Monday, May 25, 2009

(၃၂) ရက္စက္ပါေပ့ကြယ္ (ေၾကးမံုဦးေသာင္း)

အိႏၵိယျပည္တြင္သာမက ကမ႓ာ့သမိုင္းမွာပါ ေနသို႔ လသို႔ ထင္ရွားခဲ့သည့္ အေသာကမင္းႀကီး၏ ရာဇ၀င္ထဲတြင္ မပါခဲ့ေသာ သမုိင္း၏အျပင္ဘက္မွ ပံုျပင္ကေလးတခု ဖတ္ဖူးခဲ့သည္။
ဘုရင္ႀကီးနန္းတက္စကာလက စစ္တိုက္ၿပီး တက္ခဲ့ရသျဖင့္ ရန္သူမ်ားကို ဒဏ္ခတ္ရန္ မ်ားစြာ ဆိုးသြမ္းရက္စက္ ေသာ အက်ဥ္းေထာင္ႀကီးတခု ရွိခဲ့ရသည္။ ေထာင္က်သူ မွန္သမွ် အရွင္မထြက္ရဘဲ ေသသည္အထိ ၫႇဥ္းဆဲသည္ ဟု ဆိုသည္။ တေန႔တြင္ အက်င့္သီလ ျပည့္စံုေသာ ဗုဒၶဘာသာ ရဟန္းတပါးေထာင္ထဲေရာက္လာသည္။ ထိုအခါ ေထာင္အမႈထမ္းမ်ားက ျပဳၿမဲအတုိင္း ၫႇဥ္းဆဲၾကသည္။
သံဃာေတာ္အား မည္သို႔ ၫႇဥ္းဆဲေစကာမူ ပိန္းၾကာရြက္ေပၚတြင္ ေရမတင္သကဲ့သို႔ ေဘးမရွိ ရန္မရွိ ၾကည္လင္ ေနသည္ကို ေတြ႔ၾကရသည္။ မီးပံုထဲ ခ်၍ မေသ၊ ေရေႏြးအိုးႀကီးထဲ တည့္ေစကာမူ မပန္းသည့္ ျဖစ္ရပ္ကို သတင္းပို႔ ၾကေသာေၾကာင့္ ဘုရင္ႀကီးကိုယ္ေတာ္တုိင္ ေထာင္ထဲ၀င္ၿပီး ဘုန္းေတာ္ႀကီးကို ဖူးေျမာ္သည္ဆို၏။
အ့ံမခန္းတန္ခိုးႀကီးေသာ သံဃာေတာ္၏ တရားကို နာယူၿပီးေနာက္ ဆရာေတာ္ကို လႊတ္ေစဟု အမိန္႔ခ်ၿပီး ဘုရင္ႀကီးေထာင္မွ ထြက္ေတာ္မူရန္ ျပင္ဆင္ေသာအခါတြင္ ေထာင္မႉးက “ဒီေထာင္တြင္း၀င္လာသူမွန္သမွ် အရွင္ ထြက္ခြင့္မျပဳရလို႔ ဘုရင္ အမိန္႔ေတာ္ရွိပါတယ္” ဟု ဆိုကာ ဘုရင္ႀကီးကို တားဆီးသည္ ဆိုသည္။ ထိုအခါ ဘုရင္ႀကီးက အျခား ေထာင္မႈထမ္းမ်ားကို ဆင့္ေခၚၿပီး “ေဟာဒီ ေထာင္မႉးကို ေဟာဟို မီးပံုႀကီးထဲ ထည့္လိုက္ၾက ေဟ့” ဟု အမိန္႔သစ္ေပးၿပီး ထြက္လာခဲ့ရေလသည္။ “ေထာင္ႀကီးကိုလည္း ဖ်က္ေစ” ဟု အမိန္႔ေပးခဲ့သည္။ ထိုေန႔မွ စတင္ၿပီး သာသနာျပဳ မင္းေကာင္းမင္းျမတ္တပါး ျဖစ္လာသည္ဟု ဖတ္ရႈရသည္။
ေထာင္ဟူသည္မွာ ရန္သူႏွင့္ ရာဇ၀တ္သားမ်ားကို ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ေသာ ေဒသျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံကို အဂၤလိပ္ မ်ား သိမ္းပိုက္စကာလတြင္ အင္းစိန္ေထာင္ႀကီး ေဆာက္လုပ္စဥ္က အဂၤလန္တြင္ အက်ဥ္းေထာင္ ျပဳျပင္ေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ား အႀကိမ္ႀကိမ္ျပဳခဲ့ၿပီ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အသင့္အတင့္ ေကာင္းမြန္ေအာင္ ေဆာက္လုပ္ထားေလသည္။
ေလ၀င္ေလထြက္ေကာင္းေစရန္ အက်ဥ္းသားမ်ား က်န္းမာေရး မထိခုိက္ေစရန္ ေဆာက္လုပ္ထားခဲ့သည္။ အက်ဥ္းသားမ်ားကို လူစဥ္မီေအာင္ ထားရွိသည္။ ‘ေရွးေခတ္က ေသွ်ာင္ႀကီးေဗြ အက်ဥ္းသားမ်ားအတြက္ အုန္းဆီ ပံုစံေပးရမည္ဆုိေသာ ဥပေဒရွိသည္’။ တင္ေမာင္တို႔ ေထာင္ထဲေရာက္ေသာ ၁၉၆၅ ခုႏွစ္အထိ အုန္းဆီေပးေန ေသးသည္။ ဆပ္ျပာမွ စၿပီး အစစေပးသည္။ က်န္းမာေရးအတြက္ ဆရာ၀န္မ်ား ထားရွိေပးသည္။
အင္းစိန္ေထာင္အတြက္ ဆရာ၀န္တဦး ေပးထားေသာ္လည္း အက်ဥ္းသားဦးေရက မ်ားျပားလြန္းေသာေၾကာင့္ တေၾကာင္း၊ ဆရာ၀န္ကိုယ္တုိင္ ေစတနာ ေခါင္းပါးေသာေၾကာင့္ တေၾကာင္း အက်ဥ္းသားမ်ားအဖို႔ နာမက်န္း ျဖစ္လွ်င္ မလြယ္ၾကပါ။
ဆရာ၀န္က တပတ္တႀကိမ္ အေဆာင္သို႔လာသည္။ အက်ဥ္းသား (၆၀) တို႔ အနက္ (၄) ဦးခန္႔ကိုသာ ၾကည့္ႏိုင္ သည္။ ဆရာ၀န္ျပသခြင့္ကို အခ်င္းခ်င္း ညိႇႏိႈင္းၿပီး တကယ္ေ၀ဒနာရွိသူကို ေရြးၾကရသည္။ ဆရာ၀န္က ၾကည့္ခြင့္ ရေစကာမူ ၀တ္ေက်၀တ္ကုန္သာ ၾကည့္ေလ့ရွိသည္။ တခါက ေျခေထာက္နာေသာေၾကာင့္ ဆရာ၀န္ျပခဲ့သည့္ လူနာကို ဤတခ်ီ၌ ေခါင္းနာပါသည္ဟု ေျပာျပေသာ္လည္း ဆရာ၀န္က Repeat all ယခင္က ေပးေသာေဆးကို ဆက္လက္ေပးေစဟုသာ ေဆးစာလြယ္လြယ္ ေရးေပးေလ့ရွိသည္။ ေရာဂါျပင္းလြန္းသည့္ လူနာမ်ားကိုသာ ေထာင္ေဆးရံုသို႔ တင္ရသည္။
က်န္းမာေရး ေဒါင္ေဒါင္ျမည္သည့္ တင္ေမာင္ကိုမူ အထူးအခြင့္အေရးအျဖစ္ လူမမာစာေကၽြးေစဟု အထူးေဆး လက္မွတ္ရရွိခဲ့သည္။ ထိုေဆးလက္မွတ္မ်ိဳးကို ေထာင္သို႔ ေရာက္လာေသာ စစ္ဗိုလ္မွန္သမွ်တို႔ကို ေပးေလ့ရွိသည္။ စစ္အစိုးရတို႔၏ မူလမ္းစဥ္ျဖစ္ေသာ မတရားမႈသည္ ေထာင္ထဲတြင္ ပိုမို ႀကီးထြားသည္။ ေထာင္တြင္းတြင္ မည္သည့္အရာမွ မေကာင္း။
ကိုလိုနီေခတ္က အက်ဥ္းေထာင္စနစ္ဆိုးရြားပံုကို ဖဲြ႔ဆိုခဲ့ေသာ ‘ရက္စက္ပါေပ့ကြယ္’ ၀တၳဳႀကီးသည္ ‘စာေရးဆရာ သခင္ႏု’ ၏ အေကာင္းဆံုးလက္ရာ ျဖစ္၏။ စာေရးဆရာ ၀န္ႀကီးခ်ဴပ္ျဖစ္လာေသာအခါတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အက်ဥ္းေထာင္ျပဳျပင္ေရးကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပ့ါသည္။ အက်ဥ္းေထာင္ ျပဳျပင္ေရး စတင္လုပ္ေဆာင္ခုိက္တြင္ ၁၉၅၈ ခုႏွစ္၊ အိမ္ေစာင့္အစိုးရ တက္လာေသာေခတ္တြင္ ရပ္ဆုိင္းသြားၿပီး အက်ဥ္းေထာင္မ်ားမွ ႏွိပ္စက္မႈမ်ား ပိုမိုဆိုးရြား လာသည္။ ကိုကိုးကၽြန္းႏွင့္ ပုသိမ္ကၽြန္းတြင္ အက်ဥ္းေထာင္ႀကီးမ်ား လုပ္ၿပီး စစ္အစိုးရအား ဆန္႔က်င္သူ ႏုိင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို လြန္လြန္က်ဴးက်ဴး ႏွိပ္စက္ခဲ့ေလသည္။
ရက္စက္ပါေပ့ကြယ္ ၀တၳဳအျပင္ ‘ေထာင္အရသာ’ အမည္ႏွင့္ စာအုပ္တအုပ္ ထြက္ခဲ့ေသးသည္။ ‘လူထုဦးလွ’ ၏ ‘ေထာင္ႏွင့္လူသား’ စာအုပ္ႏွင့္ ‘ေထာင္မွတ္တမ္းမ်ား’ သည္လည္း သမုိင္း၀င္စာေပအျဖစ္ က်န္ရစ္ခဲ့သည္။ စစ္အစိုးရ ဆက္တုိက္တက္ေနသျဖင့္ ကိုကိုးကၽြန္းေထာင္စာေပ နည္းပါးေနပါသည္။
ေထာင္အေၾကာင္း၊ ေထာင္သတင္းၾကားေလတုိင္း တင္ေမာင္၏စိတ္သည္ တုန္လႈပ္ေခ်ာက္ခ်ားေလ့ ရွိပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ တင္ေမာင္၏ နဂိုဗီဇဉာဥ္ ေထာင္ကို ေၾကာက္တတ္သူျဖစ္ေနသည္။ ေထာင္ကို ေၾကာက္သည္ဟု ဆိုသည္ႏွင့္ သတၱိနည္းသည္ မဆိုသင့္ပါေပ။ ေထာင္ကို ေၾကာက္ေစကာမူ စစ္အစုိးရမ်ား ဓားမိုးေနေသာေခတ္ တြင္ ေထာင္ႏႈတ္ခမ္းေပၚ ေလွ်ာက္ေျပးေနရသည့္ စာေပ၀န္ထမ္းလုပ္ငန္းကို စြန္႔လႊတ္ျခင္း မျပဳခဲ့ပါ။ အေရးအသား ဆန္႔က်င္ေလ်ာ့ေပ့ါ ေရးသားသည္ ရွိေစကာမူ ေထာင္ကို ေၾကာက္ေသာေၾကာင့္ စစ္အစိုးရ ဖက္ဆစ္စနစ္ကို ေထာက္ခံေရးသားမႈ မျပဳခဲ့။
တင္ေမာင္ ေၾကာက္အားပိုပံုမွာ တဘာသာျဖစ္သည္။ လူသားတို႔တြင္ ေၾကာက္လန္႔ေသာ အရာတခု ရွိတတ္သည္။ အခ်ိဳ႕က အျမင့္တက္ရန္ ေၾကာက္သည္။ တခ်ိဳ႕က ေရကို ေၾကာက္၏။ စက္ဘီးစီးရန္ ေၾကာက္သူ၊ ေလယာဥ္ပ်ံ စီးရန္ ေၾကာက္သူ … စသည္ျဖင့္ ရွိတတ္သည္။ တင္ေမာင္ေၾကာက္ရြံ႕သည္မွာ ပိတ္ပင္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈ ျဖစ္သည္။ ငယ္စဥ္ကစၿပီး ေခါင္းၿမီးၿခံဳကာ မအိပ္၀ံ့သူျဖစ္သည္။ ပိတ္ျခင္ေထာင္ကို ေၾကာက္သည္။ အလံုပိတ္ထားသည့္ အခန္းကို ေၾကာက္သည္။ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ပိတ္ပင္ထားလွ်င္ မြန္းတတ္သည္။ အသက္ရႈက်ပ္သည္။
၁၉၅၈ ခုႏွစ္က ဟံသာ၀တီ ဦးေပၚဦး၊ မန္းသူရိယ ဦးသန္းေမာင္ႏွင့္အတူ သတင္းစာ ေလ့လာေရးအဖဲြ႔အျဖစ္ ဘိလပ္သြားခဲ့သည္။ အိမ္ရွင္မ်ားက ေရတပ္သား (၅)ဦးသာ စီးနင္းႏုိင္ေသာ ေနာက္ဆံုးေပၚ ေရငုပ္သေဘၤာကို ျပသေသာအခါ အမွတ္တမဲ့ ေရွ႕ဆံုးမွ ၀င္ၾကည့္မိသည္။ အထဲေရာက္မွ ေနာက္သို႔ ျပန္လွည့္ၾကည့္လိုက္သည့္ အခါ၌ ျပသသူ ဧည့္ႀကိဳႏွင့္ မိမိတို႔အဖဲြ႔၀င္ သံုးေယာက္က ပိတ္ေနသည္ကို ျမင္ေတြ႔ရသျဖင့္ ေခၽြးစီးျပန္လာၿပီး အသက္ရႈရပ္သြားသည္။ “လုပ္ၾကပါဦး၊ က်ေနာ္မူးေနၿပီ၊ ခင္ဗ်ားတို႔ထြက္ေပးပါ။ က်ေနာ္ ထြက္ပါရေစ” ဟု ေအာ္ဟစ္မိသည္။ ျပသသူေရာ အဖဲြ႔၀င္မ်ားပါ နားမလည္ႏုိင္ဘဲ ထြက္ေပးၾကမွ တင္ေမာင္ ထြက္လာႏုိင္သည္။ အသက္ျပန္ရႈႏုိင္သည္။
၁၉၆၁ ခုႏွစ္က ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးႏု အီဂ်စ္ျပည္သို႔ ခရီးထြက္စဥ္က တင္ေမာင္သည္ အဖဲြ႔၀င္ တဦးအျဖစ္ လုိက္ပါခဲ့ရသည္။ တေန႔တြင္ ႀကီးမားေသာ သံုးခၽြန္းေထာင့္ ပိရမစ္သခၤ်ဳိင္းဂူႀကီးတခုသို႔ သြားေရာက္ၾကည့္ၾကေသာ အခါ ဧည့္သည္ေတာ္ ျမန္မာ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ကို သာမန္ခရီးသည္မ်ား မ၀င္ရသည့္ ဂူတြင္းသို႔ ၀င္ေရာက္ ၾကည့္ရႈရန္ ျပသသည္။
ျမန္မာအဖဲြ႔၀င္ေရာ အိမ္ရွင္ေတြပါ လူသံုးဆယ္ခန္႔ တန္းစီၿပီး ဂူတြင္းသို႔ ၀င္ၾကသည္။ ေစာေစာက ဂူေပါက္တြင္ ဓာတ္ပံုရိုက္ေနသည့္ တင္ေမာင္မွာ ေရွ႕ဆံုးမွ ေရာက္ေနသည္။ ေပႏွစ္ဆယ္ခန္႔ ဂူတြင္း၀င္မိလွ်င္ ဂူလိုဏ္လမ္း ေၾကာင္းမွာ ပိုမိုက်ဥ္းေျမာင္းသြားသည္ကို ေတြ႔ရသည္။
ေရွ႕သို႔ လွမ္းၾကည့္ေသာအခါ လွ်ပ္စစ္မီးထြန္းထားသည့္ ဂူလမ္းက ပိုမိုက်ဥ္းသည္ကို ျမင္ရသည္။ ေနာက္သို႔ ျပန္ၾကည့္ေသာအခါ ငါးေပခန္႔အကြာမွ ဦးႏုလုိက္လာသည္ကိုသာ ျမင္ရကာ သူ၏ ေနာက္မွ အျခားအဖဲြ႔၀င္မ်ားက ဂူ၀ကို ပိတ္ေနသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ ဤတြင္ တင္ေမာင္၏ အေၾကာက္ေရာဂါ ထလာသည္။ ေၾကာက္စိတ္မႊန္ လာၿပီး ေဇာေခၽြးျပန္လာသည္။ တပ္ဦးက ခ်ီခဲ့သည့္ တင္ေမာင္က စိတ္မထိန္းႏုိင္ဘဲ ၀ရုန္းသုန္းကား ျပန္လွည့္ၿပီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေရာ၊ အဖဲြ႔၀င္ေတြကိုပါ တိုးေ၀ွ႔ကာ ထြက္ေျပးေသာေၾကာင့္ ပဲြပ်က္ခဲ့ရဖူးသည္။
‘က်ဥ္းက်ပ္မႈကို ေၾကာက္ေသာ စိတ္ေရာဂါ’ ဟု ဆရာ၀န္တဦးက ဆိုသည္။ ယခင္ဘ၀က မေသမီ ဂူပိတ္ခံရၿပီးမွ ေသခဲ့ဟန္တူသည္ဟု အခ်ိဳ႕က မွတ္ခ်က္ခ်သည္။ မည္သည့္ အေၾကာင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေစ တင္ေမာင္သည္ ပိတ္ဆို႔မႈ ကို ေၾကာက္သည္။ ရုပ္ရွင္ၾကည့္တုိင္း မီးနီကေလး ျပထားေသာ ထြက္ေပါက္ကို သတိထားေလ့ရွိသည္။
ထိုကဲ့သို႔ တံခါးအပိတ္ခံရသည္ကို ေၾကာက္လန္႔သူ တင္ေမာင္မွာ ေထာင္တြင္းသို႔ေရာက္ေသာအခါ က်ယ္၀န္းသည့္ အခန္းႀကီးမွာ ေနရေစကာမူ ပိတ္ေလွာင္ထားျခင္းခံေနရသည္ ဟူေသာ အသိကို သတိရမိတုိင္း အသက္ရႈမွား မိသည္။ ေထာင္မႉးမ်ားက သံေသာ့ႀကီးမ်ားကို ေကာင္းစြာ ခတ္မခတ္ ဂ်ိဳင္းကနဲ ရိုက္ကာ စစ္ေဆးေလတုိင္း အသက္ရႈမွားရသျဖင့္ ႀကီးစြာ စိတ္ဆင္းရဲရသည္။ ဘိန္းစားျခင္းအတူတူ တမူးသားပိုရႈသည္ မဟုတ္ပါ။ ‘ေၾကာက္ပါ တယ္ဆို ေၾကာင္ကေလးနဲ႔ အတို႔ခံရသူ’ ျဖစ္ပါသည္။
တင္ေမာင္အဖို႔ ေထာင္ခ်ခံေနရသည္က အျခားသူေတြထက္ ပိုၿပီး ‘နာ’ ပါသည္ဟု ဆိုရေပမယ့္ ေထာင္ထဲတြင္ စစ္အစိုးရက ခ်မွတ္ထားသည့္ စည္းကမ္းဥပေဒမ်ားကို ခ်ိဳးဖ်က္ရသည့္ အရသာက ထူးကဲႀကီးမားသည္။ စကား မေျပာရဟု ပိတ္ပင္ထားသူႏွင့္ စကားေျပာရျခင္း၊ မင္၊ ေဖာင္တိန္၊ စကၠဴမကိုင္ရ၊ စာရြက္စာတမ္း ေရးသားေ၀ငွ သည္ကို ေတြ႔ရလွ်င္ တိုက္ပိတ္မည္ဟု ဆိုေနသည့္အၾကားမွ သတင္းစာထုတ္ရျခင္း စသည္တို႔မွာ သင္တုန္းဓား ေပၚတြင္ လူးထားေသာ ပ်ားရည္ကို လ်က္ရသကဲ့သို႔ အသည္းတလွပ္လွပ္ဖိုကာ အရသာထူးသည္။ ထိုေၾကာင့္ ေထာင္ထဲ၌ ေပ်ာ္သေယာင္ေယာင္ ျဖစ္လာေတာ့သည္။ ။

No comments: