Thursday, July 22, 2010

(၄၉) ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေန၀င္း (ေၾကးမံုဦးေသာင္း)

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေန၀င္းသည္ တင္ေမာင္အဖို႔ ကယ္တင္သူ ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ ျဖစ္ပါသည္။ တင္ေမာင္ကလည္း ေက်းဇူးဆပ္ႏုိင္ခဲ့ပါသည္။ ကိုးႏွစ္ႏွင့္ ဆယ့္တလတိတိ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနတြင္ အမႈထမ္းစဥ္က သူသိသင့္ သိထုိက္ေသာ သတင္းမွန္မ်ားႏွင့္ ထင္ျမင္ေ၀ဖန္ခ်က္မ်ားကို စာေရးတင္ျပခဲ့ပါသည္။
ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေန၀င္းက သံေယာဇဥ္ရွိသူမ်ားကို ကူညီေလ့ရွိပါ၏။ မိတ္ေဆြသတင္းစာဆရာႀကီးတဦးက ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေစ်းတြင္ ဆုိင္ခန္းရရွိေရး၊ ႏုိင္ငံျခားေစလႊတ္မည့္ ေလ့လာေရးအဖဲြ႔တြင္ မိမိပါသင့္ေရး စသည္တို႔ကို စာေရး တုိင္တန္းေတာင္းဆိုပါသည္။ ႏုိင္ငံျခားသို႔ သြားလုဆဲဆဲတြင္ အဖဲြ႔၀င္တဦးကို ျဖဳတ္ကာ သူ႔ကို ထည့္ေပးရပါသည္။ ဆုိင္ခန္းလည္း ရသြားပါသည္။ တင္ေမာင္မွာ လိုအပ္ခ်က္မရွိပါ။ ဦးေန၀င္းထံ စာေရးတုိင္း၊ ေတြ႔ဆံုတုိင္း ကိုယ္ေရး ကုိယ္တာ အခြင့္အေရးကို ေတာင္းဆိုမႈ မျပဳခဲ့ပါ။ အေမရိကန္သို႔ ထြက္ခြာရန္ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ ေလွ်ာက္ထားစဥ္ ကပင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးအား အပူမကပ္ခဲ့ပါ။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္စန္းယုထံ ပန္ၾကားရာ၊ ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္ ေလွ်ာက္လႊာ တင္ၿပီးေနာက္ (၁၃) ရက္ႏွင္ ့ရရွိခဲ့ပါသည္။
သူႏွင့္ သီးသန္႔ေတြ႔ဆံုရာတြင္ တင္ေမာင္က “ဦးခင္ဗ်ား၊ ၿမိဳ႕ထဲမွာ ဒီလိုဒီလို ျဖစ္ေနပါၿပီ” ဟု ႏုိင္ငံ၏ အေရးကိစၥ မ်ားကို အေသးစိတ္တင္ျပသည္ကို အခ်ိန္ေပးကာ နားေထာင္ေလ့ရွိပါသည္။ တင္ေမာင္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးဟု စစ္ရာထူးအရ ေခၚေ၀ၚျခင္းမျပဳဘဲ “ဦးခင္ဗ်ား…” ဟု ရင္းႏွီးေသာ အရပ္သားစကားႏွင့္ ေခၚေလ့ရွိပါသည္။
ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီ တည္ေထာင္စဥ္က ပါတီဌာနခ်ဳပ္ကို မဂၤလာဒံုစစ္တပ္ထဲတြင္ ထားရွိခဲ့ရာမွ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္းတြင္ ဌာနခ်ဳပ္ဖြင့္ရန္ ေနရာရွာၾကပါသည္။
ေတာ္လွန္ေရးအစိုးရ တက္လာခ်ိန္မွ စတင္ကာ အစိုးရေရာ ျပည္သူတို႔ပါ သံုးထပ္တုိက္ပင္ မေဆာက္ႏုိင္ခဲ့သျဖင့္ ေနရာေကာင္းမရၾကပါ။ ပထမကမ္းနားလမ္းမွ ေျခာက္ထပ္ႀကီးရံုးကို ေရြးၾကၿပီးမွ က်ဥ္းသည္ဟု ပယ္ခ်ကာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ခရိုင္၊ ရာဇ၀တ္တရားသူႀကီးရံုးႏွင့္ တရားရံုးမ်ား တည္ရွိေသာ ရဲမင္းရံုးအေဆာက္အဦႀကီးကို ပါတီဌာနခ်ဳပ္ဖြင့္မည္ဟု ေရြးခ်ယ္ၾကပါသည္။ တရားရံုးမ်ားသည္လည္း ကမန္းကတန္းေနရာရွာၾကရပါသည္။ တရားရံုးမ်ားတို႔ကို လူထုက ရိုေသေအာင္ ဖန္တီးရပါသည္။ တရားရံုးမ်ားအဖို႔ ရပ္ကြက္မ်ား၊ ေစ်းတန္းမ်ားသို႔ ေရာက္သြားပါက အေဆာင္အေယာင္ကင္းကြာမည္။ တရားရံုးတို႔ကို လူမရိုေသပါက တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကို ထိပါး ပါမည္ဟု ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးကို ေတြ႔ဆံုကန္႔ကြက္ခဲ့ပါသည္။ သူ၏ စိတ္ကို ထိေစရန္ “ဦးရယ္ ရာဇ၀တ္တရားရံုးဆိုေတာ့ ေအာက္ထပ္မွာ အခ်ဳပ္ခန္းေတြရွိပါတယ္။ ေထာင္ကေလးတခုမို႔ နိမိတ္လည္း မေကာင္းပါဘူး” ဟု စီကာပတ္ကံုး ေျပာျပခဲ့ပါသည္။ တင္ျပသည္ကို အေသးစိတ္နားေထာင္ေနေပမယ့္ “လက္လြန္သြားၿပီကြာ” ဟု ေျဖပါသည္။ တင္ေမာင္ရံႈးခဲ့ပါ၏။
တင္ေမာင္၏ တင္ျပခ်က္အမ်ားတို႔မွာ မေအာင္ျမင္ပါ။ “ကြာ ငါ့ေကာင္ေတြကလည္း ခက္တယ္ကြာ” ဟု စကားပိတ္ လိုက္ေလ့ရွိပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ ကိစၥမ်ားကို ခ်က္ခ်င္း အေရးယူသည္လည္း ရွိပါသည္။
တင္ေမာင္အား မၾကည္ႏုိင္ေသာ စစ္ဗိုလ္မ်ားႏွင့္ ၀န္ႀကီးမ်ားလည္း ရွိၾကပါသည္။ သူတို႔က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေန၀င္းထံ စာေရးတိုင္တန္းၾကသည္ကို သိရပါသည္။
ပါတီဌာနခ်ဳပ္မွ စစ္ဗိုလ္ကေလးတဦးက စာေရးသူ၏ ေဆာင္းပါးမ်ားသည္ ပါတီလမ္းစဥ္ကို ဆန္႔က်င္သျဖင့္ “ဒင္း၏ မ်က္စိမ်ာကို ေဖာက္ပစ္ရမည္” ဟု သတင္းစာမွ ေရးသားပါသည္။ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီး ဦးဘညိမ္းက “သူ၏ ေဆာင္းပါးမ်ားသည္ နယ္စပ္မွ သူပုန္ထေနေသာ ဦးႏု၏ လမ္းစဥ္သာ ျဖစ္သည္။ သူ၏ ေဆာင္းပါးမ်ားကို သတင္းစာမ်ားမွ ဆက္လက္ေဖာ္ျပေနပါက မိမိအလုပ္လုပ္၍ မျဖစ္ပါ” ဟု စာတမ္းရွည္ႀကီး တင္ပါသည္။ တင္ေမာင္အား ထိုဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ ေဆာင္းပါးမ်ားအတြက္ အေရးမယူခဲ့ပါ။
တခါတြင္ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေသာင္းဒန္က သူ၏ မေက်နပ္ခ်က္တခုကို ေျပာဖူးပါသည္။ ေမာ္စကိုသို႔ ခရီးသြားေဆာင္းပါးတြင္ “ေမာ္စကိုလမ္းေပၚ၌ ရင္ဘတ္တြင္ တံဆိပ္အျပည့္ခ်ိတ္ထားေသာ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားကို လက္ျပရဲက ေငါက္ငမ္းတားဆီးသည္ကို ျမင္ခဲ့ရေၾကာင္း ေရးသားထားသည္” ကို “ဤအခ်က္မ်ိဳး မေရးပါႏွင့္” ဟု အထူးအရာရွိမွတဆင့္ တားဆီးပါသည္။ တင္ေမာင္၏ ေဆာင္းပါးမ်ား မူ၀ါဒႏွင့္ ပတ္သက္၍ စစ္ဗိုလ္မ်ား၊ ၀န္ႀကီးမ်ားက တိုင္ေတာၾကေစကာမူ ဆန္႔က်င္ၾကေစကာမူ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးက တခြန္းတပါဒမွ မေျပာသျဖင့္ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးကလည္း မေျပာခဲ့ပါ။
တင္ေမာင္အား သတင္းေထာက္တဦးဟု ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးက မ်က္မွန္းတန္းခဲ့သည္မွာ လြတ္လပ္ေရးရရွိစကာလက ႏုိင္ငံျခားသံရံုးဧည့္ခံပြဲမ်ားတြင္ စတင္ခဲ့ပါသည္။ ကရင္ - ဗမာျပည္တြင္းစစ္ အင္းစိန္တိုက္ပဲြတြင္ မၾကာခဏ ေတြ႔ခဲ့ရပါသည္။
သူ႔ထံသို႔ စာေရးခဲ့သည္မွာ စစ္စံုေထာက္မ်ားက ရန္ရွာသျဖင့္ ျဖစ္ပါ၏။ ၁၉၅၈ ခု၊ အိမ္ေစာင့္အစိုးရေခတ္တြင္ ေၾကးမံုသတင္းစာ ပံုႏွိပ္ထုတ္ေ၀သူကို ေထာင္ဒဏ္ေပးကာ သတင္းစာကို သိမ္းရမည္ဟု ရံုးေတာ္မွ စီရင္ခဲ့ပါသည္။ တင္ေမာင္ကိုလည္း ကြန္ျမဴနစ္ဟု ယိုးစြပ္ကာ စစ္စံုေထာက္မ်ားက လိုက္ေနၾကသျဖင့္ ဂါးဒီးယန္းသတင္းစာ အယ္ဒီတာ ဦးစိန္၀င္း၏ ေနအိမ္တြင္ ပုန္းေအာင္းေနရစဥ္က “က်ေနာ္ကြန္ျမဴနစ္မဟုတ္ပါ” ဟု သူ႔ထံ စာတင္ခဲ့သျဖင့္ ကိုကုိးကၽြန္းသို႔ မေရာက္ခဲ့ရပါ။
“က်ေနာ္ ကြန္ျမဴနစ္မဟုတ္ပါ” ဟု စာေရးသည္မွာ မွန္ကန္ေသာ သစၥာစကားျဖစ္ပါသည္။ ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရး ကာလတြင္ ကိုေန၀င္း၊ ကိုထြန္းစိန္တို႔၏ သင္တန္းမ်ား တက္ခဲ့သည္။ စစ္ၿပီးေခတ္တြင္ ရန္ကုန္ (၃၃) လမ္းရွိ အလံနီဌာနခ်ဳပ္သို႔ ၀င္ထြက္ခဲ့ကာ သခင္စိုး၏ သင္တန္းပင္ တက္ခ့ဲဖူးပါသည္။ သို႔ေသာ္ ပါတီ၀င္ မျဖစ္ခဲ့ပါ။ အာဏာသစ္သတင္းစာ လွည့္လည္ေရာင္းခ်သူ အဆင့္သာသာ သာရွိပါသည္။
ပါတီက ေတာခုိသြားေသာအခါ တာ၀န္မ်ားေပးအပ္သည္ကို လက္မခံဘဲ ပါတီအတြက္ စာအုပ္၀ယ္ေပးရေသာ တာ၀န္ကိုသာ ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ပါသည္။ သူတို႔တေတြ စာမ်ားမ်ား ဖတ္ေစလိုေသာ ေစတနာႏွင့္ စာအုပ္ အေျမာက္အျမား၀ယ္ယူကာ ေတာသို႔ပို႔ရေသာ အလုပ္တခုတည္းသာ လုပ္ခဲ့ပါသည္။ သခင္စိုးထံမွ သူဖတ္လိုေသာ စာအုပ္စာရင္းစာမွတပါး အဆက္မရွိပါ။ ထိုအခ်ိန္က ဗမာ့ေခတ္အတြက္ စာအုပ္မ်ားကိုလည္း တင္ေမာင္ပင္ ၀ယ္ေလရာ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးႏု ဖတ္သင့္ေသာ၊ ဖတ္ေစလိုေသာ စာအုပ္မ်ားကိုလည္း ဗမာ့ေခတ္က ၀ယ္ယူပို႔ေပးခဲ့ ရပါသည္။ စိုးႏွင့္ႏု ေခါင္းေဆာင္ႏွစ္ဦးစလံုးတို႔အား မိမိက ဖတ္ေစလိုေသာ စာအုပ္မ်ား ၀ယ္ယူပို႔ေပးႏုိင္ခဲ့သည္ကို ႏွစ္သိမ့္ေနသူ ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။
ေနာက္တႀကိမ္တြင္လည္း ကြန္ျမဴနစ္ဟု ယူဆကာ စစ္စံုေထာက္မ်ားက လိုက္ျပန္ပါသည္။ ၁၉၆၃ ခု၊ ႏို၀င္ဘာလ ေတာတြင္းသူပုန္မ်ားကို ဖိတ္ေခၚေဆြးေႏြးပဲြ အပ်က္တြင္ လုိက္ျပန္သျဖင့္ ပုန္းေအာင္းေနရာမွ သူ႔ထံ စာေရးေသာေၾကာင့္ အဖမ္းမခံခဲ့ရပါ။ လြတ္ၿငိမ္းခြင့္ရခဲ့ပါသည္။ ေနာက္ဆံုးအႀကိမ္တြင္မူ ဖမ္းမည့္ရဲမ်ားက အိမ္ကို ၀ိုင္းထားသျဖင့္ မေျပးႏုိင္ေတာ့ပါ။ “ဦးခင္ဗ်ား… က်ေနာ့္ကို ဖမ္းၾကပါၿပီ” ဟု ကပ်ာကယာ စာတေစာင္ေရးၿပီး ဇနီးႏွင့္ ထားခဲ့သည္ကို “ေနလိုက္ဦးကြာ” ဟု အင္းစိန္ေထာင္သို႔ လွမ္းေျပာကာ အခြင့္အေရးမ်ား ေပးခဲ့ရွာပါသည္။
တေန႔တြင္ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀း စားေသာက္ဆုိင္တြင္ တင္ေမာင္တို႔ သတင္းစာဆရာမ်ား နံနက္စာ စားေနၾကစဥ္ တဘက္စားပဲြတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေန၀င္းႏွင့္ ေဒၚနီနီျမင့္တို႔ လာေရာက္စားေသာက္ၾကရာ စားပဲြထိုးက ၾကက္သားေၾကာ္မ်ား ခ်ေပးပါသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးက ေဒၚနီနီျမင့္ေရွ႕မွ ပန္းကန္က ၾကက္ေပါင္ေၾကာ္တခုကို ယူလာကာ တင္ေမာင္၏ ပန္းကန္ထဲသို႔ ထည့္ပါသည္။ “ေပးလုိက္ပါကြာ၊ ဒီေကာင္က ၾကက္ေပါင္အလြန္ ႀကိဳက္တဲ့ေကာင္ကြ” ဟု သူ၏ ဇနီးကို ေျပာျပပါသည္။
တင္ေမာင္ တုန္လႈပ္ေခ်ာက္ခ်ားသြားပါသည္။ ၁၉၆၁ ခုႏွစ္က ဗုိလ္မႉးႀကီး (၁၃) ဦးကို ရာထူးခ်စဥ္က ထိုသတင္းကို တပ္မႉးမ်ား အစည္းအေ၀းတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေန၀င္းက ဗိုလ္မႉးႀကီးမ်ားကို တဦးၿပီးတဦးေခၚကာ ရာထူးမွ ခ်ခဲ့ပံုကို အေသးစိတ္ရရွိသျဖင့္ ေၾကးမံုတေစာင္တည္း သတင္းဦးေဖာ္ျပႏုိင္ခဲ့ပါသည္။ ထိုစဥ္က ဗိုလ္မႉးႀကီးၾကည္၀င္းက ေညာင္ဦးသားခ်င္း သတင္းေပးသည္ဟု ၿငိဳးခဲ့ပါသည္။ ေထာင္မွထြက္ၿပီး တင္ေမာင္အား ေခၚယူေတြ႔ဆံုစဥ္က က်ေနာ္၏ မိဘမ်ားရွိရာ ေတာသို႔သြားကာ ကန္ေတာ့မည္ေျပာရာ ေညာင္ဦးကို ဘာႏွင့္သြားမည္လည္းဟု ေမးခဲ့ပါသည္။ မွတ္ဉာဏ္ေကာင္းၿပီး အေသးစိတ္ကစၿပီး သိေလ့ရွိသည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးက ငါ့အေၾကာင္းေတြ ဘာေတြမ်ား သိထားပါလိမ့္ဟု ေၾကာက္လန္႔မိပါသည္။
ဤတြင္မွ မိမိသည္ ဦးေန၀င္းကို သံေယာဇဥ္ရွိေစကာမူ သူ၏ စစ္၀ါဒကို ဆန္႔က်င္သူ ျဖစ္သည္ကို ဆန္းစစ္မိသည္။ တေန႔တြင္ ေဘးအႏၲရာယ္ႀကီးမည္ကို သတိျပဳမိကာ ဦးေန၀င္းႏွင့္ ေ၀းရာသို႔ ေျပးႏုိင္မွ လြတ္ေလမည္ဟု ေတြးမိကာ အခြင့္သာသည္ႏွင့္ ျပည္မွ ထြက္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ပါသည္။ ။

Sunday, July 18, 2010

သူတို႔ဓေလ့

ဒိန္းမတ္မွာ ေႏြရာသီဆို ေျခခင္းလက္ခင္း သာယာတာမို႔ လူအေတာ္မ်ားမ်ား ခရီးသြားၾကပါတယ္။ ေက်ာင္းေတြ၊ အလုပ္ေတြလည္း ပိတ္ေလေတာ့ တတ္ႏုိင္ရင္တတ္ႏုိင္သလို ႏုိင္ငံျခားကို ခရီးထြက္ၾကတယ္။ မတတ္ႏိုင္ဘူးဆိုလည္း ခရီးထြက္ဖို႔အတြက္ကိုပဲ ေငြေခ်းေပးေနတာေတြ ရွိတယ္။ ေနာက္မွ ေျဖးေျဖးခ်င္း ျပန္ဆပ္ေပါ့ေလ။ အနည္းဆံုး ႏိုင္ငံျခား ခရီးစဥ္မထြက္ႏုိင္ဘူးဆိုရင္ေတာင္ ျပည္တြင္းက Summer house လို ေႏြရာသီအိမ္မ်ိဳးမွာ သြားေနၾကတယ္။ တခ်ိဳ႕က ေႏြရာသီအိမ္ ကိုယ္ပုိင္၀ယ္ထားၾကၿပီး တခ်ိဳ႕ကေတာ့ ငွားေနၾကတယ္။ တခ်ဳိ႕က်ေတာ့ Camping ထြက္တဲ့ေနရာေတြမွာ အိမ္သဖြယ္ျပဳလုပ္ထားတဲ့ကားေတြနဲ႔ သြားေနၾကတယ္။ မေန႔ကေတာ့ က်ေနာ္တို႔မိသားစုလည္း Camping ထြက္တဲ့ေနရာတခုကို ေရာက္သြားခဲ့တယ္။ ဒီမွာလာေနရင္ ဘယ္ေလာက္ေပးရမလဲ ဆိုၿပီး ေစ်းႏႈန္းကိုလည္း စပ္စုခဲ့ေသးတယ္။ တညအတြက္ တဲတလံုးစာ (သို႔မဟုတ္) ကားတစီးစာ ေနရာတခုကို ယူရိုေငြတဆယ္ခန္႔နဲ႔ လူတဦးစာကုိ တညအတြက္ ယူရိုတဆယ္နီးပါး ေပးရတယ္။ ျမက္ခင္းေပၚမွာ ကုိယ့္ဖာသာကိုယ္ ယာယီတဲထိုးေနတာပဲ ဆိုေပမယ့္ ခြင့္ျပဳခ်က္နဲ႔ ဖြင့္လွစ္ထားတဲ့ ေနရာေတြမွာသာ ေႏြရာသီစခန္းခ်ခြင့္ျပဳတာပါ။ Camping စခန္းမွာေတာ့ ေရခ်ိဳးဖို႔ေနရာ၊ အိမ္သာ၊ မီးဖိုေခ်ာင္ စသည္ျဖင့္ သီးသန္႔ေနရာေတြ လုပ္ေပးထားပါတယ္။ ကေလးကစားကြင္း၊ ငါးမွ်ားကန္ စတာေတြ ရွိပါတယ္။ ငါးမွ်ားရင္ နာရီနဲ႔ က်သင့္ေငြ ထပ္ေပးရပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ လွ်ပ္စစ္မီးသံုးရင္ ဘယ္ေလာက္၊ အင္တာနက္သံုးရင္ ဘယ္ေစ်းဆိုၿပီး သီးျခားေစ်းသတ္မွတ္ထားတာကိုလည္း ေတြ႔ခဲ့ရပါတယ္။
က်ေနာ္တို႔က ၂ ညအိပ္ Camping လုပ္ေနသူေတြဆီ ခဏအလည္ သြားတာပါ။ တခ်ိဳ႕ေနရာေတြက အဲဒီလုိ ေန႔ခင္းပိုင္းအလည္လာသူအတြက္ က်သင့္ေငြ သတ္မွတ္ေကာက္ခံၿပီး တခ်ိဳ႕ေနရာေတြကေတာ့ အလကား အလည္သြားလို႔ရပါတယ္။ သူတို႔နဲ႔စကားေျပာ၊ သူတို႔ ဘယ္လိုေနၾကသလဲ ဆိုတာၾကည့္ၿပီး ျပန္လာခဲ့ၾကပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ဘေလာ့မွာတင္ဖို႔ ဓာတ္ပံုေလး နဲနဲပါးပါး ရိုက္ခဲ့တယ္ေပါ့။ ။ေႏြရာသီဆို သူတို႔က ဒီေနရာမ်ိဳးမွာ ပိုက္ဆံေပးၿပီး လာေနေလ့ရွိၾကတယ္။ ၿမိဳ႕ေတြထဲမွာ လူမစည္ပဲ Camping လုပ္တဲ့ေနရာေတြ မွာ လူစည္ေနတတ္တယ္။ အဲဒါကို အခြင့္ေကာင္းယူၿပီး အိမ္ေဖာက္တဲ့သူေတြက ရွိေသးသမို႔ အိမ္ေဖာက္ခံရတဲ့အမႈ မ်ားတဲ့လေတြေပါ့။

Friday, July 2, 2010

(၄၈) စစ္ဗိုလ္ျပဳတ္မ်ား၏ အရည္အေသြး (ေၾကးမံုဦးေသာင္း)

ျပည္သူပုိင္ သတင္းစာမ်ား အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖဲြ႔ဥကၠ႒ ဗိုလ္မႉးသည္ အတြင္း၀န္ရာထူးအထိ တက္လာပါသည္။ ရာထူးတက္ရန္ ႀကိဳးစားရာတြင္ သတင္းစာမ်ား က်င့္၀တ္ကိုပင္ ထိပါးစျပဳလာပါသည္။ ဆိုရွယ္လစ္စီးပြားေရးစနစ္ အတြက္ အရင္းအႏွီးတိုးတက္ရရွိရန္ သတင္းစာမ်ားက အျမတ္မ်ားမ်ား ရွာရမည္ဟု သူက ခ်မွတ္ပါသည္။ ေၾကာ္ျငာမွ ၀င္ေငြပိုမိုရရွိေရးကို သူက မီးထိုးေပးေသာအခါ စီးပြားေရးေၾကာ္ျငာ မ်ားမ်ား မရႏုိင္သျဖင့္ ျပည္သူပုိင္ သတင္းစာမ်ားသည္ ႏုိင္ငံျခားသံရံုးေၾကာ္ျငာမ်ားကို ပိုမိုေဖာ္ျပရပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ေျမာက္ကိုးရီးယားႏုိင္ငံ သံရံုးမွ ေခါင္းေဆာင္ႀကီး ကင္အိဆြန္၏ အေတြးအေခၚေၾကာ္ျငာမ်ားက ျပည္သူပုိင္ သတင္းစာမ်ားကို လႊမ္းမိုးလာပါသည္။ ထိုေၾကာ္ျငာမ်ားသည္ ႏုိင္ငံေရးၾသဇာလႊမ္းခံရသည္ ျဖစ္သျဖင့္ ေလွ်ာ့သင့္ေၾကာင္း အစည္းအေ၀းတို႔တြင္ မၾကာခဏ ေထာက္ျပရပါသည္။
ရာထူးတက္သူ အတြင္း၀န္ဗိုလ္မႉးကို ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ သတင္းစာလုပ္သားမ်ားက မေက်နပ္ၾကသျဖင့္ တိုင္စာအမ်ား ပို႔ၾကသည္ဟု ၾကားသိရပါသည္။ ဌာနမ်ား၌ ရာထူးတိုးျမႇင့္ေရး ဆံုးျဖတ္ခ်က္တို႔ကို မေက်နပ္သူမ်ား ပါသည္။
အာဏာရွင္ ဗိုလ္ေန၀င္းသည္ ပစ္စာမ်ားကို အထူးဂရုစိုက္ပါသည္။ သူကိုယ္တုိင္ ဖတ္ရႈေလ့ရွိၿပီး အလြန္ေကာင္းေသာ မွတ္ဉာဏ္ႏွင့္ ေတးထားေလ့ရွိပါသည္။ အျခားရရွိေသာ သတင္းမ်ား၊ စံုစမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ၫႇိကာ လုပ္ေဆာင္ေလ့ရွိပါသည္။ မည္သူ႔စာ၏ ဂယက္မသိ။ အတြင္း၀န္ဗိုလ္မႉးအား ဒု-၀န္ႀကီးရာထူးသို႔ တိုးျမႇင့္ေတာ့မည့္ဆဲဆဲတြင္ ရာထူးမွ ဖယ္ရွားလုိက္ပါသည္။
သူ႔ကို ဖယ္ရွားသည္မွာ မွန္ကန္ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖစ္ေစကာမူ စိတ္မေကာင္း ျဖစ္မိပါသည္။ ဗိုလ္မႉးသည္ တင္ေမာင္အေပၚတြင္ ေကာင္းရွာပါသည္။ အဘက္ဘက္မွ ကူညီရွာပါသည္။ တင္ေမာင္အား ရာထူးခန္႔ထားရန္ အတြက္ ရာထူး၀န္အဖဲြ႔ အစည္းအေ၀းသို႔ တက္ေရာက္တင္ျပစဥ္က ဥကၠ႒ဦးကာက “ဒီလိုအရည္အေသြး ျပည့္တဲ့သူကို ေပးတဲ့ လစာႏႈန္းထားက နည္းလြန္းတယ္။ ရာထူးအဆင့္ေရာ၊ လစာပါ တိုးတက္ေပးသင့္တယ္” ဟု မွတ္ခ်က္ခ်ေၾကာင္း လူအမ်ားေရွ႕တြင္ ၀မ္းသာအားရ ျပန္ေျပာရွာပါသည္။ သို႔ေသာ္ ၀န္ႀကီးေဟာင္း ဦးထြန္းေဖကမူ “က်ေနာ္၏သားသည္ အေမရိကန္ျပန္ ပညာေတာ္သင္ျဖစ္ပါလ်က္ ျပန္ၾကားေရးဌာနတြင္ အလုပ္ေလွ်ာက္ထားရာ၌ ျပန္တမ္း၀င္ရာထူးအဆင့္ကို မေပးပါ။ ေတာ္လွန္ေရးအစိုးရကို ဆန္႔က်င္ေရးသားေသာ ေၾကာင့္ ေထာင္က်ၿပီးမွ ျပန္လြတ္လာသူကို ခ်က္ခ်င္းျပန္တမ္း၀င္အရာရွိ ခန္႔သည္မွာ မတရားပါ” ဟု ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးထံ စာတင္သည္ကိုလည္း အတြင္း၀န္ဗိုလ္မႉးက ျပရွာပါသည္။
မိတ္ေဆြေကာင္းတဦးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သူ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို သေဘာမညီေစကာမူ ၀မ္းနည္းသျဖင့္ အိမ္နိမ့္စံေနရစဥ္တြင္ သြားေရာက္ေတြ႔ဆံု အားေပးမိပါသည္။ ခက္သည္မွာ သူ႔အဖို႔ ဒု-၀န္ႀကီး ျဖစ္လုလု အဆင့္သို႔တုိင္ ရာထူးျမႇင့္ခဲ့သူ ျဖစ္ေစကာမူ ပင္ကိုယ္အရည္အခ်င္း မရွိရွာေသာေၾကာင့္ ျပင္ပေလာကတြင္ အလုပ္ရွာမရပါ။ “ဘာလုပ္စားရမလဲ မသိပါဘူး” ဟု သူက ညည္းရွာပါသည္။
တင္ေမာင္သည္ စစ္ဗိုလ္ႀကီးမ်ား အာဏာရေနစဥ္က အနီကပ္ဆက္ဆံေလ့ မရွိေစကာမူ ရာထူးျပဳတ္သြားခ်ိန္တြင္ သြားေရာက္ေတြ႔ဆံု အားေပးေလ့ရွိရာတြင္ ရာထူးမရွိေတာ့သည္ႏွင့္ သူတို႔တေတြ ႀကီးစြာ တုန္လႈပ္တတ္သည္ကို သတိျပဳမိပါသည္။ စစ္တပ္တက္လာသျဖင့္ ရာထူးျပဳတ္ရေသာ အရပ္သားအစုိးရအရာရွိမ်ားသည္ အံကိုခဲကာ မိမိပိုင္ဆုိင္ေသာ ပညာႏွင့္ အသက္ေမြးမည္ဟု ရဲ၀ံ့စြာ ရင္ဆုိင္ေလ့ရွိၾကသည္ကို ျမင္ေတြ႔ရပါသည္။ စစ္ဗိုလ္ႀကီးမ်ား ေဘာင္းဘီကၽြတ္လွ်င္ ပုခံုးေပၚမွ ၾကယ္ေႂကြသည္ႏွင့္ တၿပိဳင္နက္ သားေကာင္လိုက္ေသာ က်ားစင္စစ္အသြင္မွ ေၾကာင္လုိက္သျဖင့္ ပုန္းေနရသည့္ ႂကြက္ငယ္အသြင္သို႔ ေျပာင္းလဲသြားသည္ကို ျမင္ရေလ့ရွိပါသည္။ ဆင္ပိန္ရင္ ကၽြဲဟု ဆိုရိုးရွိပါသည္။ သူတို႔ကမူ ဆိတ္ေပါက္စကေလးမ်ားအရြယ္ပင္ မရွိၾကေတာ့ပါ။ ယုန္ကေလး၊ ပူးကေလးမ်ား ကဲ့သို႔ ေၾကာက္လန္႔တတ္ၾကပါသည္။
ရာထူးရွိစဥ္က စစ္ရုံးတြင္ ရံုးတက္ေသာအခါမ်ားတြင္ ရံုးမွ ဆင္နားရြက္တံခါးကို မည္သည့္အခါမွ လက္ႏွင့္ မဖြင့္ဘဲ ေျခေထာက္ႏွင့္ကန္ကာ ဖြင့္ေလ့ရွိသည္။ မာန္ဟုန္ျပင္းသည္ဟု ေက်ာ္ၾကားေသာ ဗိုလ္မႉးႀကီးခင္ညိဳမွာ အရပ္သား ဘ၀တြင္ ရ္ိုက်ိဳးသူတဦးျဖစ္ေနသည္ကို ေတြ႔ရပါသည္။
ေတာ္လွန္ေရးအစိုးရေခတ္တြင္ မာန္ဟုန္အျပင္းဆံုး စစ္ဗိုလ္ႀကီးမွာ ဗိုလ္မႉးတင္ေဖ ျဖစ္ပါသည္။ ေန႔စဥ္ ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕တြင္းသို႔ ရံုးတက္ရန္ ကားႏွင့္လာသည့္အခါမ်ားတြင္ လမ္းဆံုမ်ား၌ မီးနီႏွင့္ႀကံဳတုိင္း ေဒါသမီးေပါက္ကဲြကာ ေအာ္ဟစ္ဆဲဆိုေလ့ရွိပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္တင္ေဖ ရံုးတက္ရန္ လာသည့္အခါတိုင္းမွာ အထူးစစ္ကားမ်ားႏွင့္ လက္ျပရဲဌာနမွ ရဲကားမ်ားက မိနစ္အနည္းငယ္ တင္ႀကိဳေမာင္းၿပီး မီးတုိင္မ်ားမွ မီးမ်ားကို စိမ္းေပးရပါသည္။
တေန႔တြင္ တင္ေမာင္သည္ ကုန္သြယ္ေရးေကာ္ပိုေရးရွင္း (၉) ရံုးခ်ဳပ္သို႔ မဂၢဇင္းသစ္မ်ား၀ယ္ရန္ သြားစဥ္တြင္ စကၠဴ၊ ေဖာင္တိန္၊ မင္ စသည့္ ပစၥည္း၀ယ္ယူသူမ်ား တန္းစီသည့္ ဧည့္သည္ခန္းတြင္ ဗုိလ္မႉးခ်ဴပ္ေဟာင္းတင္ေဖကို အရပ္၀တ္အရပ္စားႏွင့္ ေတြ႔ရပါသည္။ ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ႀကီး၏ မ်က္ႏွာတြင္ မာန္မာနမေတြ႔ရေတာ့ပါ။ သာမန္အရပ္သား တဦးအသြင္။ အတူထိုင္ေနေသာ အျခားေလွ်ာက္လႊာတင္ အရပ္သားမ်ားကဲ့သို႔ပင္ အခန္းကို အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ ရံုးလုလင္ေလးကို ရုိေသစြာ ဆက္ဆံသည္ကို ျမင္ရပါသည္။ သတင္းေထာက္တဦး ျဖစ္သျဖင့္ မ်က္ႏွာသိ မ်ားေသာေၾကာင့္ ရင္းႏွီးစြာ ႏႈတ္ဆက္မိပါသည္။ ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ေဟာင္းႀကီးက ျပန္ၿပီး ႏႈတ္ဆက္ျခင္း မျပဳဘဲ မ်က္လႊာခ်ထားပါသည္။ ယခင္ ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ႀကီးႏွင့္ ယခု ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ေဟာင္းတို႔သည္ လူတေယာက္တည္းသာ ျဖစ္သည္ဟု မယံုႏုိင္ေလာက္ေအာင္ ေျပာင္းလဲေနပါ၏။ ရံုးေစကေလးကို အခန္းျပင္ဘက္သို႔ ေခၚၿပီး ေမးရာ “လက္ႏွိပ္စက္၀ယ္ယူခြင့္ ေလွ်ာက္လႊာတင္ဖို႔ လာတာ” ဟု ေျဖပါ၏။
တေန႔တြင္ တင္ေမာင္တို႔ သတင္းစာဆရာမ်ားသည္ အင္းလ်ားကန္ ဟုိတယ္တြင္ ဧည့္ခံပဲြရွိသျဖင့္ ရံုးကားႀကီးတစီးႏွင့္ စုကာ သြားၾကပါသည္။ ဟိုတယ္အတြင္းသို႔ အ၀င္တြင္ ႏုိင္ငံျခားခရီးသည္တစု ထြက္လာသည္ကို အငွားကားေမာင္းသူတစုက သူ၏ကားကို စီးပါ၊ ငါ၏ကားကို စီးပါဟု ေဖာက္သည္ေခၚၾက၊ လုၾကသည္ကို ေတြ႔ျမင္ၾကရပါသည္။ “ဟယ္… ဟိုမွာ” ဟု အာေမဋိတ္ ထြက္လာပါသည္။ ထိုလူစုတြင္ တင္ေမာင္တို႔အဖဲြ႔ ဥကၠ႒ေဟာင္း ဗိုလ္မႉးေဟာင္းကို ေတြ႔ရပါသည္။ သူ႔ခမ်ာ တကၠစီေမာင္းေနရရွာၿပီကိုးဟု သိရသျဖင့္ ရင္ထဲတြင္ ထံုက်င္သြားကာ မခ်ိ၀မ္းနည္း ျဖစ္မိပါသည္။ သူက နင္းသျဖင့္ နာထားေသာ သတင္းစာဆရာမ်ားကမူ “ဘယ္ႏွယ့္ဗိုလ္မႉးႀကီး” ဟု ႏႈတ္ဆက္ပါသည္။ သူရာထူးရွိစဥ္က ဗိုလ္မႉးသာ ျဖစ္ပါလ်က္ သူႀကိဳက္ေအာင္ ဗိုလ္မႉးႀကီးေခၚခဲ့ရသည္ကို ယခု အငွားကားသမားဘ၀တြင္ ျပန္လည္ ေခၚေ၀ၚႏႈတ္ဆက္ၾကသည္ မွာ ဂလဲ့စားေခ်သည္သာ ျဖစ္သည္ဟု သိလုိက္ပါသည္။ ထိုအခိုက္တြင္ စစ္စံုေထာက္ခ်ဳပ္ႀကီး ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္တင္ဦး ေရာက္လာရာ မ်က္ႏွာပ်က္သြားသည္ကို သတိျပဳမိပါသည္။
တနည္းအားျဖင့္ ကံေကာင္းသြားပါသည္။ ေနာက္တေန႔တြင္ ခ်က္ခ်င္းလက္ငင္း ႏုိင္ငံျခားကုမၸဏီတခုက ကုန္စည္ ကုိယ္စားလွယ္အလုပ္ ခန္႔လိုက္ပါသည္။ စစ္စံုေထာက္ရံုး၏ အစီအစဥ္ ျဖစ္ပါသည္။ ကိုယ္စားလွယ္အလုပ္ ဆိုသည္မွာ ပညာအရည္အခ်င္းမလိုပါ။ အလုပ္ပင္လုပ္ရန္မလိုဘဲ အိမ္တြင္အိပ္ေနရင္း ၀င္ေငြေကာင္းေကာင္း ရေသာ လုပ္ငန္းျဖစ္ပါသည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ႏုိင္ငံျခားကုန္စည္မွန္သမွ်တို႔ကို အစုိးရကသာ ၀ယ္ယူေလရာ ကုန္စည္မ်ား တင္သြင္းေရာင္းခ်ေသာ ႏုိင္ငံျခားကုမၸဏီတုိင္း ျမန္မာတဦးကို ကိုယ္စားလွယ္ခန္႔ရပါသည္။ ကိုယ္စားလွယ္ မရွိက အစိုးရက မ၀ယ္သျဖင့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ခန္႔ၾကရရာတြင္ စစ္စံုေထာက္ရံုးမွ ေထာက္ခံသူကိုသာ ခန္႔ထားရပါသည္။ အလုပ္လက္မဲ့ ဗိုလ္လူထြက္မ်ားကိုသာ စစ္စံုေထာက္ရံုးက ေထာက္ခံပါသည္။ ဗိုလ္လူထြက္ တို႔သည္ မ်ားေသာအားျဖင့္ ပညာအရည္အခ်င္းမရွိၾကသျဖင့္ ကုန္စည္တင္သြင္းရန္ တင္ဒါတင္ျခင္း၊ ေစ်းႏႈန္း တက္ျခင္းတို႔ကို မလုပ္ႏုိင္ၾကပါ။ ထိုေၾကာင့္ ႏုိင္ငံျခားကုန္သည္ႀကီးမ်ားက အရပ္သားကၽြမ္းက်င္သူမ်ားကို လက္ေထာက္စာေရးအျဖစ္ ပူးတဲြခန္႔ထားၾကရျပန္ပါသည္။ အလုပ္လုပ္ရန္ရွိသမွ်ကို အရပ္သားကၽြမ္းက်င္သူမ်ားက လုပ္ကိုင္ေစၿပီး တရား၀င္ကိုယ္စားလွယ္ ဗိုလ္လူထြက္မ်ားက လက္မွတ္ထိုးေပးရံုႏွင့္ အခေၾကး ရယူၾကပါသည္။ စစ္ဗိုလ္လူထြက္မ်ားအတြက္ မုိက္ေၾကးခဲြလုပ္ငန္းသာ ျဖစ္ပါသည္။ စာေရးသူ၏ မိတ္ေဆြ အတြင္း၀န္ျပဳတ္အဖို႔ အတြင္း၀န္လုပ္ရသည္ထက္ ဇိမ္က်ေနပါေတာ့သည္။ အလုပ္မလုပ္ဘဲ ေခါင္းပံုျဖတ္ရေသာ အလုပ္ထက္ ေကာင္းေသာလုပ္ငန္းမရွိပါ။ အျပစ္ေၾကာင့္ ထုတ္လုိက္ေသာ စစ္ဗိုလ္လူထြက္မ်ားအတြက္ ဗိုလ္ေန၀င္းက တီထြင္ေသာ စနစ္ျဖစ္ပါသည္။
ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္တင္ေဖအား ၿမိဳ႕လယ္မွ အေကာင္းဆံုးေျမကြက္ႏွင့္ သစ္ခဲြစက္လုပ္ငန္း၊ မဂၢဇင္းထုတ္ေ၀မႈလုပ္ငန္း၊ ဗိုလ္မႉးႀကီးေစာျမင့္ႏွင့္ ဗိုလ္မႉးသန္းၫြန္႔ကို မဂၢဇင္းထုတ္ေ၀ခြင့္လုပ္ငန္းႏွင့္ အျခားလုပ္ငန္းမ်ားကို ေပးထားပါသည္။ ဗုိလ္ေန၀င္းက စစ္ဗိုလ္မွန္သမွ် အရပ္သားမ်ားထက္ ခ်မ္းသာေစရမည္ဟူေသာ မူႏွင့္ ေထာက္ပံ့သည္မွာ တနည္းအားျဖင့္ ဗိုလ္ေန၀င္း၏ အျပစ္မ်ားကိုသိရွိသူ၊ ရိပ္မိသူရွိပါက ျပန္မေျပာေလေအာင္ ႏႈတ္ပိတ္ေခၽြးသိပ္ သည္လည္း ျဖစ္ပါသည္။ ။