Friday, July 3, 2009

(၃၄) ဦးထုပ္နီႀကီး ေရာက္လာျခင္း (ေၾကးမံုဦးေသာင္း)

စစ္အစိုးရေခတ္တြင္ အရပ္သားအမ်ားတို႔ အဖမ္းခံၾကရသည္။ စစ္ဗိုလ္ႀကီးမ်ားသည္လည္း သိၾကားသားမ်ား မဟုတ္ေလသျဖင့္ ေထာင္ထဲသို႔ နယ္ကၽြံၿပီး ေရာက္ရွိလာတတ္ၾကသည္။ ေတာ္လွန္ေရး အစိုးရ - မဆလ အစိုးရ လမ္းစဥ္ကို ဆန္႔က်င္ေသာ ႏုိင္ငံေရးျပစ္မႈႏွင့္ လာၾကသည္မဟုတ္ မ်ားေသာအားျဖင့္ လာဘ္စားမႈ၊ ခိုး၀ွက္မႈ … စသည့္ မေကာင္းမႈမ်ားႏွင့္ ေရာက္လာတတ္ၾကသည္။ အမွန္ကို ဆိုရလွ်င္ စစ္တပ္၏ ဦးစီးပိုင္း ထိပ္သီးအရာရွိပိုင္း တြင္ ရုိးသားသူ တဦးတေလမွ မရွိပါ။ ဗိုလ္ေန၀င္းကိုယ္ေတာ္တုိင္က သူခိုးဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ျဖစ္သည္ကို စစ္ဗိုလ္ႀကီးတုိင္း သိၾကသည္။ သို႔ေသာ္ျငားလည္း မလွန္၀ံ့ေသာေၾကာင့္ သူျပဳသမွ် ႏုေနၾကရရွာသည္။ သူခုိးႀကီး လက္ေအာက္တြင္ ခစားၾကရင္း သူခုိးကေလးမ်ား ျဖစ္လာၾကသည္။
စစ္ဗိုလ္ႀကီးမ်ား က်ဴးလြန္သည့္အမႈမ်ားကို စစ္စံုေထာက္မ်ားက သိေသာေၾကာင့္ ဗုိလ္ေန၀င္းက သိထားသည္။ အျပစ္ရွိသူ စစ္ဗုိလ္မ်ားအား သူတို႔ က်ဴးလြန္မိေသာအမႈမ်ားကုိ ဗုိလ္ေန၀င္း သိရွိေနေၾကာင္းကိုလည္း နားလည္ သိရွိေစကာ သူ႔ကုိ သစၥာေစာင့္ေစသည္။ သူခုိင္းသမွ်ကို မလုပ္ဘဲ မေန၀ံ့ေအာင္ ေျခာက္လွန္႔ေနေလ့ရွိသည္။ မ်ားစြာ ရုိးသားသည္ဟု ဆိုကာ ေဂၚရခါးႀကီးဟု ေခၚၾကေသာ ဗုိလ္စန္းယုကိုပင္ “မင္းမယားက ရာထူးတက္မည့္ စစ္ဗိုလ္ကေလးမ်ားရဲ့ စာရင္းကို ခုိးၾကည့္ၿပီး … ေမာင္ေလးေရ … မင္းရာထူးတက္ေနၿပီေဟ့လို႔ ေျပာၿပီး ေငြေတာင္း တယ္” ဟု အျခား စစ္ဗိုလ္မ်ားေရွ႕တြင္ ေျပာဆိုသတိေပးသည္။
စစ္ဗိုလ္ႀကီးမ်ားအားလံုးအဖို႔ ဗုိလ္ေန၀င္းက မ်က္ႏွာေတာ္ညိဳရာက မ်က္ႏွာေတာ္လဲြသည့္ အခ်ိန္တြင္ ေထာင္ထဲသို႔ ေရာက္လာတတ္သည္။ ေထာင္မွ လြတ္သည္ႏွင့္ ဗိုလ္ေန၀င္းကို ရွိခုိးၿပီး မ်က္ေျဖအလကၤာ တင္သြင္းၾကလွ်င္ အစိုးရ ရာထူးႀကီးမ်ား၊ စီးပြားေရးလုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို ဆုလာဘ္အျဖစ္ ေပးေလ့ရွိသည္။
