Monday, May 3, 2010

(၄၂) သတင္းေမွာင္ခ်ရေသာ တာ၀န္ႀကီး (ေၾကးမံုဦးေသာင္း)

တင္ေမာင္၏ တာ၀န္တရပ္မွာ သတင္းမ်ားကို ပိတ္ပင္ေပးရသည့္ လုပ္ငန္းျဖစ္ပါသည္။ ရန္ကုန္တြင္ အၿမဲေနေသာ ႏုိင္ငံျခားသတင္းေထာက္မ်ားကို ႏွင္ထားေသာ္လည္း အထူးျပည္၀င္ခြင့္ ဗီဇာ (သို႔မဟုတ္) ခရီးသည္ဗီဇာႏွင့္ ၀င္လာၾကသည့္ သတင္းေထာက္မ်ားကို အစိုးရမႀကိဳက္သည့္ သတင္းမ်ား မေရးၾကေစရန္ ထိန္းရပါသည္။
ခက္သည္မွာ စစ္ဗုိလ္၀န္ႀကီးမွန္သမွ်တို႔က ႏုိင္ငံျခားသတင္းေထာက္မ်ားက ေတြ႔ဆံုခြင့္ေတာင္းသည့္အခါမ်ားတြင္ “ၾကည့္ေျပာလိုက္ပါဗ်ာ။ က်ဳပ္မအားဘူးလို႔ ေျပာလုိက္ပါ” ဟု ေရွာင္ၾကေလ့ရွိသည္။ ျငင္းၾကေလ့ရွိပါသည္။ သူတို႔က အဂၤလိပ္ဘာသာႏွင့္ မေျပာတတ္ မေျပာလိုၾကသျဖင့္ မေျပာဘဲ ျငင္းဆိုၾကပါသည္။ ထိုျပင္ ႏုိင္ငံျခား သတင္းစာ တေစာင္ေစာင္က ၀န္ႀကီးတဦးဦး၏ အမည္ကို ေဖာ္ညႊန္းၿပီး ေရးသားပါက ဦးေန၀င္းက သေဘာမက်ဘဲ ဆဲေလ့ရွိေသာေၾကာင့္ ေရွာင္ၾကပါသည္။ ဦးေန၀င္းက သတင္းေထာက္မ်ားႏွင့္ သူကိုယ္တုိင္ ေတြ႔ရန္မွာ ဂုဏ္သိကၡာက်ဆင္းသည္။ ဂုဏ္ငယ္သည္ဟု ယူဆၿပီး မေတြ႔ပါ။ သတင္းေထာက္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ရာမွ သူ၏ တပည့္စစ္ဗိုလ္ ၀န္ႀကီးမ်ား နာမည္ႀကီးေလမည္ကိုလည္း မလိုလားသျဖင့္ ႏုိင္ငံျခားသတင္းေထာက္မ်ား သတင္းေရးႏုိင္ရန္ ခက္ခဲေနၾကေလသည္။
ေတာ္ပါေသးသည္။ အရပ္သားျဖစ္သူ ၀န္ႀကီးဦးဘညိမ္းကမူ ႏုိင္ငံျခားသတင္းေထာက္မ်ား လာေလသမွ်ကို ေတြ႔ရဲသျဖင့္ သတင္းေထာက္မ်ားကို သူ႔ထံသို႔ ပို႔ေပးရပါသည္။ စစ္ဗိုလ္၀န္ႀကီးမ်ားကဲ့သုိ႔ သတၱိမနည္းဘဲ ဟုတ္သည္ျဖစ္ေစ၊ မဟုတ္သည္ျဖစ္ေစ ‘တို႔လုပ္ေနတဲ့ ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ မွန္တယ္’ ဟု ရဲရဲ၀ံ့၀ံ့ ေျပာေလ့ရွိပါသည္။
အရပ္သား၀န္ႀကီးကို ကက္ဘိနက္၀န္ႀကီးအဖဲြ႔တြင္ ဒုတိယအဆင့္တြင္သာ ထားရွိသည္။ အလုပ္သမားေကာင္စီ၊ လယ္သမားေကာင္စီ … စသည့္ အဖဲြ႔မ်ားအားလံုးတြင္လည္း စစ္ဗိုလ္မ်ားက ထိပ္ဆံုးေနရာေတြ ယူထားၿပီး လက္နက္ခ်ေသာ ကြန္ျမဴနစ္မ်ားက ဒုတိယေနရာ၌ ရယူကာ အရပ္သားမ်ားကို အဆင့္နိမ့္ေသာ ေနရာမ်ားမွာ ထားသည္။ သို႔ရာတြင္ အလုပ္တြင္မူ အရပ္သားေတြကပဲ လုပ္ၾကရပါသည္။
အစိုးရရံုးမွန္သမွ်ႏွင့္ ျပည္သူပိုင္သိမ္းထားသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ စစ္ဗုိလ္မ်ားက ထိပ္ဆံုးမွ အုပ္ခ်ဳပ္ပါသည္။ မဆီမဆုိင္ စာေရးဆရာ၊ သတင္းစာဆရာ အသင္းမ်ားကိုလည္း စစ္တပ္က အပုိင္စီးျပန္ပါသည္။ ၁၉၄၀ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ (၆) ရက္ေန႔က ကြယ္လြန္သြားရွာသူ ဆရာႀကီးပီမိုးနင္း၏ စ်ာပန အၿပီးမွာ စာေရးဆရာအသင္း တည္ေထာင္ခဲ့ပါသည္။ သတင္းစာဆရာအသင္း၊ သတင္းေထာက္အသင္းမ်ားက စစ္ၿပီးေခတ္ ဖဆပလအဖဲြ႔ႀကီး လႈပ္ရွားေနခ်ိန္မွာ တည္ေထာင္ခဲ့ပါသည္။
ဂ်ပန္ေခတ္က စာေရးဆရာအသင္းက စာဆိုေတာ္ေန႔မ်ားတြင္ ဖက္ဆစ္ဆန္႔က်င္ေရး ျပဇာတ္မ်ား ကျပရာမွ ၾသဇာႀကီးမားလာပါသည္။ ဖဆပလ အစိုးရေခတ္တြင္ စာေရးဆရာမ်ား အသင္းတုိက္ တည္ေဆာက္ရန္ အစိုးရပုိင္ ေျမကြက္တခုကို ေပးပါသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တည္ဦးစ ကာလက ပန္းဆိုးတန္းလမ္းတခြင္ ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားမ်ား ေရေသာက္ၾကရေသာ Rebecca Well ဟူသည့္ အဓိက ေရခ်ိဳတြင္းေနရာကို ေပးပါသည္။ သမုိင္း၀င္ေဒသ ျဖစ္သျဖင့္ အေဆာက္အအံုတြင္ ေရတြင္းတေနရာကို အထိမ္းအမွတ္တခု ျပဳလုပ္ထားရမည္ဟူေသာ စည္းကမ္းခ်က္ႏွင့္ ေပးပါသည္။ သတင္းစာဆရာအသင္းႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး အေဆာက္အအံု ေဆာက္ခဲ့ရာမွာ စစ္အစိုးရ တက္လာသျဖင့္ အၿပီးမသတ္ႏုိင္ဘဲ တန္းလန္းက်န္ရစ္သည္ကို ျပည္သူပုိင္ ေၾကးမံုသတင္းစာေခတ္တြင္ စကၠဴသိုေလွာင္ရံုအျဖစ္ ထားပါသည္။ ယခုမူ မည္သူက အေခ်ာင္ပိုင္စီးထားသည္ဟု မသိရပါ။
စစ္အစိုးရ တက္လာေသာအခါတြင္ စာနယ္ဇင္းေလာက အသက္ဆက္ေရးအတြက္ သတင္းစာေကာင္စီ အမည္ႏွင့္ အဖဲြ႔သစ္ဖဲြ႔ၿ့ပီး အားထုတ္ၾကပါေသးသည္။ စာေပေလာကတခုလံုး စာနယ္ဇင္းက်င့္၀တ္ကို စည္းကမ္းႏွင့္ ထိန္းသိမ္း ၾကပါမည္ဟု ေခါင္းလွ်ိဳးေပးပသည္။ သို႔ေစကာမူလည္း စစ္တပ္က စာေရးဆရာ၊ သတင္းစာဆရာမွန္သမွ်ကို မၾကည္ေလေသာေၾကာင့္ မေအာင္ျမင္ပါ။ ၁၉၆၄ ခုႏွစ္ အမ်ိဳးသားစည္းလံုးညီၫြတ္ေရးကို ကာကြယ္သည့္ ဥပေဒ အမည္ႏွင့္ တပါတီ အာဏာရွင္ဥပေဒကို မတ္လ (၂၈) ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ေသာအခါ၌ အသင္းမ်ားအားလံုး ဖ်က္ၾကရပါသည္။
ေနာက္ပုိင္းတြင္ မဆလအစိုးရက စာေပလုပ္သားဖဲြ႔ရန္ ႀကိဳးစားေသာ္လည္း စာေပေလာကသားမ်ားက စစ္ဗိုလ္မ်ား၏ ေအာက္သို႔ ေခါင္းမထိုးၾကေသာေၾကာင့္ ဖဲြ႔မရျဖစ္ေနခဲ့သည္။ ၁၉၆၇ ခုႏွစ္မွာ စာေပလုပ္သားအဖဲြ႔ႀကီး ဖဲြ႔ေတာ့မည္ဟု အစိုးရက ေၾကညာေသာအခါတြင္ စာေရးဆရာ၊ သတင္းစာဆရာအမ်ားကို ဖမ္းဆီးထားေသာ ေၾကာင့္ မေက်နပ္ၾကတာပါဟု စာေရးဆရာမ်ားက စာတင္ၾကသျဖင့္ ေထာင္မ်ားထဲတြင္ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားသည့္ စာေပေလာကသားမ်ားကို လႊတ္ေပးရေလသည္။ ထိုအခါတြင္ တင္ေမာင္လည္း လြတ္လာရသည္။ ေအာင္လင္း၊ ဒဂုန္တာရာ၊ ဂ်ာနယ္ေက်ာ္မမေလး၊ ေနးရွင္းကိုလွေထြး၊ အေထာက္ေတာ္လွေအာင္တို႔ တၿပံဳႀကီး လြတ္လာၾကပါ သည္။
စာေပအဖဲြ႔ ဖဲြ႔ရန္ ၁၉၆၇ ခုႏွစ္မွ စတင္ၿပီး စည္းရံုးေစကာမူ ေထာင္ထြက္စာေရးဆရာမ်ားကစၿပီး စာေပေလာကသား တို႔က စစ္အစိုးရကို ပလူးပလဲမလုပ္ရဲၾကသျဖင့္ စာေပလုပ္သားအသင္းကို အစိုးရက မဖဲြ႔၀ံ့ဘဲ ဆုိင္းငံ့ေနရပါသည္။ ေနာက္ဆံုး ၁၉၈၀ ခုႏွစ္တြင္မွ စာေပညီလာခံေခၚၿပီး ဖဲြ႔စည္းရာ၌ စာေရးဆရာမ်ားကိုမူ လမ္းစဥ္ႏွင့္ စည္းရံုး၍ မရေသာေၾကာင့္ စာေပညီလာခံတြင္ အရက္တုိက္ၿပီး စည္းရံုးသည္ဟု သတင္းၾကားရပါသည္။
စာေပလုပ္သားအဖဲြ႔ႀကီးကို ဖဲြ႔ေသာအခါတြင္ စာတလံုးမွ မေရးဘူးသူ ေရတပ္က ဗိုလ္မႉးက အတြင္းေရးမႉး၊ စာတိုေပစ ေရးဖူးသည့္ ၾကည္းတပ္စစ္ဗိုလ္က ဥကၠ႒ေနရာမ်ားကို ရယူခဲ့ၾကပါသည္။ စစ္အစုိးရေခတ္တြင္ အဖဲြ႔အစည္းမွန္သမွ်ကို စစ္တပ္က ဦးေဆာင္မည္ဟု လမ္းစဥ္ခ်ထားသည္။
စာေပစီးပြားေရးလုပ္ငန္းကိုလည္း စစ္တပ္က အပိုင္စီးပါေသးသည္။ သတင္းစာျဖန္႔ခ်ီေရးလုပ္ငန္းႀကီးကို စစ္တပ္က ၀င္၍ လုယူပံုမွာ ရွက္ရြံဖြယ္ေကာင္းသည္။
သတင္းစာျဖန္႔ခ်ီေရး ကုိယ္စားလွယ္လုပ္ငန္းသည္ မ်ားစြာ၀င္ေငြမွန္ၿပီး ၀င္ေငြေကာင္းပါသည္။ ဒီမိုကေရစီေခတ္ ကမူ သတင္းစာမ်ားကို လူထုႀကိဳက္သည့္အခ်ိန္၊ မႀကိဳက္ေတာ့သည့္ အခ်ိန္မ်ား ရွိသျဖင့္ ရႈံးသည့္အခါလည္း ရွိခဲ့သည္။
စစ္အစိုးရတက္လာေသာအခါ ႏုိင္ငံျခားသံုးေငြရွားပါးသျဖင့္ ကုန္ထုတ္စကၠဴမ်ားကို နုိင္ငံျခားမွ ၀ယ္ယူတင္သြင္းမႈ မျပဳႏုိင္ေသာေၾကာင့္ သတင္းစာကို ပိႆာခ်ိန္ႏွင့္ ျပန္ေရာင္းႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ၀ယ္အားေကာင္းပါသည္။ သတင္းစာတေစာင္ကို လၾကည့္ေစ်းႏႈန္း တလ (၆) က်ပ္ႏွင့္ ၀ယ္ၾကည့္လွ်င္ လကုန္ေသာအခါ၌ စကၠဴေရာင္းစားပါက (၇)က်ပ္ ရႏုိင္သျဖင့္ ၀ယ္သူေပါပါသည္။
တေန႔မွာ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေသာင္းဒန္က တင္ေမာင္ႏွင့္ ဆရာတက္တိုးတို႔အျပင္ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္မ်ားကို ပါ ဆင့္ေခၚၿပီး အစိုးရက အျမတ္ႀကီးစားစနစ္ကို ပေပ်ာက္ေအာင္ အားထုတ္ေနခ်ိန္တြင္ သတင္းစာကိုယ္စားလွယ္ မ်ားက အျမတ္ႀကီးစားေနသည္ကို လက္ပိုက္ၿပီး ၾကည့္မေနႏုိင္ေၾကာင္းႏွင့္ ႀကီးက်ယ္ေသာ ႏုိင္ငံေရးစကားလံုးမ်ား သံုးၿပီး ေျပာပါသည္။
ထိုေၾကာင့္ လက္ရွိ ကိုယ္စားလွယ္အားလံုးကို ျဖဳတ္ၿပီး တုိင္းျပည္အတြက္ အသက္ေပးကာ ရြပ္ရြပ္ခၽြံခၽြံ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကေသာ စစ္ဗိုလ္စစ္သားေဟာင္းမ်ားကို ခန္႔ရမည္ဟု အမိန္႔ထုတ္ပါသည္။ ဆရာတက္တိုးႏွင့္ အယ္ဒီတာခ်ုဳပ္မ်ား အားလံုးတို႔က လက္ရွိကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ျဖဳတ္ပါလွ်င္ စား၀တ္ေနေရး ဒုကၡေရာက္ၾကပါမည္ ဟု ေတာင္းပန္ၾကမွ အားလံုးကို မျဖဳတ္ဘဲ ေစာင္ေရေလ်ာ့ေပးကာ ပိုထြက္လာသမွ် ေစာင္ေရကို တပ္မေတာ္ လူထြက္မ်ားႏွင့္ တပ္မေတာ္ မုဆိုးမမ်ားကို ေပးရမည္ဟု အမိန္႔ခ်ပါသည္။
ကုိယ္စားလွယ္အသစ္ ခန္႔ထားေရးကို စီစဥ္ရန္ တင္ေမာင္အား တာ၀န္ေပးပါသည္။ ေနာက္တေန႔ နံနက္တြင္ ၀န္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေသာင္းဒန္က ကုိယ္စားလွယ္ခန္႔ရမည့္ စစ္မႈထမ္းေဟာင္း စာရင္းရွည္ႀကီးကို ေပးပါသည္။ `သူ႔တပ္က ရဲေဘာ္ေတြကြ။ သူက သူ႔ရဲ့ ရဲေဘာ္ေတြကို သံေယာဇဥ္ႀကီးရွာတယ္။ သူ႔ရဲေဘာ္ေတြကလည္း သူ႔ကို ခ်စ္ၾကတယ္တဲ့` ဟု ဆရာ တက္တုိးက မခံခ်င္ေသာ ေလသံႏွင့္ ေျပာရွာပါသည္။
တင္ေမာင္က မေနႏိုင္သျဖင့္ ျပန္ေျပာမိသည္။ `ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ေသာင္းဒန္ဟာ အလြန္အထက္စီးနင္းႏိုင္တယ္။ သူေဂါက္သီးရုိက္သြားတဲ့အခါ ရဲေဘာ္ေတြက ဖိနပ္စီးေပးရတယ္လို႔ ၾကားသိရပါတယ္ဗ်ာ` ဟု။
သတင္းစာကိုယ္စားလွယ္ အသစ္ခန္႔ရန္ တာ၀န္က်ေလေတာ့မွ တင္ေမာင္တို႔ တုိင္းျပည္တြင္ ေက်းဇူးဆပ္ရမည့္ တပ္မေတာ္သားေဟာင္းမ်ား၊ စစ္ဗိုလ္ေဟာင္းမ်ား၊ မုဆိုးမမ်ား မည္ေရြ႕မည္မွ် မ်ားျပားသည္ကို သိရပါေတာ့သည္။
၀န္ႀကီးအမ်ားက တဆင့္ပို႔ေသာ ရဲေဘာ္ေဟာင္းႏွင့္ မုဆိုးမစာရင္းမ်ားက အလြန္မ်ားျပားလြန္းသည္။ သူတို႔က လူကုိယ္တုိင္ တင္ေမာင္၏ ရံုးခန္းသို႔ လာၾကရမည္ျဖစ္သျဖင့္ လာၾကရာ၌ ရံုးခန္းအျပည့္ ျဖစ္ေနပါသည္။ အားလံုးက အထက္ကစီးၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္၏ ေက်းဇူးရွင္ေတြျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ႏုိင္ငံက ေထာက္ပံ့ရမယ္ဟု ေျပာၾကပါ သည္။
သူတို႔တေတြ အားလံုးလုိလိုသည္ ျပည္သူပိုင္စက္ရံု၊ လုပ္ရံုမ်ားမွ ထြက္သည့္ ကုန္စည္မ်ား ကုိယ္စားလွယ္ ရထားသူမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ သိမ္ႀကီးေစ်း ေစ်းသစ္ႀကီးႏွင့္ ေစ်းအမ်ားတြင္ ဆိုင္ေနရာ ရထားၾကၿပီး ေစ်းမေရာင္း ဘဲ တဆင့္လစာယူကာ ေခါင္းပံုျဖတ္စားေနသူမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ လက္ေၾကာတင္းေအာင္ လုပ္ကိုင္လိုသူမ်ား မဟုတ္သည္ကို ျမင္ရံုႏွင့္ သိပါသည္။ သတင္းစာကုိယ္စားလွယ္လုပ္ငန္းကိုလည္း လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို ရယူၿပီး တဆင့္ ေရာင္းစားၾကမည့္ ေခါင္းပံုျဖတ္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ကုိယ္စားလွယ္သစ္ခန္႔ေရးကို (၁၅) ရက္ႏွင့္ အၿပီး လုပ္ရမည္ဟု အမိန္႔ရွိသျဖင့္ ေန႔မီးညမီးႏွင့္ လုပ္ရပါသည္။
ေညာင္ဦး၊ ေရႊစည္းခံု ေစတီေတာ္တြင္ နဂါးရုပ္ႀကီးတခု ရွိပါသည္။ ထိုအရုပ္ႀကီးကို ဖက္ကာ လက္ခ်င္းထိႏုိင္လွ်င္ အေမ့ႏို႔ဖိုးေက်သည္ဟု ဆိုပါသည္။ တင္ေမာင္အဖို႔ အေမ့ႏုိ႔ဖိုးေက်ေအာင္ ေက်းဇူးမဆပ္ႏုိ္င္ေစကာမူ တပ္မေတာ္ ၏ ေက်းဇူးကို ေက်ေအာင္ ဆပ္ႏုိင္ခဲ့ပါသည္။ ဤတခ်ီတည္းႏွင့္ ေက်းဇူးရွင္ တပ္မေတာ္သားေဟာင္းမ်ားကို အေျပ အလည္ ေက်းဇူးဆပ္ႏုိင္ခဲ့ပါ၏။ ။

No comments: