Saturday, March 21, 2009

(၂၇) အင္းစိန္ေထာင္မွ ေထာင္မင္းသား (ေၾကးမံုဦးေသာင္း)

အက်ဥ္းသားတေယာက္ ေထာင္ထဲသို႔ ေရာက္လာသည္ႏွင့္ တၿပိဳင္နက္ အက်ဥ္းသားကို ဦးက်ိဳးေစရန္ အတြက္ ပထမဆံုး တုိက္ေထာင္ငယ္မ်ားတြင္ တုိက္ပိတ္ကာ ၫႇဥ္းဆဲေလ့ရွိသည္ကို သိထားသည္။ အေရးထဲမွာ ေထာင္မႉးႏွင့္ မ်က္ႏွာေၾကာမတည့္မိျပန္။ မိမိအဖို႔ အဆိုးဆံုး အေျခအေနကို ေမွ်ာ္လင့္မိခဲ့သည္။ ေထာင္မႉးကမူ တယ္လီဖုန္းတလံုးႏွင့္ အလုပ္႐ႈပ္ေနသည္။
“ခင္ဗ်ားကံေကာင္းတယ္။ အမ်ားေဆာင္မွာ ထားဖို႔ စစ္ဗိုလ္က အမိန္႔ခ်တယ္။ အေဆာင္အမွတ္ (၄)၊ အခန္း (၇) မွာ ေနရမယ္။”
ေထာင္မႉးစကားဆံုးသည္ႏွင့္ ေထာင္ၾကပ္ (၂) ဦးက ေစာင္တထည္ႏွင့္ စာေရးသူ၏ ေခါင္းကို အုပ္ေသာေၾကာင့္ “ဘာလဲ၊ ဘယ္လိုလုပ္တာလဲ” ဟု ေအာ္ဟစ္ ႐ုန္းကန္မိသည္။
“ဒီေထာင္ထဲမွာ အက်ဥ္းသားေတြ သြားလာတာကို တျခားအက်ဥ္းသားေတြ မျမင္ေစရဘူး။ ေအးေအး လုိက္ခဲ့ပါ” ဟု ေထာင္မႉးက ေျပာၿပီး ေထာင္ၾကပ္မ်ားက ႏွစ္ဖက္ၫႇပ္ကာ ဆဲြေခၚသြားၾကသည္။ မျမင္မကန္းႏွင့္ လိုက္ခဲ့ရသည္။ ပထမဆံုးခန္းႏွင့္ မလွမ္းမကမ္းတြင္ရွိေသာ အေဆာင္၀င္းဆီ ေခၚသြားေသာအခါ အေဆာင္၀င္းက သံတံခါးႀကီး ပိတ္ထားသျဖင့္ ေသာ့ႏွစ္လံုးဖြင့္ၿပီး ၀င္ရသည္။ အတြင္းေရာက္သည္ႏွင့္ ၀င္းတံခါးကို ျပန္ပိတ္ကာ ေသာ့ျပန္ခတ္ရျပန္သည္။ အနည္းငယ္ေလွ်ာက္မိေတာ့ ေလွကားသံုးထပ္တက္ရၿပီး သံတုိင္တံခါးႀကီးတခု ေတြ႔ျပန္ သျဖင့္ ေသာ့ႏွစ္ခ်က္ကို ဖြင့္ျပန္၊ ပိတ္ျပန္ရသည္။ ျပင္ပေလကင္းသျဖင့္ အေဆာင္စႀကၤန္အတြင္းသို႔ ေရာက္ၿပီဟု သိလုိက္ရသည္။ ကိုက္တရာခန္႔ စႀကၤန္မွာ ေလွ်ာက္ၿပီး ျပန္ေသာအခါ အေဆာင္တခုႏွင့္တခု ကာထားသည့္ တံခါးကို ေတြ႔ရၿပီး ေသာ့ႏွစ္ခ်က္ကို ဖြင့္ရျပန္၊ ပိတ္ရျပန္သည္။ ဆက္ေလွ်ာက္လာၿပီး အခန္း (၇) တံခါးေရွ႕ ေရာက္မွ ေစာင္ႀကီးကို ဖယ္ေပးသည္။ ႀကၤီးမားေသာ သစ္သားတံခါး၀တြင္ ကပ္ထားသည့္ အက်ဥ္းသား (၅၉) ဦး ရွိသည္ဟု ေရးထားေသာ စာရင္းကို ေထာင္မႉးက လက္မွတ္ထိုးၿပီးမွ ေသာ့ႀကီးႏွစ္လံုးကို ဖြင့္ျပန္၊ ပိတ္ျပန္ေလမွ အေဆာင္အခန္းထဲသို႔ ေရာက္ရသည္။
အေဆာင္ထဲတြင္ရွိသည့္ အက်ဥ္းသားမ်ားအားလံုး မိမိတို႔၏ ကုတင္စြန္းတြင္ ၿငိမ္သက္စြာ ထုိင္ေနၾကရသည္။ ေထာင္မႉးက အက်ဥ္းသားစာရင္းကို လက္ၫႇဳိးထိုးေရတြက္ၿပီး လႈပ္ရွားခြင့္ျပဳသည္။ တင္ေမာင္အား ဦးေအာင္အမည္ရွိ အက်ဥ္းသားအခန္းလူႀကီးထံ အပ္ၿပီး ေထာင္မႉးႏွင့္အဖဲြ႔ ျပန္သြားသည့္အခါတြင္လည္း ေသာ့ဖြင့္ ေသာ့ပိတ္ အဆင့္ဆင့္ျပဳၾကျပန္သည္။ တံခါးတြင္ ကပ္ထားေသာ အခန္းတြင္းရွိ အက်ဥ္းသားဦးေရစာရင္းကို ျပင္ဆင္ေရးၿပီး လက္မွတ္ထိုးၿပီးမွ ထြက္သြားၾကေလသည္။ အက်ဥ္းသားဦးတိုးသျဖင့္ (၆၀) ဟု စာရင္းကို ျပင္၏။
ဤကဲ့သို႔ ေစာင္အုပ္ၿပီး ေခၚျခင္း၊ ေသာ့အထပ္ထပ္ဖြင့္ျခင္း၊ ပိတ္ျခင္း၊ ေထာင္မႉးက လူေရတြက္ခ်ိန္တြင္ ထုိင္ျပရျခင္း အ၀၀တို႔ကို ေထာင္ေ၀ါဟာရအရ “ပံုစံ” ဟု ေခၚသည္။ ထုိင္သည့္အခါတြင္လည္း ေထာင္မႉးျမင္ေစရန္ ေျခလက္ႏွစ္ဖက္စလံုးကို ေရွ႕မွာခ်ထားၿပီး ယဥ္ေက်းစြာ ထုိင္ရသည္။ ထမင္းဟင္းရသမွ်ကို ေပးျခင္းကိုလည္း “ပံုစံ” ဟု ေခၚသည္။ မည္သည့္အရာမဆို “ပံုစံ” အရ လုပ္ရသည္ဟု ဆိုသည္။
တင္ေမာင္အဖို႔ ေထာင္ပံုစံမ်ားထဲမွ မေက်မနပ္ဆံုး ပံုစံမွာ ေထာင္မႉးေထာင္ၾကပ္မ်ား အေဆာင္တြင္း ၀င္လာေလတုိင္း ေသာ့အထပ္ထပ္ ဖြင့္ၾက၊ ပိတ္ၾကရသည့္အခါမ်ားတြင္ ေသာ့ႀကီးမ်ားႏွင့္ သံတုိင္သံျပားမ်ားကို ႐ိုက္ဆဲြသည့္ စနစ္ျဖစ္သည္။ လံုၿခံဳေရးအတြက္ ေသာ့မ်ား ေသေသခ်ာခ်ာ ခတ္ထား၏။ မခတ္ဘဲထား၏။ ေသာ့မ်ား ေကာင္း၏။ မေကာင္း၏ စစ္ေဆးရသည္ဟု ဆိုသည္။
ပထမေသာ့ႀကီးကို မဖြင့္မီတြင္ ခိုင္စြာခတ္ထား၏ေလာဟု စစ္ေဆးရန္ ေသာ့ခေလာက္ႀကီးကို သံျပားတံခါးတိုင္မ်ား ႏွင့္ ဆဲြေဆာင့္႐ိုက္ခတ္ၿပီး စစ္ေဆးရေလ့ရွိသည္။ ေသာ့ပိတ္ၿပီးသည့္အခါတြင္လည္း ခုိင္မာစြာ ပိတ္မိ၏။ မပိိတ္မိ၏ သိေစရန္ ေသာ့ႀကီးကို ဆဲြ႐ိုက္စစ္ေဆးရျပန္ေလသည္။ ေထာင္မႉးက နံနက္တႀကိမ္၊ ညေနတႀကိမ္ လူစစ္ရန္ အေဆာင္ထဲလာရသည္။ ဆီေ၀ရန္၊ ေဆးေပးရန္၊ တိုလီမိုလီကိစၥမ်ား အတြက္လည္း မၾကာခဏ လာေလ့ရွိသည္။ သူတို႔ လာေလတုိင္း “ဂ်ေလာင္း ခ်ပ္-ခ်ပ္-ခ်ပ္” ဟု အထပ္ထပ္ ျမည္ဟီးသည့္ အသံဆိုးႀကီးမ်ားကို စာေရးသူ၏ နားမ်ားက မခံႏုိင္ၾကပါ။ ထိုအသံဆိုးႀကီးမ်ားကို ၾကားရတုိင္း မိမိအဖို႔ ေသာ့အထပ္ထပ္ခတ္ထားျခင္း ခံရသည့္ အက်ဥ္းသားတဦးသာ ျဖစ္သည္ဟူေသာ အသိေၾကာင့္ ေဒါသမီးေတာက္ရသည္။ နားကြဲသြားေလၿပီဟုပင္ ထင္မိသည္။
အေဆာင္ႀကီးမွာ ေပ (၁၅၀) ခန္႔ ရွည္ၿပီး ေပ (၂၀) ခန္႔ က်ယ္သည္။ သံုးေပရွိသည့္ သံကုတင္ (၆၀) ကို ႏွစ္တန္းစီ ထားသည္။ ကုတင္မ်ားကို မေ႐ႊ႔ႏုိင္ေစရန္ ကုတင္ေျခေထာက္ သံတုိင္မ်ားကို အဂၤေတၾကမ္းျပင္ႏွင့္ အေသစြဲထား သည္။ အေဆာင္တဘက္စြန္း ကြက္လပ္ရွိ က်င္ငယ္အိုးႀကီးတလံုးႏွင့္ မလံုမလဲ အိမ္သာထားၿပီး မလွမ္းမကမ္းတြင္ ေသာက္ေရအိုးထားသျဖင့္ က်န္းမာေရးႏွင့္ မညီၫြတ္သည္မွာ ေသခ်ာ၏။ အက်ဥ္းသားအေဖာ္ (၅၉) ဦး၏ မ်က္ေစ့ ေအာက္မွာ အိမ္သာတက္ရသည့္ ဘ၀ျဖစ္သျဖင့္ လူ႔သိကၡာမရွိၾကေတာ့ၿပီ။
“က်ဳပ္တို႔ ႏုိင္ငံေရးသမားေတြ၊ ေက်ာင္းသားေတြ အားလံုးကို ေထာင္ထဲေရာက္တာနဲ႔ (၁) လမွ (၄) လအထိ တုိက္ပိတ္ၿပီး ပံုစံျပတယ္။ ဦးခ်ိဳးတာေပါ့။ အခ်ိဳးမခံတဲ့ ေက်ာင္းသားတေယာက္ တုိက္ထဲမွာ (၃) ႏွစ္ထားတယ္။ ကုတင္မရွိ၊ ဖ်ာၾကမ္းတခ်ပ္နဲ႔ အိပ္ရတာမို႔ ေအာက္ပိုင္းေသသြားရွာတယ္” ဟု ႏုိင္ငံေရး ဆရာတဦးက ေျပာသည္။ သတင္းေထာက္မ်ားကို ဦးခ်ိဳးမခံရေစကာမူ ခံရခ်က္မွာ မသက္သာပါေပ။
အေဆာင္ထဲေရာက္ၿပီး မၾကာမီတြင္ နံနက္စာစားရန္အတြက္ အားလံုး အျပင္အဖီတြင္ ရွိသည့္ စားပဲြမ်ားသို႔ သြားၾကသည္။ စာေရးသူမွာ သူတို႔ႏွင့္ လုိက္ခြင့္မရွိ။ အေဆာင္တြင္းမွ ထြက္ခြင့္မျပဳဟု စည္းကမ္း သတ္မွတ္ထား သည္။ ေခါင္းရင္းကအခန္းတြင္ ေရာက္ေနႏွင့္ၾကေသာ ေၾကးမံု စိန္ခင္ေမာင္ရီ၊ ကိုစိုးႏုိင္၊ အေထာက္ေတာ္ ကိုလွေအာင္၊ ေနးရွင္း ကိုလွေထြးတို႔ကို တေဆာင္တည္းေနေစကာမူ စကားမေျပာရဟု ပညတ္ထားသည္။
ကိုလွေထြးခမ်ာ သူသတိေပးသျဖင့္ ေရွာင္တိမ္းခဲ့ႏုိင္ေသာေၾကာင့္ လအနည္းငယ္ လြတ္လပ္ခြင့္ရခဲ့ေစကာမူ ေနာက္ဆံုး ေထာင္တြင္းသို႔ ေရာက္ျဖစ္ေအာင္ ေရာက္လာသည္ကို စိတ္မေကာင္းျဖစ္ေနရွာသည္။
ထမင္းလာပို႔သည္။ ဆန္ျဖဴထမင္း၊ ငါးပိေက်ာ္၊ ပဲဟင္းႏွင့္ ကန္ဇြန္း႐ြက္အတို႔ ေကၽြးသည္။ မဆိုးလွ။ ညစာတြင္ အသားဟင္းပါ ပါလာသည္။ လက္ဖက္ရည္ ႏွစ္ႀကိမ္တိုက္သည္။ “ဒီမိုကေရစီေခတ္က ေထာင္ဆိုလွ်င္ အထူးတန္း ရွိတယ္။ ႐ုိုး႐ိုးတန္းကလည္း ဒီထက္အဆမ်ားစြာ သာတယ္” ဟု ႏိုင္ငံေရးဆရာတဦးက ႏႈိင္းယွဥ္ျပပါသည္။
ခက္သည္မွာ “ဒင္းတို႔ ထမင္း၀၀စားထားၾကေဟ့၊ တေန႔မွာ မတရားတာေတြ ေရးလုိက္မယ္ေဟ့” ဟု အၿမဲ ေအာ္ဟစ္ေနသည့္ တင္ေမာင္အဖို႔ ေထာင္ထမင္း၊ ေထာင္ဟင္းကို စားမရပါ။ ၿမိဳမက်ပါ။ တင္ေမာင္သည္ အသက္ (၄၀) အရြယ္ ေထာင္ထဲေရာက္သြားသည္အထိ လက္ဖက္ရည္၊ ေကာ္ဖီ အၿမဲေသာက္သူတဦး မဟုတ္။ ရံဖန္ရံခါ အေဖာ္ေကာင္းမွ ေသာက္ျဖစ္သည္။ အညာသားတဦး ျဖစ္သျဖင့္ ငံျပာရည္ခ်က္ႏွင့္ ငါးပိရည္လည္း စားေလ့မရွိ။ စားေနက် အစားအစာမ်ား မဟုတ္သျဖင့္တေၾကာင္း၊ စိတ္ေၾကာင့္တေၾကာင္း အစာမစားႏုိင္ပါ။ ေထာင္သက္ၾကာ လာမွ ငံျပာရည္ခ်က္ႏွင့္ ပဲဟင္းကို လွ်ာလည္လာရာက ယေန႔တုိင္ မၾကာခဏ ေထာင္ပံုစံ ပဲဟင္းႏွင့္ ငံျပာရည္ခ်က္ တို႔ကို တမင္ခ်က္ကာ စားမိသည္။ ေထာင္က သင္ေပးလုိက္ေသာေၾကာင့္ ေကာ္ဖီကို စဲြေနေလၿပီ။
(၄) ရက္ၾကာေသာအခါတြင္ အစာမစားႏိုင္ေသာေၾကာင့္ အိပ္ရာထက္၌ ေခြေနေသာ တင္ေမာင္အား ဗိုလ္ႀကီးႏွင့္ ေတြ႔ရမည္ဆိုကာ ေထာင္ဗဟိုတြင္ရွိသည့္ ႐ံုးခန္းသို႔ ေခၚသြားသည္။ ပံုစံအတုိင္း ေစာင္ေခါင္းၿမီးၿခံဳၿပီး ေခၚၾကသည္။
႐ံုးခန္းတြင္းတြင္ စစ္ဗိုလ္ႏွင့္ ႏွစ္ဦးတည္း ေတြ႔ရသည္။ “က်ေနာ္က ေထာက္လွမ္းေရးက ဗုိလ္ႀကီးသိန္းတိုးပါ” ဟု ႏႈတ္ဆက္ၿပီးေသာအခါ ၿပံဳးျပသည္ကို ထူးထူးျခားျခား ျမင္ရသည္။ ေထာင္ထဲတြင္ အၿပံဳးဆိုသည္မွာ မ်ားစြာ ရွားပါးသည္။ အက်ဥ္းသားမ်ားက စိတ္မခ်မ္းသာၾကသျဖင့္ မၿပံဳးႏုိင္ၾကပါေပ။ ေရာက္လာစက ဆရာဒဂုန္တာရာက ၿပံဳးၿပီး ႏႈတ္ဆက္သည္မွာ မခ်ိၿပံဳး။ ေထာင္မႉးေထာင္ၾကပ္မ်ားက ၿပံဳးေလ့မရွိ။ စစ္ဗိုလ္က ရက္ရက္ေရာေရာ ၿပံဳးသည္ ကို အံ့ၾသမိသည္။
“ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးက သူ႔ထံကို ေပးခဲ့တဲ့စာ ရရွိတယ္လို႔ အေၾကာင္းျပန္ဖို႔ ၫြန္ၾကားပါတယ္” လိုရင္းကို ေျပာၿပီး ၿပံဳးေလမွ ဒါေၾကာင့္ကိုးဟု သိလုိက္သည္။
“ဒါျဖင့္ က်ေနာ့္ကို လြတ္ေစတဲ့လား”
“ဒီလိုမဆိုပါဘူး။ ဒီမွာပဲ ခဏေတာ့ ေနလုိက္ပါလို႔သာ မွာပါတယ္။ အဲအဲ … ဒီမွာ ေနခုိက္ကို သက္သာ ေခ်ာင္ခ်ိေအာင္ ထားဖို႔ ၫြန္ၾကားပါတယ္။ လိုတာကို ေျပာပါ”
“က်ေနာ္ယူလာတဲ့ စာအုပ္ေတြကို သိမ္းထားတယ္။ ရပါရေစ။ ဇြန္းခက္ရင္းတစံု ပါလာတာ ေထာင္မႉးက ခက္ရင္းကို သိမ္းထားပါတယ္။ ေရေမႊးပုလင္းကိုလဲ သိမ္းပါတယ္”
“စံုေထာက္ ေမာင္စံရွား အဂၤလိပ္၀တၳဳေပါင္းခ်ဳပ္ႀကီးကေတာ့ ေထာင္ထဲမွာ ဖတ္ခြင့္မျပဳပါဘူး။ တျခား စာအုပ္ေတြကလည္း ႏုိင္ငံေရးေတြ ျဖစ္လို႔ မေပးႏုိင္ပါဘူး။ ခါးပတ္တို႔၊ ခက္ရင္းတို႔ ဆိုတာက အသက္အႏၱရာယ္ ျပဳႏုိင္တာမို႔ သိမ္းထားရပါတယ္”
“က်ေနာ့္အိမ္ရွင္မကို ေတြ႔ခြင့္ေပးပါလား”
“ရာဇ၀တ္မႈ ေထာင္က်ေတြမွာသာ ေထာင္၀င္စာ ရွိပါတယ္။ ထိန္းသိမ္းထားသူေတြမ်ား ဘယ္သူမွ အိမ္သားနဲ႔ ေတြ႔ခြင့္မရွိပါဘူး။ စာေရးဆက္သြယ္ခြင့္ေတာင္ မေပးႏုိင္ပါဘူး”
“ဒါျဖင့္ ခင္ဗ်ားက ဘာလုပ္ႏိုင္တာလဲ”
“သက္သာ ေခ်ာင္ခ်ိေအာင္ ႀကိဳးစားပါမယ္” ဟူေသာ ကတိႏွင့္ ျပန္ခဲ့ရသည္။
ဗုိလ္ႀကီးက ကူရွာသည္။ ညေနပုိင္းတြင္ ေထာင္မႉးတဦးႏွင့္ ေထာင္ဆရာ၀န္ေရာက္လာၿပီး ဆရာ၀န္က “ေနမေကာင္းဘူးဆိုလို႔ လာၾကည့္တာ” ဟု ေျပာသည္။
“ေနေကာင္းပါတယ္၊ ဘာမွ မျဖစ္ပါဘူး” ဟု ေျဖေသာအခါ ဆရာ၀န္ေရာ ေထာင္မႉးကပါ ရယ္ၾကသည္။ ၿပံဳး႐ံုသာမက ရယ္သံကိုပါ ၾကားရေလၿပီ။ “ခဏေနလိုက္ဦး” ဟု ဗုိ္လ္ခ်ဳပ္ႀကီးက ေျပာလိုက္သည့္ စကားတခြန္းက တင္ေမာင္၏ အေျခအေန ေျပာင္းလဲလုိက္ေလၿပီ။
ဆရာ၀န္က တင္ေမာင္အား စစ္ေဆးျခင္းမျပဳဘဲ မက်န္းမာသူဟု သတ္မွတ္ၿပီး ဗီတာမင္ေဆးျပားေပးရန္ လက္မွတ္ႏွင့္အတူ လူမမာစာ ေကၽြးရမည္ဟု ေဆးစာေရးေပးသည္။ ေန႔စဥ္ ႏြားႏုိ္႔တပုလင္း၊ ေပါင္မုန္႔ေလးခ်ပ္၊ ၾကက္ဥႏွစ္လံုးႏွင့္ ဆန္ျပဳတ္တဇလံု အပိုရသည္။ မိတ္ေဆြမ်ားပါ ေ၀ငွၿပီး ၀၀လင္လင္ စားၾကရသည္။
အိမ္မွာ ပါလာေသာ ေအာဒီကလံုး ေရေမႊးပုလင္းကိုလည္း ထုတ္ေပးသည္။ အရက္ဓာတ္အမ်ား ပါသည္ဟု ဆိုကာ စိန္ခင္ေမာင္ရီက ေတာင္းသျဖင့္ ေပးလိုက္ရေလသည္။ ။

Sunday, March 15, 2009

တတိယႏုိင္ငံေရာက္ တတိယကမၻာကလူ

ဒိန္းမတ္ေရာက္ေနသူ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားထဲတြင္ က်ေနာ္တို႔အရင္ေရာက္သူမ်ား၊ က်ေနာ္တို႔ႏွင့္ အတူ ေရာက္သူမ်ားႏွင့္ က်ေနာ့္တို႔ေနာက္မွ ေရာက္သူအခ်ိဳ႕ ကုိယ္ပုိင္ကားႏွင့္ ျဖစ္ေနၾကၿပီ။ တခ်ိဳ႕လည္း အိမ္ပိုင္ပါ ၀ယ္ထားၾကသည္။
ဒိန္းမတ္ႏိုင္ငံသည္ သြားေရးလာေရးအတြက္ ကားရွိမွ အဆင္ေျပသည့္ ႏိုင္ငံမ်ိဳးျဖစ္သည္။ ကား၀ယ္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ ယာဥ္ေမာင္းလုိင္စင္ရရန္ အရင္ႀကိဳးစားၾကရသည္။ ဒိန္းမတ္ဥပေဒအရ ကားေမာင္းမည့္သူသည္ လက္မွတ္ရ ယာဥ္ေမာင္းသင္ေပးသည့္ဆရာႏွင့္ သင္ထားသူကိုသာ လိုင္စင္၀င္ေျဖခြင့္ရွိသည္ဟု အတိအလင္း ျပဌာန္းထား သည္။ ယခင္ကတည္းက ကားေမာင္းတတ္ခဲ့ၿပီးသူမ်ားပင္လွ်င္ စာေတြ႔ေျဖဖို႔ ေက်ာင္းအပ္ရသည္။ ေမာင္းတတ္ၿပီးသားမို႔ လက္ေတြ႔ေမာင္းခ်ိန္ေတြ ယူစရာမလိုသည့္အတြက္ သင္တန္းေၾကးတ၀က္ သက္သာသည္။ က်ေနာ္ကေတာ့ တတိယကမၻာမွ လာသူပီပီ ကားမေမာင္းတတ္ခဲ့ပါ။
သုိ႔ႏွင့္ ယခု က်ေနာ္လိုင္စင္ယူရန္ ေက်ာင္းအပ္ေတာ့ စာေတြ႔ေရာ လက္ေတြ႔ပါ သင္ရန္အတြက္ သင္တန္းေၾကး ပတမအရစ္ ခ႐ိုနာ ငါးေထာင္ အရင္ သြင္းရသည္။ သီအုိရီေျဖၿပီးခ်ိန္ေလာက္မွာ ဒုတိယအရစ္ ေနာက္ထပ္ ခရိုနာ ငါးေထာင္ငါးရာ ထပ္သြင္းရပါဦးမည္။ သင္တန္းေၾကးစုစုေပါင္းက ဒိန္းမတ္ခ႐ိုနာ တေသာင္းငါးေထာင္မို႔ ယူအက္စ္ ေဒၚလာ (၁၈၀၀) ခန္႔ႏွင့္ ညီမွ်ပါသည္။
သင္တန္းမွာ ယာဥ္ေမာင္းလာသင္သူ က်ေနာ္အပါအ၀င္ (၁၂) ဦးရွိၿပီး က်ေနာ္တေယာက္သာ ႏုိင္ငံျခားသားျဖစ္ၿပီး လူလတ္ပိုင္းအရြယ္ျဖစ္ေနၿပီး က်န္သူမ်ားကေတာ့ ဆယ္ေက်ာ္သက္႐ြယ္ ဒိန္းမတ္လူငယ္ေလးမ်ား ျဖစ္ၾက၏။ သူတို႔ေတြ (၁၈) ႏွစ္မျပည့္ခင္ (၃) လအလိုမွာကတည္းက ကားေမာင္းသင္ေနၾကၿပီျဖစ္၏။ က်ေနာ္တို႔ငယ္ငယ္က (၁၈) ႏွစ္ျပည့္ေတာ့ မွတ္ပံုတင္ လုပ္သလို သူတို႔ေတြလည္း (၁၈) ႏွစ္ျပည့္သည္ႏွင့္ ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္ လုပ္ၾကသည္။ ေက်ာင္းၿပီး၍အလုပ္ရသည္ႏွင့္ ကားဆိုတာကလည္း အလိုအေလ်ာက္ျဖစ္လာလိမ့္မည္။ သူတို႔အတြက္ကေတာ့ အရာရာသည္ အဆင္ေျပဖို႔အတြက္ ခူးၿပီးခပ္ၿပီးသား ျဖစ္ေနသည္သာ။
အတန္းထဲမွာ ဆရာမက ဒိန္းမတ္လိုသင္သည္။ က်ေနာ့္ ဒိန္းမတ္စာက တီးမိေခါက္မိအဆင့္သာ ရွိသည္မို႔ နားလည္ေအာင္ အေတာ္ ႀကိဳးစားရသည္။ (ဒိန္းမတ္စာႏွင့္ စကား မကၽြမ္းက်င္သူမ်ားအဖို႔ စကားျပန္ျဖင့္ ယာဥ္ေမာင္း လိုင္စင္ယူၾကသည္မ်ားလည္း ရွိသည္)
စာေတြ႔ (၂) ရက္သင္ၿပီးေတာ့ ကြင္းထဲမွာ လက္ေတြ႔ေမာင္းတာ သင္ေပးသည္။ ယခုေတာ့ လမ္းေပၚမွာ ဆရာမႏွင့္ အတူ ေမာင္းေနတာ (၂) ႀကိမ္ရွိသြားၿပီ။ လမ္းေပၚမွာ ေမာင္းသည့္အခါ ေမာင္းေနသည့္ကားသည္ အေမာင္းသင္သူ ေမာင္းသည့္ကားျဖစ္ေၾကာင္း ကားေခါင္မိုးေပၚမွာ စာတမ္းပါသည္။ ကိုယ့္ေဘးမွာလည္း ဆရာမ ရွိေနသည္မို႔ ရဲရဲသာ ေမာင္းကြာ ဟု ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ အားေပးကာ ဆရာမၫႊန္ၾကားသည့္အတုိင္း ေမာင္းပါသည္။ စာေတြ႔သင္ သည့္အခါမွာ ကိုယ္က ဒိန္းမတ္မဟုတ္ေလေတာ့ သင္တာကို အကုန္နားမလည္။ သုိ႔ေသာ္ အြန္လုိင္းမွာ ေလ့က်င့္ရန္ စီစဥ္ေပးထားသည္မို႔ ကိုယ့္အိမ္မွာ သင္ခန္းစာေတြကို ထပ္ခါထပ္ခါ ေလ့က်င့္ေနရသည္။
အကယ္၍ ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္ရၿပီး ကားေလးတစီးေလာက္လည္း ၀ယ္ႏိုင္ၿပီဆိုရင္ေတာ့ အလုပ္သြားအလုပ္ျပန္ အခ်ိန္ေတြ ပိုလာႏုိင္သည့္အတြက္ စာေရးစာဖတ္ ပိုလုပ္ႏုိင္လာမလား၊ ဒါမွမဟုတ္ ကားတ၀ီ၀ီ လုိက္ေမာင္းေနရမွာမို႔ အင္တာနက္တို႔ ဘေလာ့တို႔ကို အခ်ိန္သိပ္မေပးႏုိင္ပဲျဖစ္လာမလား ဆိုတာကိုေတာ့ျဖင့္ ေစာင့္ၾကည့္ရဦးမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း …. ။ ။


ကားေမာင္းသင္ေပးသည့္ကြင္း


ကြင္းထဲမွာ ေမာင္းခဲ့ရသည့္ကား


လမ္းမေပၚမွာ အေမာင္းသင္ေပးသည့္ကား