ကုန္သြယ္ေရး ၀န္ႀကီးအျဖစ္ အမႈထမ္းရာက အဖမ္းခံထိသူ ဗုိလ္ခ်စ္ၿမိဳင္ဆိုလွ်င္ ေထာင္ထဲ၌ ေခတၱခဏသာ ေနရၿပီး လြတ္ေသာအခါတြင္ အဂၤလန္ႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ျမန္မာသံအမတ္ႀကီးအျဖစ္ သူေကာင္းျပဳသည္။ ဗိုလ္ၾကည္ေမာင္ကဲ့သို႔ ဆိုရွယ္လစ္စီးပြားေရးစနစ္ကို သာမက စစ္တပ္ႀကီးစုိးေသာ ဖက္ဆစ္၀ါဒကိုပါ ျပတ္သားစြာ ဆန္႔က်င္သူ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဒူးမေထာက္သျဖင့္ မ၀တ၀ ပင္စင္ကေလးႏွင့္ ေနၾကရသည္။
ေထာင္ထဲသို႔ ေရာက္လာေသာ စစ္ဗိုလ္မ်ားကို အရပ္သား ထိန္းသိမ္းခံမ်ားႏွင့္အတူ အတူမထားဘဲ သီးသန္႔ အိမ္ကေလးမ်ား၊ သီးသန္႔အခန္းမ်ားတြင္ ထားရွိသည္။ အက်ဥ္းသားခ်င္း အတူတူ လူတန္းစားခဲြေသးသည္။ စစ္ဗိုလ္မ်ားကို ေခ်ာင္ေခ်ာင္ခ်ိခ်ိထားၿပီး အစားေကာင္းေကာင္းေကၽြးသည္။ ဗုိလ္လူထြက္မ်ားကိုသာ တင္ေမာင္တို႔ ႏွင့္ အတူထားသည္။
တင္ေမာင္တို႔ သတင္းေထာက္မ်ားအတြက္ ကံေကာင္းသည္မွာ မိမိတို႔၏ အေဆာင္ထဲတြင္ ဂိုေဒါင္သိုေလွာင္ခန္း တခု ရွိေနသည္။ ေထာင္ထဲေရာက္လာသည့္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား အားလံုးတို႔တြင္ အိမ္မွာ ပါလာေသာ ပစၥည္းပစၥယမ်ားမွ ေထာင္တြင္းတြင္ သံုးစဲြခြင့္မရွိသည့္ အရာမ်ားကို သိမ္းယူၿပီး သိုေလွာင္ေသာ အခန္းျဖစ္သျဖင့္ ပစၥည္းကို ျမင္သည္ႏွင့္ မည္သို႔ ပုဂၢိဳလ္ေရာက္လာသည္ကို တင္ႀကိဳသိရသည္။
စစ္ဗိုလ္မ်ားကို ဖမ္းေသာအခါတြင္ မ်ားေသာအားျဖင့္ အလုပ္ခြင္က ဖမ္းလာသျဖင့္ သူတို႔ စစ္၀တ္စံုမ်ားကို ထုပ္ပိုးၿပီး ဤအခန္းတြင္ သိမ္းပါသည္။ စင္တခုတြင္ စစ္ဗိုလ္ဦးထုပ္မ်ားကို စီၿပီး တင္ထားသျဖင့္ ဗိုလ္ႀကီးတဦး ေရာက္လာသည္။ ဗိုလ္မႉးတဦးေရာက္လာသည္၊ လြတ္သြားသည္ … စသည္တို႔ကို ဦးထုပ္မ်ား၊ တံဆိပ္မ်ားကို ၾကည့္သည္ႏွင့္ သိႏုိင္ေလသည္။
“ဦးထုပ္နီႀကီးတလံုး ေရာက္လာၿပီဗ်ိဳ႕” ဟု ဂိုေဒါင္ခန္းကို ေခ်ာင္းၾကည့္လာသူက သတင္းေပးေသာအခါ “ဘယ္သူပါလိမ့္” ဟု တင္ေမာင္တို႔ သတင္းေထာက္မ်ားက ေမးခြန္းထုတ္ရင္း ၀မ္းသာအားရ ျဖစ္မိၾကသည္။
စင္စစ္ အမဂၤလာသတင္းျဖစ္သည္။ လူသစ္တဦး ေထာင္ထဲ ေရာက္လာတုိင္း ‘၀ဋ္ေကၽြးရွိတဲ့ ေမာင္ကံဆိုး တေယာက္ေတာ့ တို႔မ်ားလိုပဲ ခံရေပဦးမည္’ ဟု စိတ္မခ်မ္းမသာႏွင့္ ၀မ္းနည္းၾကေလ့ရွိၾကပါ၏။ သို႔ေစကာမူ တင္ေမာင္တို႔ အားလံုးကို မတရားေထာင္ခ်ေသာ စစ္တပ္အစိုးရဘက္သား စစ္ဗိုလ္ႀကီးတေယာက္ ေထာင္ထဲ ေရာက္လာသည္ဆိုလွ်င္ တေထာင္လံုး ၀မ္းသာအားရ ေအာ္ဟစ္ၾကေလ့ရွိသည္။ အက်ဥ္းက်လာသူ ဘ၀တူ အက်ဥ္းသားအတြက္ ၀မ္းသာမိၾကသည္မွာ မွားသည္ဟု သိၾကေသာ္လည္း သူတုိ႔ ႏုိင္စဥ္တြင္ ၫႇဥ္းဆဲခံေနၾကရသူ မ်ားဘက္က ၾကည့္ျပန္ပါလွ်င္ အဆိုးမဆိုသင့္ပါေပ။
ဦးထုပ္နီႀကီး၏ထိပ္မွ တံဆိပ္မွာ ဗိုလ္မႉးႀကီးတံဆိပ္ၾကယ္ေတြ ပါလာေသာေၾကာင့္ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ၀င္ (၁၇) ဦးထဲက တဦးကို ဖမ္းလာမည္ဟု ေသခ်ာသည္။
မည္သူမည္၀ါဟု မသိႏုိင္သျဖင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးစံုစမ္းၾကရသည္။ တင္ေမာင္အဖို႔ သတင္းရႏုိင္သည့္ သတင္းဆက္တုိ႔မွာ မီးဖိုမွ နံနက္စာ၊ ညစာႏွင့္ မိလႅာအိုး သယ္ထမ္းေပးေသာ ေထာင္က်မ်ားသာ ျဖစ္ၾကသည္။ သတင္းမ်ားကို စီးကရက္ဘူးမ်ား ေပးၿပီး ၀ယ္ၾကရေလ့ရွိသည္။
“ဗိုလ္မႉးႀကီးေစာျမင့္ကို ေထာင္ၿခံ အေဆာင္ငယ္မွာ ခ်ဳပ္ထားတယ္” ဟု သူ႔ထံသို႔ ထမင္းပို႔ရသူ ေထာင္က်တဦးက တိတိက်က် သတင္းေရာင္းသည္။ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီအဖဲြ႔၀င္၊ ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီ အေထြေထြ အတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္၊ ေတာ္လွန္ေရးအစိုးရ ျပန္ၾကားေရးဌာန ၀န္ႀကီး၊ ဗမာ့တပ္မေတာ္မွ ထိပ္သီးဗုိလ္မႉးႀကီးကို ဖမ္းဆီးထားေၾကာင္းႏွင့္ တင္ေမာင္တို႔၏ ေထာင္သတင္းစာတြင္ သတင္းထူး ေဖာ္ျပႏုိင္ပါသည္။
အမႈမွာ အလြန္အမင္း အရုပ္ဆိုးသည္။ ႏုိင္ငံေတာ္ ေတာ္လွန္ေရးစစ္အစိုးရက ထုတ္ေ၀ထားသျဖင့္ ႏုိင္ငံသားတို႔ လက္ထဲ၌ လွည့္ပတ္သံုးစဲြေနေသာ ေငြစကၠဴမ်ားအနက္ က်ပ္တရာတန္ႏွင့္ က်ပ္ငါးဆယ္တန္ ေငြစကၠဴမ်ားကို တရားမ၀င္ဟု အစုိးရက ပယ္ဖ်က္ရန္ ဆံုးျဖတ္စဥ္က တရားမ၀င္ျဖစ္လုဆဲဆဲ အခ်ိန္ပုိင္းကေလးတြင္ မိမိပုဂၢလိကပုိင္ တရာတန္ေငြစကၠဴမ်ားႏွင့္ သတင္းကို မသိေသးသူ အရပ္သားေစ်းဆုိင္မ်ားမွ ကုန္စည္မ်ား ၀ယ္ယူက ကိုယ္က်ိဳးရွာမႈ ျဖစ္သည္။ မိမိ၏ ရံုးတြင္းရွိ အစိုးရပုိင္ တရာတန္ ေငြစကၠဴမ်ားကိုလည္း သံုးစဲြေသးသည္။ အစိုးရ၏ ေငြကို ခိုးယူမႈလည္း ျဖစ္သည္။
အမႈသြားမွာ ၁၉၆၄ ခု၊ ေမလ (၁၇) ရက္ေန႔၊ နံနက္ (၈) နာရီက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေန၀င္း၏ အိမ္ေတာ္၌ ေတာ္လွန္ေရး ေကာင္စီ အထူးအစည္းအေ၀းက်င္းပပါသည္။ အစိုးရ အခြန္ေတာ္ ၀င္ေငြထက္၊ သံုးေငြထြက္မ်ားသည့္ ျပႆနာကို ေျဖရွင္းရန္ တေနကုန္ေဆြးေႏြးၾကၿပီး အရပ္သားမ်ား လက္ထဲတြင္ လွည့္ပတ္သံုးစဲြေနေသာ က်ပ္တရာတန္ႏွင့္ က်ပ္ငါးဆယ္တန္ ေငြစကၠဴမ်ားကို တရား၀င္ သံုးစဲြခြင့္ ပယ္ဖ်က္ရန္ ဆံုးျဖတ္ၾကပါသည္။
ခ်က္ခ်င္းပင္ ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္က အမိန္႔ဥပေဒကို ေရးၿပီး ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီး ဗိုလ္မႉးႀကီးေစာျမင့္ကို ေၾကညာခ်က္ ေရးေစပါသည္။ ည (၇) နာရီတြင္မွ ျပည္သူလူထုသို႔ ျမန္မာ့အသံမွ ေၾကညာရန္ ဗို္လ္မႉးႀကီးေစာျမင့္ အား တာ၀န္ေပးကာ ညေန (၂) နာရီတြင္ အစည္းအေ၀းကို ရုပ္သိမ္းခဲ့ပါသည္။
ဗိုလ္မႉးႀကီးေစာျမင့္က အလ်င္အျမန္ အသံလႊင့္ရံုတြင္ ရွိေသာ သူ၏ ရံုးခန္းသို႔ ျပန္ေလရာ (၂) နာရီ၊ (၃၀) မိနစ္ခန္႔ တြင္ ျပန္ေရာက္သည္။ ေၾကညာခ်က္ကို သိမ္းထားၿပီး သူ၏ စားပဲြမွာ ရွိသည့္ သူပိုင္ ရာတန္ေငြစကၠဴထုပ္ႀကီးႏွင့္ အစိုးရပုိင္ေငြမ်ားမွ ရာတန္ေငြစကၠဴမ်ားကို ထုတ္ယူသည္။ ရံုးတြင္ရွိေသာ စစ္ဗိုလ္အရာရွိေလးဦးကို ရံုးခန္းတြင္းသို႔ ေခၚယူၿပီး “မင္းတုိ႔ေလးဦး ေဟာဒီတရာတန္ ေငြစကၠဴေတြနဲ႔ ရႏုိင္သမွ် ပစၥည္းသြား၀ယ္ေပးၾက။ ဘာေတြရရ ရသမွ် ၀ယ္ခ်င္ရာ၀ယ္ခဲ့ၾက။ ျပန္အမ္းတဲ့ ဆယ္တန္၊ ငါးက်ပ္တန္ေတြ ျပန္ယူခဲ့။ ဥပမာ ဆိုင္တဆိုင္မွာ ငါးက်ပ္ဖိုး၀ယ္လို႔ (၉၅) က်ပ္ျပန္အမ္းလွ်င္ ျပန္ယူခဲ့၊ ေနာက္တဆုိင္မွာ ေနာက္ထပ္ ရာတန္ကို သံုးၾကပါ။ ျပန္အမ္းသမွ် တဆယ္တန္၊ ငါးက်ပ္တန္ စကၠဴေတြကိုသာ ျပန္ယူခဲ့” ဟု တိက်စြာ မွာၾကားေစခုိင္းပါသည္။
စစ္ဗိုလ္ေလးဦးလည္း ဘုမသိဘမသိႏွင့္ ေစ်း၀ယ္ထြက္ၾကပါေတာ့သည္။ ကုန္မ်ိဳးစံု ၀ယ္ခဲ့ႏုိင္ပါသည္။ အဖိုးတန္ ကုန္စည္မ်ားလည္း ပါပါသည္။ ပုဆိုးၾကမ္း၊ ငွက္ေပ်ာသီး … စသည့္ ဆင္းရဲသားသံုးကုန္မ်ားလည္း ပါသည္။ အားလံုးတို႔ကို ဆင္းရဲသားဆုိင္မ်ားမွ ၀ယ္ယူလာၾကၿပီး ျပန္အမ္းသည့္ ဆယ္တန္၊ ငါးက်ပ္တန္ေတြကို ဗိုလ္မႉးႀကီးအား ျပန္အပ္ၾကရပါသည္။
