Saturday, May 16, 2009

(၃၁) နင္လားဟဲ့ ေန၀င္း (ေၾကးမံုဦးေသာင္း)

‘အရွင့္အာဏာ ေက်းကၽြန္၌ တည္ေစရမည္’ ဟု ဆိုရိုးရွိသည္။ အာဏာစက္ျပင္းေသာ ဖက္ဆစ္တို႔ ေခတ္တြင္ ပိုမို အာဏာတည္ရသည္။ အင္းစိန္ေထာင္အဖို႔ ဖက္ဆစ္အစိုးရ၏ အေရးပါဆံုးေသာ ဖိႏွိပ္မႈ စက္ကိရိယာႀကီး ျဖစ္ေလရာ အာဏာစက္ အဆက္ဆက္ တည္ေစရသည့္ ေဒသျဖစ္၏။
အက်ဥ္းသားတဦးကို အထက္က “ဒီေကာင္ကို ေကာင္းေကာင္းထားလိုက္” ဟု အမိန္႔ေပးမွာထားလွ်င္ ထိုသူကို ဟိုတယ္နီးပါးေကာင္းစြာ ျပဳစုသည္။ မ်က္ႏွာေတာ္ လႊဲထားသည့္ အက်ဥ္းသားတုိ႔ အဖို႔၊ အဆက္အသြယ္မရွိသူ အက်ဥ္းသားတို႔ အဖို႔ ၀ဋ္ရွိသမွ် ‘ခံ’ ၾကရေလသည္။
အင္းစိန္ေထာင္ထဲသို႔ ပထမဦးစြာေရာက္လာေသာ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ၀င္ ထိပ္သီး စစ္ဗိုလ္ႀကီးမွာ ဗိုလ္မႉးႀကီး ၾကည္ေမာင္ ျဖစ္သည္။ အေနာက္ေတာင္တိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳဳပ္ တုိင္းမႉးအဆင့္ႏွင့္ တာ၀န္ထမ္း ေဆာင္ေနရာက အာဏာသိမ္းေခတ္မွာ စိုက္ပ်ိဳးေရး၀န္ႀကီး ျဖစ္လာသည္။ သူက စစ္အာဏာရွင္စနစ္ ကို မယံုၾကည္ေလသျဖင့္ မွန္သည္ဟု ထင္သည့္ ကိစၥမ်ားကိုသာ လုပ္ေဆာင္ေသာေၾကာင့္ ဗိုလ္ေန၀င္းက မေက်နပ္ဟု သိရသည္။ ေတာ္လွန္ေရးအစုိးရက ဒူးယားရြာတြင္ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပဲြ က်င္းပသည္ကို တက္ေရာက္ျခင္း မျပဳေသာေၾကာင့္ ခ်က္ခ်င္း ရာထူးကခ်ၿပီး အင္းစိန္ေထာင္သို႔ ပို႔လုိက္ခဲ့သည္။
ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီတြင္ အဆင့္ (၉) အထိ ခ်ီးေျမႇာက္ပါလ်က္ သူက ခုိင္းသမွ် မလုပ္ေကာင္းလား ဆိုကာ ဗိုလ္ေန၀င္းက ေရႊစိတ္ေတာ္ဆိုးေသာေၾကာင့္ ဗိုလ္မႉးႀကီးၾကည္ေမာင္အား ‘ေခြးေထာင္ေခ်ာက္’ ဟု နာမည္ႀကီးေသာ ေထာင္အိမ္မွာ ထားသည္။ မတ္တပ္ပင္ ရပ္ခြင့္မျပဳဘဲ ညႇဥ္းဆဲသည္။
အက်ဥ္းသားတို႔အား ထိန္းသိန္းရာ၌ တိက်ေသာအမိန္႔ကို အဆင့္ဆင့္ေပးကာ အုပ္ခ်ဳပ္သည္။ ေထာင္မႉးက “ဒီေကာင္ကို ေရတခြက္ေသာက္ေစ” ဟု ဆိုလွ်င္ ေထာင္ၾကပ္က ေရတခြက္သာ ေပးသည္။ ႏွစ္ခြက္မေပး၊ တ၀က္ပဲ ေသာက္ပါရေစဟု ဆိုလွ်င္လည္း လက္မခံ။ အေမမွာတဲ့ ဆန္တခြဲကို သံုးစိတ္ႏွင့္ လဲေလ့မရွိ။
တင္ေမာင္ႏွင့္အတူ ေနၾကရေသာ မာေက်ာက္တရုတ္ (၄၄) ဦးတို႔တြင္ ေပါ့ပိပို႔ အမည္ရွိေသာ အက်ဥ္းသားႀကီး တဦးပါ၀င္သည္။
ေပါ့ပိပို႔ခမ်ာမွာ ေထာင္ထဲေရာက္မလာမီကပင္ မက်န္းမာသူ ျဖစ္သည္။ ေရာဂါက တခု၊ ႏွစ္ခုမဟုတ္ဘဲ (၉၆) ပါးေသာ ေရာဂါ ေ၀ဒနာအမ်ိဳးမ်ိဳး စဲြကပ္ေနေသာေၾကာင့္ ေထာင္ထဲ ေရာက္လာခ်ိန္မွ စတင္ကာ ေထာင္ဆရာ၀န္က ေန႔စဥ္လိုလို ၾကည့္ရႈကုသ ေပးေနရသည္။ ေထာင္အာဏာပုိင္တို႔က တခုတည္းေသာ အမိန္႔ကို တိက်စြာ နာယူၾကရသည္။ အက်ဥ္းသား မွန္သမွ် ေသေစေသာ၊ ေသေလာက္ေသာ လက္နက္မ်ား ကိုင္တြယ္ျခင္း မျပဳၾကရ။ အက်ဥ္းသားမွန္သမွ် ခါးပတ္ မပတ္ရ၊ ရႉးဖိနပ္ကို ႀကိဳးခ်ည္ စီးခြင့္မရ။ ခက္ရင္းႏွင့္ ဓားမသံုးရ … စသည္ျဖင့္ ကန္႔သတ္ထားသည္။ မုတ္ဆိတ္ရိတ္ေသာ ဓားက ေသေစေလာက္ေသာ လက္နက္ျဖစ္သျဖင့္ မုတ္ဆိတ္ရိတ္လိုပါက ေထာင္ၾကပ္၏ ရံုးခန္းသို႔ သြားၿပီး ေထာင္ၾကပ္အေစာင့္ႏွင့္ ရိတ္ၾကရသည္။
ေပါ့ပိပို႔၏ ႀကီးမားေသာ ေရာဂါတခုမွာ အိပ္မရေသာ ေ၀ဒနာျဖစ္စဥ္ေၾကာင့္ အျပင္ေလာကတြင္ လြတ္လပ္စြာ ေနထိုင္စဥ္ကပင္ ညစဥ္ အိပ္ေဆးတလံုးေသာက္ကာ အိပ္ရရွာသူ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေပ့ါပိပို႔ အား ညတုိင္း အိပ္ေဆးတလံုးေပးေစဟု ေထာင္ဆရာ၀န္က ေဆးစာေရးေပးထားသည္။
အိပ္ေဆးဟူသည္မွာ ေသေဆးတမ်ိဳးပင္ ျဖစ္သည္။ နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ညႇဥ္းဆဲေနသည့္ ဖက္ဆစ္တို႔ လက္ေအာက္မွ လြတ္ေျမာက္မည္ဆိုပါက ေသလိုပါသည္ဟု ေသခ်င္ေနသူတို႔မွာ အင္းစိန္ေထာင္တြင္း၌ မေရတြက္ႏုိင္ေအာင္ ေပါလွသည္။ အကယ္၍မ်ား ေပါ့ပိပို႔က မိမိရရွိသည့္ အိပ္ေဆးလံုးကို ေထာင္ေမွာင္ခုိ္ ေစ်းသို႔ ထုတ္ေရာင္းပါက ေသလုိသူတို႔ ေသခြင့္ရေလႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။
ထိုေၾကာင့္ ေဆးျပားကို ေထာင္ၾကပ္က ခံြ႔ေပးရမည္ဟု ေထာင္စစ္ဗိုလ္က အမိန္႔ထုတ္ထားသည္။ အိပ္ေဆးလံုးကို ညစဥ္ ညတုိင္း (၁၁) နာရီတိတိတြင္ ေထာင္ၾကပ္တဦးက ယူလာကာ ေပ့ါပိပို႔၏ ပါးစပ္ အာေခါင္တြင္းသို႔ ထည့္ရမည္။ ေရေမ်ာခ်သည္အထိ စစ္ေဆးေစရမည္ဟု အမိန္႔ထုတ္ထားသည္။ ထိုအမိန္႔ကို ေထာင္မႉးႀကီးမွ ေထာင္မႉး၊ ထိုမွတဖန္ အဆင့္ဆင့္ေသာ ေထာင္အရာရွိ ေထာင္ၾကပ္တို႔သို႔ ထပ္ဆင့္ အမိန္႔ေပးထားသည္။
အိပ္ေဆးခံြ႔ေစ အမိန္႔သည္ အလုပ္ျဖစ္သည္။ ညစဥ္ (၁၁) နာရီတိတိ၌ ေထာင္ၾကပ္တဦးသည္ အခန္း၏ သံတိုင္ျပဴတင္းသို႔ ေရာက္လာေလ့ရွိသည္။ ေပ့ါပိပို႔က ေရတခြက္ႏွင့္ အသင့္ေစာင့္ေနရကာ ေထာင္ၾကပ္က ခံြ႔ေပးသည့္ ေဆးလံုးကို ေရႏွင့္ေမ်ာခ်ကာ မ်ိဳျပၿပီးမွ မိနစ္အနည္းငယ္အတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အိပ္ေပ်ာ္ရရွာေလ့ ရွိသည္။
တေန႔ေသာ တေန႔တြင္မူ ျပႆနာေပၚပါေတာ့္သည္။ ထိုေန႔က ၀က္သားဟင္းေကၽြးေသာေန႔ ျဖစ္၏။ ေထာင္၀က္သားဟင္းမွာ အသားပါေလ့မရွိ။ အဆီတထပ္၊ အေခါက္တထပ္ အတံုးမ်ားသာ ျဖစ္ၾကသည္။ မိုးကလည္း တစိမ့္စိမ့္ ရြာေနပါေသးသည္။ တေဆာင္လံုး မိုးေအးေအး အဆီယစ္ကာ ေစာစီးစြာ အိပ္စက္ ေနၾကရွာသည္။
ေပါ့ပိပို႔က အခန္းလူႀကီးအား ေတာင္းပန္ရွာသည္။ “၀က္သားဟင္းကေတာ့ တကယ့္ကို အဆီေတြခ်ည္း ပါပဲ။ က်ေနာ္မေနႏုိင္ေတာ့ဘူး။ အိပ္ခ်င္လွပါၿပီ၊ အိပ္ပါရေစေတာ့။ ေထာင္ၾကပ္လာတဲ့အခါမွာ အခန္းလူႀကီးပဲ ေျပာေပးပါ။ ဒီညအဖို႔ အိပ္ေဆးမလိုေတာ့ပါဘူး။ က်ေနာ့္ကို အိပ္ရာက ႏိႈးမေနပါနဲ႔” ဟု မွာၾကားရင္း အိပ္ေပ်ာ္သြားရွာသည္။
ည (၁၁) နာရီတိတိတြင္ “ေပါ့ပိပို႔၊ ေပါ့ပိပို႔” ဟု ေခၚဟစ္ၿပီး ေထာင္ၾကပ္ေရာက္လာေသာအခါ အခန္းမႉးက ေျဖရရွာသည္။ “ေပါ့ပိပို႔ - အိပ္ေပ်ာ္ေနပါၿပီ”
“ဘာတယ္”
“သူအိပ္ေပ်ာ္ေနၿပီ”
“ဘာလို႔ အိပ္ရမွာလဲ။ အိပ္ေဆးမွ မစားရေသးဘဲ၊ အိပ္ခြင့္မရွိဘူး”
“၀က္သားဟင္းကလဲ တယ္ေကာင္းကိုး။ ဒီေတာ့ အားလံုးအိပ္ၾကၿပီ။ က်ဳပ္မွာသာ တာ၀န္ရွိလို႔ ေစာင့္ေနရတာ”
“ဒီလို ဘယ္ျဖစ္မလဲ”
“ဘာလို႔ မျဖစ္ရမွာလဲ၊ အိပ္ေဆးမွ မလိုဘဲဟာ၊ တညတေလ အိပ္ပါေစဗ်ာ … က်ဳပ္လည္း အိပ္ခ်င္ပါၿပီ။ ျပန္ပါေတာ့ ေထာင္ၾကပ္ႀကီးရယ္၊ ဂြတ္ႏိုက္၊ ဂြတ္ႏုိက္”
“က်ဳပ္က ဒီအိပ္ေဆးကို ဘယ္သြားထားရမွာလဲ”
“အိမ္သာထဲ လႊင့္ပစ္လုိက္ေပါ့”
“ခင္ဗ်ားက က်ဳပ္ကို ေထာင္က်ေအာင္ လုပ္တာလား။ အိပ္ေဆးေဖ်ာက္ဖ်က္မႈက ေထာင္ဒဏ္ဗ်၊ ေထာင္ဒဏ္”
“ေဆးရံုျပန္ပို႔လိုက္ေပါ့”
“ေဆးထုတ္ၿပီးရင္ ျပန္သြင္းလို႔ မရဘူး”
“အင္း မလြယ္ပါလား”
“လြယ္ပါတယ္။ ေပါ့ပိပို႔ကို ႏိႈးေပးပါ”
“သူ႔ခမ်ာ သိမ္းသိမ္းေမာေမာ အိပ္ေနရွာပါၿပီဗ်ာ”
“အိပ္ေဆးမေသာက္ဘဲ အိပ္တာ သူ႔အျပစ္ဗ်။ ကဲပါ ႏိႈးေပးပါ။ ေပါ့ပိပို႔၊ ေပါ့ပိပို႔ ထထ အိပ္ေဆးေသာက္ လွည့္ဦး”
ေထာင္ၾကပ္က ပူညံညံ လုပ္ေနေသာေၾကာင့္ ေပ့ါပိပို႔သာမက တေဆာင္လံုး ႏိုးၾကရပါေတာ့သည္။ ေပါ့ပိပို႔ ခမ်ာမွာ အိပ္ခ်င္မူးတူးႏွင့္ အိပ္ရာမွ ထလာရွာၿပီး ေဆးျပားကို ေရႏွင့္ေမ်ာၿပီး မ်ိဳခ်ရရွာသည္။
ထိုသို႔ ေဆးမ်ိဳၿပီးေသာအခါတြင္ အိပ္ေဆးလံုးအဖို႔ ေဆးအာနိသင္ ေဆးစြမ္းမထက္ေတာ့ပါ။ ေပါ့ပိပို႔ မ်က္လံုးက်ယ္သြားရွာပါၿပီ။ အိပ္မရေတာ့ပါ။ ေတာ္ေတာ္ႏွင့္ အိပ္မရရွာပါ။ ေပါ့ပိပို႔က တညလံုး အိပ္မရ ေတာ့ေသာေၾကာင့္ ေဒါသူပုန္ထၿပီး ဆဲေရးပါေတာ့သည္။
“မေအ--ိုး ေထာင္ၾကပ္၊ မေအ--ိုး ေထာင္မႉး၊ မေအ--ိုး ေထာင္စစ္ဗိုလ္၊ မေအ--ိုး ဗိုလ္ေန၀င္း” ရာထူး အဆင့္အလိုက္ တဦးၿပီးတဦး တန္းစီကာ ပ်စ္ပ်စ္ႏွစ္ႏွစ္ တညလံုးဆဲေလေတာ့ေသာေၾကာင့္ တင္ေမာင္ အပါအ၀င္ တေဆာင္လံုး အိပ္ေရးပ်က္ၾကရပါေတာ့သည္။ ။

No comments: