Friday, June 11, 2010

(၄၆) လႊတ္ေတာ္မွ ဘ၀သံသရာျပက္လံုး (ေၾကးမံုဦးေသာင္း)

ျဖစ္ခ်င္တာေတြလဲ မျဖစ္ရတာ - မျဖစ္ခ်င္တာေတြလဲ ျဖစ္ရတာ - ဟူေသာ ဆရာသုခ၏ ဘ၀သံသရာ ေတးသေဘာတရားကို အာဏာရွင္ႀကီး၊ ပင္စင္စားႀကီး ဦးေန၀င္း ရင္ဆုိင္ရရွာသည္ကို သူ၏ ပုဂၢလိကပိုင္ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ခန္းမရင္ျပင္တြင္ ေတြ႔ျမင္ရသျဖင့္ တရားက်မိသည္။ ေနာက္တီးေနာက္ေတာက္ ေလွာင္ေျပာင္ေလ့ရွိေသာ လာေကာ ေလာကႀကီး၏ ျပက္လံုးကို `အုန္းကနဲ` ရယ္မိသည္။
၁၉၇၄ ခု အေျခခံဥပေဒႀကီးကို လူထုႀကီးက တခဲနက္ေထာက္ခံမဲေပးၾကၿပီးေနာက္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အတြက္ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္အမတ္မင္းမ်ား ေရြးေကာက္ပဲြကို က်င္းပပါသည္။ ေရြးေကာက္ပဲြမတုိင္မီတြင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေန၀င္းက တပ္မေတာ္မွ အနားယူရာတြင္ ေနာက္ေတာ္ပါ ဗိုလ္မႉးႀကီး (၂၀) တို႔ကပါ အနားယူကာ အရပ္သား ပင္စင္စားႀကီးမ်ား ျဖစ္လာၾကပါသည္။
ေခတ္ေဟာင္းကကဲ့သို႔ ေဖာက္ျပန္သူအမတ္မျဖစ္ႏုိင္ေစရန္ စီစဥ္ထားပါသည္။ လူထုအဖို႔လည္း ပင္ပင္ပန္းပန္း လူေရြးရန္မလိုရေအာင္ မည္သူမည္၀ါသည္ ျပည္သူ႔ကုိယ္စားလွယ္ ျဖစ္သင့္သည္ဟု အမတ္ေလာင္းမ်ားကို ျမန္မာ့ ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီက ေရြးခ်ယ္ေပးပါသည္။ လူထုႀကီးတာ၀န္မွာ (၉၉) ရာခုိင္ႏႈန္း ေထာက္ခံမဲေပးၾကရန္ ျဖစ္ပါသည္။
စစ္တပ္မွ အနားယူခဲ့ေသာ ဦးေန၀င္းႏွင့္ ဗိုလ္လူထြက္ (၂၀) အပါအ၀င္ သင့္ေလ်ာ္သူမ်ားကို ပါတီက ေရြးၿပီး အေရြးခံေစပါသည္။ ယင္းသို႔ လူထုက မဲေပးတင္ေျမႇာက္ေသာ အမတ္မင္း (၄၅၁) ဦးတို႔သည္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ခန္းမေဆာင္တြင္ တႏွစ္သံုးႀကိမ္ ညီလာခံၾကၿပီး ဥပေဒျပဳၾကပါသည္။ ၁၅ ရာခုိင္ႏႈန္းက အရပ္သားေက်ာင္းဆရာမ်ား၊ ဆရာ၀န္မ်ားႏွင့္ လူမ်ိဳးစုကိုယ္စားလွယ္မ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ (၈၅) ရာခုိင္ႏႈန္းေသာ အမတ္မင္းမ်ားက စစ္၀တ္စံုကို ခၽြတ္ၿပီးေတာင္ရွည္ပုဆိုး၀တ္ထားသည့္ ဗိုလ္လူထြက္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ထိုေၾကာင့္ အစည္းအေ၀းမ်ားသည္ အသက္မပါေသာ အခမ္းအနားမ်ား ျဖစ္ေနသည္။ ၀န္ႀကီးမ်ား တင္ျပေသာ အဆုိမွန္သမွ် တို႔ကို ေထာက္ခံၾကသျဖင့္ စိတ္၀င္စားစရာတကြက္မွ မရွိပါ။ သတင္းစာဦးစီးမ်ားႏွင့္ ဌာနဆုိင္ရာ အႀကီးအကဲမ်ား တက္ေရာက္ၿပီး ေလ့လာၾကရပါသည္။
အမတ္မ်ားက ေထာက္ခံၾကမည့္ မိန္႔ခြန္းမွန္သမွ်ကို လႊတ္ေတာ္ရံုးကို (၇) ရက္ တင္ႀကိဳေပးရပါသည္။ ေျပာခြင့္ျပဳသည္တို႔ကို တည္းျဖတ္ၿပီး စာမူကို သတင္းစာမ်ားက (၂) ရက္ တင္ႀကိဳရရွိေလရာ အိမ္၌ အိပ္ေနရင္း သတင္းေရးႏုိင္ပါသည္။ ေ၀ဖန္ခ်က္ေရးႏုိင္ပါသည္။
ပ်င္းရိၿငီးေငြ႔ဖြယ္ေကာင္းေသာ ပါလီမန္အစည္းအေ၀းကို တက္ေရာက္သတင္းယူၾကရသည့္ နားေထာင္ၾကရသည့္ ပရိသတ္မ်ားအဖို႔ လြန္စြာ သနားစရာေကာင္းပါသည္။ ေတာ္ပါေသးသည္။ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ားကို ခန္းမႀကီး၏ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေနရာေပးထားသျဖင့္ တင္ေမာင္တို႔ လူတစုမွာ ဇိမ္က်က်ႏွင့္ ၀တၳဳဖတ္ႏို္င္ၾကပါသည္။
ထိုထက္ေကာင္းသည္မ်ား ရွိပါေသးသည္။ လႊတ္ေတာ္အမတ္မင္းမ်ားအတြက္ အထူးဖြင့္ေပးထားေသာ ကုန္သြယ္ေရးေကာ္ပိုေရးရွင္း စားေသာက္ဆုိင္ႏွင့္ အထူးကုန္စံုဆုိင္တြင္ စာေရးသူတို႔ ၀ယ္ယူစားေသာက္ခြင့္ ရရွိၾကသည္မွာ မဟာအခြင့္အေရးျဖစ္ပါ၏။
နံနက္စာ တရုတ္၊ကုလား၊ ျမန္မာဟင္းထမင္းမွာ ဆီစုိစို၊ နံႏြင္းစိုစို၊ ဆန္ေကာင္းေကာင္းႏွင့္ ခ်က္ထားပါသည္။ သမၼတႀကီး ဦးေန၀င္းႏွင့္ ၀န္ႀကီးမ်ားပါ ၀ယ္ယူစားေသာက္ၾကသျဖင့္ ေစ်းႏႈန္းကလည္း အျပင္ကႏႈန္းထက္ အဆမ်ားစြာ သက္သာပါသည္။ ေန႔လည္စာ ေကာ္ဖီလက္ဖက္ရည္ကလည္း ေကာင္းလွပါသည္။ ထိုအခ်ိန္က ျပင္ပေလာကတြင္ သၾကားျပတ္ေနေသာေၾကာင့္ လက္ဖက္ရည္ဆုိင္မ်ားက ခ်ိဳခ်ဥ္မ်ားကို ေမွာင္ခို၀ယ္ၿပီး ေဖ်ာ္ၾကရေလသျဖင့္ ေကာ္ဖီ၊ လက္ဖက္ရည္ နီျပာ၀ါစိမ္းမ်ားကို ေသာက္ေနၾကရပါသည္။ ကမၻာမွာ အံမခန္း ျဖစ္ေစသည့္ အစိမ္းေရာင္ေကာ္ဖီ၊ အျပာေရာင္လက္ဖက္ရည္ စသည္တို႔ကို ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ တီထြင္ေနသည့္ အခ်ိန္ ျဖစ္ပါသည္။ သမၼတႀကီးႏွင့္တကြ ၀န္ႀကီးမ်ား၊ အမတ္မင္းမ်ား၊ သတင္းစာဆရာမ်ားတို႔တေတြမွာ သၾကားျဖဴျဖဴႏွင့္ ေဖ်ာ္ထားေသာ ေကာ္ဖီလက္ဖက္ရည္ မုန္႔ေကာင္းပဲေကာင္းမ်ားကို တမူးတမတ္ႏွင့္ ၀ယ္ယူစားၾကရသည့္ စည္းစိမ္ကမူ ႀကီးမားပါ၏။
ထိုထက္ေကာင္းသည္မွာ အထူးကုန္စံုဆုိင္၌ အမတ္မင္းမ်ားအတြက္ သြားပြတ္တံ၊ သြားတုိက္ေဆး၊ မိလႅာစကၠဴ စေသာ အျပင္တြင္ ၀ယ္လို႔မရႏို္င္သည့္ ပစၥည္းမ်ား ေရာင္းခ်သည္ကို တင္ေမာင္တို႔ပါ ၀ယ္ခြင့္ရပါသည္။
မုတ္ဆိတ္ရိတ္ဓား ျပတ္ေတာက္သြားေသာေၾကာင့္ ျမန္မာေယာက္်ားမွန္သမွ် ဗိုလ္မုတ္ဆိတ္မ်ား ျဖစ္ေနရသည့္ အခ်ိန္တြင္ မုတ္ဆိတ္ရိတ္ဓား သံုးေခ်ာင္းစီ ေရာင္းသျဖင့္ ပဲြေတာ္ႀကီး ျဖစ္ေနသည္။
အမွန္ကို ၀န္ခံရလွ်င္ တင္ေမာင္၏ အလုပ္၀တၱရားအရ သံရံုးမ်ားသို႔ ၀င္ထြက္သြားလာေနသျဖင့္ အေမရိကန္သံရံုးႏွင့္ ရုရွသံရံုးမွ မိတ္ေဆြမ်ားက လုိသမွ်ပစၥည္းကို သံတမန္ဆုိင္က ၀ယ္ေပးေလ့ရွိၾကပါသည္။ ႏုိင္ငံျခားသို႔ မၾကာခဏသြားရသျဖင့္ ထိုပစၥည္းမ်ား မလိုပါ။ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ညီလာခံႀကီးမ်ားတြင္ ေရာင္းေသာ ပစၥည္းမွန္သမွ်ကို ၀ယ္ယူၿပီး ရံုးမႈထမ္းေတြကို တဆင့္ခဲြေ၀ေပးေလ့ရွိေသာေၾကာင့္ ရံုးအုပ္ႀကီးမွ လက္ႏွိပ္စက္ စာေရးမမ်ား၊ ရံုးေစမ်ားအထိ တင္ေမာင္၏ အမႈကိစၥမွန္သမွ်ကို ၿပံဳးရႊင္သြက္လက္စြာ လုပ္ကိုင္ေပးေလ့ ရွိၾကပါသည္။
တေန႔တြင္ `ေစာင္ေတြရမယ္တဲ့၊ ဆရာသမားတို႔` ဟု သတင္းေထာက္ႀကီးတဦးက သတင္းေပးပါသည္။ အိႏၵိယမွ တင္သြင္းေသာ ေစာင္အေကာင္းစားမ်ားကို ပါလီမန္တြင္ ေရာင္းမည္ဟု ေျပာသံၾကားရေသာအခါ `ရြာရွိမိဘမ်ားကို ကန္ေတာ့ရန္အတြက္ တစံု၀ယ္ခြင့္ရေအာင္ ႀကိဳးစားကြာ` ဟု ေျပာမိပါသည္။ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားကလည္း ႏွစ္ထည္စီ လိုခ်င္ၾကရွာပါသည္။ အားလံုးစုၿပီး လႊတ္ေတာ္တြင္းတြင္ ဖြင့္ထားေသာ အထူးဆုိင္သို႔ သြားၾကပါသည္။
`မလြယ္ဘူးဆရာတို႔` ဟု ဆုိင္မန္ေနဂ်ာက ရွင္းျပပါသည္။ ရံုးခ်ဳပ္က အမတ္ (၄၅၁) ဦးအတြက္ ေစာင္ (၄၅၁) ေစာင္သာ ကြက္တိပို႔ေပးတယ္။ ေစာင္မလိုသျဖင့္ မ၀ယ္လိုေသာ အမတ္မင္းမ်ား ရွိမွသာ သတင္းစာဆရာမ်ားကို ေရာင္းပါမည္ဟု ဆိုရွာပါသည္။ တင္ေမာင္သည္ စိတ္ပ်က္မိပါသည္။ ျမန္မာတႏုိင္ငံလံုးတြင္ ေစာင္ေပ်ာက္ေနသည္ မွာ ၾကာၿပီ ျဖစ္သည္။ အညာေဒသတြင္ ေစာင္မၿခံဳႏုိင္သျဖင့္ ဂုန္နီအိတ္ကို ၿခံဳၾကရရွာသျဖင့္ ဂုန္နီအိတ္မ်ားကို `ေန၀င္းေစာင္` ဟု ေခၚေ၀ၚေနၾကပါသည္။ အမတ္မင္းမ်ားလည္း ေစာင္မ်ား လိုခ်င္ၾကမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ၀န္ႀကီးမ်ားကမူ အထူးထက္ထူးေသာ စပါယ္ရွယ္အထူးဆုိင္မွာ ေစာင္၀ယ္ႏုိင္ၾကသျဖင့္ ၀ယ္ေကာင္းမွ ၀ယ္ပါမည္။ သူတို႔ မ၀ယ္ၾကေစကာမူ သတင္းစာဆရာမ်ား အားလံုးကို ေရာင္းခ်ႏုိင္မည္မဟုတ္ပါ။ ထိုေၾကာင့္ ၀န္ႀကီးမ်ား၊ အမတ္မ်ား မ၀ယ္ေသာ ေစာင္မ်ားရွိပါက က်န္ေကာက္၀ယ္ယူခြင့္ေပးရန္ သတင္းစာဆရာမ်ား အဆင့္ဆင့္ဦးစားေပး မဟာဒုတ္မဲပင္ ႏိႈက္ၾကပါေသးသည္။ တင္ေမာင္၏ မဲအဆင့္မွာ အမွတ္ငါးျဖစ္သျဖင့္ အမတ္ ငါးပါးက ေစာင္မ၀ယ္ပါက ေစာင္တထည္၀ယ္ခြင့္ရရန္ ေသခ်ာေနပါသည္။
ထူထဲေသာ သကၠလပ္ေစာင္ကို ႏွစ္ထည္တြဲ ပလတ္စတစ္အိတ္ႏွင့္ ထည့္ထားၿပီး အလြယ္တကူ သယ္ႏုိင္ရန္ လက္ကိုင္ကြင္းႏွင့္ လွပစြာ တံဆိပ္ရိုက္ထားေသာ တေပခန္႔ျမင့္သည့္ ေစာင္ထုပ္မ်ားကို ေမွ်ာ္တလင့္လင့္ ၾကည့္မိပါသည္။
အမတ္မင္းမ်ားထံမွ စာရင္းေရာက္လာေသာအခါ ေစာင္မ၀ယ္လုိသူ တဦးတေယာက္မွ မရွိပါ။ အစည္းအေ၀း နားခ်ိန္တြင္ လာေရာက္ၾကကာ အားလံုး၀ယ္ၾကပါသည္။ ျပႆနာမွာ ေစာင္၀ယ္ၿပီးေနာက္ ေစာင္ထုပ္ႀကီးမ်ားကို ထားစရာမရွိျဖစ္ေနရွာပါသည္။ လံုၿခံဳေရးအရ အိမ္ေတာ္၊ လႊတ္ေတာ္၀င္းအတြင္းသို႔ ကားႏွင့္ မ၀င္ၾကရဘဲ ၀င္း၀မွ ေျခလ်င္၀င္ၾကရပါသည္။ ထိုေၾကာင့္ ေစာင္ထုပ္ႀကီးမ်ားကို ေခါင္းေပါင္းမ်ား တလူလူႏွင့္ အစည္းအေ၀းခန္းမတြင္း သို႔ သယ္ၾကကာ မိမိတို႔ ကုလားထိုင္မ်ားတြင္ ခ်ကာ ထုိင္ၾကပါသည္။ သတင္းစာဆရာမ်ားက မနာလိုစြာ မ်က္ေစာင္းထိုးမိၾကပါသည္။
လႊတ္ေတာ္အစည္းေ၀းခန္းမေဆာင္တြင္ ကုလားထုိင္ (၆၀၀) ရွိပါသည္။ အားလံုးညီတူ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ေရွ႕တန္းမွ ကုလားထုိင္တလံုးမွာ (၉) လက္မ ပိုမို ျမင့္ပါသည္။ အမတ္မင္း ဦးေန၀င္း ထုိင္ရန္ ထားရွိပါသည္။
၁၉၆၂ ခုႏွစ္၊ အာဏာသိမ္းၿပီး ရက္အနည္းငယ္အတြင္းတြင္ လက္သမားေက်ာ္မ်ားကို ဆင့္ေခၚကာ သာမန္ကုလားထုိင္မ်ားထက္ ေျခေထာက္ (၉) လက္မျမင့္ေသာ အထူးကုလားထုိင္ႀကီးတလံုးကို ေဆာက္လုပ္ေစ ပါသည္။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေန၀င္းက အရာရွိမ်ား၊ စစ္ဗိုလ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုတုိင္း ကုလားထုိင္အျမင့္ႀကီးႏွင့္ ထုိင္ကာ အားလံုးထက္ (၉) လက္မ ျမင့္ေအာင္ေနၿပီး ေခါင္းငံု႔ၾကည့္ေလ့ရွိပါသည္။ နယ္သို႔ ခရီးထြက္တုိင္း ကုလားထုိင္ျမင့္ ႀကီးကို သယ္သြားပါသည္။ တခါတရံကားႏွင့္ ခရီးထြက္သြားရာမွ လိုရာေဒသသို႔ေရာက္ေသာအခါ ကုလားထုိင္သယ္သည့္ ကားေနာက္က်ေနပါက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးက မထုိ္င္ေသးဘဲ မတ္တပ္ေစာင့္ေနကာ ကုလားထိုင္ ေရာက္လာမွ အေပၚစီးမွ ထုိင္ေလ့ရွိပါသည္။ ထိုကုလားထုိင္ျမင့္ႀကီးကို မည္သူမွ ထုိင္ခြင့္မရွိေအာင္ တလံုးသာ လုပ္ထားပါသည္။ လႊတ္ေတာ္ေဆာက္ေသာအခါတြင္ ခန္းမ၌ ဦးေန၀င္းထုိင္ရန္ (၉) လက္မအျမင့္ ကုလားထုိင္တလံုး လုပ္ရျပန္ပါသည္။ ဦးေန၀င္း အစည္းအေ၀းမတက္ေသာ ေန႔မ်ားတြင္ ထိုအထူး (၉) လက္မျမင့္ ကုလားထိုင္ႀကီးကို အ၀တ္အုပ္ထားပါသည္။
ယင္းကဲ့သို႔ ဦးေန၀င္းက သူတကာထက္ အၿမဲတေစ (၉) လက္မျမင့္ေအာင္ စီစဥ္ထားေသာ္ျငားလည္း အမတ္မင္းမ်ား ေစာင္၀ယ္ၾကေသာေန႔က အမတ္မင္းမ်ားအားလံုးတို႔က ေစာင္ထုပ္ႀကီးမ်ားကို ဖင္ခုထုိင္ၾကေသာေၾကာင့္ ဦးေန၀င္းတေယာက္မွ လူပုေလးတဦး ျဖစ္သြားရွာသည္ကို စာနယ္ဇင္းဆရာႀကီးမ်ား က်ိတ္က်ိတ္ တိုးတိုး ဟက္ဟက္ပက္ပက္ ရယ္မိၾကပါသည္။
ငါကိုယ္ေတာ္သည္ လူအမ်ားထက္ အျမင့္မွာ ရွိေစရမည္ဟု ျဖစ္ခ်င္သလို ျဖစ္ရေအာင္ တိတိက်က် စီစဥ္ထားေစကာမူ ဘ၀ဟူသည္မွာ ျဖစ္ခ်င္တုိင္း မျဖစ္ရသည္မ်ားလည္း ရွိတတ္ပါေပ၏။ ။

No comments: