Friday, December 5, 2008

(၁၆) ဥပေဒႏွင့္ အညီ စစ္တပ္က အာဏာသိမ္းပံု (ေၾကးမံုဦးေသာင္း)

တည္ၿမဲအုပ္စုႏွင့္ စစ္တပ္တို႔ နီးစပ္ၾကရာ၌ ပိုမို ေသြးစည္းၾကသည့္ အေၾကာင္းရွိေသးသည္။ စစ္ဗိုလ္ႀကီး အမ်ားမွာ တည္ၿမဲ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေဆြမ်ိဳးေတာ္စပ္ၾကသည္။ ဖဆပလေခတ္တြင္ ကာကြယ္ေရး ၀န္ႀကီး ဦးဗေဆြက စစ္ဗိုလ္ႀကီးအားလံုးတို႔့၏ ရာထူးတိုးတက္ေရး၏ ေ႐ြ႕ေျပာင္းေရးကိစၥမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲရသည္။ သူႏွင့္ မယားညီအစ္ကို ျဖစ္သူ ဗိုလ္မႉးႀကီးတဦးျဖစ္ေနသည္။ အျခား ညီအစ္ကို သမီးေယာက္ဖ၊ ေဆြမ်ိဳး မ်ား အမ်ားရွိၾကသည္။
တပ္ႏွင့္ တည္ၿမဲခုိင္မာစြာ ဂေဟစဲြေစသည္မွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေန၀င္း၏ အိမ္ေထာင္သစ္ထူပဲြ ျဖစ္ေလသည္။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေန၀င္းက ေဆး႐ံုအုပ္ႀကီး ေဒါက္တာဘသန္း၏သမီး ေဒၚခင္ေမသန္းအား တရား႐ံုးေတာ္တြင္ လက္မွတ္ထိုးၿပီး ထက္ထပ္ခဲ့သည္။ ႐ံုးသို႔အသြားတြင္ ေနးရွင္းသတင္းေထာက္ မစၥတာ လာဇ႐ိုးက `ဂုဏ္ျပဳပါတယ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးခင္ဗ်ား´ ဟု မ်က္ႏွာခ်ဳိေသြးကာ သတင္းဓာတ္ပံု႐ိုက္ေသာအခါ ဗုိလ္ေန၀င္းက သတင္းေထာက္ကို သူကိုယ္တုိင္ ႐ိုက္ႏွက္ၿပီး ကင္မရာကို ႐ုိက္ခဲြလုိက္ေသာေၾကာင့္ သူ၏ မဂၤလာသတင္းကို သတင္းစာမ်ားက မေရး၀ံ့ၾကဘဲ ႏႈတ္ပိတ္ေနၾကသည္။
ေနာက္တေန႔တြင္ မူလမယားႀကီး ေဒၚတင္တင္က `က်မသာလွ်င္ မယားႀကီး ျဖစ္ပါတယ္´ ဟု ေၾကာ္ျငာတုိ ကေလးကို သတင္းစာေၾကာ္ျငာဌာနမ်ားသို႔ အခေၾကးေငြႏွင့္အတူ ေပးပို႔သည္။ ယင္းေၾကာ္ျငာကိုလည္း သတင္းစာမ်ားက မထည့္၀ံ့ပါဟု ျငင္းပယ္ၾကသည္။ မည္သည့္သတင္းစာကမွ မထည့္၀ံ့ဘဲ ေရွာင္ၾက၏။
ထိုေၾကာ္ျငာမွာ ထံုးတမ္းစဥ္လာ လူမႈေရးေၾကာ္ျငာသာ ျဖစ္သည္။ မူလမယားႀကီးက ေၾကာ္ျငာပိုင္ခြင့္ ရွိသည္ဟု ယူဆေသာေၾကာင့္ ဗမာ့ေခတ္မွာ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ျဖစ္ေနသူ တင္ေမာင္က ထိုေၾကာ္ျငာကို လက္ခံ ေဖာ္ျပရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ပိုင္ရွင္ဦးအုန္းခင္ထံ တင္ျပေသာအခါ `ထည့္ေပါ့ကြာ´ ဟု သူက သေဘာတူသည္။ သူက ဆက္လက္ ၫႊန္ျပေသးသည္။ `ဒီေၾကာ္ျငာတိုကေလးေလာက္နဲ႔ မျဖစ္စေလာက္ေတာ့ မလုပ္နဲ႔။ မင္းတကယ္ သတၱိရွိရင္ က်က်နန ျပည့္ျပည့္စံုစံု ခ်ေပါ့ကြ´ ဟု ၾသ၀ါဒ ေပးေသာေၾကာင့္ ေၾကာ္ျငာအပ္လာသူအား `အျပည့္အစံု ေရးေပးပါ။ ဓာတ္ပံုလဲ ထည့္ခ်င္တယ္၊ ေၾကာ္ျငာခ မယူပါဘူး´ ဟု ေမတၱာရပ္လုိက္ေလသည္။
ေနာက္တေန႔ ဗမာ့ေခတ္တြင္ `က်မသာ မယားႀကီး ျဖစ္ပါတယ္´ ဟု မယားႀကီး ေဒၚတင္တင္၏ ေရးသားခ်က္ မ်ားကို အက်ယ္တ၀င့္ ပံုႏွိပ္ႏုိင္ခဲ့သည္။

`သခင္ ႐ႈေမာင္ ႏုိင္ငံေရးသမား ဘ၀၊ ငတ္ျပတ္ေနစဥ္က ေထာင္ထဲ ထမင္းအုပ္ပို႔ၿပီး ေပါင္းသင္းခဲ့ပါတယ္´ စသည္ျဖင့္ စာမ်က္ႏွာ၀က္ခန္႔ ရွည္လ်ားစြာ ဖဲြ႔ႏဲြ႕ေရးသားထားေသာ ေၾကာ္ျငာႏွင့္အတူ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေန၀င္း မယား ေဒၚတင္တင္ႏွင့္ ေပါင္းသင္းၾကစဥ္က သားမ်ားႏွင့္အတူ စံုတဲြ႐ုိက္ထားေသာ ဓာတ္ပံုကို ဗမာ့ေခတ္ တေစာင္တည္းသာ ေဖာ္ျပႏိုင္ခဲ့သည္။
ထိုအခ်ိန္က ဗိုလ္ေန၀င္းက ၀ါးစားခ်င္ေလာက္ေအာင္ စိတ္ဆိုးေစကာမူ တင္ေမာင္ႏွင့္ ဗမာ့ေခတ္ကို လက္ဖ်ားနဲ႔မွ မတို႔၀ံ့ပါ။ အေၾကာင္းမွာ ႏုိင္ငံေတာ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ကိုယ္တုိင္က သူ႔အား မ်ားစြာစိတ္ဆိုးေနသျဖင့္ ျဖစ္သည္။
ဗုဒၶဘာသာ ဓမၼသတ္အရ ေယာက္်ားသားတဦးက မယားအမ်ား လက္ထပ္ေပါင္းသင္းခြင့္ ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ ကာမပိုင္လင္ရွိသူ အမ်ိဳးသမီးကိုမူ မည္သည့္ေယာက္်ားကမွ ေပါင္းသင္းခြင့္ မရွိသည္သာမက ရာဇ၀တ္မႈ ေျမာက္သည္။ လင္ရွိမယားတဦးကို လက္ထပ္ရန္ မဆိုထားဘိ၊ လွ်ိဳ႕၀ွက္ေပါင္းသင္းလွ်င္ပင္ မယားခိုးမႈ-ရာဇ ၀တ္မႈ ျဖစ္သည္။ ခင္ပြန္းသည္က ရဲဌာနသို႔ တုိင္ၾကားမႈ မျပဳ၀ံ့ေစကာမူ တပ္မေတာ္အႀကီးအကဲက ရာဇ၀တ္မႈ က်ဴးလြန္သည္ကို ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က လက္မခံႏုိင္ဘဲ စိတ္မခ်မ္းမသာ ျဖစ္ေနခဲ့သည္။
ေနာက္ဆံုးတြင္ မိမိကိုယ္တုိင္က အက်င့္စာရိတၱျဖဴစင္ၿပီး သာမန္ မင္းမႈထမ္းမ်ားကိုပင္ စာရိတၱ ေကာင္းမြန္ ေစလိုေသာ ဆႏၵရွိသူ ႏုိင္ငံေတာ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးႏု၊ သူ၏ အစိုးရအဖဲြ႔၏ ၀န္ထမ္းတဦးျဖစ္ေသာ တပ္မေတာ္ ေသနာပတိႀကီးကို ၀န္ထမ္းမ်ား က်င့္ထံုးဥပေဒအရ အေရးယူရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။
တပ္မေတာ္ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေန၀င္းအား ရာထူးမွ ျဖဳတ္ခ်ရန္ ၀န္ႀကီးအဖြ႔ဲ လွ်ိဳ႕၀ွက္အစည္းအေ၀း သို႔ ဦးႏုက တင္ေသာအခါ တက္ေရာက္သူ ၀န္ႀကီးအားလံုး သေဘာတူၾကသည္။ ကက္ဘိနက္၀န္ႀကီးမ်ား အနက္ သာသနာေရး၀န္ႀကီး ဦးဘေစာက အစည္းေ၀းၿပီးလွ်င္ ၿပီးခ်င္း ဗုိလ္ေန၀င္း၏ အိမ္ေနာက္ေဖးေပါက္ သို႔ တက္ၿပီး သတင္းေပးေလသည္။ (ဦးဘေစာကို ဗိုလ္ေန၀င္းက ရာသက္ပန္ ေျမႇာက္စားသည္မွာ ထိုေၾကာင့္ ျဖစ္၏။)
တင္ေမာင္သည္ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ပါလီမန္အတြင္း၀န္ ျမန္ေအာင္ သခင္ခ်စ္ေမာင္ႏွင့္ ခင္မင္ရင္းႏွီးသူ ျဖစ္သျဖင့္ မၾကာခဏ နံနက္ေစာေစာ သူ၏ အိမ္သြားကာ နံနက္စာ လက္ဖက္ရည္ ေသာက္ရေလ့ ရွိသည္။ တေန႔တြင္ နံနက္ (၇)နာရီ မထိုးမီ သြားေသာအခါ အေစာင့္ကင္းတဲက တင္ေမာင္ အား မ၀င္ရဟု တားဆီးသည္။ `ေစာေစာစီးစီး အေရးႀကီးတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေရာက္ေနလို႔ပါ´ ဟု အေစာင့္စစ္သားက ေျပာရွာသည္။ မေက်မနပ္ႏွင့္ ျပန္လွည့္ခဲ့ရ၏။
ေနာက္တေန႔ နံနက္သြားမွ သခင္ခ်စ္ေမာင္ႏွင့္ ေတြ႔ရသည္။ `ဗိုလ္ေန၀င္း ျပႆနာေပါ့ကြ၊ သူက ကုိယ့္ဆီလာၿပီး အပူကပ္ေနတယ္´ ဟု ေျပာျပသည္။ `ဗိုလ္ေန၀င္းက သူကုိယ္တုိင္ ကုိဗေဆြနဲပ ကိုေက်ာ္ ၿငိမ္းတို႔ထံ မ်က္ႏွာမျပ၀ံ့လို႔ သူ႕ကို ကယ္ၾကပါဦးလို႔ ကိုယ္ကတဆင့္ ေတာင္းပန္ေနတယ္ကြ။ ကိုယ့္ဆီလာတာ ေလးရက္ရွိၿပီ´ ဟု ေျပာျပသည္။
ဦးဗေဆြ၊ ဦးေက်ာ္ၿငိမ္းတို႔က ဇြတ္ေတာင္းပန္ၾကေသာေၾကာင့္ ဦးႏုက ေလွ်ာ့ေပးလိုက္သည္ဟု သိရသည္။ `ကြာ … ရဲေဘာ္ရဲဘက္ေတြ မွားမိေတာ့လဲ ကူရမွာေပါ့´ ဟု ေျပာၿပီး ထိုစဥ္က ကူညီခဲ့သူ သခင္ခ်စ္ေမာင္က ေနာက္ပိုင္းမဆလ အစိုးရေခတ္သို႔ ေရာက္ေသာအခါ `ဒီေကာင္ ဗိုလ္ေန၀င္း ၫႇဥ္းဆဲႏုိ္င္တာ င့ါေပ်ာ့ကြက္ ေၾကာင့္ေပါ့´ ဟု ညည္းညဴေလ့ ရွိရွာသည္။
မယားခုိးမႈေၾကာင့္ ရာထူးမွ ျဖဳတ္ခ်သည္ကို ခံရသူ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးအား ရာထူးျပန္လည္ရရွိေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ ေပးေလသျဖင့္ တည္ၿမဲတို႔ႏွင့္ စစ္တပ္သည္ ႏွစ္ကိုယ့္တစိတ္ ျဖစ္လာေတာ့၏။
ေနာက္ပို္င္းတြင္ တည္ၿမဲႏွင့္ သန္႔ရွင္းကဲြၾကေသာအခါတြင္ ၁၉၅၈ ခု၊ ဇြန္လ (၉)ရက္ေန႔တြင္ သန္႔ရွင္း ဖဆပလ အစုိးရကို အယံုအၾကည္မရွိေၾကာင္း အဆိုကို တည္ၿမဲတို႔က တင္သြင္းသည္။ ပါလီမန္တြင္ တည္ၿမဲ အင္အား (၉၇) မဲရွိေစကာမူ လက္၀ဲ၀ါဒီမ်ား ျဖစ္ေသာ ပမညတ အမတ္ (၄၄) ဦးႏွင့္ လူမ်ိဳးစု အမတ္မ်ားက သန္႔ရွင္းကို မဲေပးၾကသျဖင့္ အင္အား (၅၁) ဦးသာ ရွိေသာ သန္႔ရွင္းအဖဲြ႔မွာ မဲ (၁၂၇)မဲ၊ (၁၁၉) မဲ ႏွင့္ အႏုိင္ ရခဲ့သည္။
ႏိုင္ငံေရး အေျခအေနမွာ တည္ၿမဲတို႔ေနာက္မွ ရပ္ေနေသာ စစ္တပ္၏ ေလာင္းရိပ္သည္ ႀကီးသည္ထက္ ႀကီးလာၿပီး တည္ၿမဲတို႔ အာဏာ မရမခ်င္း ဖိအားေပးေလေတာ့သည္။ တည္ၿမဲ ႏွင္ ့စစ္တပ္ေပါင္းၿပီး အာဏာ ရၾကလွ်င္ စစ္တပ္ကြပ္ကဲေသာ ဖက္ဆက္ႏိုင္ငံျဖစ္ႏုိ္င္သည့္ နိမိတ္လကၡဏာမ်ား သိသာထင္ရွားစြာ ျမင္ေတြ႔ လာၾကရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဦးႏုဦးစီးေသာ သန္႔ရွင္းအဖဲြ႔ႏွင့္ လူမ်ိဳးစုေခါင္းေဆာင္မ်ားတို႔သည္ ပမညတအဖဲြ႔ ႏွင့္ပါ ၫႇိႏိႈင္းကာ အားလံုးတို႔က စစ္တပ္ ၾသဇာတက္ေစသည့္ ျပည္တြင္းစစ္မီးႀကီး ရပ္စဲရန္ နည္းလမ္းရွာၾက ေလေတာ့သည္။
တင္းမာေနသည့္ ႏုိင္ငံေရး အေျခအေနမ်ား ေျပေပ်ာက္ေစေရးအတြက္ တည္ၿမဲသန္႔ရွင္း တို႔သာမက ႏုိင္ငံေရး အင္အားစု အားလံုးပါ၀င္ေသာ အမ်ိဳးသားညီလာခံႀကီး က်င္းပမည္ဟု ၁၉၅၈ ခု၊ ဇြန္လတြင္ ဦးႏု က ေၾကညာသည္။ ႏုိင္ငံေရးအင္အားစုမ်ားသာမက အလုပ္သမား၊ လယ္သမား၊ အမႈထမ္း အရာထမ္းမ်ား၊ စာနယ္ဇင္း ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ေက်ာင္းသားမ်ား တို႔ကို ဖိတ္ၾကားရန္ စီစဥ္သည္။
ထိုညီလာခံႀကီးသို႔ ပါ၀င္တက္ေရာက္ႏုိင္ၾကရန္ ေတာခုိသူအားလံုးကို ဖိတ္ေခၚၿပီး လက္နက္ကိုင္ ေသာင္းက်န္းသူမွန္သမွ်ကို သင္ပုန္းေခ် လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ ေပးမည္ဟု ဇူလုိင္လတြင္ အစုိးရက ေၾကညာ သည္။
ေရခ်မ္းအိုးကို အဖဲြ႔တံဆိပ္သတ္မွတ္ကာ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိမႈကို ဦးတည္ဖဲြ႔စည္းထားေသာ ပမညတ အဖဲြ႔ႀကီးက အမ်ိဳးသားညီလာခံကို ေထာက္ခံၾကသည္။ `ေတာတြင္း အင္အားစုမ်ားအား လက္နက္ကိုင္ တုိက္ပဲြအသြင္မွ ႏုိင္ငံေရးတုိက္ပဲြစင္ျမင့္သို႔ တက္ခဲ့ၾကပါ၊ လမ္းစဥ္ေျပာင္းပါ´ ဟု ေၾကညာဖိတ္ေခၚသည္။
သူပုန္ထေနၾကေသာ ရဲေဘာ္ျဖဴအဖဲြ႔၊ မြန္ျပည္သူ႔တပ္ဦးႏွင့္ ပအို႔၀္တပ္ေပါင္းစုတို႔က အလင္း၀င္လာၾကသည္။ ပါလီမန္တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းစဥ္ကို အမ်ိဳးမ်ိဳး ေဆြးေႏြးၾကသည္။ ပြင့္လင္းစြာ ေဆြးေႏြးၾကေသာအခါ `ျပဴေစာထီးတပ္မ်ားကို ဖ်က္ေပးပါ´ ဟု ေတာင္းဆိုၾကေတာ့သည္။ ျပဴေစာထီးတပ္မွာ စစ္တပ္ႏွင့္ တည္ၿမဲ တို႔၏ လက္ကိုင္တုတ္တပ္ျဖစ္သည္။
ဓားျပမႈမွ ႏုိင္ငံေရးလူသတ္မႈမ်ားအထိ က်ဴးလြန္ၾကသည့္ တည္ၿမဲတို႔၏ ခါးပိုက္ေဆာင္တပ္ျဖစ္သည့္ ျပဴေစာထီးတပ္မ်ား ဖ်က္သိမ္းေရးကို ေတာင္းဆိုၾကသျဖင့္ ၀န္ႀကီးခ်ုဳပ္ဦးႏုက တပ္မေတာ္ အႀကီးအကဲမ်ား ကို ဆင့္ေခၚကာ ျပဴေစာထီးတပ္မ်ားကို ဖ်က္ရန္ အမိန္႔ေပးေလသည္။
ျပဴေစာထီးတပ္မ်ား ဖ်က္ေပးရသည္ကို တပ္မေတာ္ဗိုလ္မႉးႀကီးမ်ားက မေက်နပ္ၾကေပ။ ထိုျပင္ ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးေသာ နည္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္သည့္မူကို စစ္တပ္ ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေန၀င္း က လံုး၀ မေက်နပ္ျဖစ္ေနသည္။ သူက သူပုန္တုိ႔ကို အျပတ္မတိုက္ႏုိင္ေစကာမူ အျပဳတ္တိုက္ေရးမူကို စဲြကုိင္ ထားသည္။
ဂ်ပန္ဖက္ဆစ္စစ္တပ္က ဖဲြ႔စည္းေပးေသာ တပ္မေတာ္တြင္ ဗိုလ္ေန၀င္းတေယာက္သည္ ဂ်ပန္စစ္ဗိုလ္ႀကီး မ်ား၏ လက္ေ႐ြးစင္အမာခံျဖစ္သည္။ ဗုိလ္ေအာင္ဆန္း၊ ဗုိလ္လက္်ာတို႔ မရွိေသာေခတ္တြင္ တပ္မေတာ္တြင္ သူ၏ ၾသဇာေၾကာင့္ စစ္၀ါဒီ ထြန္းကားေနသည္။
ဂ်ပန္ကို စတင္ေတာ္လွန္သူမ်ားသည္ ႏုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ အလုပ္သမားလယ္သမားမ်ားသာ ျဖစ္သည္။ အဂၤလိပ္ထဲမွ လြတ္လပ္ေရးကို ရယူႏိုင္သည္မွာ ကြန္ျမဴနစ္တို႔ တဘက္မွ အၾကမ္းတပ္လွန္႔ေပး ေနခုိက္ ႏိုင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ဒီမိုကေရစီ တုိက္ပဲြဆင္ႏႊဲႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟူေသာ အမွန္တရားကို ဖံုးကြယ္ၿပီး တပ္ကသာ လြတ္လပ္ေရးကို တိုက္ခဲ့သည္ဟု ဦးေႏွာက္ေဆးထားေလသျဖင့္ တပ္ဦးစီးမ်ားအဖို႔ အျမင္မွန္ မရႏိုင္ဘဲ အသိမွားေနၾကသည္။ လက္နက္ကိုင္ လက္၀ဲ၀ါဒီမ်ားႏွင့္ ေစ့စပ္ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးကို တပ္ေခါင္းေဆာင္ အခ်ိဳ႕က လက္မခံႏုိင္ျဖစ္ေနၾကသည္။
`ဗမာ့တပ္မေတာ္ဆိုတာ လကြယ္ ဥပုသ္ေန႔ညတညမွာ၊ ဘုရား၀တ္ေက်ာင္း အတြင္းမွာ … ျပည့္တန္ဆာမ တဦးကို သူခိုးတေယာက္က မတရားက်င့္လို႔၊ မုဒိမ္းက်င့္လို႔ ရလာတဲ့သား ျဖစ္တယ္။ အေမနဲ႔အေဖ ဇာတိ မမွန္ဘူး။ ပဋိသေႏၶတည္တဲ့ေနရာနဲ႔ အခ်ိန္ကလည္း မေကာင္းဘူး။ အမွန္တခုမွ လုပ္မွာ မဟုတ္ဘူး´ ဟု သခင္စိုးက ေ၀ဖန္ခဲ့သည့္အတုိင္း တပ္မေတာ္တခုလံုး သမုိင္းတေလွ်ာက္လံုး အမွားမ်ားကိုသာ က်ဴးလြန္ခဲ့ သည္။
တည္ၿမဲတို႔ႏွင့္ စစ္တပ္မွ တပါး တႏုိင္ငံလံုးက လိုလားအားထုတ္ေနၾကေသာ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လမ္းစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး `ႏုိင္ငံေရးသမားေတြ ထင္ရာလုပ္ေနလွ်င္ စစ္တပ္က ခံမည္မဟုတ္´ ဟူေသာ ေခါင္းစဥ္ႏွင့္ စာတမ္းတခုကို စစ္တပ္ႏွင့္နီးစပ္သူ သခင္ေက်ာ္စိန္က တင္ေမာင္ထံ ယူလာသည္။ ဦးႏုထံ ပို႔ေပးပါဟု ေျပာသည္။ ေၾကးမံုတြင္ ပံုႏွိပ္ရန္ စီစဥ္ၿပီးမွ ဗမာ့ေခတ္ ဦးအုန္းခင္ႏွင့္ တုိင္ပင္သည္။
`မင္းေရွာင္ေန၊ ဒီစာကို ဗမာ့ေခတ္က ပံုႏွိပ္မည္´ ဟု သူက ေျပာသည္။ ထိုစာတမ္းကို ဗမာ့ေခတ္တြင္ ေဖာ္ျပၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးႏုက တႏုိင္ငံလံုးသို႔ ခရီးထြက္သည္။ ေရာက္သမွ် ၿမိဳ႕တြင္ စစ္တပ္ အရာရွိရိပ္သာမ်ားတြင္ တည္းခိုကာ သတၱိျပသည္။ `မင္းတို႔ သတ္ရဲလွ်င္ ငါခံရဲတယ္ကြ` ဟု ေႂကြးေၾကာ္ကာ ရင္ေကာ့ေပးသည္။ ဦးႏုအား စစ္တပ္က လက္ဖ်ားႏွင့္ပင္ မတို႔၀ံ့၊ ေျဗာင္ရင္ဆုိင္ေျဖရွင္းေရးကို ဗိုလ္ေန၀င္းႏွင့္ သူ၏ စစ္တပ္က မ်ားစြာ ေၾကာက္႐ြံ႕သည္။
ဦးႏုကို ထိပါးျခင္းမျပဳ၀ံ့ေသာ စစ္တပ္က နယ္ၿမိဳ႕ငယ္တခ်ိဳ႕တြင္ သန္႔ရွင္းဖဆပလ႐ံုးမ်ားကို ၀င္ေရာက္ သိမ္းပိုက္ကာ အစိုးရကို အန္တုသည္။
၁၉၅၈ ခု၊ စက္တင္ဘာလ (၂၆) ရက္ေန႔တြင္မူ ၀င္ဒါမီယာရပ္ကြက္တြင္ရွိေသာ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္႐ံုးႏွင့္ အိမ္ကို အေျမာက္ႏွင့္ ခ်ိန္႐ြယ္ထားၿပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေန၀င္းက ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ေမာင္ေမာင္၊ ဗိုလ္မႉးႀကီး ေအာင္ႀကီးႏွင့္ ဗိုလ္မႉးႀကီး တင္ေဖတို႔အား ကိုယ္စားလွယ္ေစလႊတ္ကာ သန္႔ရွင္းအစိုးရသည္ အေျခခံဖဲြ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု ဥပေဒႀကီး၏ အႏွစ္သာရကို ေဖာက္ဖ်က္ေနသျဖင့္ တပ္မေတာ္က သည့္းမခံႏိုင္ပါဟု တင္ျပေစသည္။
၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးႏုက ရွင္းလင္းလြယ္ကူေသာ အေျဖကို ေပးသည္။ သန္႔ရွင္းအစိုးရ လမ္းမွားေနသည္ ဆိုပါက ေ႐ြးေကာက္ပဲြသစ္က်င္းပၿပီး လူထု၏ အဆံုးအျဖတ္ကို ခံယူၾကရမည္ ျဖစ္သည္။ အာဏာလက္ရွိ သန္႔ရွင္း အစိုးရက ေ႐ြးေကာက္ပဲြက်င္းပမည္ဆိုပါက ေ႐ြးေကာက္ပဲြသည္ တရားမွ်တမႈမရွိဟု စြပ္စဲြႏုိ္င္ေသးသည္။ ထိုေၾကာင့္ တပ္မေတာ္ကပင္ ယာယီၾကားျဖတ္အိမ္ေစာင့္အစုိးရ ဖဲြ႔စည္းၿပီး တရားမွ်တေသာ ေ႐ြးေကာက္ပဲြ ကို က်င္းပေပးပါဟု ဒီမုိကေရစီ အစဥ္အလာကို တင္ျပသည္။
ႏိုင္ငံေရး အာဏာကို တၿပိဳင္နက္တည္း လုယူရန္စီစဥ္ေသာ ဗိုလ္ေန၀င္းအႀကံမွာ ပ်က္သြားကာ စစ္တပ္ အစုိးရသည္ ဖဲြ႔စည္းပံု ဥပေဒအရ အိမ္ေစာင့္အစုိးရ အျဖစ္ တက္လာရေတာ့သည္။ တရားမွ်တေသာ ေ႐ြးေကာက္ပဲြ က်င္းပေပးရန္ တာ၀န္ႀကီးကို ယူလိုက္ရေသးသည္။
အေၾကာင္းရင္းမွန္မွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေန၀င္းက လက္၀ဲသူပုန္မ်ားႏွင့္ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမူကို မေက်နပ္သျဖင့္ အာဏာေတာင္းသည္ မဟုတ္ပါ။ ဒီမုိကေရစီႏွင့္ အေျခခံဥပေဒကို ယံုၾကည္မႈမရွိသျဖင့္ စစ္အာဏာရွင္ ႏုိင္ငံထူေထာင္ရန္ အာဏာလုသည္သာ ျဖစ္သည္။ တပ္မေတာ္က အစိုးရဖဲြ႔ကာ ေ႐ြးေကာက္ပဲြ က်င္းပေပးပါဟု ဦးႏုက တင္ျပေသာ ဒီမိုကေရစီ လမ္းစဥ္ကို ပယ္ခ်ရန္ ဆင္ေျခလမ္းစဥ္ တင္ျပျခင္း မျပဳႏိုင္ေသာေၾကာင့္ လက္ခံရသည္ ျဖစ္၏။
အကယ္၍ စစ္တပ္က စစ္အာဏာရွင္ ႏုိင္ငံတည္ေထာင္မည္ဟု စီစဥ္ေတာင္းဆိုပါကလည္း ဦးႏုက အၫံ့ခံမည္ မဟုတ္၊ အာဏာလႊဲေပးမည္ မဟုတ္၊ တနည္းနည္းႏွင့္ ျပန္လည္ ခုခံမည္ ျဖစ္သည္။
ေသနတ္တလက္၊ ဓားတေခ်ာင္းကိုမွ ကိုင္ေဆာင္ျခင္း မျပဳခဲ့ဖူးသူ၊ ႏုိင္ငံေခါင္းေဆာင္ ဦးႏုသည္ လူသတ္ရဲေသာ စစ္သားႀကီးမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေန၀င္းႏွင့္ ဗိုလ္မႉးႀကီးမ်ားထက္ သတၱိႀကီးမားသူ ျဖစ္သည္ကို သူတို႔သိၾကသျဖင့္ ေပးသမွ်အာဏာကို ေပးအပ္သည့္နည္းႏွင့္ လက္ခံခဲ့ၾကရသည္ ျဖစ္၏။ ။

No comments: