Saturday, October 30, 2010

(၅၆) ထြက္ေတာ္မူ နန္းကခြာတယ္ (ေၾကးမံုဦးေသာင္း)

ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနတြင္ လုပ္သက္ (၉) ႏွစ္ေက်ာ္ (၁၀) ႏွစ္ျပည့္လုလုတြင္ ရပ္တန္းက ရပ္သင့္ၿပီဟု တင္ေမာင္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်လိုက္ပါသည္။ ဆရာတက္တိုးအား တုိင္ပင္ေသာအခါတြင္ “ (၃) လေလာက္ဆိုလွ်င္ (၁၀) ႏွစ္ျပည့္မွာမို႔ ပင္စင္ရမယ္ကြ၊ (၃) လပဲ ေအာင့္အီးထားပါကြာ” ဟု ဆိုရွာပါ၏။ ခက္သည္မွာ ေနာက္ထပ္ (၃) လ မဆိုထားဘိ ေနာက္ (၃) ရက္ပင္ မေနလိုေတာ့ပါ။ လုပ္သက္ (၁၀) ႏွစ္ျပည့္ရန္ (၃) လအလိုတြင္ ထြက္စာတင္လိုက္ပါ၏။
တိုင္ပင္ရမည့္သူမ်ားကို တိုင္ပင္ေသာအခါ ဆရာဦးအုန္းခင္၊ ဦးညိဳျမႏွင့္ ျမသန္းတင့္တို႔က တင္ေမာင္တေယာက္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ရွိေနသျဖင့္ အက်ိဳးမရွိဟု သံုးသပ္ကာ အျမန္ဆံုးထြက္ရန္ တိုက္တြန္းၾကပါသည္။ ေထာင္တြင္းရွိ သခင္စိုးကပင္ တင္ေမာင္အား ႏုိင္ငံျခားသို႔သြားကာ စာေရးသင့္သည္ဟု ဗ်ာဒိတ္ေပးပါသည္။
လမ္းစကလည္း ေပၚေနပါသည္။ ေတာ္လွန္ေရးအစုိးရ တက္လာခ်ိန္မွစတင္ကာ အိႏၵိယတုိင္းရင္းသားအမ်ားႏွင့္ အဂၤလိပ္ေသြးပါသူမ်ားတို႔ ျမန္မာႏုိင္ငံကို စြန္႔ခြာေျပးၾကစဥ္က “အၿပီးျပန္မ်ား” ဟု ေ၀ါဟာရအသစ္ျဖင့္ ခြင့္ျပဳခဲ့ရာတြင္ သူတို႔အိမ္ခန္းမ်ားကို သိမ္းယူခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာအစစ္မ်ားကိုမူ ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္ ေလွ်ာက္ထားသည္ႏွင့္ တၿပိဳင္နက္ သစၥာေဖာက္ဟု တံဆိပ္တပ္ကာ မႈထမ္းရာထမ္းျဖစ္ပါက အလုပ္မွ ျဖဳတ္ေလ့ရွိပါသည္။ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ ရရွိရန္ ခက္ခဲလွပါသည္။
ျပည္ပသို႔ ေရာက္ေနေသာ ျမန္မာမ်ားသာမက ျမန္မာျပည္တြင္ ဖြားျမင္သူ မွန္သမွ်ကို ျပည္တြင္းသို႔ အလည္လာရန္ ဗီဇာမေပးဘဲ ပိတ္ထားခဲ့ပါသည္။ သံရံုးသို႔ လာေရာက္ကာ ဗီဇာေလွ်ာက္ထားသူမွန္သမွ်ကို ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေမြးဖြားသူ ျဖစ္ပါက မည္သူ႔ကိုမွ ျပည္၀င္ခြင့္ဗီဇာထုတ္မေပးရဟု ဦးေန၀င္းက အမိန္႔ခ်ထားပါသည္။ ထိုေၾကာင့္ ကမၻာေပၚတြင္ အျမင့္ဆံုးဧ၀ရတ္ ေတာင္ထိပ္ကို တက္ခဲ့ႏုိင္သူ ကမၻာေက်ာ္ သူရဲေကာင္းႀကီး ဆာဟီလာရီက အာရွခရီးစဥ္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ ၀င္ေရာက္ရန္ စီစဥ္ေသာအခါ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေမြးဖြားသူျဖစ္သျဖင့္ လာေရာက္ခြင့္မျပဳႏုိင္ဟု ျပည္၀င္ခြင့္ဗီဇာမေပးခဲ့ပါ။
ယင္းကဲ့သို႔ တင္းက်ပ္စြာ ေရႊတံခါးႀကီးကို လံုၿခံဳစြာ ပိတ္ထားခဲ့ရာမွ ဇာတ္ကြက္ေျပာင္းသြားျပန္ပါသည္။ ဦးေန၀င္းက ဥေရာပသို႔ ဇိမ္ခံခရီးထြက္ရာမွ ျပည္မွ ထြက္ေနသူ ေဒၚရတနာနတ္မယ္တို႔ ေတြ႕ၾကၿပီး ခ်စ္ႀကိဳက္မိသည္ ဆိုပါသည္။ သူထုတ္ခဲ့ေသာ လူ၀င္မႈဥပေဒမ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္ကာ ေဒၚရတနာနတ္မယ္ကို အပါေခၚကာ ႏုိင္ငံတြင္းသို႔ ျပန္ေခၚလာၿပီး လက္ဆက္ခဲ့ပါသည္။
ဦးေန၀င္းက မိမိေရးထားေသာ ဗီဇာပိတ္ဥပေဒကို ဖ်က္မိရာမွ မိမိကိုယ္တုိင္ လက္ႏွင့္ ေရးထားသည္ကို မိမိ၏ ေျခေထာက္ႏွင့္ ဖ်က္မိသည္ကို ရွက္ေတာ္မူဟန္ တူပါသည္။ ျမန္မာျပည္ဖြားမ်ား ျပည္မွ ထြက္ခြင့္၊ ၀င္ခြင့္ စည္းကမ္းကို ေလွ်ာ့ေပးပါသည္။ ျမန္မာျပည္ဖြားမ်ား ၀င္ေရာက္ခြင့္ျပဳရာမွ ျပည္မွ ထြက္လိုသူမ်ားအား ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္မ်ား ဖြင့္ေပးေနသျဖင့္ ျပည္မွ ထြက္လုိသူမ်ားအဖို႔ အခါေတာ္က်ေနပါသည္။
အေမရိကန္ျပည္ ေတာၿမိဳ႕ကေလးတၿမိဳ႕မွ မိတ္ေဆြ သတင္းစာဆရာတဦးအား မိမိလာခဲ့ေတာ့မည္ဟု အေၾကာင္းၾကားၿပီးေနာက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္စန္းယုထံ သြားေရာက္ေတြ႔ဆံုကာ အေမရိကန္သို႔ သြားလိုေၾကာင္း တင္ျပရာ ”သြားပါေလ၊ ဟိုက်ေတာ့ က်ဳပ္တို႔ ဗမာႏုိင္ငံေကာင္းေၾကာင္းေတြ ေရးပါေလ” ဟု ေရွာေရွာရႉရႉ သေဘာတူခဲ့ပါသည္။ တဆက္တည္း အေမရိကန္သံအမတ္ကို ေတြ႔ဆံုကာ ဗီဇာေတာင္းပါသည္။ သံအမတ္ႀကီးက ဆရာလွသမိန္ထ့ ျမန္မာစာသင္ၾကားေနရာ တင္ေမာင္ေရးသားေသာ သတင္းစာဆရာ၀တၳဳကို ေက်ာင္းသံုးစာအုပ္ အျဖစ္ သင္ၾကားေနသူျဖစ္သျဖင့္ စိတ္ခ်ဟု အေျဖေပးပါသည္။ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္မွာ (၁၃) ရက္အတြင္း က်လာၿပီး ရက္ (၂၀) အတြင္း ဗီဇာရရွိပါသည္။ မဆိုင္းမတြ ထြက္ခဲ့ပါသည္။
ယခုကဲ့သို႔ အလ်င္အျမန္ ထြက္ခဲ့သည္မွာ အကယ္၍ မထြက္ပါလွ်င္ တင္ေမာင္ေၾကာက္လွေသာ အင္းစိန္ေထာင္ႀကီးသို႔ ျပန္သြားရမည့္ နိမိတ္လကၡဏာမ်ားကို ျမင္ေတြ႔ရသျဖင့္ ျဖစ္ပါ၏။ မိမိအဖို႔ အထက္လူႀကီးမ်ားျဖစ္ေသာ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီး၊ ဒု-၀န္ႀကီးတို႔ႏွင့္ ျပႆနာမရွိပါ။ ျပန္ၾကားေရးဌာနတြင္ စစ္ဗိုလ္မ်ား၊ ကြန္ျမဴနစ္လူထြက္မ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းေဟာင္းမ်ားဟု ေခၚေ၀ၚၾကေသာ သမရုိးက် စာနယ္ဇင္းေလာကသားမ်ားဟု သံုးစုရွိပါသည္။ ၀န္ႀကီးမ်ားအပါအ၀င္ စစ္ဗိုလ္မ်ားက တင္ေမာင္အား ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးက ခန္႔ထားသူအျဖစ္ လက္ဖ်ားႏွင့္ မတို႔ၾကပါ။ ဌာနအတြင္းသို႔ ၀င္ေရာက္အေျခခ်ခ်ိန္မွ စတင္ကာ ကြန္ျမဴနစ္လူထြက္မ်ားက တိုက္ခဲ့ၾကရာတြင္ ေနာက္ပုိင္းတြင္ ရဲေဘာ္ရဲဘက္ စာနယ္ဇင္းေလာကသားတို႔ကပါ တုိက္ခိုက္လာၾကပါသည္။
ႏုိင္ငံျခားသို႔ သြားခြင့္မ်ားမ်ား ရရွိခဲ့ျခင္း၊ သံရံုးမ်ားႏွင့္ ၀င္ထြက္သြားလာႏုိင္ျခင္း စသည့္အခြင့္အေရးမ်ားအျပင္ အယ္ဒီတာအဖဲြ႔၏ အတြင္းေရးမႉးရာထူးသည္ ထုိေခတ္က ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနတြင္ အေကာင္းဆံုးရာထူး ျဖစ္သျဖင့္ ပလႅင္လုလိုသူ မ်ားပါသည္။
တင္ေမာင္၏ ေနရာကို ရရွိရန္မွာ တင္ေမာင္အား အင္းစိန္ေထာင္သို႔ ပို႔ႏုိင္မွသာ ေအာင္ႏုိင္မည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ စစ္အစိုးရေခတ္တြင္ အထက္ဆံုးလက္နက္ျဖစ္ေသာ ပစ္စာ လက္နက္ကို သံုးေနၾကသည္ကို သိရပါသည္။ မိမိသည္ ေဆာင္းပါးမ်ားေရးရာတြင္ မိမိ၏ ယူဆခ်က္အမွန္ကို ေရးသည္မွတပါး ဌာနဆိုင္ရာ တာ၀န္ကို ေက်ပြန္စြာ ထမ္းေဆာင္သည္ကို ၀န္ႀကီးမ်ားက သိၾကသျဖင့္ တုိင္စာမ်ားကို တင္ေမာင္အားျပသကာ ေျဖရွင္းခြင့္ေပးၾကပါသည္။ ယိုးစြပ္ခ်က္မ်ားကို ေျဖရွင္းျပႏုိင္သျဖင့္ ေခါင္းႏွင့္ကိုယ္ ၿမဲခဲ့ရပါသည္။
ဦးသန္႔စ်ာပန အေရးအခင္း ဆူပူၾကစဥ္က ဆရာတင္ေမာင္၊ ဆရာတက္တိုးတို႔က လူထုကို ထိန္းသိမ္းေသာ ေဆာင္းပါးမ်ား မေရးပါဟု ၀န္ႀကီးမ်ားႏွင့္ အယ္ဒီတာခ်ုဳပ္အစည္းအေ၀းတြင္ ဗိုလ္တေထာင္အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ ကြန္ျမဴနစ္လူထြက္ ဦးထိန္လင္းက လက္ညိႇဳးထိုးကာ တင္ျပပါသည္။ သူသည္ လမ္းစဥ္ပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီ၀င္လည္း ျဖစ္သျဖင့္ ပါတီ၏ ၾသဇာပါရွိပါသည္။ သူ၏ စဲြခ်က္သည္ အႏၲရာယ္ႀကီးလွပါသည္။
“၀န္ႀကီးမ်ားခင္ဗ်ား၊ လက္နက္ခ်ကြန္ျမဴနစ္ႀကီးက အခြင့္ႀကံဳသျဖင့္ ေခ်ာက္တြန္းသည္ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု မဆုိင္းမတြ ျပန္ကာ ရွင္းရပါသည္။ ဗိုလ္တေထာင္တြင္ ကြန္ျမဴနစ္ထြက္မ်ား စာမူပို႔က ခ်က္ခ်င္းပံုႏွိပ္ေစကာမူ တင္ေမာင္တို႔ ေက်ာင္းေဟာင္းမ်ား၏ စာမူကို (၄) ရက္ၾကာမွ ပံုႏွိပ္သျဖင့္ လတ္တေလာအေရးအခင္းမ်ား ေရးရန္ ခက္ခဲေၾကာင္းမွ စတင္ကာ ေရြႊတိဂံုေစတီေတာ္တြင္ ညတည၌ လွ်ိဳ႕၀ွက္စည္းေ၀းၾက၍ အစုိးရဌာနမ်ားသို႔ ေရာက္လာၾကေသာ ကြန္ျမဴနစ္လက္နက္ခ်မ်ားက ဌာနရွိ လူေဟာင္းမ်ားကို ၿဖိဳကာ လက္နက္ခ်မ်ား ပိုမိုေနရာရရွိေရးကို ေဆာင္ရြက္ၾကရမည္၊ အစိုးရစက္ယႏၲရား အခ်က္အခ်ာမ်ားကို ရၾကမွ စစ္ဗိုလ္မ်ားကို ၿဖိဳရန္ ဆံုးျဖတ္ေၾကာင္းကိုပါ အတိအလင္းေခ်ပမွ လက္နက္ခ်အားလံုးတို႔ပါ ၿငိမ္သက္သြားပါသည္။
တဖန္ ေက်ာင္းေဟာင္းသတင္းစာေလာကသား ဘ၀တူျဖစ္သူ ငတ္ေဖာ္ငတ္ဖက္ ဆရာသာဂဒုိးက စဲြခ်က္တင္ျပန္ပါသည္။ ၁၉၇၅ ခုႏွစ္က သမုိင္းခ်ည္စက္ အလုပ္သမားမ်ား ဆႏၵျပသျဖင့္ ဆူပူမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚရာတြင္ တင္ေမာင္ေရးသားထုတ္ျပန္ေသာ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ ေၾကညာခ်က္က ႏိႈးဆြေသာေၾကာင့္ ပိုမိုဆူပူၾကသည္ဟု သူက ေျပာပါသည္။ စြဲခ်က္မွာ အေရးႀကီးလွပါသည္။ ႏုိင္ငံေတာ္ကို သစၥာေဖာက္မႈ ျဖစ္ပါသည္။ မွန္ကန္ပါက တင္ေမာင္အား ေထာင္သို႔ျပန္ပို႔ရန္သာ ရွိပါသည္။ သူမသိသည္မွာ ယင္းေၾကညာခ်က္ကို တင္ေမာင္ေရးသည္မွာ မွန္ကန္ေစကာမူ သက္ဆုိင္ရာ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီး၏ ႏႈတ္မိန္႔ကို ႏႈတ္တိုက္ေရးရသည္ ျဖစ္ၿပီး ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးကိုပါ ဖတ္ျပၿပီးမွ ၀န္ႀကီးႏွစ္ဦးတို႔၏ အတည္ျပဳခ်က္ႏွင့္ ထုတ္ျပန္သည္ျဖစ္သျဖင့္ တင္ေမာင္၏ အာေဘာ္မဟုတ္ေသာေၾကာင့္ ေခါင္းမျပဳတ္ခဲ့ရပါ။
အေရးထဲတြင္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္းဦးႏုက ထုိင္းနယ္စပ္တြင္ တပ္စဲြၿပီး သူပုန္ထျပန္ရာ သူက လႊတ္လိုက္ေသာ ဆက္သားႀကီး ကိုေထြးျမင့္ကို စစ္စံုေထာက္မ်ားက ဖမ္းမိေသာအခါတြင္ ဦးႏုက တင္ေမာင္ႏွင့္ ဆက္သြယ္လႈပ္ရွားရန္ ၫႊန္ေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကိုပါ ဖမ္းမိခဲ့ပါသည္။ တင္ေမာင္အား ဆက္ရန္ လွ်ိဳ႕၀ွက္သေကၤတ ၁ ႏွင့္ ဆက္သြယ္ရမည္ စသည္ျဖင့္ အေသးစိတ္မိပါသည္။ ဦးႏုထံသို႔ သတင္းစာမွ စာျပန္ေရးလိုက္ပါသည္။ “ဦးခင္ဗ်ား၊ က်ေနာ့္ကို ပါလီမန္ဒီမုိကေရစီပါတီ သူပုန္တပ္စာရင္းမွ ထုတ္လိုက္ပါ။ အစုိးရကို တိုက္ရန္ရွိပါက က်ေနာ့္နည္း၊ က်ေနာ္၏မူႏွင့္ တိုက္ပါမည္” ဟု ေရးသားရပါ၏။ “မဆလအစိုးရကို မတိုက္” ဟု မေရးခဲ့ပါ။
ထိုေၾကာင့္ တင္ေမာင္၏ ဘ၀အေျခအေနမွာ စစ္ေျမျပင္တြင္ ေရာက္ေနသူကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနပါသည္။ က်ည္ဆံမ်ားသည္ အေရွ႕ဘက္မွသာမက ေနာက္မွလည္း လာပါသည္။ ေဘးႏွစ္ဘက္မွလည္း လာပါသည္။ ေထာင္ႏႈတ္ခမ္း လမ္းေလွ်ာက္ေနရေသာ ဘ၀မွ လြတ္ေျမာက္ေအာင္ ေျပးခဲ့ပါသည္။
ျပည္မွ ထြက္ရန္ စီစဥ္ေနခ်ိန္တြင္ စာေပႏွီးေႏွာဖလွယ္ပဲြႏွင့္ ႀကံဳႀကိဳက္သျဖင့္ စာတမ္းတင္ရာတြင္ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီး ဦးလြင္သည္ ေရွ႕ဆံုးမွ ထုိင္ေနပါသည္။ စစ္စံုေထာက္ခ်ဳပ္ႀကီး ျဖစ္ခဲ့သျဖင့္ သတင္းစာလုပ္သက္တေလွ်ာက္လံုး သူ႔ကို ေၾကာက္ခဲ့ရသူျဖစ္ပါသည္။ သူ၏ မ်က္ႏွာကို စူးစိုက္ၾကည့္ၿပီး လက္ညႇိဳး ထိုး၍ ဦးကုလားရာဇ၀င္တြင္ ပုဂံေခတ္က ေနာင္ေတာ္ကို လုပ္ႀကံကာ နန္းတက္သူ ကုလားက်မင္းအား ပံ့တကူမေထရ္ႀကီးက “ဟယ္ - မင္းဆိုးမင္းညစ္၊ နင္ကား သံသရာ၀ယ္ ခံရအံ့ေသာ မေကာင္းမႈကို မေၾကာက္၊ ဤစည္းစိမ္ကို ရလွ်င္ နင္၏ ကိုယ္ခႏၶာသည္ မအိုမေသၿပီမွတ္သည္ေလာ။ ေလာကတြင္ နင့္ထက္ ပ်က္ေသာ မင္းမရွိ၊ မင္းဆိုးမင္းညစ္ေအာက္တြင္ ငါမေနၿပီ” ဟု လက္ညႇိဳးေငါက္ေငါက္ထိုးကာ သီဟိုဠ္ျပည္သို႔ ထြက္သြားေၾကာင္း ဌာန္ကရိုဏ္းက်က် ဖတ္ရႈခဲ့ရသည့္ အရသာမွာ ႀကီးမားလွပါ၏။ ။

Monday, October 25, 2010

အ၀ါေရာင္ရွည္ရွည္အသီးငွက္ေပ်ာသီးကို အဂၤလိပ္လို banana ဒိန္းမတ္လိုေတာ့ banan လို႔ ေခၚပါသည္။ အခုေတာ့ ဒိန္းမတ္ စူပါမားကတ္တခုက banan လို႔ေတာင္ မေရးပဲ “အ၀ါေရာင္ရွည္ရွည္အသီး” LANG GUL FRUGT လို႔ အေျပာင္အပ်က္ေရးထားတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ ဒိန္းမတ္မွာ ငွက္ေပ်ာပင္မရွိပါဘူး။ သူတို႔ေတြ ငွက္ေပ်ာသီးသာစားေနၾကတာ ငွက္ေပ်ာပင္ျမင္ဘူးပံုမရဘူး။ က်ေနာ္တို႔ ေရႊေတြအတြက္လည္း ငွက္ေပ်ာပင္ မရွိေတာ့ မုန္႔ဟင္းခါးခ်က္တဲ့အခါ အဂၤါမစံု ျဖစ္ရပါတယ္။
ဓါတ္ပံုထဲမွာ ငွက္ေပ်ာသီးကို တစ္ခရိုနာနဲ႔ ေစ်းေလ်ာ့ေရာင္းေပးေနပါတယ္။ ပံုမွန္ေစ်းက ငွက္ေပ်ာသီးတလံုးကို 2.50 ခရိုနာ၀န္းက်င္ရွိပါတယ္။ ယူအက္စ္ေဒၚလာနဲ႔ဆို ျပားငါးဆယ္ေလာက္ရွိပါမယ္။
ငွက္ေပ်ာပင္မေပါက္တဲ့ႏုိင္ငံမို႔ ငွက္ေပ်ာသီးကို “အ၀ါေရာင္ရွည္ရွည္အသီး” လို႔ ေနာက္ေျပာင္ေရးရင္းနဲ႔ ငွက္ေပ်ာသီးရဲ့ မူလအမည္ေတာင္ ေပ်ာက္သြားႏုိင္ေၾကာင္းပါ…။ ။

Friday, October 15, 2010

(၅၅) ဦးသန္႔ႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေန၀င္း (ေၾကးမံုဦးေသာင္း)

ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ ဦးသန္႔သည္ တင္ေမာင္ႏွင့္ စာေပမိတ္ေဆြျဖစ္ပါသည္။ သူထုတ္ေ၀ေသာ ဒီမိုကေရစီဂ်ာနယ္တြင္ မိမိက ေဆာင္းပါးရွင္တဦးျဖစ္ပါသည္။ တင္ေမာင္တည္းျဖတ္ေသာ ဗမာ့ေခတ္ သတင္းစာတြင္ အစိုးရ၏ အာေဘာ္ကို ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးႏုႏွင့္အတူ “သမိန္ဗရမ္း” ကေလာင္အမည္ႏွင့္ ေဆာင္းပါးေရးသျဖင့္ သူက မိမိ၏ ေဆာင္းပါးရွင္ ျဖစ္လာျပန္သည္။
ေၾကးမံုစက္သစ္ႀကီး၀ယ္ရန္ ကိစၥကို အေၾကာင္းျပဳကာ အေမရိကန္အစိုးရက ဖိတ္သျဖင့္ အေမရိကန္သို႔ စာေရးသူ ေရာက္သြားပါသည္။ ေတာ္လွန္ေရးအစိုးရ အရွိန္တက္ေနပံုမ်ားကို ႏွစ္ဦးသားေဆြးေႏြးၾကရာမွ တင္ေမာင္က “စစ္တပ္က သတင္းစာေတြကို ရန္ရွာစျပဳပါၿပီ” ဟု ေျပာကာ “သတင္းစာသမားမ်ားအဖို႔ ေဘးအႏၲရာယ္ ထူေျပာေသာ ဇာတိေျမကို မျပန္လိုေတာ့ဟု ညည္းမိပါတယ္”။ “ခင္ဗ်ားေထာင္ထဲေရာက္မွာ ေသခ်ာပါတယ္။ အေတြ႔အႀကံဳစံုတာေပါ့။ ခင္ဗ်ားမျပန္ေတာ့ဘူးဆိုရင္ ဒီမွာ ေနႏုိင္ဖို႔ ကူညီဖို႔ အသင့္ရွိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ျပန္ေစခ်င္ပါတယ္။ သတင္းစာဆရာေတြဟာ ေရးရဲရင္ ခံရဲသူေတြျဖစ္ရမွာေပါ့။ ကိုယ္လည္း ျပန္ျဖစ္ေအာင္ ျပန္ခဲ့မယ္။ ဗမာသတင္းစာတေစာင္ျဖစ္ေအာင္ ေထာင္မယ္” ဟု တိုက္တြန္းခဲ့ပါသည္။
အေမရိကန္မွ ျပန္လာၿပီးေနာက္ သူတြက္သည့္အတုိင္း ေထာင္ထဲေရာက္ခဲ့ရပါသည္။ ေရးရဲသျဖင့္ ရဲရဲႀကီး ေက်ာေကာ့ၿပီးခံခဲ့ရပါသည္။
ဦးသန္႔ကမူ ျပန္မလာႏုိင္ရွာပါ။ အေမရိကန္တြင္ ကြယ္လြန္ရွာပါသည္။ ဇာတိေျမကို ခ်စ္ျမတ္ႏုိ္းသျဖင့္ ျမန္မာျပည္မွာ ေခါင္းခ်လိုသည္ဟု ဆႏၵရွိသျဖင့္ သူ၏ ရုပ္ကလာပ္ကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ သယ္ယူလာပါသည္။ ဦးသန္႔ကို လူထုႀကီးတရပ္လံုးက ႏုိင္ငံ၏ က်က္သေရေဆာင္ သားေကာင္းသားျမတ္အျဖစ္ ၀မ္းနည္းတသ ႀကိဳဆိုၾကပါသည္။
သူ႔အား ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမႉးအျဖစ္ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ၾကသည္မွာ ထိုကာလက ျမန္မာႏုုိင္ငံအစိုးရ၏ တိက်ေသာ ၾကားေန၀ါဒ ႏုိင္ငံေရးလမ္းစဥ္ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ရာထူးတင္ေျမႇာက္ခံရသည္ႏွင့္ ဘုန္းစြမ္းႏွင့္လူစကို ျပသႏုိင္ခဲ့ပါသည္။ ဦးသန္႔ကို တင္ေျမႇာက္စဥ္က ျပင္သစ္အစိုးရက လက္မခံဘဲ ကန္႔ကြက္ရာတြင္ ျပင္သစ္သံအမတ္ႀကီးက ဦးသန္႔အား အရပ္ကလည္းပုရန္ေကာ၊ ျပင္သစ္စကားလဲ တတ္ေျမာက္သူမဟုတ္ဟု ေျပာေလရာ ဦးသန္႔က မဆုိင္းမတြ မိမိသည္ နပိုလီယံထက္ အရပ္ျမင့္ပါသည္။ နပိုလီယံသည္ အဂၤလိပ္စကား မတတ္ဘဲ ျပင္သစ္အင္ပါယာတည္ေထာင္ခဲ့ပါသည္ဟု ေျဖၾကားခဲ့သည္ကို ကမၻာ့ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ၾသဘာေပးၾကပါသည္။
အတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ ဦးသန္႔သည္ ဆယ္ႏွစ္တုိင္ တာ၀န္ထမ္းရြက္ခဲ့ရာတြင္ ကမၻာ့ျပႆနာအမ်ာကို ေျဖရွင္းေပး ႏုိင္ခဲ့ပါသည္။ ေဟာ္လန္ျပည္ႏွင့္ နယူးဂီနိကိစၥ၊ အိႏၵိယ-ပါကစၥတန္ စစ္ေျပၿငိမ္းေရးကိစၥမွ စတင္ကာ ဗီယက္နမ္စစ္မီးၿငိမ္းေအးေရးအထိ ေအာင္ျမင္ထိေရာက္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ပါသည္။ တရုတ္နီ ကုလသမဂၢအဖဲြ႔၀င္ ျဖစ္လာသည္မွာ သူ၏ေခတ္တြင္ ျဖစ္ပါသည္။ က်ဴးဘားကၽြန္းတြင္ ရုရွက ဒံုးပံ်မ်ား တပ္ဆင္ေပးေသာေၾကာင့္ အေမရိကန္က ရုရွသေဘၤာမွန္သမွ်ကို တားဆီးရွာေဖြသျဖင့္ အႏုျမဴကမၻာစစ္ႀကီး ျဖစ္လုလု ရန္ျပဳၾကသည္ကို ေျဖရွင္းေရးတြင္ ထိေရာက္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခဲ့သူ ျဖစ္ပါ၏။ ကုလသမဂၢႀကီး၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုကို ခ်ီးျမႇင့္ခံရသူ ျဖစ္ပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အမႈထမ္းစဥ္က အတြင္း၀န္ဦးသန္႔သည္ ျငင္းခံုေလ့မရွိဘဲ သိမ္ေမြ႔နူးညံ့သူျဖစ္ပါသည္။ ကုလသမဂၢ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္လာေသာအခါ မိမိမွန္ကန္သည္ယူဆပါက မေၾကာက္မညႇာ မ်က္ႏွာမေရြး ပြင့္လင္းစြာ ေျပာသျဖင့္ ကမၻာက ပိုမိုေလးစားၾကပါသည္။ ၁၉၆၁ ခုႏွစ္က ရုရွသို႔သြားစဥ္က ေရဒီယိုမွ မိန္႔ခြန္းေပးရာတြင္ အကယ္၍သာ ရုရွျပည္သူတို႔သည္ ကြန္ဂိုျပည္တြင္ ျဖစ္ပ်က္ေနသည္မ်ားကို အမွန္အကန္အတုိင္း သိရွိပါက သူတို႔၏ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ခ်မွတ္ေသာ လမ္းစဥ္မ်ားသည္ မွားယြင္းေနၿပီဟု ေျပာၾကေပမည္ … စသည့္ျဖင့္ ေျပာၾကားပါသည္။ ရုရွအစိုးရက ထိုမိန္႔ခြန္းကို ကမၻာအရပ္ရပ္သို႔ လႊင့္ၾကားေပးေသာ္လည္း ရုရွျပည္တြင္း ေရဒီယိုတြင္ ျဖတ္ေတာက္ပါသည္။
၁၉၆၇ ခုႏွစ္က ဗီယက္နမ္အေရးကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေမရိကန္လူထုသည္ ဗီယက္နမ္တြင္ ျဖစ္ပြားေနသည့္ သတင္းမွန္မ်ားကို သိရွိၾကပါက သမၼတဂၽြန္ဆင္ ခ်မွတ္လုပ္ေဆာင္ေနေသာ လမ္းစဥ္ကို ျပင္ဆင္ပါဟု ေတာင္းဆိုၾကေခ်မည္ဟု ေျပာခဲ့့ပါသည္။
ဦးသန္႔သည္ မည္သူ၏ လက္ကိုင္တုတ္မွမဟုတ္၊ ကမၻာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတခုတည္းကိုသာ ေရွ႕ရႈသူ ကမၻာ့ေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္လာပါသည္။ တခါက ရုရွသို႔ ခရီးထြက္ရာ ခရူးရွက္က ေလဆိပ္သို႔ လာေရာက္ႀကိဳဆိုပါသည္။ ျပင္သစ္တြင္ ဒီေဂါက ႀကိဳဆိုပါသည္။ တဆက္တည္း ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ လာေသာအခါ ေလဆိပ္၌ အဂၤလိပ္မင္းသမီးတဦးကို ပန္းကံုးစြပ္ကာ ႀကိဳဆိုေနေသာ ဦးေန၀င္းက ဦးသန္႔အားမႀကိဳဘဲ ရာထူးနိမ့္ေသာ အရာရွိတဦးငယ္တဦးကိုသာ ႀကိဳေစပါသည္။
၁၉၆၄ ခုႏွစ္က ဦးေန၀င္းအေမရိကန္သို႔ ခရီးထြက္စဥ္က ၀တၱရားအရ ကုလသမဂၢသို႔သြားကာ ဦးသန္႔ကို ဂါရ၀ျပဳရပါသည္။ ထုိစဥ္က ဖမ္းဆီးထားေသာ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးႏု၊ ဦးဗေဆြ၊ ဦးေက်ာ္ၿငိမ္းတို႔ကို ၾကာျမင့္စြာ ခ်ဳပ္ေႏွာင္မထားသင့္ပါဟု ဦးသန္႔က ဦးေန၀င္းအား ေျပာသည္ကို ဦးေန၀င္းက မခံခ်င္ပါ။ သို႔ေသာ္ အေမရိကန္က ျပန္လာသည္ႏွင့္ ဦးႏုတုိ႔ကို လႊတ္ေပးခဲ့ပါသည္။
၀န္တိုမေစၧရိယစိတ္ႀကီးမားသူ ဦးေန၀င္းက ဦးသန္႔ကို မၾကည္ပါ။ “ဒီေကာင္ႀကီး” ဟု ေခၚဆိုသည္ကို ၾကားရဖူးပါသည္။ ထိုအတြင္းေရးမ်ားကို သိၿပီးျဖစ္ေစကာမူ တင္ေမာင္က ဦးသန္႔ဘဲြ႔ ေဆာင္းပါးရွည္တေစာင္ ေရးလိုက္ပါသည္။ ေနာက္တေန႔တြင္ ျပန္ၾကားေရးဌာန ဒု-၀န္ႀကီးက ဆင့္ေခၚပါသည္။ “ခင္ဗ်ားရဲ့ ေဆာင္းပါးကို သတင္းစာမွာ ထည့္ခြင့္မျပဳႏုိင္ပါ” ဟု ေျပာၿပီးမွ “ဒီစာမူပံုႏွိပ္ရင္ က်ဳပ္ပါျပဳတ္မွာ” ဟု ဆိုကာ အတြင္းေရးသတင္းမ်ားကို ေျပာရွာပါ၏။
စ်ာပနေကာ္မတီက ရုပ္ကလာပ္ကို အာဇာနည္ကုန္းတေနရာတြင္ျဖစ္ေစ၊ ေရႊတိဂံုေျခေတာ္ရင္း မိဘုရားေခါင္ႀကီး၏ ဂူအနီးတြင္ျဖစ္ေစ ျမဳပ္ႏံွပါရေစဟု အစိုးရထံပန္ၾကားသည္ကို ဦးေန၀င္းက စိတ္ဆိုးေၾကာင္းသိရပါသည္။ “ငါ့မယားေတာင္မွ ႀကံေတာမွာ ျမဳပ္ခဲ့တာ၊ ဒီေကာင္ႀကီးကိုလည္း ႀကံေတာမွာ ျမဳပ္ပေစေပါ့” ဟု အမိန္႔ခ်ပါသည္။ ဦးသန္႔၏ ဂုဏ္ရည္ကို နားလည္သူ ပညာေရးဌာန ဒု-၀န္ႀကီး ဦးေအာင္တင္က ဦးသန္႔၏ စ်ာပနေန႔တြင္ ၀မ္းနည္းေၾကာင္းႏွင့္ ေက်ာင္းပိတ္ေပးရန္ ၀န္ႀကီးအစည္းအေ၀းတြင္ အဆိုတင္သျဖင့္ ထို ဒု-၀န္ႀကီးကို ခ်က္ခ်င္း ရာထူးမွ ျဖဳတ္ခ်လိုက္ပါသည္။
ဦးသန္႔၏ စ်ာပနသို႔ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရက လြမ္းသူ႔ပန္းေခြမပို႔ပါ။ အမည္မေဖာ္လိုေသာ အစိုးရ၀န္ထမ္း (၁၇) ဦး၏ လြမ္းသူ႔ပန္းေခြဟု ဆန္းၾကယ္ေသာ ပန္းေခြတခုကို ေတြ႔ရပါသည္။ မူလတန္းေက်ာင္းတေက်ာင္းကလည္း ေက်ာင္းအမည္ႏွင့္ လြမ္းသူ႔ပန္းေခြပို႔ေလရာ စစ္စံုေထာက္မ်ားက တရားခံမ်ားအျဖစ္ လုိက္လံစံုစမ္းပါသည္။ ရာထူးမွ ျပဳတ္ရသူ ဒု-၀န္ႀကီးဦးေအာင္တင္က သူ၏ အမည္ေရးထိုးထားေသာ လြမ္းသူ႔ပန္းေခြပို႔ပါသည္။ သူ၏ သတၱိကို ခ်ီးက်ဴးရပါမည္။
ဒု-၀န္ႀကီးက တင္ေမာင္အား တိုးတိုးေျပာသကဲ့သို႔ အျခား၀န္ႀကီးမ်ားကလည္း ေျပာၾကဟန္တူပါသည္။ ဦးေန၀င္းက ဦးသန္႔အား သူ၏ မယားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္သည္ကို လူထုႀကီးက သိရွိၾကၿပီး ေဒါသူပုန္ထပါေတာ့သည္။
ဦးေန၀င္းအမိန္႔အရ ဦးသန္႔၏ ရုပ္ကလာပ္ကို ႀကံေတာသခ်ႋဳင္းသို႔ ပို႔ေဆာင္သၿဂႋဳလ္ရာတြင္ အစုိးရက စစ္ထရပ္ကား (၁၅၀) လႉဒါန္းပါသည္။ စစ္စံုေထာက္မ်ားက စ်ာပနကို ထိန္းရန္ စီစဥ္သည္ ျဖစ္ပါသည္။ မရပါ။ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ သံဃာမ်ားက ေခါင္းကို လုၾကကာ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္သို႔ သယ္သြားၾကပါသည္။ စ်ာပနအခမ္းအနားသစ္ကို ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံေရးတရားပဲြမ်ားႏွင့္ က်င္းပရာ လူထုႀကီးက တကၠသိုလ္ပရ၀ဏ္သို႔ က်ိတ္က်ိတ္တိုးစည္းကားကာ တက္ၾကပါ၏။
ေလးရက္မွ် တရားပြဲမ်ား က်င္းပေသာအခါ ဦးေန၀င္းသည္ လူထုႀကီးအား အရႈံးေပးရပါသည္။ မူလက စ်ာပနေကာ္မီတီပန္ၾကားသည့္အတုိင္း ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္၏ ေျခေတာ္ရင္းမွာ ျမဳပ္ႏွံခြင့္ေပးပါမည္။ ေခါင္းလုသူမ်ားကို အေရးမယူပါဟု ေၾကညာပါသည္။ ေက်ာင္းသားမ်ားက လက္မခံပါ။ ဦးေန၀င္း ဗံုးခဲြဖ်က္ဆီးထားေသာ သမဂၢေျမကြက္တြင္ ဦးသန္႔ဗိမာန္ကို တည္ေဆာက္ၾကပါသည္။
အစိုးရကို မေက်နပ္သည္မွာ ၾကာၿပီျဖစ္သည္ကို လူထုႀကီးက သိသာထင္ရွားစြာ ဆႏၵျပၾကပါသည္။ တၿမိဳ႕လံုး တရားပဲြသြားျခင္း၊ ထမင္းထုပ္ပို႔ျခင္း၊ ရန္ပံုေငြလႉျခင္းတို႔သာ လုပ္ေဆာင္ေနၾကပါသည္။ အစိုးရရံုးမ်ားပင္ ေျခာက္ကပ္သြားပါသည္။ ထိုအခ်ိန္က သတၱိေကာင္းသူ ႏုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ အနည္းငယ္မွ်သာရွိပါက ဤအေရးအခင္းႏွင့္ ေန၀င္းအစိုးရကို ျဖဳတ္ခ်ႏိုင္ဖြယ္ရွိသည္အထိ အင္အားႀကီးပါသည္။ ဆယ္ရက္ေျမာက္ေသာ ေန႔တြင္မွ နယ္မ်ားမွ ေခၚယူလာေသာ ႀကီးမားသည့္ စစ္တပ္ႀကီးျဖင့္ တကၠသိုလ္၀င္းကို သိမ္းကာ၊ ဦးသန္႔၏ ေခါင္းကို ေဖာ္ကာ ေရႊတိဂံုေျခရင္းတြင္ ဂူသြင္းၾကပါသည္။ အဓိကရုဏ္းမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ပြားသျဖင့္ လူ (၇၀၀၀) ေက်ာ္ ဖမ္းရပါသည္။ မႏၲေလးတြင္ လူ (၄၅၀) ဖမ္းရပါသည္။
ဦးေန၀င္းေပးေလ်ာ္ရေသာ တန္ဖိုးမွာ ႀကီးမားလွပါသည္။ သူရဲေကာင္းႀကီးကို ၀န္တိုေဒါသျဖင့္ မတန္မရာ မိမိဇနီးႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္မႈ ျပဳမိသည့္သတင္းသည္ ကမၻာ့သတင္းစာမ်ားတြင္ ပါရွိခဲ့သျဖင့္ ေစာေစာက သူ႔ကို အထင္ႀကီးမိသူမ်ားပင္ ႏွာေခါင္းရႈံ႕ၾကပါေတာ့သည္။ ။

Friday, October 1, 2010

(၅၄) မိမိ၏ ေဆာင္းပါးမ်ား ေရွာ္ကုန္ၿပီ (ေၾကးမံုဦးေသာင္း)

“ခုတေလာ မင့္စာေတြ ငါမႀကိဳက္ေတာ့ဘူး” ဟု မိတ္ေဆြရင္းတဦးက ေျပာလာပါသည္။ အစိုးရႏွင့္ အဆင္မေျပ သျဖင့္ ေဘးထုိင္ေနေသာ မိတ္ေဆြက ေလသံခပ္ေအးေအးႏွင့္ ျဖည္းညႇင္းစြာ ေျပာပါသည္။ ခပ္တုိးတိုး သူ႔အသံသည္ တင္ေမာင္၏နားတြင္ မိုးႀကိဳးႀကီး ရွစ္စင္းပစ္မွ် က်ယ္ေလာင္စြာ ျမည္ဟီးသြားပါသည္။
မိမိ၏ သတင္းစာသက္တမ္းႏွစ္သံုးဆယ္ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္ ဧည့္ခံပဲြတြင္ သူက ေျပာျခင္းျဖစ္သည္။ ေျပာမွ ေျပာရက္ပေလဟု ေဒါသထြက္မိကာ စိတ္မထိန္းႏုိင္ဘဲ ဘီလူးႀကိမ္းသကဲ့သို႔ ႀကိမ္းမိသည္။ “သတင္းစာေဆာင္းပါးနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ဒီေန႔ သတင္းစာေလာက္မွာသာ မကဘူး။ သတင္းစာသမုိင္း တေလွ်ာက္လံုးကို စိန္ေခၚ၀ံ့ပါတယ္။ က်ေနာ္ရဲ့ စာဖတ္ပရိသတ္အေၾကာင္းကို က်ေနာ္သိတယ္။ ၾသဇာ ဘယ္ေလာက္ထက္တယ္ဆိုတာကိုလည္း သိပါတယ္” ဟု မဆင္မျခင္ ျပန္လည္ေျပာမိသည္။
သူက ေခါင္းတညိတ္ညိတ္လႈပ္ကာ တင္ေမာင္အား သနားစဖြယ္သတၱ၀ါတေကာင္ သေဘာႏွင့္ ၾကည့္သည္။ “ကုိယ္ေျပာတာကို မင္းနားမလည္ပါလား၊ အရည္အေသြးကို ေျပာေနတာ မဟုတ္ဘူးကြ။ ခုတေလာ မင္းရဲ့ေဆာင္းပါးေတြမွာ လူထုႀကီးရဲ့ ခံစားခ်က္ေတြ မပါေတာ့ဘူးဆိုတာကို ေျပာတာကြ” စာေရးသူ နားလည္သြားပါၿပီ။ သူ႔ကို ၀န္ခ်ေတာင္းပန္ရေတာ့သည္။
ျပည္သူပုိင္သတင္းစာေလးေစာင္တြင္ အပတ္စဥ္ေဆာင္းပါး ရွစ္ပုဒ္၊ အေၾကာင္းအရာရွစ္ပုဒ္ မိမိေရးေလသမွ်တို႔ကို ျပန္လည္စီစစ္မိပါေတာ့သည္။
၁၉၆၂ ခုႏွစ္၊ စစ္အစိုးရ တက္လာခ်ိန္မွ စတင္ကာ သတင္းစာဆရာမ်ားအဖို႔ ေဆာင္းပါးတပုဒ္ေရးမည္ျပဳတုိင္း ႏွစ္ႀကိမ္စဥ္းစားၾကရသည္။ အမ်ားက အစိုးရကို ေ၀ဖန္ေရးသားျခင္း မျပဳေတာ့ဘဲ ရန္ေရွာင္ၾကသည္။ တင္ေမာင္ႏွင့္ မိမိ၏ သတင္းစာအဖဲြ႔ကမူ ေ၀ဖန္သင့္သမွ်ကို ေ၀ဖန္သည္။ ေဘးမရွိတန္ဟု ယူဆတြက္ခ်က္ကာ စြန္႔စားၾကသည္။ တင္ေမာင္တို႔အတြက္ မွားခဲ့သည္။ အေျဖရလဒ္မွာ တင္ေမာင္ႏွင့္တကြ အယ္ဒီတာႏွစ္ဦး၊ သတင္းေထာက္တဦးတို႔ ေထာင္ထဲေရာက္သြားၾကသည္။
အမ်ားျပည္သူတို႔၏ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ားကို အလိုရွိပါသည္။ ပြင့္လင္းစြာ ေ၀ဖန္ၾကပါဟု အစိုးရက ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ကာ လူထုေအာ္သံ၊ အယ္ဒီတာထံေပးစာမ်ားမွ စတင္ကာ လြတ္လပ္စြာ ေရးၾကပါဟု လံႈ႕ေဆာ္သည္ကို ေတြ႔ၾကေသာအခါ ေထာင္တြင္းရွိ စာေပေလာကသားမ်ားသည္ လက္ခေမာင္းခတ္မိၾကသည္။ အစိုးရကို ျပည္သူေတြက ေထာက္ခံမႈမရွိသျဖင့္ ေၾကညာရေလၿပီ၊ တုိ႔အလွည့္ေတာ့ လာေလၿပီဟု အားတက္ၾကသည္။ တရုတ္ျပည္တြင္ ေမာ္စီတုန္းက ပန္းမ်ိဳးတရာ ပြင့္ပါေစဟု လြတ္လပ္စြာ ေရးသားခြင့္ေပးေသာ ေခတ္ကဲ့သို႔ လြတ္လပ္စြာ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားကို သတင္းစာတို႔တြင္ ဖတ္ရႈရသျဖင့္ အားတက္မိၾကပါသည္။
မ်ားမၾကာမီတြင္ ေထာင္မွ လြတ္လာၿပီး ျပည္သူပုိင္သတင္းစာမ်ားတြင္ ေရးသားခြင့္ရရွိေသာအခါ ႏုိင္ငံေရး၊ လူမႈေရးကိစၥမ်ား ထင္ျမင္ခ်က္တို႔ကို စာေရးသူက ပြင့္လင္းစြာ ေရးခဲ့ရာ ေအာင္ျမင္မႈရရွိခဲ့ပါသည္။
သို႔ေသာ္ သံုးႏွစ္တုိင္ခံခဲ့ေသာ အက်ဥ္းသားဘ၀က တင္ေမာင္အား ပညာေပးထားပါသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးကို စိတ္မခ်ပါ။ စာေရးနည္းအသစ္ ထြင္ရပါသည္။ ေထာက္ကြက္ေရးနည္းျဖင့္ ေ၀ဖန္ရသည္။ ျပႆနာတခုကို တင္ျပလွ်င္ ယင္းကိစၥအတြက္ အစိုးရ၏ အျပဳအမူသည္ မွန္ကန္သျဖင့္ ေထာက္ခံေၾကာင္းႏွင့္ အစခ်ီၿပီးမွ အဆံုးပိုင္းတြင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ တင္ျပရပါသည္။ ဥပမာ… “ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရက က်ေနာ့္အား ဖမ္းဆီးကာ ေထာင္တြင္းသြင္း၍ ခ်ဳပ္ေႏွာင္သည္မွာ ေတာ္လွန္ေရးႀကီးဆင္ႏဲႊခ်ိန္တြင္ အဖ်က္သမားမ်ားကို ဖယ္ရွားရမည္ ျဖစ္ရာ အျပဳဘက္သားဟန္ေဆာင္သူမ်ား ရွိႏုိင္ၾကသျဖင့္ အုတ္အေရာေရာ၊ ေက်ာက္အေရာေရာ ဖမ္းဆီးခဲ့ရေပရာ က်ေနာ့္ကို ႏိုင္ငံေတာ္အစုိးရက ထိန္းသိမ္းသည္မွာ မွန္ကန္ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ က်ေနာ္က ေထာက္ခံပါသည္” ဟု ေဆာင္းပါးအစတြင္ ေရးသားခဲ့ပါသည္။ “ေဟ့ေကာင္ ဒူးေထာက္လွခ်ည္လားကြ” ဟု ဖတ္ရႈရသူမ်ားကပါ မရိုးမရြဆဲေရးေစသည္အထိ အစိုးရကို ခ်ီးေျမာက္ေရးခဲ့ပါသည္။
ေနာက္ပုိင္းတြင္မွ ထိန္းသိမ္းခံရသူတို႔၏ ဘ၀သရုပ္ေဖာ္ကာ လင္သားကို ဖမ္းထားေသာေၾကာင့္ အျပစ္မဲ့ေသာ သားမယားတို႔ စား၀တ္ေနေရးခက္ခဲၾကပံုတို႔ကို ဖဲြ႔ႏဲြ႔ကာ ေရးသားရပါသည္။ ထိန္းသိမ္းခံတို႔မွလည္း ႏုိင္ငံသားမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ အျပစ္ကင္းမဲ့သူမ်ားပါရွိပါက သူတို႔အား ၾကာျမင့္စြာ ခ်ဳပ္ေႏွာင္စြာထားပါက ႀကီးစြာ နစ္နာၾကသည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ထိန္းသိမ္းထားသူမ်ားကို အျမန္စစ္ေဆးစီစစ္ကာ လႊတ္သင့္သူမ်ားကို အေဆာတလ်င္ လႊတ္ေပးသင့္ပါသည္ … စသည့္ မ်က္ေျဖအလကၤာစပ္သီသကဲ့သို႔ ေရးရပါသည္။
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးက တင္ေမာင္၏ စာကို ဖတ္ရာမွ အမ်က္ေတာ္ေျပသြားဟန္တူပါသည္။ ရက္ပိုင္းအတြင္း ထိန္းသိမ္းထားသူ ႏွစ္ေထာင္ေက်ာ္ကို ေထာင္မွ လႊတ္ေပးခဲ့ပါသည္။
ရသံုးခန္႔မွန္းေျခ ေငြစာရင္းဘတ္ဂ်က္ေ၀ဖန္ခ်က္မ်ား ေရးသားရာတြင္ လူထုအက်ိဳးျပဳဌာနမ်ား သံုးစဲြေငြ နည္းပါးသည္ကို စာရင္းဇယားႏွင့္ ျပရသည္မို႔ ရဲ၀ံ့စြာေ၀ဖန္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ရံဖန္ရံခါတြင္မူ ခပ္ၾကမ္းၾကမ္း ေရးမိသည္လည္း ရွိပါသည္။ ကၽြန္းဆြယ္ပဲြက်င္းပစဥ္က ပဲြၾကည့္လက္မွတ္မ်ားကို စစ္ဗိုလ္မိသားစုမ်ားကိုသာ လက္သိပ္ထိုးေရာင္းခဲ့ေလရာ ပဲြက်င္းပေသာေန႔တြင္ လက္မွတ္ရံုတို႔၌ ေရာင္းရန္လက္မွတ္မရွိသေလာက္ ျဖစ္သြားပါသည္။ လက္မွတ္၀ယ္မရႏုိင္သူ အရပ္သားလူထုက မေက်နပ္သျဖင့္ တုိးေ၀ွ႕ၾကရာမွ အဓိကရုဏ္း ျဖစ္ပြားပါသည္။
“ဘာမဆို သူတို႔ခ်ည္းပဲ” ဟု ေခါင္းစဥ္တပ္ကာ အစိုးရဌာနမ်ားမွ အရာရွိမ်ားႏွင့္ သားေတာ္သမီးေတာ္မ်ားက ျပပဲြကပဲြမ်ားတြင္ပါ ပဲြလမ္းရွိတုိင္း ေနရာအရယူၾကသျဖင့္ ဤသို႔ ျဖစ္ပြားရသည္။ စစ္ဗိုလ္မ်ား မတရား အခြင့္အေရး ယူၾကသျဖင့္ ဆူပူမႈ ျဖစ္ရသည္ဟု ျပင္းထန္စြာ ေရးခဲ့ပါသည္။ အဓိကရုဏ္းသည္ ဆက္လက္ျဖစ္ပြားခဲ့ပါသည္။ တင္ေမာင္၏ ေ၀ဖန္ခ်က္မွန္လြန္းသျဖင့္ စစ္ဗုိလ္တဦးတေလကမွ တံု႔ျပန္မႈမျပဳပါ။ ပညာေရးဌာနေရာက္ေနေသာ ကြန္ျမဴနစ္ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္တဦးကသာ “ဒီေဆာင္းပါးေၾကာင့္ ပိုမိုဆူပူၾကသည္။ ေက်ာင္းသားမ်ား ထိန္းမရပါ” ဟု ဌာနအစည္းအေ၀းသို႔ တင္ကာ ကန္႔ကြက္ေစကာမူ တင္ေမာင္၏ အထက္မွ ၀န္ႀကီးက အေရးယူျခင္းမျပဳခဲ့ပါ။
ေနာက္ပို္င္းတြင္မူ စီးပြားေရးက်ဆင္းလာျခင္းေၾကာင့္ လူထုက လႈပ္ရွားစျပဳလာရာမွ စာေရးသူ၏ စာမူအခ်ိဳ႕ကို အယ္ဒီတာမ်ားက ပံုမႏွိပ္မီ ၀န္ႀကီးရံုးသို႔ တင္စျပဳလာပါသည္။
ေဒါက္တာဘေမာ္ကြယ္လြန္စဥ္က မွတ္တမ္းေဆာင္းပါးတခုကို တင္ေမာင္က ေရးခဲ့ပါသည္။ မိမိငယ္စဥ္က ပထမဆံုးဟစ္ခဲ့ရေသာ ႏိုင္ငံေရးေႂကြးေၾကာ္သံမွာ “ဘေမာ္ -- ဘေမာ္ -- အို႔ အုိ႔ -- မီးတုတ္မီးတုတ္ ရႈိ႕ရိႈ႕” ျဖစ္ပါသည္။ နယ္ခ်ဲ႕အဂၤလိပ္၏ မိတ္ေဆြ၊ ဂ်ပန္၏ရုပ္ေသးျဖစ္ေစကာ မ်ိဳးခ်စ္တဦးဟု တင္ေမာင္က ျမင္ပါသည္။ စစ္ႀကီးအစတြင္ သခင္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ ဗမာ့ထြက္ရပ္ဂိုဏ္းကို တည္ေထာင္ကာ လြတ္လပ္ေရး အေရးဆိုခဲ့ေသာ ခ်ီးက်ဴးဖြယ္ အစဥ္အလာလည္း ရွိပါသည္။
ထုိ႔ျပင္ တင္ေမာင္ႏွင့္ ဆက္ဆံရာတြင္ ခ်စ္ဖြယ္ေကာင္းေသာ အျပဳအမူကေလးမ်ားကိုလည္း ေတြ႔သိထားပါသည္။ ေၾကးမံုဂ်ာနယ္တြင္ ကိုယ္လံုးတီးပံု (၄) ပံု ေဖာ္ျပၿပီး ရန္ကုန္လူႀကီးလူေကာင္းရပ္ကြက္မွ အမ်ိဳးသမီးတဦးဟုု ေရးသားသည္ကို ဗိုလ္စႀကၤာက အသေရပ်က္မႈႏွင့္ တရားစြဲပါသည္။ ယင္းကိစၥအတြက္ ေတာင္းပန္စာ ေဖာ္ျပေပးရမည္ဟု ၀တ္လံုႀကီး ေဒါက္တာဘေမာ္က ေတာင္းဆိုသည္ကို တင္ေမာင္က ျငင္းဆိုပါသည္။
“လုပ္ပါဦး သတင္းေထာက္ႀကီးရယ္၊ မင္းတို႔မွာ ဒီလုိေတာင္းပန္တာေၾကာင့္ ပြန္းပဲ့မသြားပါဘူးကြာ” ဟု သူက တင္ေမာင္အား သူ႔အိမ္သို႔ ဖိတ္ၿပီး လက္ဖက္ရည္တုိက္ကာ ေခ်ာ့ပါသည္။
“ဘာလို႔ေတာင္းပန္ရမွာလဲ၊ က်ေနာ္တို႔က ဘယ္သူဘယ္၀ါလို႔ စြပ္စဲြတာမွ မဟုတ္ဘဲ။ ရံုးေတာ္သာ တင္ပါ၊ က်ေနာ္တို႔က ႏုိင္ရမွာပါ။ ဦးလဲ သိပါတယ္”
“ကဲပါေလ၊ ငါကေမးပါမယ္။ ငါဟာဘာလဲ”
“အဓိကရ ၀တ္လံုႀကီး၊ ႏုိင္ငံရဲ့ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးတဦးပါ”
“မင္းသတင္းစာရဲ့ ေရွ႕ေနက ဘယ္သူလဲ”
“သိသားနဲ႔ ဘာလို႔ေမးရတာလဲ။ ဆရာႀကီး ေဒါက္တာေအးေမာင္ေလ”
“သတင္းေထာက္ႀကီး စဥ္းစားပါကြာ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ထိပ္ဆံုးမွာရွိၾကတဲ့ ၀တ္လံုေတာ္ရႀကီးႏွစ္ဦးဟာ အသက္ကလည္း ႀကီးရင့္လွၿပီကြ။ မင့္အေမကလႊား မင့္ပံုႏွိပ္တဲ့ ၀တ္လစ္စလစ္ပံုကိစၥအတြက္ ဥပေဒပါရဂူႀကီး ႏွစ္ဦးတို႔ ရံုးေတာ္မွာ ေလွ်ာက္လဲၾကမယ္ဆိုတာ အရပ္ရပ္ေနျပည္ေတာ္မွာ လူၾကားလို႔မွ မေတာ္ပါဘူးကြာ”
ဤသို႔ ခ်စ္စဖြယ္ အေျပာကေလးေၾကာင့္ ေၾကးမံုက မုခ်ႏုိင္ေနေသာ အမႈကို အရံႈးေပးကာ ၀န္ခ်ေတာင္းပန္ခဲ့ရပါသည္။
ေဒါက္တာဘေမာ္ ကြယ္လြန္စဥ္က သူ႔အတြက္ နာေရးေဆာင္းပါးကို ဖဲြ႔ႏဲြ႔စြာေရးမိပါသည္။ ဒု-၀န္ႀကီးက တင္ေမာင္အား ဆင့္ေခၚကာ ပယ္ခ်ပါ၏။ ဦးသန္႔အေရးကို အေၾကာင္းျပကာ ေခါင္းေဆာင္ေဟာင္းႀကီးမ်ား၏ အေၾကာင္းကို မေရးလွ်င္ေကာင္းသည္ဆိုပါ၏။ ဤ၀န္ႀကီး၊ ဤအစိုးရေခတ္တြင္ စာေကာင္းေပမြန္မ်ား ေရးသားခြင့္ အၿမဲမရႏုိင္ပါေပ။ ။