Saturday, October 30, 2010

(၅၆) ထြက္ေတာ္မူ နန္းကခြာတယ္ (ေၾကးမံုဦးေသာင္း)

ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနတြင္ လုပ္သက္ (၉) ႏွစ္ေက်ာ္ (၁၀) ႏွစ္ျပည့္လုလုတြင္ ရပ္တန္းက ရပ္သင့္ၿပီဟု တင္ေမာင္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်လိုက္ပါသည္။ ဆရာတက္တိုးအား တုိင္ပင္ေသာအခါတြင္ “ (၃) လေလာက္ဆိုလွ်င္ (၁၀) ႏွစ္ျပည့္မွာမို႔ ပင္စင္ရမယ္ကြ၊ (၃) လပဲ ေအာင့္အီးထားပါကြာ” ဟု ဆိုရွာပါ၏။ ခက္သည္မွာ ေနာက္ထပ္ (၃) လ မဆိုထားဘိ ေနာက္ (၃) ရက္ပင္ မေနလိုေတာ့ပါ။ လုပ္သက္ (၁၀) ႏွစ္ျပည့္ရန္ (၃) လအလိုတြင္ ထြက္စာတင္လိုက္ပါ၏။
တိုင္ပင္ရမည့္သူမ်ားကို တိုင္ပင္ေသာအခါ ဆရာဦးအုန္းခင္၊ ဦးညိဳျမႏွင့္ ျမသန္းတင့္တို႔က တင္ေမာင္တေယာက္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ရွိေနသျဖင့္ အက်ိဳးမရွိဟု သံုးသပ္ကာ အျမန္ဆံုးထြက္ရန္ တိုက္တြန္းၾကပါသည္။ ေထာင္တြင္းရွိ သခင္စိုးကပင္ တင္ေမာင္အား ႏုိင္ငံျခားသို႔သြားကာ စာေရးသင့္သည္ဟု ဗ်ာဒိတ္ေပးပါသည္။
လမ္းစကလည္း ေပၚေနပါသည္။ ေတာ္လွန္ေရးအစုိးရ တက္လာခ်ိန္မွစတင္ကာ အိႏၵိယတုိင္းရင္းသားအမ်ားႏွင့္ အဂၤလိပ္ေသြးပါသူမ်ားတို႔ ျမန္မာႏုိင္ငံကို စြန္႔ခြာေျပးၾကစဥ္က “အၿပီးျပန္မ်ား” ဟု ေ၀ါဟာရအသစ္ျဖင့္ ခြင့္ျပဳခဲ့ရာတြင္ သူတို႔အိမ္ခန္းမ်ားကို သိမ္းယူခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာအစစ္မ်ားကိုမူ ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္ ေလွ်ာက္ထားသည္ႏွင့္ တၿပိဳင္နက္ သစၥာေဖာက္ဟု တံဆိပ္တပ္ကာ မႈထမ္းရာထမ္းျဖစ္ပါက အလုပ္မွ ျဖဳတ္ေလ့ရွိပါသည္။ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ ရရွိရန္ ခက္ခဲလွပါသည္။
ျပည္ပသို႔ ေရာက္ေနေသာ ျမန္မာမ်ားသာမက ျမန္မာျပည္တြင္ ဖြားျမင္သူ မွန္သမွ်ကို ျပည္တြင္းသို႔ အလည္လာရန္ ဗီဇာမေပးဘဲ ပိတ္ထားခဲ့ပါသည္။ သံရံုးသို႔ လာေရာက္ကာ ဗီဇာေလွ်ာက္ထားသူမွန္သမွ်ကို ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေမြးဖြားသူ ျဖစ္ပါက မည္သူ႔ကိုမွ ျပည္၀င္ခြင့္ဗီဇာထုတ္မေပးရဟု ဦးေန၀င္းက အမိန္႔ခ်ထားပါသည္။ ထိုေၾကာင့္ ကမၻာေပၚတြင္ အျမင့္ဆံုးဧ၀ရတ္ ေတာင္ထိပ္ကို တက္ခဲ့ႏုိင္သူ ကမၻာေက်ာ္ သူရဲေကာင္းႀကီး ဆာဟီလာရီက အာရွခရီးစဥ္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ ၀င္ေရာက္ရန္ စီစဥ္ေသာအခါ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေမြးဖြားသူျဖစ္သျဖင့္ လာေရာက္ခြင့္မျပဳႏုိင္ဟု ျပည္၀င္ခြင့္ဗီဇာမေပးခဲ့ပါ။
ယင္းကဲ့သို႔ တင္းက်ပ္စြာ ေရႊတံခါးႀကီးကို လံုၿခံဳစြာ ပိတ္ထားခဲ့ရာမွ ဇာတ္ကြက္ေျပာင္းသြားျပန္ပါသည္။ ဦးေန၀င္းက ဥေရာပသို႔ ဇိမ္ခံခရီးထြက္ရာမွ ျပည္မွ ထြက္ေနသူ ေဒၚရတနာနတ္မယ္တို႔ ေတြ႕ၾကၿပီး ခ်စ္ႀကိဳက္မိသည္ ဆိုပါသည္။ သူထုတ္ခဲ့ေသာ လူ၀င္မႈဥပေဒမ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္ကာ ေဒၚရတနာနတ္မယ္ကို အပါေခၚကာ ႏုိင္ငံတြင္းသို႔ ျပန္ေခၚလာၿပီး လက္ဆက္ခဲ့ပါသည္။
ဦးေန၀င္းက မိမိေရးထားေသာ ဗီဇာပိတ္ဥပေဒကို ဖ်က္မိရာမွ မိမိကိုယ္တုိင္ လက္ႏွင့္ ေရးထားသည္ကို မိမိ၏ ေျခေထာက္ႏွင့္ ဖ်က္မိသည္ကို ရွက္ေတာ္မူဟန္ တူပါသည္။ ျမန္မာျပည္ဖြားမ်ား ျပည္မွ ထြက္ခြင့္၊ ၀င္ခြင့္ စည္းကမ္းကို ေလွ်ာ့ေပးပါသည္။ ျမန္မာျပည္ဖြားမ်ား ၀င္ေရာက္ခြင့္ျပဳရာမွ ျပည္မွ ထြက္လိုသူမ်ားအား ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္မ်ား ဖြင့္ေပးေနသျဖင့္ ျပည္မွ ထြက္လုိသူမ်ားအဖို႔ အခါေတာ္က်ေနပါသည္။
အေမရိကန္ျပည္ ေတာၿမိဳ႕ကေလးတၿမိဳ႕မွ မိတ္ေဆြ သတင္းစာဆရာတဦးအား မိမိလာခဲ့ေတာ့မည္ဟု အေၾကာင္းၾကားၿပီးေနာက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္စန္းယုထံ သြားေရာက္ေတြ႔ဆံုကာ အေမရိကန္သို႔ သြားလိုေၾကာင္း တင္ျပရာ ”သြားပါေလ၊ ဟိုက်ေတာ့ က်ဳပ္တို႔ ဗမာႏုိင္ငံေကာင္းေၾကာင္းေတြ ေရးပါေလ” ဟု ေရွာေရွာရႉရႉ သေဘာတူခဲ့ပါသည္။ တဆက္တည္း အေမရိကန္သံအမတ္ကို ေတြ႔ဆံုကာ ဗီဇာေတာင္းပါသည္။ သံအမတ္ႀကီးက ဆရာလွသမိန္ထ့ ျမန္မာစာသင္ၾကားေနရာ တင္ေမာင္ေရးသားေသာ သတင္းစာဆရာ၀တၳဳကို ေက်ာင္းသံုးစာအုပ္ အျဖစ္ သင္ၾကားေနသူျဖစ္သျဖင့္ စိတ္ခ်ဟု အေျဖေပးပါသည္။ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္မွာ (၁၃) ရက္အတြင္း က်လာၿပီး ရက္ (၂၀) အတြင္း ဗီဇာရရွိပါသည္။ မဆိုင္းမတြ ထြက္ခဲ့ပါသည္။
ယခုကဲ့သို႔ အလ်င္အျမန္ ထြက္ခဲ့သည္မွာ အကယ္၍ မထြက္ပါလွ်င္ တင္ေမာင္ေၾကာက္လွေသာ အင္းစိန္ေထာင္ႀကီးသို႔ ျပန္သြားရမည့္ နိမိတ္လကၡဏာမ်ားကို ျမင္ေတြ႔ရသျဖင့္ ျဖစ္ပါ၏။ မိမိအဖို႔ အထက္လူႀကီးမ်ားျဖစ္ေသာ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီး၊ ဒု-၀န္ႀကီးတို႔ႏွင့္ ျပႆနာမရွိပါ။ ျပန္ၾကားေရးဌာနတြင္ စစ္ဗိုလ္မ်ား၊ ကြန္ျမဴနစ္လူထြက္မ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းေဟာင္းမ်ားဟု ေခၚေ၀ၚၾကေသာ သမရုိးက် စာနယ္ဇင္းေလာကသားမ်ားဟု သံုးစုရွိပါသည္။ ၀န္ႀကီးမ်ားအပါအ၀င္ စစ္ဗိုလ္မ်ားက တင္ေမာင္အား ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးက ခန္႔ထားသူအျဖစ္ လက္ဖ်ားႏွင့္ မတို႔ၾကပါ။ ဌာနအတြင္းသို႔ ၀င္ေရာက္အေျခခ်ခ်ိန္မွ စတင္ကာ ကြန္ျမဴနစ္လူထြက္မ်ားက တိုက္ခဲ့ၾကရာတြင္ ေနာက္ပုိင္းတြင္ ရဲေဘာ္ရဲဘက္ စာနယ္ဇင္းေလာကသားတို႔ကပါ တုိက္ခိုက္လာၾကပါသည္။
ႏုိင္ငံျခားသို႔ သြားခြင့္မ်ားမ်ား ရရွိခဲ့ျခင္း၊ သံရံုးမ်ားႏွင့္ ၀င္ထြက္သြားလာႏုိင္ျခင္း စသည့္အခြင့္အေရးမ်ားအျပင္ အယ္ဒီတာအဖဲြ႔၏ အတြင္းေရးမႉးရာထူးသည္ ထုိေခတ္က ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနတြင္ အေကာင္းဆံုးရာထူး ျဖစ္သျဖင့္ ပလႅင္လုလိုသူ မ်ားပါသည္။
တင္ေမာင္၏ ေနရာကို ရရွိရန္မွာ တင္ေမာင္အား အင္းစိန္ေထာင္သို႔ ပို႔ႏုိင္မွသာ ေအာင္ႏုိင္မည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ စစ္အစိုးရေခတ္တြင္ အထက္ဆံုးလက္နက္ျဖစ္ေသာ ပစ္စာ လက္နက္ကို သံုးေနၾကသည္ကို သိရပါသည္။ မိမိသည္ ေဆာင္းပါးမ်ားေရးရာတြင္ မိမိ၏ ယူဆခ်က္အမွန္ကို ေရးသည္မွတပါး ဌာနဆိုင္ရာ တာ၀န္ကို ေက်ပြန္စြာ ထမ္းေဆာင္သည္ကို ၀န္ႀကီးမ်ားက သိၾကသျဖင့္ တုိင္စာမ်ားကို တင္ေမာင္အားျပသကာ ေျဖရွင္းခြင့္ေပးၾကပါသည္။ ယိုးစြပ္ခ်က္မ်ားကို ေျဖရွင္းျပႏုိင္သျဖင့္ ေခါင္းႏွင့္ကိုယ္ ၿမဲခဲ့ရပါသည္။
ဦးသန္႔စ်ာပန အေရးအခင္း ဆူပူၾကစဥ္က ဆရာတင္ေမာင္၊ ဆရာတက္တိုးတို႔က လူထုကို ထိန္းသိမ္းေသာ ေဆာင္းပါးမ်ား မေရးပါဟု ၀န္ႀကီးမ်ားႏွင့္ အယ္ဒီတာခ်ုဳပ္အစည္းအေ၀းတြင္ ဗိုလ္တေထာင္အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ ကြန္ျမဴနစ္လူထြက္ ဦးထိန္လင္းက လက္ညိႇဳးထိုးကာ တင္ျပပါသည္။ သူသည္ လမ္းစဥ္ပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီ၀င္လည္း ျဖစ္သျဖင့္ ပါတီ၏ ၾသဇာပါရွိပါသည္။ သူ၏ စဲြခ်က္သည္ အႏၲရာယ္ႀကီးလွပါသည္။
“၀န္ႀကီးမ်ားခင္ဗ်ား၊ လက္နက္ခ်ကြန္ျမဴနစ္ႀကီးက အခြင့္ႀကံဳသျဖင့္ ေခ်ာက္တြန္းသည္ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု မဆုိင္းမတြ ျပန္ကာ ရွင္းရပါသည္။ ဗိုလ္တေထာင္တြင္ ကြန္ျမဴနစ္ထြက္မ်ား စာမူပို႔က ခ်က္ခ်င္းပံုႏွိပ္ေစကာမူ တင္ေမာင္တို႔ ေက်ာင္းေဟာင္းမ်ား၏ စာမူကို (၄) ရက္ၾကာမွ ပံုႏွိပ္သျဖင့္ လတ္တေလာအေရးအခင္းမ်ား ေရးရန္ ခက္ခဲေၾကာင္းမွ စတင္ကာ ေရြႊတိဂံုေစတီေတာ္တြင္ ညတည၌ လွ်ိဳ႕၀ွက္စည္းေ၀းၾက၍ အစုိးရဌာနမ်ားသို႔ ေရာက္လာၾကေသာ ကြန္ျမဴနစ္လက္နက္ခ်မ်ားက ဌာနရွိ လူေဟာင္းမ်ားကို ၿဖိဳကာ လက္နက္ခ်မ်ား ပိုမိုေနရာရရွိေရးကို ေဆာင္ရြက္ၾကရမည္၊ အစိုးရစက္ယႏၲရား အခ်က္အခ်ာမ်ားကို ရၾကမွ စစ္ဗိုလ္မ်ားကို ၿဖိဳရန္ ဆံုးျဖတ္ေၾကာင္းကိုပါ အတိအလင္းေခ်ပမွ လက္နက္ခ်အားလံုးတို႔ပါ ၿငိမ္သက္သြားပါသည္။
တဖန္ ေက်ာင္းေဟာင္းသတင္းစာေလာကသား ဘ၀တူျဖစ္သူ ငတ္ေဖာ္ငတ္ဖက္ ဆရာသာဂဒုိးက စဲြခ်က္တင္ျပန္ပါသည္။ ၁၉၇၅ ခုႏွစ္က သမုိင္းခ်ည္စက္ အလုပ္သမားမ်ား ဆႏၵျပသျဖင့္ ဆူပူမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚရာတြင္ တင္ေမာင္ေရးသားထုတ္ျပန္ေသာ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ ေၾကညာခ်က္က ႏိႈးဆြေသာေၾကာင့္ ပိုမိုဆူပူၾကသည္ဟု သူက ေျပာပါသည္။ စြဲခ်က္မွာ အေရးႀကီးလွပါသည္။ ႏုိင္ငံေတာ္ကို သစၥာေဖာက္မႈ ျဖစ္ပါသည္။ မွန္ကန္ပါက တင္ေမာင္အား ေထာင္သို႔ျပန္ပို႔ရန္သာ ရွိပါသည္။ သူမသိသည္မွာ ယင္းေၾကညာခ်က္ကို တင္ေမာင္ေရးသည္မွာ မွန္ကန္ေစကာမူ သက္ဆုိင္ရာ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီး၏ ႏႈတ္မိန္႔ကို ႏႈတ္တိုက္ေရးရသည္ ျဖစ္ၿပီး ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးကိုပါ ဖတ္ျပၿပီးမွ ၀န္ႀကီးႏွစ္ဦးတို႔၏ အတည္ျပဳခ်က္ႏွင့္ ထုတ္ျပန္သည္ျဖစ္သျဖင့္ တင္ေမာင္၏ အာေဘာ္မဟုတ္ေသာေၾကာင့္ ေခါင္းမျပဳတ္ခဲ့ရပါ။
အေရးထဲတြင္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္းဦးႏုက ထုိင္းနယ္စပ္တြင္ တပ္စဲြၿပီး သူပုန္ထျပန္ရာ သူက လႊတ္လိုက္ေသာ ဆက္သားႀကီး ကိုေထြးျမင့္ကို စစ္စံုေထာက္မ်ားက ဖမ္းမိေသာအခါတြင္ ဦးႏုက တင္ေမာင္ႏွင့္ ဆက္သြယ္လႈပ္ရွားရန္ ၫႊန္ေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကိုပါ ဖမ္းမိခဲ့ပါသည္။ တင္ေမာင္အား ဆက္ရန္ လွ်ိဳ႕၀ွက္သေကၤတ ၁ ႏွင့္ ဆက္သြယ္ရမည္ စသည္ျဖင့္ အေသးစိတ္မိပါသည္။ ဦးႏုထံသို႔ သတင္းစာမွ စာျပန္ေရးလိုက္ပါသည္။ “ဦးခင္ဗ်ား၊ က်ေနာ့္ကို ပါလီမန္ဒီမုိကေရစီပါတီ သူပုန္တပ္စာရင္းမွ ထုတ္လိုက္ပါ။ အစုိးရကို တိုက္ရန္ရွိပါက က်ေနာ့္နည္း၊ က်ေနာ္၏မူႏွင့္ တိုက္ပါမည္” ဟု ေရးသားရပါ၏။ “မဆလအစိုးရကို မတိုက္” ဟု မေရးခဲ့ပါ။
ထိုေၾကာင့္ တင္ေမာင္၏ ဘ၀အေျခအေနမွာ စစ္ေျမျပင္တြင္ ေရာက္ေနသူကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနပါသည္။ က်ည္ဆံမ်ားသည္ အေရွ႕ဘက္မွသာမက ေနာက္မွလည္း လာပါသည္။ ေဘးႏွစ္ဘက္မွလည္း လာပါသည္။ ေထာင္ႏႈတ္ခမ္း လမ္းေလွ်ာက္ေနရေသာ ဘ၀မွ လြတ္ေျမာက္ေအာင္ ေျပးခဲ့ပါသည္။
ျပည္မွ ထြက္ရန္ စီစဥ္ေနခ်ိန္တြင္ စာေပႏွီးေႏွာဖလွယ္ပဲြႏွင့္ ႀကံဳႀကိဳက္သျဖင့္ စာတမ္းတင္ရာတြင္ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီး ဦးလြင္သည္ ေရွ႕ဆံုးမွ ထုိင္ေနပါသည္။ စစ္စံုေထာက္ခ်ဳပ္ႀကီး ျဖစ္ခဲ့သျဖင့္ သတင္းစာလုပ္သက္တေလွ်ာက္လံုး သူ႔ကို ေၾကာက္ခဲ့ရသူျဖစ္ပါသည္။ သူ၏ မ်က္ႏွာကို စူးစိုက္ၾကည့္ၿပီး လက္ညႇိဳး ထိုး၍ ဦးကုလားရာဇ၀င္တြင္ ပုဂံေခတ္က ေနာင္ေတာ္ကို လုပ္ႀကံကာ နန္းတက္သူ ကုလားက်မင္းအား ပံ့တကူမေထရ္ႀကီးက “ဟယ္ - မင္းဆိုးမင္းညစ္၊ နင္ကား သံသရာ၀ယ္ ခံရအံ့ေသာ မေကာင္းမႈကို မေၾကာက္၊ ဤစည္းစိမ္ကို ရလွ်င္ နင္၏ ကိုယ္ခႏၶာသည္ မအိုမေသၿပီမွတ္သည္ေလာ။ ေလာကတြင္ နင့္ထက္ ပ်က္ေသာ မင္းမရွိ၊ မင္းဆိုးမင္းညစ္ေအာက္တြင္ ငါမေနၿပီ” ဟု လက္ညႇိဳးေငါက္ေငါက္ထိုးကာ သီဟိုဠ္ျပည္သို႔ ထြက္သြားေၾကာင္း ဌာန္ကရိုဏ္းက်က် ဖတ္ရႈခဲ့ရသည့္ အရသာမွာ ႀကီးမားလွပါ၏။ ။

No comments: