလ္ခင္ ႏွင့္ ဗိုလ္ခင္ေလးေမာင္တို႔က တာ၀န္ယူၾကသည္။ တင္ေမာင္ကိုမူ တာ၀န္တခုသာေပးသည္။ နံနက္ (၇) နာရီ အိမ္ေတာ္၀င္းမွာ ထြက္ေတာ္မူပံုကို ဓာတ္ပံုရိုက္ရန္ တာ၀န္ယူရသည္။
အဂၤလိပ္ဘုရင္ခံ ထြက္ေတာ္မူ နန္းမွခြာခန္းကို ျမန္မာအမ်ားက စိတ္၀င္စားၾကလွေသာေၾကာင့္ အိမ္ေတာ္၀င္း တြင္ ပရိသတ္စည္ကားလွသည္။ တင္ေမာင္အဖို႔ အခ်ိန္ေစာေစာ ေရာက္ပါလ်က္ ဓာတ္ပံုကို အနီးကပ္ ရိုက္ရမည္ေလာ၊ အေ၀းမွ ျမင္ကြင္းက်ယ္ ရိုက္ရမည္ေလာ စဥ္းစားျပင္ဆင္ေနမိသျဖင့္ ဓာတ္ပံုမရလိုက္ပါ။ အယ္ဒီတာက ဆူလိုက္သည္မွာ ပြက္ေလာညံသြားေတာ့သည္။ ေနာက္တႀကိမ္ အဆူအပူခံရေသးသည္။
တေန႔တြင္ ဗမာ့ေခတ္သို႔ ေၾကာ္ျငာခႏွင့္အတူ ေၾကာ္ျငာတိုကေလးတခု ေရာက္လာသည္။ ဖူးစာရွင္အလိုရွိသည္ ဟု ေၾကာ္ျငာက ဆို၏။ အသက္ (၂၃) ႏွစ္၊ ရုပ္ရည္အသင့္အတင့္၊ ပစၥည္းအသင့္အတင့္ ရွိပါသည္။ မိဘ မရွိပါ။ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ဖူးစာရွင္ အလုိရွိပါသည္။ ဗမာ့ေခတ္မွ တဆင့္ ဓာတ္ပံုႏွင့္ အေၾကာင္းစံု ဆက္သြယ္ပါ ဟူ၏။ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ကာလ အဂၤလိပ္ကၽြန္ေခတ္တြင္ ေၾကာ္ျငာတိုမွာ မ်ားစြာ ထူးဆန္းေနသည္။ အျခားသတင္းစာတိုက္ မ်ားက ဗမာ့ေခတ္က တီထြင္သည္ဟု စြပ္စဲြေသး၏။
ေၾကာ္ျငာကို ယံုၾကည္သူတို႔ကမူ သူ႔ထက္ငါ ဦးေအာင္ ေလွ်ာက္လႊာတင္ၾကေလသည္။ ဗမာ့ေခတ္ေငြစာရင္း ဌာနမွာ စာေရးတဦးကလည္း ေလွ်ာက္ေသးသည္။ တေယာက္ကမူ လံကြတ္တီကို၀တ္ထားကာ တကုိယ္လံုး ဆီသုတ္ၿပီး ႂကြက္သားမ်ားၫွစ္၍ ကိုုယ္ဟန္ျပဓာတ္ပံုႏွင့္ ေလွ်ာက္ေလသည္။
ရက္ေစ့ေသာအခါတြင္ ေၾကာ္ျငာရွင္က ဆက္သြယ္သည္။ သူက တယ္လီဖုန္းဆက္သည္။
“အယ္ဒီတာနဲ႔ ေျပာပါရေစရွင္”
“ဘာကိစၥပါလဲ၊ က်ေနာ္ အယ္ဒီတာပါ”
“က်မက ဖူးစာရွင္ရွာတဲ့ ေၾကာ္ျငာရွင္ပါ”
“ေအာ္ … ဟုတ္ၿပီ၊ ဟုတ္ၿပီ။ ေလွ်ာက္လႊာ (၃၁၂) ေစာင္ရပါတယ္။ အထုပ္လိုက္ရွိပါတယ္။ တုိက္ကို လာၿပီး ယူပါလား။ လာခဲ့ပါ။ လာခဲ့ပါ”
“ဘာရမလဲ အကိုႀကီးရယ္၊ တုိက္ကိုလာရင္ ဓာတ္ပံု႐ိုက္ယူမွာေပါ့”
“အဲေလ၊ ဒါျဖစ္လဲ လာပို႔ေပးမယ္၊ လိပ္စာကို ေျပာေလ”
“အကိုႀကီးတို႔ကို မယံုဘူး”
“ေဟာဗ်ာ၊ ဒါျဖင့္ ဘယ္လိုယူမလဲ”
“က်မက ဗဟိုေစ်းအလယ္ အထည္တန္းမွာ ညေန (၃)နာရီမွာ ေစာင့္ေနပါမယ္။ ပန္းေရာင္၀တ္စံုကို ၀တ္ထားၿပီး ႏွင္းဆီပန္းအ၀ါကို ပန္ထားပါမယ္။ လာပို႔ေပးပါ။ ေတာင္းပန္ခ်င္တာကေတာ့ သတင္းေထာက္ေတြ၊ ဓာတ္ပံုဆရာေတြ လုိက္မလာၾကပါနဲ႔”
“စိတ္ခ်ပါ၊ စိတ္ခ်ပါ။ ကတိေပးပါတယ္”
တယ္လီဖုန္းခ်သြားသည္နွင့္ တၿပိဳင္နက္ အယ္ဒီတာက ကတိဖ်က္ပါေတာ့သည္။ အယ္ဒီတာအဖဲြ႔ အစည္း အေ၀းေခၚၿပီး ဖူးစာရွင္ သတင္းစီမံကိန္း ေဆြးေႏြးၾကသည္။ “ရာဇ၀တ္မႈႀကီးေတြကို စံုေထာက္ေတြ အမ်ားႀကီး မလႊတ္ရဘူး။ ဒီေတာ့ မင္းတို႔ထဲက အေတာ္ဆံုး (၂) ေကာင္ပဲ သြားၾကေပေတာ့” ဟု အမိန္႔ေပး၏။
တင္ေမာင္အား အေတာ္ဆံုးသတင္းေထာက္တဦးအျဖစ္ တာ၀န္ေပးသျဖင့္ ၀မ္းသာလံုးဆို႔သြားမိသည္။ တင္ေမာင္ႏွင့္ မႈခင္းသတင္းေထာက္ႀကီးတို႔ (၂) ေယာက္သည္ တနာရီေစာၿပီး သြားၾကသည္။ မိုးက တဖဲြဖဲြ လာေလသျဖင့္ မိုးကာအကႌ်ကို လည္ပင္းထိ ေကာ္လံၾကယ္သီးပါတပ္ၿပီး ဦးထုပ္ကို ခပ္ငိုက္ငိုက္ေဆာင္းထား သည္။ က်ေနာ့္အဖို႔ မိမိကိုယ္မိမိ ကို္ယ္ေပ်ာက္ေနၿပီဟုပင္ ထင္မိခဲ့၏။
ခ်ိန္းဆိုေသာ အခ်ိန္ေရာက္ေသာအခါ အထုပ္ႀကီးႏွင့္ ေစာင့္ေနေသာ ေၾကာ္ျငာမန္ေနဂ်ာထံကို အမ်ိဳးသမီး တဦးေပါက္လာပါသည္။ မခင္ႏွင္းဆီက ေၾကာ္ျငာစဥ္က ႐ုပ္ရည္အသင့္အတင့္ဟု ဆိုသည္မွာ မမွန္ကန္ပါ။ မ်ားစြာ ေခ်ာေမာလွပပါေပသည္။ “ဟယ္ - တကယ့္ကို ေခ်ာပါလား၊ ငါ ဘာလို႔မ်ား ေလွ်ာက္လႊာမတင္မိပါလိမ့္” ဟု ေနာင္တႀကီးစြာ ရမိသည္အထိ ေခ်ာေမာလွပသည္။
မခင္ႏွင္းဆီက အထုပ္ကို ယူၿပီး အထည္ဆုိင္တြင္း ၀င္သြားသည္။ အထည္မ်ား ခင္းထားသည္ကို သူၾကည့္ေန စဥ္တြင္ တင္ေမာင္တို႔ ကိုယ္ေပ်ာက္သတင္းေထာက္ႀကီးႏွစ္ဦးက ဆိုင္ေရွ႕မွ ေခ်ာင္းေနၾကပါသည္။ အတန္ၾကာ ၍ ထြက္မလာေသာေၾကာင့္ ဆိုင္ထဲ၀င္ၾကည့္ၾကေသာအခါ ဆိုင္မွာ ေနာက္ေဖးဘက္တြင္ တံခါးေပါက္ႀကီးတခု ရွိေနသည္ကို ေတြ႔ရပါေတာ့သည္။
ထိုေခတ္က ဗဟိုေစ်းမွာ တေထာင္ေက်ာ္ရွိၿပီး ၀ကၤပါကဲ့သို႔ လမ္းေျမႇာင္မ်ားက ႐ႈပ္ေထြးလွသည္။ ဆင္ေျခ ဆင္လက္မ်ား မည္သို႔ ေပးေစကာမူ ထိပ္သီးသတင္းေထာက္ႀကီး (၂) ေယာက္ကို အယ္ဒီတာမင္းက ဆူလိုက္ ဆဲလုိက္သည္မွာ ရစရာ မရွိေတာ့ၿပီ။
ဆူပူေနဆဲမွာ မခင္ႏွင္းဆီက ဖုန္းဆက္ျပန္ေသးသည္။ “အကိုႀကီးတို႔ မေကာင္းဘူး။ သတင္းေထာက္ႀကီးေတြ လုိက္လာတာ သိပါတယ္။ ဘာရမလဲ ဆိုင္ေအာက္၀င္ေျပးတာေပါ့ .. ဟီ ဟိ”
ထိုေၾကာ္ျငာ၏ သတင္းဆက္မွာ ေလွ်ာက္လႊာရွင္ ႐ံုး၀န္ေထာက္တဦးႏွင့္ လက္ထပ္လိုက္ၾကသည္ဟု မခင္ႏွင္းဆီက စာေရးအေၾကာင္းျပန္ၾကားပါသည္။
ဆူသည္၊ ပူသည္ကို ခံခဲ့ရေစကာမူ ေပ်ာ္ရႊင္စြာ ေပါင္းသင္းၾကေလသတည္းဟု နိဂံုးသတ္ရသည့္ ဆြတ္ပ်ံ႕ ၾကည္ႏူးေသာ သတင္းကေလးကိုေတာ့ မေမ့ႏုိင္ေတာ့ပါ။ ။