ညေန (၇) နာရီက်မွ ရာတန္၊ ငါးဆယ္တန္ေတြကို တရားမ၀င္ေၾကာင္း ေၾကညာေလသည္။ အရပ္သားအားလံုး အေျခပ်က္ၾကရသည္။ လူထုလက္ထဲတြင္ လွည့္လည္သံုးစဲြေသာ က်ပ္ရာတန္ႏွင့္ ငါးဆယ္တန္ေငြစကၠဴမ်ား၏ တန္ဖိုးမွာ က်ပ္ (၉၁၅.၈) သန္း ရွိသည္။ လူထုႀကီးမွာ သန္းတေထာင္နီးပါး က်ပ္ေငြစကၠဴ (၉၁၅) သန္းႏွင့္ (၈) သိန္း ဆံုးရံႈးရသည္။ မဲြၾကရပါသည္။
၀န္ႀကီး ဗိုလ္မႉးႀကီးေစာျမင့္အဖို႔ ျပန္အမ္းေငြမ်ားကို အိတ္မွာ ပိုက္ၿပီး ၀ယ္လာေသာ ပစၥည္းမ်ားကို ျပန္ေရာင္း ရေသာေၾကာင့္ အရံႈးမရွိ၊ အစိုးရပိုင္ရာတန္မ်ားႏွင့္ ၀ယ္ယူရရွိေသာ ကုန္မ်ားႏွင့္ ျပန္အမ္းေငြမ်ားကိုလည္း ခိုးယူၿပီး တန္ဖိုးမရွိေသာ ရာတန္ေငြစကၠဴမ်ားကို တရြက္ငါးက်ပ္ႏႈန္းႏွင့္ ၀ယ္ၿပီး အစားထုိးစာရင္းျပေသာေၾကာင့္ မ်ားစြာ အျမတ္ေပၚေသးသည္ဟု သိရပါသည္။
အမႈမွာ မ်က္စိမႈန္သူ ေစ်းသည္ထံ ေငြစကၠဴတုႏွင့္ ေစ်း၀ယ္ေသာ လိမ္လည္မႈျဖစ္ပါသည္။ သူခိုးဓားျပမ်ားထက္ နိမ့္က်ေသာ၊ ယုတ္မာေသာ ရာဇ၀တ္မႈျဖစ္ပါသည္။ အမႈကရွင္းလင္းၿပီး ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ ေခါင္းေဆာင္ႀကီး၊ မဆလ အစိုးရ၀န္ႀကီး၊ ဗမာ့တပ္မေတာ္ ဗိုလ္မႉးႀကီး၊ စစ္ဗိုလ္ႀကီး၊ ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီ အတြင္းေရးမႉးႀကီးက က်ဴးလြန္သည္ ျဖစ္ေလရာ သူ႔အား ေသဒဏ္ေပးသင့္သည့္တုိင္ ရာဇ၀င္ရိုင္းေသာ အမႈျဖစ္ပါသည္။
သူ႔ကို ေထာင္ဒဏ္အျပစ္ေပးၿပီး လအနည္းငယ္ၾကာေသာအခါ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ႏွင့္ လႊတ္ေပးပါသည္။ မဂၢဇင္းထုတ္ေ၀ခြင့္ႏွင့္ အစိုးရ ရာထူးတခုေပးပါေသးသည္။ အစိုးရအိမ္ႏွင့္ အစုိးရကားကို စီးနင္းခြင့္ စေသာ အခြင့္ အေရးမ်ား ေပးပါသည္။ စစ္ဗိုလ္တဦးအဖို႔ မည္မွ်ယုတ္နိမ့္ေသာ ရာဇ၀တ္မႈ က်ဴးလြန္သည္ျဖစ္ေစ၊ အရပ္သားမ်ား၏ ေခါင္းေပၚမွာပင္ အၿမဲေနႏုိင္ခြင့္ရွိသည့္စနစ္ ဗိုလ္ေန၀င္းက ခ်မွတ္ထားပါသည္။
ဤမည္ေသာ လူယုတ္မာ သူခိုးအနိမ့္စားႀကီးအဖို႔ န၀တ-နအဖ အစိုးရ တက္လာေသာအခါ စစ္ဗိုလ္မ်ားသာ ပုိင္ဆုိင္ခြင့္ရွိေသာ ဦးပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႀကီးတြင္ အစုပိုင္ရွင္ႀကီးအျဖစ္ ႂကြယ္၀ေနျပန္ပါသည္။
နအဖအစိုးရေခတ္တြင္ သူ၏ သိကၡာကို စစ္အစိုးရက ျမႇင့္တင္ေပးျပန္ပါသည္။ ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရ ဗုဒၶသာသနာအဖဲြ႔မွာ ဥပသကာေခါင္းေဆာင္ခန္႔ထားျပန္ပါသည္။ ။

No comments: